Hlavní navigace

Schwaiger DSR 5107 T: set-top-box velikosti radiobudíku

6. 12. 2005
Doba čtení: 7 minut

Sdílet

 Autor: 118483
Digitální přijímač německé výroby je malý, napájí ho dvanáctivoltový adaptér a na první pohled připomíná radiobudík - je jen trochu větší. Hodiny na displeji mu bohužel schází, jeho reakce nejsou nejrychlejší a při testu měl problémy s časovačem nahrávek. Pozemní vysílání digitální televize ale přijímá slušně.
Schwaiger DSR 5107 T

Schwaiger DSR 5107 T je členem skupiny levných set-top-boxů malého vzrůstu (podobně jako Koscom DTR 4000 nebo TechniSat DigiPal 2). Rozměry zařízení jsou 21×15×4,5 cen­timetru, jeho hmotnost nepřesahuje jeden kilogram. Nízká cena a drobné tvary nemusí být samozřejmě předpokladem špatné kvality přijímačů, mohou však znamenat vyšší zájem o takové modely z řad široké veřejnosti. A proto není na škodu věnovat se jim co nejpodrobněji. Jak ve zkoušce obstál set-top-box za 2200 korun? Podle mého názoru se mohl vyvarovat několika chyb a nedostatků, ale budiž mu alibi tato pasáž z uživatelské příručky: Digitální přijímače jsou ‚blízkými příbuznými‘ osobních počítačů, a proto je jejich chování určitým způsobem podobné. To znamená, že se digitální přijímač může stejně jako PC bez varování zablokovat.

Vnější ohledání

Set-top-box je vyveden v černé barvě a designér ho zbavil ostrých hran, které nahradil na pohled příjemnějším zaoblením. Čelní panel obsahuje několik nápisů po stranách, značná část uprostřed je ale volná např. pro displej. Výbava přístroje však žádný ukazatel hodin a čísla programu nemá, což je škoda – na přední straně je pouze dioda aktuálního stavu a snímač signálu dálkového ovládání. Na horní straně přístroje jsou tři tlačítka, dvěma může uživatel měnit program, poslední je určeno pro zapnutí a vypnutí přijímače. Větrací otvory jsou uspořádány ve dvojstupech po stranách horního krytu.

Schwaiger DSR 5107 T zezadu

Zadní část přístroje obsahuje devatero konektorů, mezi nimi jeden SCART. Majitelé set-top-boxu zde naleznou také anténní vstup a výstup, sériové rozhraní RS-232 na připojení k počítači a zdířku na vyvedení kabelu, který je zakončen senzorem dálkového ovládání. Kabel je součástí základního balení pouze u modelu DSR 5007 T, dobře ho znají uživatelé počítačových televizních karet. Repertoár zadního panelu dovršuje čtveřice konektorů typu cinch, jedná se o výstupy digitálního zvuku S/P-DIF, levého a pravého stereo kanálu a kompozitního vi­dea.

Digitální přijímač je napájen ze sítě prostřednictvím adaptéru na 12 nebo 24 V, zájemci o připojení do elektrické zdířky v automobilu si ale musí pořídit speciální kabel. Set-top-box potřebuje výkon nejvýše 10 W, patří proto mezi energeticky málo náročné přístroje.

Úvodní nastavení

Schwaiger DSR 5107 T ovladac

Při prvním spuštění se uprostřed čelního panelu rozsvítí zelená dioda a na obrazovce se ukáže bílý nápis Schwaiger na modrém pozadí. Firemní logo následuje německé uvítání a výběr z devíti jazyků. Rád bych udělal malou odbočku a zmínil uživatelskou příručku přístroje. Manuál se dodává ve třech provedeních, která představují dvojjazyčné brožury na křídovém papíru pro dvojice angličtina – němčina a italština – francouzština, jimž sekunduje nakopírovaný návod k obsluze v českém jazyce. Horší provedení signalizuje pouze velikost trhu, ne kvalitu obsaženého textu. Překlad manuálu je proveden dobře, na některých místech ale bez rozmyslu. Druhá kapitola zmiňuje např. charakteristické vlastnosti přijímače a uvádí, že menu přijímače je v osmi jazycích, které jsou následně vyjmenovány. Čeština mezi nimi chybí, ale naštěstí jenom na papíře. Ve skutečnosti může set-top-box komunikovat s uživatelem v devíti řečech a čeština je jednou z nich.

