Hlavní navigace

Regulace videowebů? Přihlásíme se, slibuje ředitel internetové televize Stream.cz

1. 6. 2010
Doba čtení: 21 minut

Sdílet

Autor: 115393
Dnes začíná platit zákon o audiovizuálních mediálních službách, který zavádí regulaci komerčních videoserverů na internetu. Největší česká internetová televize Stream.cz se podle svého ředitele Miloše Petany k regulaci přihlásí. „Aktivně se přihlásíme Radě pro rozhlasové a televizní vysílání,“ říká šéf Streamu v rozhovoru pro server DigiZone.cz. Kontrole by podle něj měla podléhat ale jen část obsahu této internetové televize. Stream.cz také připravuje svůj první pořad pro klasickou televizi. Objevit by se měl na druhém programu Primy, stanici Prima Cool pro mladé.

Jakým způsobem ovlivní zákon o audiovizuálních mediálních službách vaši internetovou televizi Stream.cz? Budete kvůli němu muset nějak měnit nebo přizpůsobovat obsah webu?

Odpověď na tuto otázku budeme muset hledat společně s Radou pro rozhlasové a televizní vysílání (RRTV), protože zákonodárci, kteří tento zákon přijali, nepamatovali na to, jak šedá je teorie a jak zelený je strom života. A strom internetového života je hodně košatý. Rozhodně jeho košatost přesahuje kreativitu těch, kteří zákon konstruovali. Zejména s ohledem na to, jak se bude tento zákon uvádět do praxe, jak se bude tato praxe kontrolovat a vymáhat náprava.

Miloš Petana - 5

Uznáváte ale, že se na vás zákon vztahuje?

Stream.cz je určitě objektem, který bude tím zákonem dotčen. Aktivně se přihlásíme k povinnosti respektovat ho. Společně s odborem Úřadu RRTV pro nelineární služby ale budeme muset precizovat to, na které části obsahu Stream.cz se zákon vztahuje, a na které ne. Na našem webu máme v tuto chvíli různá prostředí, který jsou typologicky různá.

Popište je.

První, které zajisté spadá do dikce zákona se vším všudy a naplňuje všechny znaky, které jsou s tímto zákonem spjaty, je naše vlastní produkce. Vyrábíme řádově 25 formátů týdně, ad hoc ještě nějaká další videa a celou tuto produkci bude zákon zcela jistě postihovat, bude ji možné kontrolovat a případně sankcionovat. U dalších tří prostředí jsem na určitých pochybách, které mohou růst podle toho, který z těch sektorů mám na mysli. Stream.cz je současně čímsi jako českým YouTube, umožňujeme vyvěsit uživatelská videa. K této části našeho obsahu se chováme v zásadě obdobně jako YouTube, tedy liberálně a v případě, že nás někdo upozorní na porušení autorských práv ze strany uživatele, který u nás vyvěsil nějaké video, přirozeně ho sami stáhneme.

K těmto uživatelským videím nedáváte reklamy? Protože jednou z podmínek regulace videowebů je to, že jde o hospodářskou činnost, která vede k zisku.

V dané chvíli prakticky ne. Máme produkt, který se jmenuje Milion za milion (soutěž, v níž zvítězí ten, jehož uživatelské video nahrané na Stream.cz dosáhne do letošního prosince milion shlédnutí, pozn. red.), a který takovouhle interpretaci nabízí, ale to je vlastně zase specifická platforma, kterou kontrolujeme a jsme si jisti, že ani v téhle linii zákon nepřekračujeme.

Máte ta uživatelská videa nějakým způsobem redakčně „katalogizovaná“, nebo je katalogizují sami uživatelé? Zákon totiž také říká, že regulaci podléhají jenom weby, které jsou katalogizované.

A co to je katalogizace?

Rozdělování videí do žánrů a rubrik.

