Hlavní navigace

První operátoři zlevňují volání do mobilních sítí

3. 2. 2009
Doba čtení: 7 minut

Sdílet

Autor: 29
K prvnímu únoru klesla regulovaná cena terminace hovorů v mobilních sítích. Podle očekávání na to hodlají reagovat hlavně VoIP operátoři. Služba 802.VOX jako první už skutečně snížila koncové ceny o 38 haléřů. Přidal se i U:fon, který zlevnil hovorné do mobilních sítí o 40 haléřů, ale jen v rámci svých mobilních tarifů. Další operátoři signalizují, že se časem také přidají.

Počátkem ledna jsem zde na Lupě – v článku Zlevní mobilní volání?  – psal o tom, jak Český telekomunikační úřad snížil regulované ceny za terminaci hovorů v mobilních sítích. Tedy to, co jeden operátor platí druhému, na velkoobchodní úrovni, za to, že hovor jeho účastníka bude zakončen (terminován) v síti druhého operátora.

Při té příležitosti jsem vyjádřil názor, že na toto snížení zareagují spíše „ostatní“ operátoři než etablovaná mobilní trojka. Pro ni je totiž výše terminačních poplatků méně zajímavá, protože jejich vzájemný provoz je víceméně vyrovnaný, a tak si (ve výsledném součtu) platí vzájemně jen relativně málo. Takže snížení cen za terminaci je až tak nemotivuje snižovat jejich koncové ceny, které jsou dnes ovlivněny spíše jinými faktory.

Jak reagují pevní operátoři?

Největší motivaci ke snižování koncových cen za volání do mobilních sítí – v důsledku snížení cen za terminaci – mají pevní operátoři, včetně těch VoIP-ových. U nich totiž o nějakém vzájemném vyrovnání terminací nemůže být řeč už jen proto, že (regulovaná) cena za terminaci v pevné síti je podstatně nižší než (regulovaná) cena za terminaci v mobilní síti. To vytváří asymetrii, v rámci které mohou mobilní operátoři nabízet levné hovory do pevných sítí, zatímco pevní operátoři musí udržovat ceny hovorného do mobilních sítí na relativně vysoké úrovni (dané právě cenou terminace).

Podle očekávání tak většina pevných (a VoIP) operátorů signalizuje, že nynějšího snížení cen za terminaci využijí ke snížení svých koncových cen. Jenže většina z nich se k tomu teprve chystá. Ocitujme si některá jejich vyjádření (ke včerejšímu dni):

Volný: Naše společnost bude v této souvislosti také reagovat a plánujeme naše zákazníky příznivě překvapit zajímanou cenovou nabídkou.

Fayn: Především velmi vítáme snížení transakčních poplatků, první závan férovosti do hospodářské soutěže v oblasti ovládané oligopolem mobilních operátorů. Fayn Telecommunications uvede v nejbližších dnech nabídku, která bude nové skutečnosti na trhu reflektovat a která, jak věříme, velmi potěší uživatele internetové telefonie.

IPEX: Snížení propojovacích poplatků brzy promítneme do sazeb našim koncovým zákazníkům a velkoobchodním partnerům. Cenové podmínky a přesné termíny změn těchto podmínek v tuto chvíli ladíme a nastavujeme. Všichni naši zákazníci se o těchto změnách dozvědí jako první a s dostatečným předstihem.

České Radiokomunikace v souvislosti s tímto krokem zvažují možné úpravy tarifikace hlasových služeb. V současnosti studujeme časové možnosti této změny.

Přitom informace o snížení cen za terminaci byla známa dostatečně dopředu, už jen skrze veřejnou konzultaci, která před změnou těchto regulovaných cen probíhala. Proč tedy tito operátoři nezareagovali hned a nesnížili své koncové ceny souběžně se změnou cen za terminaci?