Schwaiger DSR 5107 T menu

Po volbě jazyka je možné zapnout napájení antény, které se v dikci modelu DSR 5107 T jmenuje nezvykle anténní výčnělek zdroje. Diakritika se v menu zobrazuje bez problémů, jen háčky jsou proporcionálně větší, než na jaké jsou lidé v Česku zvyklí. Úvodní nastavení, ale i všechny pozdější dialogy přístroje jsou doprovázeny popisem možností ve spodním okně na obrazovce. Několik prvních nápověd se zobrazuje ještě anglicky, při delším fungování set-top-boxu mají už správný český tvar.

Ladění probíhá příjemně rychle, při nalezení multiplexu se ukáže pruh s úrovní a kvalitou signálu. Celá akce trvá přibližně minutu a po konci vyhledávání se na televizoru zobrazí první naladěný program.

Funkce set-top-boxu

Obraz digitálně vysílaného programu interpretuje set-top-box dobře, také ořez je správný. Přepínání stanic trvá delší dobu, než by bylo příjemné. Manuál se na problém odkazuje s vysvětlením: Pomocí digitální techniky je zároveň přenášeno a zpracováváno velké množství dat. Přepnutí z jednoho programového kanálu na druhý může proto trvat o něco déle, než jak jste byli doposud zvyklí u analogových přijímačů. Zdůvodnění je to jistě pravdivé, ale čekat na změnu tři sekundy v případě posunu kanálu nahoru nebo dolů a dokonce šest vteřin při stisknutí tlačítka číselníku, to mi přijde už moc. Některé jiné přístroje přitom tak pomalou odezvu nemají. Otázkou zůstává, jak moc by výrobu prodražil rychlejší procesor, který by přispěl k urychlení programové volby.

Na dálkovém ovladači nejsou nápisem odlišeny dvojice tlačítek na změnu hlasitosti a vysílané stanice. Pro uživatele však není problém zvyknout si, že symboly + a - se vztahují ke zvuku a zdvojená šipka nahoru nebo dolů mění program. Stejnou službu navíc vykonají tlačítka směrové růžice ve spodní části ovladače, stanice může člověk přepínat i ručně přímo na set-top-boxu.

Schwaiger DSR 5107 T info

Chvilku po změně programu se na obrazovce objeví informační panel a divák má několik sekund na jeho přečtení. Dozví se z něj informace o čísle stanice, jejím jméně a také kvalitu i úroveň signálu. Další údaje se vztahují k aktuálně vysílanému pořadu a tomu, který bude na stejném programu následovat. Základní data si může uživatel vyvolat později i sám, stačí mu stisknout na dálkovém ovladači tlačítko Info. Pokud ho člověk navíc použije v určitém čase dvakrát, zobrazí se mu dodatečné informace o právě vysílaném pořadu. Čeština panelu, která vychází z EPG, si bohužel s diakritikou neporadí, což dokládá i výše uvedený snímek.

Schwaiger DSR 5107 T teletext

Teletext se vkládá do obrazu a má kolem sebe široké okraje, jeho stránky se při zobrazování nepříjemně chvějí. Informace teletextu si mohou diváci zobrazit i v režimu mix, když ho zapnou, pozadí za textem ale úplně nezmizí. Černá barva místo vymizení zesvětlí na jemně šedivou a další barvy se chovají podobně. Řešení je sice nezvyklé, ale pro oči nikoliv nepříjemné. Můj zrak ho upřednostnil před základní variantou, tedy plně neprůhledným teletextem, protože při vypnutém mixu informace až moc září, mají zbytečně velký jas. Pro praktické použití služby je užitečné, že se textové stránky při prvním vyvolání nahrají všechny do paměti a přístup na ně je pak otázkou okamžiku.

