Hlavní navigace

Kdo navrhuje zpoplatnění příchozích hovorů?

20. 6. 2008
Doba čtení: 10 minut

Sdílet

Autor: 29
Měli by naši uživatelé mobilů platit nejen za odchozí, ale i za příchozí hovory, tak jako například v USA? Znamenalo by to zdražení, nebo naopak celkové zlevnění a zprůhlednění vztahů mezi operátory? A kdo vlastně s touto představou přišel? Vymyslela si to Evropská komise, nebo nás tím straší sami mobilní operátoři?

V posledních dnech rezonovala médii – a to nejen v ČR  – představa o možnosti zpoplatnění příchozích hovorů na mobil. Tedy představa o změně dosavadního principu, který říká, že celou cenu za uskutečněný hovor platí volající. Tak to dosud platí ve většině zemí světa jak v rámci pevné sítě, tak i sítě mobilní. Samozřejmě až na speciální případy, jakými jsou volání na různé barevné (zelené, modré atd.) linky.

Princip „vše platí volající“ ale není jediný možný, a samozřejmě k němu existují i alternativy. Hlavně takové, kdy se volající i volaný určitým způsobem dělí o náklady na uskutečněný hovor. Třeba tak, že každý platí za poskytnuté služby (právě a pouze) svému operátorovi. Takže volající platí svému operátorovi za „odchozí část“ hovoru, zatímco volaný platí svému operátorovi za „příchozí“ část hovoru. Trochu nešťastně se to označuje jako princip „platí volaný“, protože volaný neplatí celý hovor, ale jen jeho „příchozí část“. Vhodnější by asi bylo „svou část platí volaný“.

Představa o zpoplatnění příchozích hovorů, kterou v nedávných dnech diskutovala naše média, tedy rozhodně neznamená ponechat dosavadní ceny za odchozí hovory tak jak jsou, a navíc ještě inkasovat nějaké další peníze od volaných, za příchozí hovory. Jde o záměr rozdělit dosud „jednolitou“ cenu hovoru, placenou jen jednou stranou, na dvě složky (za „odchozí“ a za „příchozí“ část hovoru), a ty inkasovat od příslušných stran, zúčastněných na hovoru. Tak, jak to celou dobu a běžně dělají například v USA, v Singapuru, ale třeba také v Číně.

Jaké to má výhody?

Jednou z nejviditelnějších výhod je skutečnost, že cena (odchozího) hovoru se nemusí nijak lišit podle toho, do jaké cílové sítě se volá. Všimli jste si někdy, při pohledu do ceníků volání do zahraničí (třeba toho od Skype), že u většiny zemí je volání do místní mobilní sítě podstatně dražší, než volání do sítě pevné? Ale že u některých zemí – jako třeba právě USA, Číny a Singapuru – je cena stejná? To není náhoda, ale právě důsledek uplatňování principu „platí volaný“ (přesněji: „svou část platí i volaný“). Jako volající totiž platíte svému operátorovi za to, že váš hovor „dovede“ až na vstup do sítě toho operátora, kde se nachází volaný. A on si pak platí, podle svého tarifu, za „zbývající“ část hovoru. Ještě se divíte, proč třeba se službou Skype voláte (jako volající) na mobil do vzdálené Číny za 0,495 Kč, a do ČR na pevnou za stejných 0,495 Kč, ale na mobil za 4,365 Kč?

Jistě, uživatel mobilu v ČR již neplatí za váš hovor nic, zatímco uživatel mobilu v Číně platí příslušnou „příchozí část“ hovoru. Ale to už jsme u dalšího zajímavého aspektu: tam, kde „volající platí vše“, si operátoři mezi sebou přenechávají části svých výnosů. Konkrétně operátor volajícího zákazníka, který inkasoval plnou cenu za celý hovor, z něj přenechá část operátorovi volaného (ve formě propojovacích, resp. terminačních poplatků). A celý tento systém je značně komplikovaný, málo transparentní, a má i své nezanedbatelné náklady (režii).

Naproti tomu tam, kde je uplatňován princip „svou část platí volaný“, žádné terminační poplatky být nemusí a operátoři si navzájem nic nemusí platit. Režie, která je s celou agendou terminačních poplatků spojena, tak odpadá. A hlavně: terminační poplatky jsou dnes (ve většině případů) stanoveny uměle, v rámci cenové regulace. Ta nikdy není dokonalá, a tak do celého systému vnáší další režii, kterou v konečném důsledku zaplatí tak jako tak koncový zákazník. V případě uplatnění principu „svou část platí volaný“ tato režie odpadá, a s ní i celá potřeba umělé regulace terminačních poplatků. Stejně tak odpadá nebezpečí, že regulace nebude nastavena správně.

Praktické důsledky ilustroval ve svém nedávném článku autor s přezdívkou Kamojedov: na konkrétních datech dokládá, že v USA tamní uživatelé provolají v mobilních sítích několikanásobně více než evropští uživatelé (třeba vůči Německu až 8×). Ovšem operátoři v Evropě inkasují za minutu hovorného až pětkrát více operátoři v USA. Jinými slovy: v USA dostává zákazník za méně peněz podstatně více muziky.