Odpověď je zřejmě třeba hledat v tom, že i tito operátoři jsou provázání s ostatními (a hlavně s mobilními operátory) vzájemnými smlouvami o propojení, které řeší i ceny za terminaci. Právě tyto smlouvy je třeba aktualizovat, v důsledku změny regulovaných cen. A to nejspíše nějakou dobu potrvá. 

Jenže: když regulátor rozhodne, že regulované ceny se mění k určitému datu, neměly by i vzájemné dohody mezi operátory zohlednit tyto změny ke stejnému datu? Byť třeba i zpětně, pokud nové dohody a smlouvy teprve budou uzavírány?

802.VOX zlevňuje

Mou domněnku (o zpětné platnosti cenových změn) mi potvrdili u společnosti MATTES AD, která jako první z VoIP operátorů místo slov rovnou přistoupila k činům: již ke včerejšímu dni své koncové ceny skutečně snížila . V rámci jejích hlasových služeb, nabízených pod značkou 802.VOX, klesá cena hovorného do mobilních sítí z dosavadních 3,77 Kč na 3,39 Kč (včetně DPH).

K tomu je vhodné dodat, že ceny terminace, počítané vždy bez DPH, klesly z 2,99 Kč na 2,65 Kč, neboli o 34 haléřů. S uvážením 19% DPH to odpovídá 40 haléřům (přesně 40,46 haléřů) včetně DPH. V případě 802.VOX jde o snížení koncových cen o 38 haléřů – což sice není úplně celé snížení, ale zase k němu nemá nijak daleko. Navíc, a to je dobré si zdůraznit, MATTES AD/802.VOX praktikuje u hovorů tarifikaci 1+1, neboli po sekundách již od první sekundy. Tedy stejně jako je tomu na velkoobchodní úrovni, u terminace. A to je v praxi, při průměrném chování zákazníka, docela znát. Jak moc, ukázal nedávno jiný článek zde na Lupě.

Pro srovnání si ukažme, jak jsou na tom v současné době někteří další operátoři s koncovými cenami za volání do mobilních sítí (ještě před reakcí na změny cen za terminaci). Pro zajímavost je  jejich tarifikace ještě přepočítána na tarifikaci 1+1 – skrze zohlednění procentuelních nárůstů, ke kterým dospěl  citovaný článek zde na Lupě (tj. k jejich minutové ceně je přičteno ještě X procent, podle tabulky ve zmíněném článku). Vše v cenách včetně DPH.

Služba/operátor Cena za minutu Tarifikace Navýšení ceny v důsledku tarifikace Přepočet na tarifikaci 1+1
VOX/802.cz (už po snížení) 3,39 Kč 1+1 0% 3,39 Kč
FAYN NonStop 3,92 Kč 1+1 0% 3,92 Kč
VOINET 4,27 Kč 30+1 5% 4,48 Kč
VOLNÝ TelefoNet 4,39 Kč 30+30 14% 5,00 Kč
Eri VOIP Klient /Kredit 4,63 Kč 60+1 17% 5,42 Kč
VOIPEX/IPEX 3,85 Kč 60+30 23% 4,74 Kč
VOLNÝ Komplet špička 5,89 Kč 60+30 23% 7,24 Kč
VOLNÝ Komplet mimo špičku 4,19 Kč 60+30 23% 5,15 Kč
UPC Telefon 4,87 Kč 60+60 31% 6,38 Kč
Eri VOIP Klient plus/Kredit plus 4,15 Kč 120+60 61% 6,68 Kč

Také U:fon reaguje

Dalším operátorem, kterého by změna cen za terminaci měla motivovat ke změně koncových cen, je U:fon. A vlastně už motivovala, protože právě včera U:Fon ohlásil snížení svých koncových cen za volání do mobilních sítí.

Jenže, a to trochu nabourává představu o jeho motivaci: toto snížení se týká pouze mobilních tarifů U:fona, a nikoli jeho pevných tarifů. V rámci těch pevných se nic nemění a volání do mobilních sítí zde zůstává na původní ceně 4,64 Kč za minutu, s tarifikací 60+1.

