Hlavní navigace

Hrozí českým webům, že budou muset vyžadovat souhlas s využitím cookies?

Marek Janouš

SPIR si dal vypracovat stanovisko k právní úpravě cookies v České republice. Zahrnuje i pohled z hlediska ochrany osobních údajů. Co z něj pro majitele webů vyplývá?

Sdružení pro internetovou reklamu odpovědělo na „množící se dotazy“ na českou právní úpravu nakládání s cookies vydáním shrnutí vypracovaného kanceláří Bird & Bird.

Novelizovaná směrnice Evropské unie totiž vyžaduje, aby uživatel dal výslovný souhlas s tím, že budou informace ve formě cookies do jeho počítače uloženy, ještě než se tak stane (tzv. opt-in). Pokud jde o úvod do problematiky, dobře poslouží například článek Jiřího Peterky z března 2011.

Navštěvujete‑li například weby britské, pak jste se s praktickými důsledky setkali ve formě výzvy, abyste s využíváním cookies souhlasili, která se zobrazuje hned při vstupu na web.

Implementovala ČR směrnici?

Česká úprava zmiňovaná Jiřím Peterkou nakonec nabyla účinnosti od 1. ledna 2012. Je sporné, zda náležitě zavádí nařízení EU do českého práva. Bird & Bird píší, že Česká republika nařízení „vůbec neimplementovala“, zatímco citují mínění ÚOOÚ, že zákon o elektronických komunikacích nařízení „zohlednil“.

Podle Bird & Bird hrozí „určité, byť minimální, riziko“, že by regulátor nebo soud (anebo Evropská komise) mohl v budoucnu dovodit přímý účinek nařízení EU, a patrně by to v praxi znamenalo přístup blízký „britskému“.

CIF17_Rabaino_Lupa

Ve zprávě se její autoři dále věnují cookies z pohledu ochrany osobních údajů. Doporučují, aby si provozovatel sám vyhodnotil, zda cookies, tak, jak je využívá on, mohou posloužit ke ztotožnění uživatele a tedy naplňují povahu osobního údaje. To by provozovateli přineslo povinnosti, které autoři jmenují.

Dodávají, že ani chystané nové evropské nařízení o ochraně osobních údajů patrně nezmění stávající pohled na cookies z hlediska ochrany osobních údajů.

Našli jste v článku chybu?
10. 2. 2013 15:36
Honza (neregistrovaný)

Varování na kyselině je tam proto, že ta kyselina je skutečně nebezpečná. Na rozdíl od cookies. A na tom nic nemění fakt, že i cookies za určitých okolností mohou být zneužitelné a tím nebezpečné.

Tohle totiž platí prakticky pro všechno, a pokud se budeme řídit touhle paranoidní logikou, tak jediný výsledek bude že budeme obtěžování varováním při naprosto jakékoliv činnnosti a jejich varovná funkce naprosto ztratí účinnost. Což krásně ilustrují i ta varování o cookies, která naprostá většina už…

9. 2. 2013 6:12
Luboš (neregistrovaný)

Co si ale má počít těch 90% lidí, kteří ani netuší, že nějaké cookies existují? Nehledě na to, že značná část z nich není na takové úrovni, aby byli schopni cookies vypnout i v prohlížeči, kde to jde.