Hlavní navigace

Satelitní operátoři shrnuli své připomínky k plánované podobě přechodu na DVB-T2

4. 1. 2018
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: Kasa.cz
UVNITŘ PREZENTACE – Česká asociace satelitních operátorů dodala připomínky k plánu Českého telekomunikačního úřadu na využití rádiového spektra pro kmitočtové pásmo 174 až 380 MHz.

Český telekomunikační úřad představil návrh plánu na využití rádiového spektra pro kmitočtové pásmo 174–380 MHz, ve kterém stanoví technické parametry a podmínky využití rádiového spektra radiokomunikačními službami. Zapojené strany mohly k tomuto záměru uplatnit své připomínky do konce loňského prosince.

Své připomínky uplatnila při této příležitosti i Česká asociace satelitních operátorů, podle níž dochází k narušení hospodářské soutěže, nedovolené veřejné podpoře poškozující mj. satelitní platformu, jakož i k poškozování práv a zájmů spotřebitelů právě v souvislosti se stávající implementací nového standardu zemského televizního vysílání DVB-T2 na území České republiky.

ANALÝZA: Pozemní vysílatelé se vyjádřili k námitkám asociace satelitních operátorů

Podle dokumentu, který shrnuje připomínky České asociace satelitních operátorů, by mělo v souvislosti s přechodem na DVB-T2 dojít k poskytnutí nedovolené veřejné podpory sestávající z 

  1. prodloužení stávajících a udělení nových přídělů rádiových kmitočtů soukromým provozovatelům sítí pozemního televizního vysílání v řádu miliard korun
  2. finančních plnění těmto společnostem zejména v souvislosti s vybudováním sítí DVB-T2 a úpravě stávajících sítí 
  3. informační kampaně, která nebude technologicky neutrální – žádná podpora naopak nebude poskytnuta spotřebitelům ani vysílatelům

Autor: ČASO

Přehled státní podpory podle prezentace České asociace satelitních operátorů.

Poskytnutím veřejné podpory před jejím schválením Evropskou komisí by mohlo dojít k porušení tzv. standstill principu obsaženého ve Smlouvě o fungování Evropské unie. Vzhledem k tomu, že doposud probíhá prenotifikační proces, tak notifikační jednání nebyla ani zahájena a Česká republika má tudíž povinnost zdržet se poskytnutí jakékoliv veřejné podpory, píše se v zaslaných připomínkách ČASO.

Je přechod vynucený?

Satelitní operátoři v citovaném dokumentu dokonce označují tvrzení, že přechod na DVB-T2 je vynucený uvolněním pásma 700 MHz, za zjevně nepravdivé a účelové. Argumentují tím, že definitivní rozhodnutí o uvolnění tohoto pásma bylo na evropské úrovni přijato loni v květnu, tedy téměř rok po schválení vládní strategie správy kmitočtového spektra. 

ROZHOVOR: Marcel Procházka – Přechodovou síť v DVB-T2 ze Žižkova a Cukráku spustíme na přelomu února a března

Strategie pak podle připomínek ČASO také rezignovala na multikriteriální zhodnocení jiných alternativ, jak reagovat na uvolnění pásma 700 MHz, zajistit další rozvoj platformy zemského televizního vysílání a ochránit spotřebitele a další subjekty před negativními dopady, mezi které patří mj. i využití pásma 174–230 MHz (tzv. III. pásmo) pro zemské televizní vysílání. Tuzemská vláda se podle názoru satelitních operátorů těmito alternativami nezabývala a pro realizování uvolnění pásma 700 MHz zvolila řešení s prakticky nejhoršími dopady na spotřebitele a veřejné finance.


Autor: Karel Choc

Patrik Brom, sekretář ČASO.