Pro korektnost bychom se měli zmínit i o hlavní nevýhodě principu „svou část platí volaný“: nejsme na něj zvyklí. Tedy alespoň u hlasových služeb, protože třeba v případě Internetu jeho analogii používáme běžně a nepřijde nám to divné. U hlasových služeb bychom si na něj museli nejprve začít zvykat. A to rozhodně nebude lehké.

Jaké jsou reakce operátorů?

První reakce našich (etablovaných) mobilních operátorů, které v uplynulých dnech přinesla média, jsou značně negativní:

Zpoplatnění příchozích hovorů? „V žádném případě,“ svorně tvrdí čeští operátoři. Systém, který EU navrhuje, označují za zpátečnický (iDnes.cz)

Zpoplatnění přijatých hovorů rozhodně nezvažujeme, bylo by to velmi nefér vůči zákazníkům, kteří by absolutně ztratili kontrolu nad svým účtem,“ myslí si tiskový mluvčí společnosti Vodafone Filip Hrubý.

Jednalo by se o krok zpět, kterým bychom se vrátili o více než deset let ve vývoji mobilních služeb,“ domnívá se jeho kolega Martin ŽabkaTelefónica O2.

Změna způsobu účtování hovorů zákazníkům nepřinese snížení cen, ale představuje krok zpět o 15–20 let, kdy se tento model uplatňoval v síti NMT," říká Martina Kemrová z tiskového oddělení T-Mobile.

Osobně mne reakce našich mobilních operátorů až tolik nepřekvapuje. Spíše mne zajímá, kdo vlastně s celým návrhem přišel. Jde o další ze „strašidelných nápadů“, přicházejících z Bruselu?

Soudě podle toho, co a jak o tom napsala naše mainstreamová média, skutečně jde o návrh Evropské komise:

iDnes:  Evropská unie doporučila mobilním operátorům zvážit možnost zpoplatnění příchozích hovorů.

Denik.cz: Majitelé mobilů se budou muset zřejmě smířit s další platbou – za příchozí hovory. S návrhem přišla Evropská komise, která chce převést poplatky za propojování hovorů na klienty mobilních operátorů

Lidovky.cz: Evropská komise přináší revoluční návrh, který se může dotknout všech majitelů mobilních telefonů. O co jde? Lidé by v budoucnu mohli platit nejen za odchozí, ale nově i za příchozí hovory.

ČTK dokonce přinesla i zamítavou reakci Českého telekomunikačního úřadu, která také naznačuje „bruselský původ“:

Tuzemský regulátor telekomunikačního trhu, Český telekomunikační úřad, nepodporuje návrh Evropské komise, podle kterého by mobilní operátoři mohli uživatelům účtovat příchozí hovory. Řekla to mluvčí ČTÚ Dana Makrlíková.

Odkud vítr vane?

Když jsem se ale pokusil vypátrat, odkud vlastně samotný návrh na zpoplatnění příchozích hovorů pochází, celý obrázek se náhle začal měnit. V tom smyslu, že „na začátku“ skutečně stojí záměr Komise, a to razantně snížit propojovací poplatky za terminaci v mobilních sítích. Ale že ostatní už přichází naopak od mobilních operátorů, kteří kontrují možnými dopady v podobě přenesení nákladů na koncové zákazníky (formou zvýšení hovorného), a dokonce možností zpoplatnění příchozích hovorů, resp. přechodu na princip „svou část platí volaný“. A na tuto hrozbu zase Komise reaguje ve smyslu no když myslíte … je to ale vaše rozhodnutí.

Ukažme si to na citaci primárního zdroje, na který se odvolávají tuzemské i zahraniční články, konkrétně na pondělní interview komisařky Viviane Redingové pro deník Financial Times (zde na ft.com nebo jiný článek na ft.com):

Uživatelé mobilů v Evropě možná budou muset platit za příchozí hovory podobně jako v USA, poté co komisařka EU pro telekomunikace, Viviane Redingová, řekla, že je připravena akceptovat, že průmysl změní svůj dlouhodobě používaný obchodní model.

V interview pro Financial Times paní Redingová také naznačila, že je odhodlána prosadit snížení cen, které Evropané platí za posílání SMS zpráv ze zahraničí. Uvažuje o obdobných krocích i ke snížení ceny za brouzdání po Internetu z mobilů, při pobytu v zahraničí.

Ale paní Redingová asi nejvíce vyděsila mobilní operátory, jako je Vodafone a Telefónica, svými záměry prosadit rázné škrty v lukrativních velkoobchodních poplatcích, které si mobilní operátoři účtují vzájemně při volání do svých sítí.

Někteří operátoři varují, že jedním z důsledků jejích snah může být zvýšení cen pro koncové uživatele.