Nechováme se k nim nijak aktivně jako dramaturg. Je pravda, že některá videa propagujeme formou zviditelnění na homepage, ale to dělají i jiné servery, včetně YouTube. Z celé té sumy asi 150 tisíc uživatelských videí, které dnes můžeme shlédnout na Stream.cz, jsou ta nejčerstvější logicky nahoře, ale to je jediná optika, kterou uplatňujeme. Jinak ta videa nijak nestrukturujeme a necháváme je po stejné logice jako YouTube.

Dobře, to je tedy druhý typ obsahu Stream.cz. Pojďme k dalším dvěma.

U třetího typu obsahu, což je služba Stream Music, mám zase určitou míru pochybnosti. Je to služba, která unikátním způsobem nabízí 32 tisíc hudebních klipů z celého světa. Uživatel si je může sám selektovat, vytváří si vlastní dramaturgii výběru, a to jak podle žánrů, tak podle abecedy. Dramaturgii ale neděláme my jako redakce, tu si dělá sám divák.

A čtvrtý typ obsahu na Stream.cz?

U toho jsem zvlášť na vysokých pochybách, protože v tom poskytujeme prostor pro archiv již existujících, jinde odvysílaných pořadů. Jde buď o druhé runy televizních formátů, nebo televizní pořady, které jsme nakoupili sami pro sebe ze zahraničí. V tom prvním případě jde třeba o pořady televizí Prima, Óčko a Public, v tom druhém například o dokumentární cykly BBC. Jak tedy vidíte, prostředí na Stream.cz je poměrně hodně variabilní a zákonodárce na to příliš nemyslel. Myslím, že se podle toho bude muset zpřesňovat muška zákona.

Ale u toho čtvrtého typu obsahu přeci nezáleží na tom, odkud berete obsah, ale zdali ho redakčně dělíte do rubrik nebo žánrů. Pokud tedy máte pořady od televizí, a ke každému zvlášť archiv se všemi jeho díly, odpovídá to definici v zákoně a takový obsah by měl podléhat regulaci.

To máte docela pravdu. Vycházím pouze z toho, že přebíráme obsahy, které byly typologicky už jednou aprobované. Tedy obsahy, které už prošly filtrem zákonné kontroly, v případě televizních formátů ještě přísnější podle zákona o rozhlasovém a televizním vysílání. Takhle jsem to myslel.

Může se stát, že některý z těch pořadů bude závadný a Rada bude jeho odvysílání na klasické televizi pokutovat. Třeba Ano, šéfe! kvůli vulgaritám moderátora. V tom případě ho stáhnete ze svého archivu? Nebo ho na Stream.cz vůbec nevyvěsíte?

Chceme respektovat všechny zákonné normy. Pokud budeme vědět, že nějaký obsah nese překážku, která by bránila jeho korektnímu zveřejnění, samozřejmě ho nezveřejníme. Víte ale, jak vypadá realita. Všechny procedurální lhůty pro vedení správního řízení s televizemi kvůli závadnému pořadu trvají týdny, zatímco u nás se tyto pořady objevují hodiny a maximálně jednotlivé dny po televizní premiéře. Takže se může stát, že takový pořad vyvěsíme na Streamu, ale jakmile se dozvíme, že se dostal do kolize se zákonem, stáhneme ho.

Jak se reálně zákon promítne do fungování Stream.cz? Budeme muset nějakým způsobem upravovat svůj obsah? Už teď se může stát, že máte v archivu choulostivá videa, která nesmí být podle zákona přístupná před desátou hodinou večer. Zavedete kvůli nim podmíněný přístup na některé části Stream.cz?

Nechceme dopustit, aby se Stream.cz dostal do kolize s obecně právními předpisy, které široce přesahují konkrétní mediatyp internetu nebo audiovizuálních médií. Proto nechceme dopouštět, aby se u nás objevovaly obsahy, které působí například xenofobně, podporují fašismus, jsou rasistické a podobně. Stejně tak se chováme i k obsahům, které mají znaky pornografie. Takové obsahy u nás nechceme a předpokládám, že je ani nemáme.