Schwaiger DSR 5107 T EPG

Elektronický průvodce programy zmenší obraz vysílané stanice do malého okna, které obklopí dalšími údaji. Nalevo od něj se rozvine seznam pořadů, nahoře se zobrazují dny v týdnu, dole pak poradní informace. Pohybem směrových šipek doleva a doprava si uživatel vybírá den, šipky vertikální osy jej zas posouvají mezi pořady vybraného data. Přístroj bohužel nenabízí možnost souběžného zobrazení programové nabídky několika stanic najednou. Dovoluje však pomocí jednoduchého stisku zeleného tlačítka dálkového ovladače naprogramovat nahrávání zvoleného pořadu. Možnost ale nefungovala při testu tak, jak by se slušelo a patřilo.

Problémový časovač

Majitel set-top-boxu si může určit až deset časových úseků, ve kterých se mu přístroj zapne, přepne a potom i vypne. Před prvním použitím vyzve přístroj uživatele k nastavení hodin, poté musí být zadán nebo potvrzen čas spuštění nahrávání, jeho délka, datum a příslušný program. Kdybych Schwaiger DSR 5107 T netestoval a řídil se jen údaji na krabici či manuálu, na tomto místě bych popis časovače skončil. Zkusil jsem však informace prověřit a výsledek nebyl bohužel jásavý.

Při první zkoušce jsem nastavil začátek nahrávání o tři minuty dopředu a chtěl po přístroji pět minut akce, poté jsem ho vypnul. Digitální přijímač se spustil v pravý čas, když měl ale skončit, stala se divná věc. Obraz zamrzl, zvuk hrál sice dál, ale dálkový volič i ruční ovládání v tu chvíli už nefungovaly. Když jsem však měnil úroveň příjmu signálu ovladačem na anténě, set-top-box stále žil a reagoval na horšící se a zlepšující signál minimálně ve zvukové složce. Tehdy jsem si vzpomněl na zmínku v manuálu, která varovala před podobností s PC a upozorňovala na možnost zamrzání. Nakonec jsem musel vypojit DSR 5107 T ze zásuvky a k mojí radosti se po dalším zapojení uvolil znovu fungovat.

Testoval jsem časové nahrávání ještě několikrát a nabyl jsem dojmu, že funkce se chová řádně, jen když už je set-top-box dříve zapnutý. V takovém případě mu člověk musí ale ručně potvrdit minutu před začátkem, že si opravdu přeje začátek záznamu. Funkce, která byla zamýšlena především na dobu lidské nepřítomnosti, tím ztrácí svůj smysl. Doufám, že za problémy mohl jenom nedostatečný firmware a nová verze vše opraví – jistotu však nemám.

Slovo na závěr

Schwaiger DSR 5107 T je levný přístroj, který dobře zvládá základní příjem digitálního vysílání. Pomalejší reakce jsou daní za jeho nízkou cenu a uživatelé si na ně mohou určitě zvyknout. Čeština v nabídkách i teletextu je dobrá, špatná diakritika v EPG je bohužel neduhem většiny set-top-boxů na českém trhu. Rozhlasový příjem má na pozadí jednoduchý obrázek, funguje ale dobře. Televizní vysílání ukáže divákům přístroj také v kvalitní podobě, teletext je věcí zvyku. Kritický otazník zůstává nad nezvládnutou možností časovače, která nejdříve naláká, ale pak zklame.

Schwaiger DSR 5107 T
Celkové hodnocení 5 b.
Technická výbava a cena (max. 5 bodů) 2,5 b.
Podpora češtiny (max. 3 body) 1,5 b.
Instalace, obsluha a dojem (max. 2 body) 1 b.

Přístroj zapůjčil: DVBTShop.net

Databáze: Schwaiger DSR 5107 T

Cloud23

Orientační cena: 2290 Kč

Foto a screenshoty: Autor

Budete si aktualizovat firmware svého set-top-boxu?

Autor článku

Autor pracoval do ledna 2011 ve zpravodajství TV Z1. V redakci DigiZone.cz působil od startu v říjnu 2005 do dubna 2008 jako redaktor, pak i zástupce šéfredaktora.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).