Hlavní navigace

SkyNet mění majitele a získává nové investice

21. 12. 2000
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

V úterý byla oznámena akvizice brněnské firmy SkyNet investičními společnostmi Advent International a Genesis Capital. SkyNet tak znovu změnil svého majitele díky této akvizici také výrazně posílil svou pozici na Slovensku, kde dojde ke spojení sítí ViaPVT a Slovanet, čímž vznikne největší slovenský poskytovatel Internetu.

Je tomu téměř rok, co bylo oznámeno jméno nového vlastníka sítě Bohemia.Net. V souvislosti s tímto obchodem došlo minulý týden v jednom nejmenovaném papírovém médiu k uveřejnění právě této rok staré(!) zprávy. Podle našeho skromného mínění (podloženého zkušenostmi) byla zdrojem pro tuto „aktualitu“ naše rubrika „Do roka a do dne…“. Novým majitelem se tehdy stala společnost European Capital Management (ECM).

Dřívější akvizicí ECM na českém trhu byl v červenci 1999 brněnský SkyNet. Po odkoupení Bohemia.Netu došlo ke spojení obou společností a všechny aktivity přejal samotný SkyNet, přesto název sítě Bohemia.Net zcela nevymizel. Přibližně v této době získal SkyNet také slovenského poskytovatele Internetu ViaPVT. SkyNet se tak stal významným hráčem na poli Internetu v České republice i na Slovensku. Se vstupem ECM pak získal potřebný zahraniční kapitál, aby mohl své smělé plány realizovat. O tom, že celá skupina kolem SkyNetu je velmi dynamická, svědčí i to, že je považována za jednu z nejrychleji rostoucích společností ve střední Evropě. V současné době pak má SkyNet v České republice kolem čtyř set uživatelů pevných linek či bezdrátů a přibližně čtyři tisíce uživatelů komutovaného připojení.

Další finance skupina kolem SkyNetu získává současným vstupem investičních společností Advent International a Genesis Capital do firmy. Majoritní podíl ve SkyNetu v podobě asi šedesáti procent akcií přišel tyto společnosti na 6,9 miliónu USD. Celá akvizice je však spojena s výraznými majetkovými přesuny.

Obě investiční společnosti v červnu koupily slovenského poskytovatele Internetu Slovanet. Toho ovládají pomocí holdingu Slovanet Holding. Po vstupu do SkyNetu došlo k přesunutí společnosti právě pod tento holding. Navíc dochází k přesunu společnosti ViaPVT od Skynetu ke Slovanetu. Dosavadní akcionáři, které představuje ECM, Octet a management, mají ve společnosti pouze minoritní podíly. Současnou situaci pak ukazuje následující obrázek:

359 Zdroj: Tisková zpráva

Advent International spravuje největší fond soukromého kapitálu ve střední Evropě, v celosvětovém měřítku pak obhospodařuje více než 4 mld. USD. Jde o investiční společnost, která má své aktivity po celém světě a provedla již řadu investic i v našem regionu. Z hlediska SkyNetu je pak pravděpodobně nejvýznamnější možnost napojení na Český Mobil, provozovatele sítě mobilních telefonů pod názvem Oskar. To slibuje SkyNetu možnost získat přístup k nejmodernějším technologiím a výraznou podporu v oblasti bezdrátového připojení k Internetu, které tvoří významný podíl nabídky společnosti.

Genesis Capital je investiční partner Advent International v České republice a na Slovensku. Poskytuje výlučně poradenství pro regionální fond soukromého kapitálu CSPEF (The Czech and Slovak Privete Equity Fund), jehož investory jsou soukromé mezinárodní investiční fondy a prostřednictvím Mezinárodní finanční korporace (IFC) také Světová banka. Nestará se však pouze o výběr vhodných investic, ale účastní se také rozhodování v jednotlivých společnostech a vyhodnocuje jejich výsledky.

Po vstupu obou společností vzniká zajímavá situace především na Slovensku, kde se pod síť Slovanet přesune síť ViaPVT. Jejich spojením vznikne největší poskytovatel Internetu na Slovensku. Mělo by dojít k integraci obou, jejímž cílem je, aby současná síť ViaPVT poskytovala služby národním společnostem a Slovanet středním a malým podnikatelům. Slovanet jako takový je již ve spojování s jinými sítěmi poměrně sběhlý, protože vznikl z původní společnosti PSG dalšími šesti akvizicemi a to především sloučením se společností Netax a internetovou divizí Gratexu.

ICTZ23

Z našeho pohledu je především zajímavé, jak bude český SkyNet spolupracovat se svými kolegy na Slovensku. V současné době probíhá úspěšně spolupráce SkyNetu a ViaPVT na poli IP služeb. Budoucím cílem je především propojení obou sítí, které by mělo umožnit nabídku stejných služeb klientům v obou zemích a to především v oblasti přenosu dat, hlasu a také bezpečnostních řešení.

Změny spojené s akvizicí by neměly proběhnout s výraznějšími problémy, alespoň pokud jde o Českou republiku, na Slovensku by mohly nastat komplikace při slučování obou sítí. Nedá se tedy předpokládat opakování situace, která nastala po převzetí Bohemia.Netu Skynetem, pro kterou není vhodnějšího názvu než chaos. SkyNet celou investicí nezískává pouze potřebný kapitál, ale také významné know-how v podobě spolupráce s řadou společností, které vlastní Advent International. Celý holding má s nově vytvořenou strukturou poskytovatelů v České republice a na Slovensku smělé plány. Slovanet by pak měl vstoupit na slovenský telekomunikační trh a to po jeho úplné liberalizaci v roce 2003.

Autor článku

Autor je redaktorem serveru Lupa. Jeho specializací jsou poskytovatelé připojení a technické aspekty Internetu.