Miloš Petana - 1

Ono nemusí jít přímo o pornografii, stačí erotika. Nějaké choulostivější klipy na Streamu můžete mít. Dáte ruku do ohně za to, že teď jsou všechny v pořádku, nebo je budete kvůli zákonu zpětně kontrolovat? Zákon se bude vztahovat na veškerý váš obsah a jak jste už řekl, v archivu máte 150 tisíc videí…

Těch 150 tisíc videí je jenom v uživatelské části Stream.cz. Pokud bych měl hovořit o Streamu jako celku, jde o stovky tisíc videí. Zkuste si jenom představit, že bychom je měli všechny zkontrolovat. Takový dobrý úmysl naráží na naše možnosti ho reálně uskutečnit. Vycházíme z toho, že pokud bude nějakým uživatelem objeven obsah, který bude považovat za závadný, shlédneme ho a posoudíme, zda je podle naší interpretace v intencích zákona, nebo ne.

Takže reálnější je, že se na vás obrátí RRTV s tím, že se jí ozval nějaký stěžovatel a vyzve vás k odstranění konkrétního videa. Vy se na něj podíváte a sdělíte Radě, zda jste stejného názoru a potom ho případně stáhnete.

Ano, určitě. Postupujeme tak už dnes, když se na nás obrátí někdo, kdo je držitelem autorských práv k nějakému videu a na Stream.cz ho uložil nějaký uživatel. Stejně tak se to týká obsahové delikvence, to je už naše rutinní praxe.

Stream.cz se tedy nechystá u některých obsahů zavést podmíněný přístup?

V tuto chvíli to nemáme v úmyslu. Chápejte ale dobře, že se tady nastavuje určitá norma a my si budeme v praxi ověřovat, jak tu normu nejlépe aplikovat tak, abychom potenciálně byli co nejméně delikventní.

Zákon také zavádí povinnost titulkování u části obsahu. Tato povinnost vzniká od 1. ledna 2011. Už máte představu, co to pro vás bude znamenat?

Absolutně nemáme. Například nevím, jak chápat takovouto povinnost vztaženou k převzatým pořadům z klasických televizí. Představte si, že by mohlo dojít k absurdní situaci, kdy převezmeme vysílané pořady a budeme je muset dodatečně otitulkovávat. Navíc z praktického hlediska by to musely být poměrně velké titulky, aby byly srozumitelné a čitelné. Představte si, jak velké písmo by v tom malém internetovém okénku, kde běží video, muselo být.

Můžete vůbec do cizího díla vkládat vlastní titulky?

K tomu nemám žádný komentář, protože to je pro nás nová situace. Máme v zádech skvělou právní zástupkyni, doktorku Kroupovou, která je specialistkou na audiovizuální kulturu. Máme v ni naprostou důvěru a podle ní budeme tyto požadavky zákona posuzovat.

Kdy se Stream.cz eviduje u RRTV? Hned zkraje června, nebo ke konci šedesátidenní lhůty, která začíná dnes, tedy 1. června?

Neříkám, že to uděláme hned 1. června, ale rozhodně někdy začátkem června. Nechceme strkat hlavu do písku, budeme v tomto smysli aktivní. Myslím, že by Rada měla uvítat fakt, že jsme připraveni k otevřené komunikaci, protože existuje řada objektivních překážek pro efektivní naplňování vůle zákonodárců, formulované v zákoně. Takže mám za to, že zahájíme sérii rozhovorů, z nichž vyplyne způsob naší další komunikace. Pokud by se měla převést stávající praxe RRTV, aplikovaná při regulaci klasických televizí a rádií, dostali bychom se do řady problémů.

Jakých?

Celé to není prakticky domyšleno. U televizí a rádií je počet regulovaných subjektů jasně dán, Rada má jejich seznam od začátku k dispozici. U internetových médií jsem v situaci, kdy se budou muset příslušné subjekty k regulaci Radě samy aktivně nahlásit, a teprve poté bude rada v dalších krocích zjišťovat, zda neexistují nějaké další, které se nepřihlásily.

Nebudete Radě napovídat, že existuje někdo další, koho by měla taky regulovat?