Jeden operátor řekl, že kroky paní Redingové by mohly vyústit v zavedení principu, v rámci kterého by Evropané platili za příchozí hovory – stejně jako za odchozí hovory – tak jako je tomu zvykem v USA a některých zemích Asie, včetně Číny a Singapuru.,

Když byla dotázána, zda by zpoplatnění příchozích hovorů viděla ráda, paní Redingová řekla: „Proč ne? Celý trh se vyvíjí, takže bychom neměli setrvávat na pravidlech, která jsou zde už nějakých 10 let … myslím si ale, že volba obchodních modelů nepřísluší evropské komisařce. O tom si mají rozhodovat operátoři“.

Hezky to pak shrnul jiný článek Financial Times:

Nikomu se nebude líbit platit za něco, co dosud bylo zdarma, a tak jen málo evropských uživatelů ocení tento nápad. Viviane Redingová, komisařka EU pro telekomunikace, usiluje o snížení velkoobchodních poplatků, které si mobilní operátoři účtují navzájem. Byla varována, že výsledkem může být to, že zákazníci budou muset platit za příchozí hovory. Paní Redingová však zůstává v klidu, a dělá dobře. Také zákazníci by měli zůstat v klidu, protože pokud se princip „platí volaný“ někdy prosadí, účty za telefon nejspíše poklesnou, místo aby vzrostly.

K tomu si přidejme ještě výrok mluvčího Komise, který citovala i naše ČTK:

Jestli si operátoři myslí, že to udělá jejich nabídku více atraktivní, nebudeme to zakazovat. Je jejich rozhodnutím, jak chtějí příchozí hovory zpoplatnit a zda je vůbec chtějí zpoplatnit," řekl novinářům mluvčí Evropské komise Martin Selmayr.

Připomeňme si ale, že reakce mobilních operátorů ve stylu projeví se to zdražením něčeho jiného nejsou úplně nové. Hojně se objevovaly i u předchozích snah komisařky Redingové zregulovat ceny hlasového roamingu. Když se tato regulace teprve připravovala, mobilní operátoři opravdu vehementně protestovali. A jedním z argumentů, který tehdy vytáhli, bylo tvrzení, že se prudké snížení roamingových poplatků projeví na zvýšení národních (ne-roamingových) hovorů. Jinými slovy: že o co přijdou na výnosech v rámci roamingu, budou muset kompenzovat zvýšením výnosů u běžných národních hovorů. Zda k tomu v mezidobí skutečně došlo, si laskavě zhodnoťte sami.

Platíte za příchozí hovory už dnes?

Na závěr si dovolím ještě jednu poznámku: řada lidí v ČR dnes už možná také platí za příchozí hovory, resp. dobrovolně využívá služby na principu „svou část platí volaný“ – a vůbec to nevnímá nějak negativně. Sám se k nim hlásím, a tak to popíši na svém příkladu: klasickou (analogovou) telefonní linku nemám už dlouho. Místo ní využívám VOIP linku, přes své (kabelové) připojení k Internetu. A u svého VOIP operátora jsem si skrze jeho samoobslužný systém triviálním způsobem nastavil, že pokud nebude můj VOIP telefon dostupný, má být příchozí hovor přesměrován na můj mobil.

Takže když jsem pryč, jednoduše nechám VOIP telefon vypnutý a hovory přijímám na mobilu. S podstatným dodatkem, že náklady na přesměrování (z VOIP linky na mobil) hradím já, coby volaný, zatímco volající hradí volání jako na pevnou linku. Přijde mne to na 3,77 Kč za minutu, již včetně DPH. Spíše ale na 6 haléřů za sekundu, díky tarifikaci 1+1 (po sekundě od samého začátku hovoru). Takže není problém ani s nejkratšími hovory. A vlastně si tak sám vytvářím konvergovanou fixně-mobilní službu, jakou mi mobilní operátoři nenabízí.

KL24

A když to domyslím ještě dále: zavedení principu „svou část platí volaný“ usnadní i zavedení řešení na bázi systému ENUM, kdy si volaný sám a svobodně určuje, kam mu má být hovor směrován (skrze aktuální nastavení NAPTR záznamů v ENUM). Volající však stále bude moci platit jednu pevnou (a jemu dopředu známou) cenu – zatímco náklady na aktuální způsob přesměrování hovoru ponese volaný. A ty mohou být třeba i nulové, pokud si volaný nastaví „doručení hovoru“ na nějakou VOIP linku.

Jen mne tak napadá: velké plány s konvergovanými fixně-mobilními službami mají i sami operátoři. Otázku různého zpoplatnění příchozích hovorů podle toho, kam skutečně vedou, v nich ale moc neřeší. Nejspíše počítají s tím, že ceny se nějak srovnají na stejnou úroveň, tak aby na cílové síti nezáleželo. Jenže jde i o to, kterým směrem se srovnají – zda „nahoru“, na dnešní cenu hovoru do mobilních sítí, nebo „dolů“, na úroveň dnešních cen hovorů v pevné síti. Tipněte si.

Očekáváte, že by vám princip "platí volaný" v konečném důsledku vyhovoval lépe, než stávající "platí volající"?

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Autor byl dlouho nezávislým konzultantem a publicistou, od 8.6.2015 je členem Rady ČTÚ. 35 let působil také jako pedagog na MFF UK v Praze.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).