Hlavní navigace

Radní ČTÚ je prý ve střetu zájmů, tvrdí Acta non verba

5. 11. 2013
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

Acta non verba vyzvala premiéra, aby odvolal radního ČTÚ Ondřeje Filipa. Ten je údajně ve střetu zájmů, když současně řídí sdružení CZ.NIC. Podle ČTÚ je obvinění nedůvodné.

Obecně prospěšná společnost Acta non verba (ANV) dnes na svých stránkách zaútočila na člena rady Českého telekomunikačního úřadu (ČTÚ) Ondřeje Filipa, který byl do své funkce jmenován letos v červenci. Obvinila jej ze střetu zájmů. Představitelům ANV se nelíbí, že Filip kromě radního ČTÚ stále zastává funkci výkonného ředitele sdružení CZ.NIC.

„Od jmenování uplynula spousta vody ve Vltavě a pan Filip měl již být z CZ.NICu dávno pryč,“ říká ředitel ANV Vojtěch Razima. ANV navíc prezentuje Filipa jako sběratele funkcí, aniž by tušila, co členství v poradních orgánech ICAANOSN obnáší.

„Pan Filip je jistě velký šikula. V době jmenování měl hned několik důležitých funkcí. Byl součástí vedení světového správce internetu ICANN a členem poradního orgánu tajemníka OSN. Ale hlavně pan Filip šéfuje firmě CZ.NIC. Firma CZ.NIC je především správce české národní domény, tedy všech adres s příponou .cz," uvádí na svém webu ANV.

Je dobré připomenout, že funkce v poradních orgánech OSN a ICANN jsou neplacené. To, že do nich byl Filip jmenován, je jen důkazem jeho odborných znalostí a respektu, kterému se v rámci komunity těší.

Odvolejte ho, vzkazuje Razima vládě

Ředitel ANV Vojtěch Razima dokonce dnes poslal dopis (PDF) předsedovi vlády Jiřímu Rusnokovi, ve kterém ho vyzývá, aby vláda Filipa okamžitě odvolala z funkce radního ČTÚ. Také v tomto dopise, ANV označuje CZ.NIC za soukromou IT firmu, přestože ve skutečnosti se jedná o zájmové sdružení právnických osob. Je otázkou, zdali tak Razima činí z pouhé nevědomosti nebo kvůli tomu, aby své žádosti dodal na závažnosti.

ANV tvrdí, že Filipovi se z funkce nechce odstoupit, protože správcovství domény .cz je výdělečný byznys. „Firma CZ.NIC má už několik let roční obrat kolem 140 milionů korun a její roční zisk se po zdanění v desítkách milionů korun. Inu, to se pak panu Filipovi nelze divit, že se mu z firmy nechce, dočtete se na stránkách ANV.

Ve skutečnosti sice CZ.NIC opravdu generuje popisovaný zisk, vydělané peníze ale nikomu nevyplácí, ponechává si je pro případ výpadků příjmů v budoucnosti.

„V minulých obdobích si sdružení vytvořilo finanční rezervu, díky níž je možné udržet veškeré činnosti i v případě neočekávaného výpadku příjmů nebo nutnosti pokrýt škodu velkého rozsahu. Tato finanční rezerva je v současné době dostatečná a sdružení ji nebude navyšovat,“ píše se mimo jiné v koncepci sdružení pro období 2012 až 2015.

Zákon o střetu zájmů

Podle Razima je Filipovo působení ve sdružení CZ.NIC v rozporu se zákonem o střetu zájmů č 159/2006 Sb. Odvolává se přitom na paragraf 4 odst. 1, který stanoví, že veřejný funkcionář (tedy i člen Rady ČTÚ) nesmí být statutárním zástupcem nebo členem statutárního orgánu, členem řídícího, dozorčího nebo kontrolního orgánu podnikající právnické osoby nebo být v pracovněprávním nebo obdobném vztahu.

Odst. 3 pak říká, že veřejní funkcionáři jsou výše zmiňované činnosti povinni ukončit bez zbytečného odkladu poté, co začali vykonávat svou funkci, nejpozději však do 30 dnů ode dne zahájení výkonu funkce.

Zákonodárce nicméně pamatoval i na situace, kdy veřejný funkcionář nemůže lhůtu 30 dnů dodržet, například vzhledem ke svým závazkům vůči dosavadnímu zaměstnavateli.