Rozhodně budeme Radě napovídat. Jsme lídry v poskytování videa na českém internetu, denně máme 300 až 350 tisíc unikátních návštěvníků. Na druhém místě je podle měření Netmonitor portál Nova.cz, který se dostává zhruba na třetinovou úroveň naší návštěvnosti, nebo je dokonce pod ní. Potom existují portály České televize, které jsou hluboce pod hranicí 100 tisíc unikátních návštěvníků denně, stejně jako tn.cz.

Ví se vůbec, jaká je návštěvnost YouTube v České republice?

Oficiálně se neví, ale dá se z některých znaků předpokládat. Myslíme si, že se naše aktuální čísla plus mínus blíží číslům, která tu generuje YouTube.

Takže YouTube vede?

Těžko říct, můžeme vycházet jenom z nějakých signálů. Ale vezmete-li například to, že máme hudební klipy, které jsou na internetu obecně velmi poptávaným zbožím, máme je organizované způsobem, jaký YouTube nenabízí, ve vyšší rozlišovací kvalitě, navíc legálně… Víme, kolik reálných uživatelů tento obsah využívá a podle toho si umíme odvodit, jaká může být návštěvnost takových typů obsahů na YouTube. Ale nechtějte po mě žádné odhady a srovnání, protože jich nejsem schopen.

Stream.cz vznikla v době, kdy YouTube ještě nenabízel českou lokalizovanou verzi. Projevilo se zavedení české verze YouTube na konkurenčním boji s vámi?

YouTube necítíme jako přímého soupeře. Naše filozofie je postavena na tom, že od samého začátku nabízíme legální obsahy. V tomto smyslu jsme vůči YouTube jasně vymezeni. Domníváme se, že vývoj na trhu s internetovými videi, který následoval od našeho zrodu, a to i u samotného YouTube, vede k tomu, že se webové prostředí snaží maximálně narovnat vztahy s vlastníky autorských práv. To znamená, že se YouTube dostává a snad se někdy dostane do situace, která bude blízká nebo identická s naší situací.

Do Streamu nedávno nastoupil Pavel Zuna na pozici programového ředitele. Co všechno má na starost?

Pečuje o celou obsahovou linii Streamu. Pečlivě také kontroluje a reaguje na uživatelské chování během dne, a podle něj volí, jaká videa zviditelňujeme na homepage Stream.cz nebo i na homepage Seznam.cz. Začali jsme se v tom chovat aktivněji, opustili jsme televizní systém planningu, který byl postavený na týdenní frekvenci. Denně pracujeme s tím, že pokud má nějaké video aktuálně vysoká čísla, zůstane vyvěšené na titulních stranách déle, zatímco to, kterému se nedaří, z něj zmizí rychleji. Pavel Zuna má také na starosti rozvoj všech nových projektů, které chystáme. V blízké době otevřeme pátý typ obsahu na Stream.cz, filmové ukázky.

Miloš Petana - 4

Budete tedy nabízet filmové trailery?

Budou to filmové ukázky, ne pouze trailery nových filmů, nechte se překvapit.

Budete na nich spolupracovat s filmovými distributory?

Ano, pracujeme na kultivaci vztahů s různými subjekty, které jsou pro nás v tomto smyslu relevantní. Jak s těmi, kteří vlastní, nebo spravují filmová práva, tak i s těmi, kteří s nimi nakládají v druhém režimu, tedy distributory. V obou případech tyto vztahy rozvíjíme. Službu spustíme v průběhu června. Chápeme ji jako iniciaci procesu, který by měl v maximální možné míře přiblížit svět filmu s videoprostředím na internetu.

Budou dodavatelé filmových ukázek platit Streamu za to, že se objeví na vaší internetové televizi?

Nemáme ten úmysl.

Čekal bych, že to bude další způsob přivýdělku Streamu.

Hodláme s těmito ukázkami pracovat v jiném režimu. Nikoli tak, že bychom si nutně nechali platit od těch, kteří distribuují filmy.

Není to mezikrok k placenému obsahu? Nechystá se Stream.cz nabízet placenou filmotéku?

