Hlavní navigace

Satelitní operátoři shrnuli své připomínky k plánované podobě přechodu na DVB-T2

Autor: Kasa.cz
Jan Brychta

UVNITŘ PREZENTACE – Česká asociace satelitních operátorů dodala připomínky k plánu Českého telekomunikačního úřadu na využití rádiového spektra pro kmitočtové pásmo 174 až 380 MHz.

Doba čtení: 4 minuty

Český telekomunikační úřad představil návrh plánu na využití rádiového spektra pro kmitočtové pásmo 174–380 MHz, ve kterém stanoví technické parametry a podmínky využití rádiového spektra radiokomunikačními službami. Zapojené strany mohly k tomuto záměru uplatnit své připomínky do konce loňského prosince.

Své připomínky uplatnila při této příležitosti i Česká asociace satelitních operátorů, podle níž dochází k narušení hospodářské soutěže, nedovolené veřejné podpoře poškozující mj. satelitní platformu, jakož i k poškozování práv a zájmů spotřebitelů právě v souvislosti se stávající implementací nového standardu zemského televizního vysílání DVB-T2 na území České republiky.

ANALÝZA: Pozemní vysílatelé se vyjádřili k námitkám asociace satelitních operátorů

Podle dokumentu, který shrnuje připomínky České asociace satelitních operátorů, by mělo v souvislosti s přechodem na DVB-T2 dojít k poskytnutí nedovolené veřejné podpory sestávající z 

  1. prodloužení stávajících a udělení nových přídělů rádiových kmitočtů soukromým provozovatelům sítí pozemního televizního vysílání v řádu miliard korun
  2. finančních plnění těmto společnostem zejména v souvislosti s vybudováním sítí DVB-T2 a úpravě stávajících sítí 
  3. informační kampaně, která nebude technologicky neutrální – žádná podpora naopak nebude poskytnuta spotřebitelům ani vysílatelům

Autor: ČASO

Přehled státní podpory podle prezentace České asociace satelitních operátorů.

Poskytnutím veřejné podpory před jejím schválením Evropskou komisí by mohlo dojít k porušení tzv. standstill principu obsaženého ve Smlouvě o fungování Evropské unie. Vzhledem k tomu, že doposud probíhá prenotifikační proces, tak notifikační jednání nebyla ani zahájena a Česká republika má tudíž povinnost zdržet se poskytnutí jakékoliv veřejné podpory, píše se v zaslaných připomínkách ČASO.

Je přechod vynucený?

Satelitní operátoři v citovaném dokumentu dokonce označují tvrzení, že přechod na DVB-T2 je vynucený uvolněním pásma 700 MHz, za zjevně nepravdivé a účelové. Argumentují tím, že definitivní rozhodnutí o uvolnění tohoto pásma bylo na evropské úrovni přijato loni v květnu, tedy téměř rok po schválení vládní strategie správy kmitočtového spektra. 

ROZHOVOR: Marcel Procházka – Přechodovou síť v DVB-T2 ze Žižkova a Cukráku spustíme na přelomu února a března

Strategie pak podle připomínek ČASO také rezignovala na multikriteriální zhodnocení jiných alternativ, jak reagovat na uvolnění pásma 700 MHz, zajistit další rozvoj platformy zemského televizního vysílání a ochránit spotřebitele a další subjekty před negativními dopady, mezi které patří mj. i využití pásma 174–230 MHz (tzv. III. pásmo) pro zemské televizní vysílání. Tuzemská vláda se podle názoru satelitních operátorů těmito alternativami nezabývala a pro realizování uvolnění pásma 700 MHz zvolila řešení s prakticky nejhoršími dopady na spotřebitele a veřejné finance.


Autor: Karel Choc

Patrik Brom, sekretář ČASO.

Satelitní operátoři v citovaném materiálu, podepsaném sekretářem ČASO Patrikem Bromem, dále upozorňují, že pokud Evropská komise rozhodne o nekompatibilitě některých opatření plánovaných ve vládní strategii, může být Česká republika donucena ji změnit. ČTÚ ale návrhem připomínkovaného opatření znemožňuje využít III. pásmo pro zemské televizní vysílání, a tím podstatně limituje možnost České republiky reagovat na případné zamítavé rozhodnutí Evropské komise

ROZHOVOR: Patrik Brom – Vládní strategie přechodu na DVB-T2 prosazuje pouze jedinou možnou variantu

Podle prezentovaných připomínek ČASO by se s ohledem na skutečnost, že více než rok trvající prenotifikační jednání se nadále nachází ve stavu verifikace elementárních faktů a tvrzení České republiky Evropskou komisí a notifikační řízení ještě vůbec nezačalo, měl Český telekomunikační úřad z důvodu opatrnosti zdržet jakýchkoliv nevratných kroků, mezi které nepochybně patří i znemožnění využití III. pásma pro zemské televizní vysílání.

Konkrétní změny navrhované ČASO

Asociace satelitních operátorů navrhuje nové znění návrhu ve znění: Skupinová přidělení podle odstavce 2 určená pro digitální vysílání mohou být využita pro zemské digitální rozhlasové vysílání se spektrální maskou pro systémy T-DAB a pro zemské digitální televizní vysílání se spektrální maskou pro systémy DVB-T.

POLEMIKA: České Radiokomunikace se ohradily proti stížnosti satelitních operátorů  

Zmiňované III. pásmo není podle názoru satelitních operátorů v současnosti zcela využité pro příjem digitálních rozhlasových programů v systému T-DAB. Potřeba alokace III. pásma výlučně pro digitální rozhlas je nepravděpodobná. S ohledem na možnost využití III. pásma pro zemské digitální televizní vysílání představuje takové omezení využití III. pásma neúčelné a nehospodárné využívání kmitočtového spektra jakožto vzácného veřejného statku spravovaného veřejnou mocí. Materiál zmiňuje polský příklad, kde je ve III. pásmu šířeno pět televizních kanálů.

Možná úskalí vládní strategie

V připomínkách satelitních operátorů také zazněl názor, že vládní strategie nebyla přijata standardním způsobem. Satelitní operátoři dodávají, že neproběhly veřejné konzultace a vládní strategie nebyla doposud plně implementována ve formě obecně závazných právních předpisů, přičemž průběh přijetí a finální podobu těchto předpisů nelze předpovědět. Změny navrhované v Návrhu opatření by navíc měly být v souladu s Technickým plánem přechodu, který však doposud nebyl přijat.


Autor: ČASO

Alokace přídělů při přechodu na DVB-T2 podle prezentace České asociace satelitních operátorů.

Operátoři dále upozorňují, že kromě rizika zamítavého rozhodnutí Evropské komise i samotný ČTÚ připouští možnou změnu strategie správy spektraStanovením využití III. pásma výlučně pro digitální rozhlas v systému T-DAB tak ČTÚ omezuje možnost České republiky reagovat na případné negativní rozhodnutí Evropské komise ve věci přechodu na DVB-T2

Interka19

DALŠÍ DISKUSE: Satelitní operátoři zareagovali na text Jana Potůčka. Debata se týká DVB-T2 i DVB-S2X

ČTÚ podle vyjádření ČASO fakticky realizuje vládní strategii a připravuje prostředí pro implementaci přechodu na DVB-T2, čímž by mělo docházet k dalšímu porušování standstill principu. Podle závěru citovaného materiálu ČASO by ČTÚ mohla tímto opatřením postupovat v rozporu s nově připravovanou strategií správy spektra.

Našli jste v článku chybu?