„Není-li k ukončení činnosti z důvodů nezávislých na vůli veřejného funkcionáře možné dodržet lhůtu uvedenou v předchozí větě, veřejný funkcionář o této skutečnosti v dané lhůtě písemně informuje evidenční orgán a provede současně všechna potřebná opatření směřující k ukončení činnosti. Ustanovení zvláštních právních předpisů tím nejsou dotčena.“

Filip udělal vše tak, jak žádá zákon

Podle mluvčího ČTÚ Martina Drtiny je obvinění absurdní, protože Ondřej Filip postupoval po svém zvolení radním v souladu se zákonem.

„V reakci na nedůvodné tvrzení Acta non verba, že člen Rady ČTÚ Ondřej Filip je v konfliktu zájmů tím, že je výkonným ředitelem soukromé IT firmy a že se této funkce odmítá vzdát, uvádíme, že pan Ondřej Filip v souladu se zákonem o střetu zájmů provedl v zákonem stanovené lhůtě patřičné kroky, o nichž uvědomil Mandátový a imunitní výbor Poslanecké sněmovny a splnil tak svou povinnost podle § 4 odst. 1 a 3 zák. č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů. Proto zde není překážka, která by mu bránila vykonávat funkci člena Rady ČTÚ, když do této funkce byl Vládou ČR jmenován," uvedl Drtina.

Když jsme Razimu informovali o obsahu vyjádření ČTÚ, reagoval slovy, že tato argumentace vznikla až pod tlakem oznámení, které dnes ANV zveřejnila. Nezdá se však příliš pravděpodobné, že by se ze strany ČTÚ jednalo o vymyšlenou konstrukci. Skutečnost, že Filip informoval Mandátový a imunitní výbor Poslanecké sněmovny, lze totiž jednoduše ověřit.

Razima se ale nevzdává a tvrdí, že domněnce o zakrývání střetu zájmů nahrává i fakt, že Ondřej Filip není na webu ČTÚ veden jako člen Rady. Podle tiskového mluvčího úřadu Martina Drtiny se ale jedná pouze o technickou chybu, která nemění nic na tom, že Ondřej Filip zastává funkci radního.

Obvinění čtyři měsíce po jmenování

Proč ale ANV přichází s obviněním až 4 měsíce po jmenování Filipa do Rady ČTÚ? Podle Razima organizace do současné doby shromažďovala potřebné informace a dávala Filipovi čas, aby z funkce výkonného ředitele CZ.NIC sám odstoupil.

Zajímavé je, že obvinění přichází v době, kdy vrcholí přípravy na aukce kmitočtů pro mobilní sítě. Stávajícím mobilním operátorům se podmínky aukce, která vyhrazuje část bloku kmitočtů novému hráči, nelíbí, a napadli je u soudu. V pátek ČTÚ oznámil, že se třemi tuzemskými mobilními operátory zahájí správní řízení kvůli podobě smluvních podmínek, které podle mínění úřadu nejsou v souladu se zákonem. Koncem předminulého týdne také v režii ČTÚ proběhl workshop, na kterém úřad informoval, jak naložil s připomínkami k problematice síťové neutrality v rámci koncepce Digitální Česko.

ebf 24 - tip duben

„Jestliže původním záměrem Digitálního Česka bylo podpořit síťovou neutralitu, v tom smyslu, aby poskytovatelé nediskriminovali různé druhy datového provozu a své služby přístupu k Internetu omezovali co možná nejméně a jen tam, kde je to skutečně nezbytné a účelné, pak dokument z workshopu, po zapracování připomínek, již usiluje o něco dost jiného: poskytovatelům v zásadě dává volnou ruku k tomu, aby své služby přístupu k Internetu omezovali tak, jak chtějí. Jediné, co se po nich požaduje, je, aby veškerá omezení uvedli ve smluvních podmínkách,“ okomentoval situaci kolem dokumentu zde na Lupě Jiří Peterka. Na workshopu byli přítomni i Ondřej Filip a jeho kolega radní Ondřej Malý, kteří měli na problematiku odlišný názor a síťovou neutralitu hájili.

Zdali s tím má načasování obvinění nějakou souvislost, netušíme. Vojtěch Razima ale přiznal, že téma konzultoval s řadou lidí z IT branže.

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Internetové novinařině se věnuje od roku 2005, kdy začal jako redaktor pracovat pro vydavatelství Internet Info.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).