Jsem k tomu docela skeptický. Všimněte si, že všechny projekty tohoto typu do této doby ztroskotaly, bez ohledu na to, jak byly konstruovány a na jaké platformě se nacházely. Myslím si, že ochota lidí platit za něco, co je jinde a jinými kanály, i když třeba nelegálně, dosažitelné zadarmo, je nízká.

Jak jste vlastně přišli na to, že jste na funkci programového ředitele Streamu oslovili Pavla Zunu?

Rozhodovaly dvě základní skutečnosti. Pavel Zuna má zkušenost z televizního světa, má v sobě vkódovaný respekt k vysílacímu zákonu a to je pro nás know-how, které se nám bude hodit při poměřování našeho vlastního obsahu. Druhým důvodem je fakt, že má za sebou i zpravodajskou minulost a tu chceme využít k tomu, že bychom Stream.cz přiblížili k dennímu konzumu. Pokud budu vycházet z homepage Seznamu, jednotlivé služby na ní jsou postaveny na aktualitě a vlastně vás nutí ke každodenní návštěvě či dokonce k návštěvě několikrát za den. Stejným způsobem bychom chtěli maximálně aktuálně využívat obsah, který máme, nebo ke kterému bychom se chtěli dostat.

Čili chystáte i nějaké zpravodajské formáty?

Ne, to určitě ne, ale existují události, které samy o sobě už jsou dramaturgickou výzvou. Takže nemluvím o zpravodajské linii, ale mluvím o přiblížení tématům, které jsou v daném okamžiku sexy.

Takže vám půjde spíš o aktuálnost.

Ano.

Přivedl si Pavel Zuna na Stream.cz nějaké spolupracovníky?

Ne, a ani se s tím nepočítá.

Zmínil jste, že některé televize u vás mají svoje internetové archivy. Neuvažujete o tom, že byste naopak vy produkovali pořady pro klasické televize?

Ano. Za prvé bych chtěl říct, že výčet televizí, které u nás mají archivy svých pořadů, není z našeho pohledu konečný. Pevně doufáme v to, že se portfolio nabídky na Stream.cz rozšíří.

O koho? Už dojednali spolupráci s nějakou další televizí?

Zatím bych to nechal v obecné rovině. Pokud jde o naši produkci pro televize, máme jakousi volnou dohodu s Primou, že by se na Primě Cool mohly v dohledné době objevit programové minibloky, které by byly složeny z námi vyrobených formátů. Takový projekt existuje, nemá přesné časové kontury, ale víme o něm a myslíme na něj.

Takže půjde o něco podobného, jako je pořad Stahovák na Nově?

Myslím, že naše optika by byla trošku jiná.

Už jste zmínil soutěž Milion za milion. Uživatel Streamu, jehož video bude mít milion unikátních uživatelů, od vás získá milion korun. Kolik lidí se už té soutěže zúčastnilo a kolik vašich původních videí na Stream.cz už tuto milionovou hranici překročilo?

Ano, existuje několik uživatelských videí, které u nás už přesáhly hranici milionu stažení. Není to nedosažitelná meta. Právě včera se přes tuto hranici přehouplo video Rudy z Ostravy, klip Ostrava. V soutěži Milion za milion máme vymyšlenou strategii, jak těm videím, která přesáhnou určité hranice návštěvnosti, pomáhat promo nástroji prostřednictvím homepage Stream.cz, eventuelně i Seznamu.

Jde ale o to, za jak dlouhou dobu.

Nezapomeňte, že jsme tu soutěž vyhlásili začátkem května a konec je naplánován na prosinec. Zrovna klip Ostrava se přes miliónovou hranici přehoupl už po týdnu od uveřejnění.

Kolik lidí se už zúčastnilo soutěže Milion za milion?