Snížení, kterým U:fon reaguje na pokles terminačních cen, se tedy týká jen zákazníků jeho mobilních služeb, které U:fon nabízí  od poloviny loňského roku. Jde přitom o snížení o  40 haléřů, což je (až na zaokrouhlení na celé haléře) plně promítnuté snížení cen za terminaci. Absolutní výše nových cen ale ještě záleží na tom, o jaký tarif jde: u nižšího mobilního tarifu „Za 100“ jde o zlevnění ze 4,90 na 4,50 Kč, a u vyšších tarifů ze 3,90 Kč na 3,50 Kč. Ukažme si to ještě ve stejné tabulce jako výše, i se stejným přepočtem na tarifikaci 1+1. A pro srovnání přidejme ještě i pro „pevné“ tarify U:fona.

Služba Cena za minutu Tarifikace Navýšení ceny v důsledku tarifikace Přepočet na tarifikaci 1+1
Za 100 4,50 Kč 60+1 17% 5,26 Kč
Za 300/Za 600 Datafon 3,50 Kč 60+1 17% 4,09 Kč
„pevné“ tarify 4,64 Kč 60+1 17% 5,43 Kč

Kolik má U:fon zákazníků?

U:fon ve své včerejší tiskové zprávě[PDF, 40,5 kB], oznamující snížení hovorného do mobilních sítí, mezi svými pevnými a mobilními tarify zase až tak moc nerozlišoval. V perexu sice napsal, že snížení terminačních cen se týká jen jeho mobilních zákazníků:

V souladu se svou strategií poskytovat nejlepší a férovou hodnotu pro své zákazníky se U:fon s okamžitou platností rozhodl přenést 100 % této hodnoty na své mobilní zákazníky

Nicméně v další části to zase poněkud zpochybnil, když napsal:

29. ledna přivítal U:fon svého 100 000. zákazníka, z nich 65 000 je hlasových. Ti zlevnění pocítí v každé minutě hovoru do jiné sítě.

Dovolím si o zapochybovat o tom, že všech 65 000 „hlasových“ zákazníků U:fona je těch mobilních. Zvláště když zbývajících 35 000 jsou podle jeho předchozí tiskové zprávy [PDF, 40,7 kB], oznamující dosažení součtu 100 000 k 29. lednu, zákazníci jeho mobilních datových služeb. Kde jsou potom započítáni zákazníci jeho pevných hlasových služeb? Nebo že by žádné takové neměl?

MMF24

Připomeňme si v této souvislosti, že U:fon nabízí dvě různé varianty hlasových služeb: pevné i mobilní. Využívají sice stejnou technologii (CDMA 1×RTT), ale liší se jak přidělovanými čísly, tak i svými tarify a mírou mobility. V neposlední řadě se liší i tím, jak dlouho jsou nabízeny: ty pevné U:fon nabízí od května 2007, zatímco ty mobilní od 16. června 2008.  Jestliže nyní mezi nimi nerozlišuje a říká, že má 65 000 zákazníků „hlasových“, pak tomu rozumím tak, že jde o součet přes pevné i mobilní hlasové služby.

A už vzhledem k délce doby, po kterou obě varianty služeb nabízí, si dovolím tipovat, že zákazníků využívajících pevné hlasové služby by mohlo být více, než zákazníků využívajících mobilní hlasové služby. Ale to skutečně jen tipuji, protože konkrétní rozložení zákazníků podle druhu hlasových služeb neznám. Tudíž nevím ani to, kolika z nich se nynější zlevnění hovorů do mobilních sítí týká, a kolika se naopak netýká.

Jak často voláte z pevné sítě do sítě mobilní?

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Autor byl dlouho nezávislým konzultantem a publicistou, od 8.6.2015 je členem Rady ČTÚ. 35 let působil také jako pedagog na MFF UK v Praze.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).