Satelitní operátoři v citovaném materiálu, podepsaném sekretářem ČASO Patrikem Bromem, dále upozorňují, že pokud Evropská komise rozhodne o nekompatibilitě některých opatření plánovaných ve vládní strategii, může být Česká republika donucena ji změnit. ČTÚ ale návrhem připomínkovaného opatření znemožňuje využít III. pásmo pro zemské televizní vysílání, a tím podstatně limituje možnost České republiky reagovat na případné zamítavé rozhodnutí Evropské komise

ROZHOVOR: Patrik Brom – Vládní strategie přechodu na DVB-T2 prosazuje pouze jedinou možnou variantu

Podle prezentovaných připomínek ČASO by se s ohledem na skutečnost, že více než rok trvající prenotifikační jednání se nadále nachází ve stavu verifikace elementárních faktů a tvrzení České republiky Evropskou komisí a notifikační řízení ještě vůbec nezačalo, měl Český telekomunikační úřad z důvodu opatrnosti zdržet jakýchkoliv nevratných kroků, mezi které nepochybně patří i znemožnění využití III. pásma pro zemské televizní vysílání.

Konkrétní změny navrhované ČASO

Asociace satelitních operátorů navrhuje nové znění návrhu ve znění: Skupinová přidělení podle odstavce 2 určená pro digitální vysílání mohou být využita pro zemské digitální rozhlasové vysílání se spektrální maskou pro systémy T-DAB a pro zemské digitální televizní vysílání se spektrální maskou pro systémy DVB-T.

POLEMIKA: České Radiokomunikace se ohradily proti stížnosti satelitních operátorů  

Zmiňované III. pásmo není podle názoru satelitních operátorů v současnosti zcela využité pro příjem digitálních rozhlasových programů v systému T-DAB. Potřeba alokace III. pásma výlučně pro digitální rozhlas je nepravděpodobná. S ohledem na možnost využití III. pásma pro zemské digitální televizní vysílání představuje takové omezení využití III. pásma neúčelné a nehospodárné využívání kmitočtového spektra jakožto vzácného veřejného statku spravovaného veřejnou mocí. Materiál zmiňuje polský příklad, kde je ve III. pásmu šířeno pět televizních kanálů.

Možná úskalí vládní strategie

V připomínkách satelitních operátorů také zazněl názor, že vládní strategie nebyla přijata standardním způsobem. Satelitní operátoři dodávají, že neproběhly veřejné konzultace a vládní strategie nebyla doposud plně implementována ve formě obecně závazných právních předpisů, přičemž průběh přijetí a finální podobu těchto předpisů nelze předpovědět. Změny navrhované v Návrhu opatření by navíc měly být v souladu s Technickým plánem přechodu, který však doposud nebyl přijat.


Autor: ČASO

Alokace přídělů při přechodu na DVB-T2 podle prezentace České asociace satelitních operátorů.

Operátoři dále upozorňují, že kromě rizika zamítavého rozhodnutí Evropské komise i samotný ČTÚ připouští možnou změnu strategie správy spektraStanovením využití III. pásma výlučně pro digitální rozhlas v systému T-DAB tak ČTÚ omezuje možnost České republiky reagovat na případné negativní rozhodnutí Evropské komise ve věci přechodu na DVB-T2

CIF 24 - tip - superearly cena

DALŠÍ DISKUSE: Satelitní operátoři zareagovali na text Jana Potůčka. Debata se týká DVB-T2 i DVB-S2X

ČTÚ podle vyjádření ČASO fakticky realizuje vládní strategii a připravuje prostředí pro implementaci přechodu na DVB-T2, čímž by mělo docházet k dalšímu porušování standstill principu. Podle závěru citovaného materiálu ČASO by ČTÚ mohla tímto opatřením postupovat v rozporu s nově připravovanou strategií správy spektra.

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Od roku 2016 do února 2019 vedl DigiZone.cz. Do redakce přišel z týdeníku Marketing & Media. V minulosti působil jako marketingový manažer Českého rozhlasu, redaktor týdeníku Strategie nebo reportér pořadu Občanské judo.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).