Na to vám zatím nedokáži odpovědět, soutěž jsme zatím s určitou opatrností otevřeli a nijak ji nepropagujeme. Chceme mít jistotu, že technologicky zvládneme všechny komplikace s korektním počítáním návštěvnosti jednotlivých videí a s odfiltrováním všech nekorektních podpor takových videí. Jsme v první osmině tohoto běhu a musíte počítat s tím, že podpora této soutěži bude v čase spíše sílit, než naopak. Pro nás je Milion za milion příležitostí propagovat Stream.cz jako prostředí, kam se vyplatí umisťovat autorská videa. Současně máme zájem objevovat mezi uživateli lidi, kteří mají talent a umí točit kreativně. Ty chceme v druhém kroku oslovovat ke spolupráci se Streamem.

Miloš Petana - 2

Není to pro vás příliš drahé promo? Přeci jenom milion korun je pro internetovou společnost dost vysoká částka.

V kontextu očekávaného povědomí o Streamu to, myslíme si, není neúnosná investice.

Když jste zmínil volby, inzerovala některá z politických stran i na Streamu?

Ano, inzerovala, ale nechtěli jsme ze Streamu vytvořit platformu pro střet politických názorů, takže jsme se v tomto smyslu nechovali nějak aktivně ve vztahu k reklamním budgetům, které měly jednotlivé politické strany k dispozici.

Odmítali jste tedy nějaké politické reklamy?

To neříkám, ale nechovali jsme se proaktivně. Oživili jsme Stream.cz reklamou, i politických stran, ale řekl bych, že v konfrontaci s tím, jak vypadaly před volbami jiné weby, jsme se nechovali zdaleka tak velkoryse.

Od kterých stran jste pasivně přijali reklamu?

Asi od pěti stran.

Šlo o videoreklamu, nebo klasické bannery?

Byla to víceméně kombinace obou typů. Když si srovnám politický marketing v zemích, kde je internet je o kousek dál a blíž k uživateli, a kde je vnímán silněji jako nástroj komunikace mezi politickými stranami a voliči, vidím, že nástroje, které tam jednotlivé politické strany volí, jsou sofistikovanější než v českém prostředí. Když se podíváte na české předvolební prostředí ve světě internetu, zleva zprava na vás útočily bannery jednotlivých politických stran, které se lišily grafikou a hlavními slogany, ale filozoficky to vlastně bylo pořád totéž. Když se podívám na to, jak byla ustrojena prezidentská kampaň Baracka Obamy, vidím, že prostor, který tady ještě je k dobytí, je poměrně rozsáhlý. A teď nemám vážně na mysli to jedno slavné video, které mělo českou obdobu, ale vůbec způsob komunikace a využití videopotenciálu, spjatého s internetem.

Jak je na tom Stream.cz obecně s inzercí?

Od počátku letošního roku jsme otevřeli vlastní obchodní oddělení. Do loňska veškeré obchodní toky zajišťoval Seznam, od Nového roku jsme se domluvili s kolegy ze Seznamu, že bude dávat větší smysl, když si vytvoříme specializovaný tým, který bude prodávat videoreklamu jako specifický formát přímo u nás. Srovnám-li meziroční výkon za prvních pět měsíců, jsme na tom dnes asi o 80 procent lépe. Současně květen byl prvním měsícem, kdy měl Stream.cz větší výnosy než náklady.

Takže jste už v černých číslech, co se týká provozního zisku?

Provozně ano. Je to první měsíc, kdy jsme se dostali provozně do černých čísel.

Kdy se dostanete do černých čísel celkově, tedy i se splátkou původních investic?

Uvidíme. Videoreklama je na velkých trzích, například ve Spojených státech, nejdynamičtěji se rozvíjející reklamní formát na internetu. Mám studie od agentury PriceWaterhou­seCoopers, která srovnává jednotlivé reklamní formáty na americkém internetu, z nichž jasně plyne, že videosegment byl v loňském roce nejrychleji rostoucím reklamním nástrojem. Je ale velmi obtížné předjímat, jakým způsobem se bude tento jev objevovat v české praxi. Ale do celkových černých čísel bychom se měli dostat v jednotkách let.

Budou to čtyři jednotky, pět, nebo sedm?

Určitě do pěti let.

