Hlavní navigace

RE: Atlas přišel o třetinu návštěvníků!

20. 11. 2001
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

Chcete porovnávat návštěvnost internetových portálů a jste odkázáni jen na výsledky iAuditu? Pokud se do takového snažení pustíte, tak se rozhodně nevyplatí spoléhat na údaje o návštěvnosti packů -- nebo dopadnete jako Martin Kopta, který dokázal v senzačním titulku vyrobit třetinový pokles návštěvnosti Atlasu místo nárůstu.
Kolik ubude ryb v rybníce, pokud v letních vedrech poklesne hladina vody o půl metru? Určitě si říkáte, že jde o absurdní otázku, vždyť kdo by chtěl měřit množství ryb výškou hladiny vody? Podobně absurdní mi však připadá snaha iAuditu měřit agregovaným počtem pageviews a unikátních IP adres návštěvnost serverů, nebo dokonce tato sumární data vydávat za důležitou pomůcku pro plánovače reklamy. Poslední dobou se mi zdá, že jediným účelem iAuditu je dodávat slámu, kterou mohou přežvýkávat internetoví komentátoři. Pokud navíc takový komentátor pohlédne na mlhavé údaje iAuditu sám zastřeným zrakem, nevyhnutelně dojde k podobně pokřivenému závěru jako Martin Kopta, který dokonce v titulku svého článku Atlas přišel o třetinu návštěvníků! dokázal udělat z výrazného nárůstu návštěvnosti Atlasu třetinový pokles.

Základním problémem srovnávání portálů, jak bylo v článku správně poznamenáno, je nedostatek poměřitelných dat. Za prvé, každý portál je úplně jinak rozdělen na části (a toto rozdělění se v čase mění), za druhé minimálně počet pageviews je velmi závislý na struktuře služby – stačí drobná změna v navigaci a jeden návštěvník (počet návštěvníků mimochodem iAudit vůbec neměří, o to se částečně snaží až v iDotu) vygeneruje výrazně více či méně shlédnutí. Když se k tomu ještě přidá absence výsledků toho či onoho, nebohý komentátor je většinou odsouzen k porovnávání packů – prostých sum návštěvnosti všech částí portálu, kde má jedna návštěva vyprodané sekce věnované řekněme financím stejnou váhu jako návštěva dětské pornografie na freewebu portálem provozovaném (návštěvnost freewebu má přitom k návštěvnosti portálu samotného asi stejný vztah jako návštěvnost serverů hostovaných např. u GTS k návštěvnosti firemní prezentace GTS).

Právě kvůli snaze o vyvození smysluplných závěrů z nesmyslných dat došel Martin Kopta k naprosto mylnému závěru, že: „Atlas přišel o třetinu návštěvníků“. Je pravda, že návštěvnost packu Atlas.cz poklesla ze září na říjen z 3.184.804 pa­geviews a 219.882 IP/d na 2.533.959 pageviews a 154.668 IP/d. Problém ovšem je, že jde o ono upuštění vody, aniž by zmizely ryby – většina packu Atlas.cz je tvořena freehostingem MujWeb, který měl v říjnu technické problémy, které až do upgradu výrazně snižovaly jeho dostupnost a tedy návštěvnost. Samotný Atlas (tj. servery bez freehostingu, chatu a map) naopak ve stejném období vyrostl z 1.001.689 pa­geviews a 58.306 IP/d na 1.235.647 pageviews a 60.372 IP/d, tj. nárůst pageviews o 23 procent, IP adres o čtyři procenta. V zaměnění nárůstu za pokles je přitom tentokrát iAudit nevinně – data, ze kterých lze snadno odvodit, čím je pokles packu způsoben, jsou součástí publikované zprávy. Podobně si jistě autor sype popel na hlavu za úsměvnou spekulaci o spuštění MSN.cz jako o důvodu údajného poklesu. Přehlédl pouze jednu drobnost – MSN.cz bylo spuštěno až v listopadu a do té doby vedla příslušná doména na Atlas, přitom komentované výsledky iAuditu jsou říjnové.

I když vlastní nepozorností došel Martin Kopta včera k závěru o poklesu Atlasu, který je v přímém rozporu se skutečností, je otázkou, jestli jde vůbec z běžných dat iAuditu k nějakým opravdu smysluplným závěrům použitelným nejenom pro psaní komentářů, ale i pro plánování reklamy, dojít. Podle mého názoru nikoliv. Doufám, že v co nejbližší době budou mít jak servery, tak reklamní agentury k dispozici skutečně podrobná kvalitativní i kvantitativní data o návštěvnosti, ať už je bude zpracovávat kdokoliv – vydělat bychom na tom měli všichni.

MM socky3

Omluva

Chtěl bych se společnosti ATLAS.CZ, a. s., jakož i čtenářům Lupy omluvit za svou spekulaci o důvodech poklesu návštěvnosti v packu Atlasu. Při pokusu vysvětlit takřka třetinový úbytek návštěvníků jsem nevzal v potaz rozložení návštěvnosti v packu, kde snížení návštěvnosti způsobila freewebhostingová služba MujWeb. Spekulace o tom, že za snížením návštěvnosti musíme hledat rozchod s MSN, byla tedy neoprávněná, protože portál Atlasu naopak zaznamenal návštěvnost vyšší. Lituji, pokud jsem svým špatným úsudkem někoho uvedl v omyl.

Martin Kopta

Autor článku

Autor se věnuje on-line marketingu českého portálu. Atlas a svému soukromému projektu - portálu pro dívky 17.cz.