Inzertně vám asi hodně pomohlo spojení se Seznamem, ne? V návštěvnosti jste zaznamenali obrovský skok.

Ano, v návštěvnosti to byl obrovský skok, a teď je důležité, abychom dokázali být dostatečně vnímaví k tomu, co uživatel, který přijde na Seznam.cz a na jeho jednotlivé služby, očekává. Chceme se hodně silně vymezovat jako médium, které bude nést zejména zábavné obsahy nebo infotainment. A pokud jde o obchodní rozměr naší aktivity, očekáváme, že tak, jako se to stalo v USA, poroste zájem o videoreklamu na internetu, například v porovnání s klasickou televizní reklamou. Nebo ještě lépe, že zadavatelé pochopí, že vyšší efektivitu získají kombinovanými kampaněmi v televizi a formou videa na internetu.

Svého času jste uvažovali o užší spolupráci s televizí Nova, tedy ještě předtím, než do Streamu vstoupil Seznam.cz. Proč tato spolupráce nakonec nevyšla?

Potenciálně zajímaví jsme byli pro více subjektů, protože jsme byli první a nejsofistikovanější poskytovatelé videa na českém internetu. Historie Stream.cz je jen o měsíce kratší než historie YouTube. Stream za sebou ještě nemá ani čtyřleté narozeniny. Celé prostředí videí na internetu se dynamicky rozvíjí. Když jsme zjistili, že by tady byla příležitost se spojit se Seznamem, byla to pro nás jasná první volba. Z logických důvodů, které souvisejí s tím, že crossmediální forma propagace jednotlivých typů médií příliš nefunguje. Vidíte sám, že kolegové z televize Nova, přes ta úžasná čísla, která generují ve sledovanosti televizních pořadů a zejména u Televizních novin a přes četnost odkazů z Televizních novin na weby televize Nova, nedosahují nijak závratné návštěvnosti. Takže mám pocit, že neobyčejná pozice Seznamu je pro nás mimořádnou příležitostí k tomu pokusit se maximálně vytěžit z potenciálu českého internetu.

Proběhly tedy na začátku Streamu nějaké námluvy s Novou?

Slovo „proběhly“ bych volil opatrně. Nezapomeňte, že jsem člověk, který vyšel z televizního trhu (Miloš Petana byl v devadesátých letech ředitelem televize Prima, pozn. red.) a že se osobně znám s velkou většinou lidí, kteří se v televizním prostředí pohybují. V tomto smyslu jsem měl řadu přátelských rozhovorů různého typu.

Když se ještě vrátím k inzerci, má Stream.cz nějaký další zdroj příjmů kromě klasické internetové reklamy a videoreklamy? Neuvažujete o zpoplatnění části obsahu?

Určitě se taková úvaha může objevit. Jsme ale v situaci, kdy umíme dohlédnout jenom do určité krátké budoucnosti. Kdybychom tento rozhovor vedli před deseti lety, bavili bychom se o videoprostředí na internetu jako o nějaké vizi a projektu, který by se dal přirovnat k 20 tisícům mil pod mořem. A podívejte se, záhy poté se ten svět začal oživovat, a nikdo nemohl předpokládat, že se rozvine tím tempem, jakým se rozvíjí dnes. Je velmi obtížné říct, jak bude vypadat další poptávka po audiovizuálních obsazích, ale dovedu si představit, že se konverze televizního a internetového obsahu bude významně rozvíjet.

Audiovizuální zákon, který začíná platit dnes, 1. června, zavádí také product placement. Objeví se tento typ reklamního sdělení také ve videích na Stream.cz?

Určitě ano. Skvěle se hodí pro kratší formáty videí. Tam se dá s product placementem pracovat i operativněji, než ve velkých televizích. Půjde jenom o to naplnit vzájemná očekávání nás, kteří budeme poptávat peníze, a těch, kteří peníze mají, a očekávají za ně nějakou přidanou hodnotu.

Vydáte k product placementu pevný ceník, nebo ho budete naceňovat individuálně případ od případu?

Myslím si, že tohle bude věc, která bude vždycky vznikat ad hoc, protože i návštěvnický potenciál jednotlivých projektů se bude od sebe logicky lišit.

Miloš Petana - 3

Neuvažuje Stream.cz o živém internetovém vysílání? V minulosti jste nabízeli přenosy koncertů nebo sportovních zápasů.

V tomto směru už máme docela pěknou praxi. Technologii máme zažitou a je to opravdu jenom otázka domyšlení toho, jakým způsobem tyto formáty nabízet tak, aby z nich měli uživatelé přidanou hodnotu. To znamená, tam, kde dává smysl se dívat „tady a teď“, třeba u sportu. Ale zase záleží na tom, zda se vytvoří snesitelné ekonomické podmínky pro to, aby takovýhle přenos byl i obchodně zajímavý.

Dotkla se Streamu nějak finanční krize?

Určitě ano, jsme součástí nějakého prostředí, které má nějakou kapacitu a logicky pokud se ta kapacita zmenšila, tak i náš podíl na výnosech byl relativně menší. Pokud jde o výhled, tak si myslím, že naopak pro nás může být krize dobrou startovní pozicí, protože spolu s tím, jak se zvyšuje edukace klientů o tom, že investovat do videoreklamy na internetu je efektivní, tak spolu s tím se vlastně zvyšuje edukace i toho, že za relativně méně peněz se dá pořídit relativně více muziky. A myslím si, že zrovna Stream je prostředí, které může být hodně zajímavé pro klienty středního typu, pro ty, kteří stojí vně televizní klientely. Nebavíme se tedy jen o těch 350 až 400 velkých firmách. Existují tady další stovky subjektů, které mají rozpočty menší, ale ne malé, pro které by Stream.cz mohl být, a my doufáme, že bude zajímavou příležitostí, jak zviditelnit audiovizuální formou svoje produkty nebo svoje služby.

Proč Stream.cz přestal produkovat původní seriály jako je Gynekologie 2 a Alles Gute? Byly pro vás příliš drahé?

Neopustili jsme tento princip, máme něco nachystáno. Když se podíváte na tři a půl roku historie Streamu, můžeme zmínit tři takové velké projekty: Gynekologii 2, Peklo s Landou a Alles Gute. Plus mínus každý rok máme jeden takový projekt. Máme nachystány nějaké další. Jsme v situaci, kdy hledáme pro ty projekty nějaké obchodní partnery, právě z těch důvodů, které jsem popsal. Když jednání dopadnou dobrým způsobem, další sitcomy se na Streamu objeví.

Kdy?

Až ta jednání dopadnou. Doufám, že něco by se mohlo objevit už v letošním roce. Ale určitě ne do léta.

Budete jednat s výrobci televizorů o zařazení Streamu mezi weby, které jsou přístupné prostřednictvím jejich internetového rozhraní?

Ano, máme o to zájem.

Jednáte už s nějakou konkrétní značkou? Například televizory Panasonic už umožňují přístup k videoportálům televize Nova.

Jednání jsou, zatím v zárodečné fázi. Myslíme si, nicméně, že letos dojde k prolomení našeho impactu do světa výrobců televizorů.

Jak to vlastně bude fungovat? Všechna dosavadní jednání výrobců televizorů s dodavateli lokalizovaného českého obsahu na internetu skončila na obchodním modelu takové služby. Nebylo jasné, jak se to zaplatí.

Jsme si jisti, že dřív či později se stane možnost konzumovat videoobsahy, které jsou distribuovány přes internet v prostředí televizních obrazovek, poptávanou službou. A myslím si, že výrobci s tím budou muset počítat.

Podle vás se to stane spíše dříve, nebo později?

MMF24

Bavíme-li se v horizontech vyšších jednotek měsíců, myslím si, že to je to správné měřítko.

Foto: Ivana Dvorská, DigiZone.cz

Kolika videowebů se podle vás doktne zákon, který dnes začíná platit?

Seriál: Rozhovory

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Autor je šéfredaktorem serveru o digitálním vysílání DigiZone.cz a redaktorem týdeníku Reflex.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).