Hlavní navigace

Stalo se: půl milionu ADSL přípojek od Telefóniky

10. 4. 2007
Doba čtení: 8 minut

Sdílet

 Autor: 29
Telefónica O2 Czech Republic ohlásila minulý týden zřízení jubilejní 500.000 ADSL přípojky, včetně těch přeprodaných alternativními operátory. I s přípojkami, které jsou realizovány přes zpřístupněné místní smyčky, je nyní v ČR asi 533.000 ADSL linek. Tempo nárůstu kulminovalo a nyní spíše klesá.

Minulý týden zavítala do Prahy asi největší hvězda současného Internetu, pan Vinton Gray Cerf, spoluautor protokolů TCP/IP a dnes Chief Internet Evangelist u společnosti Google. Prakticky ve stejnou dobu, kdy v Praze promlouval k novinářům (a mimo jiné kritizoval výraznou rychlostní asymetrii dnešních broadbandových přípojek, podrobněji jste se o tom mohli dočíst zde na Lupě), se konala ještě jedna akce: společnost Telefónica O2 Czech Republic (TO2 CR) oznamovala dosažení jubilejního počtu 500.000 ADSL přípojek.

Ačkoli to vydaná tisková zpráva říká pouze nepřímo:

Počet zákazníků v České republice, kteří využívají vysokorychlostní připojení k Internetu pomocí technologie ADSL, překročil podle statistik společnosti Telefónica O2 Czech Republic v těchto dnech magickou hranici 500.000,

jde o součet ADSL přípojek, které TO2 CR prodala na maloobchodním i velkoobchodním trhu. Jinými slovy, v uvedeném čísle jsou zahrnuty i přípojky, které na maloobchodním trhu prodali alternativní operátoři, a to v rámci předprodeje velkoobchodních služeb TO2 CR. O poměru, v jakém jsou obě složky ve výsledném součtu aktuálně zastoupeny, se nyní prezentované informace nezmiňují.

Poslední dostupné informace, konkrétně nedávno zveřejněné hospodářské výsledky TO2 CR, říkají, že ke konci roku 2006 vykazovala tato společnost 470.000 ADSL přípojek, z toho 405.000 „maloobchodních“ a 65.000 „velkoobchodních“. To odpovídá cca 86,1 procentům maloobchodního prodeje a 13,9 procentům velkoobchodního prodeje. Po aplikování stejného poměru na nynější celkový počet ADSL přípojek (500.000) vychází, že sama TO2 CR by měla mít na 431.000 koncových zákazníků a zbývajících cca 69.000 by mělo připadat na zákazníky alternativních operátorů.

Podstatné přitom je, že uvedený poměr (mezi přípojkami, které TO2 CR prodá na maloobchodním a velkoobchodním trhu) stále roste. Koncem roku 2005 byl na úrovni cca 82 procent. Náš inkumbent si tedy, i přes všechny snahy o otevření trhu a podporu konkurence, naopak upevňuje svou pozici.

Jaký je celkový počet ADSL přípojek v ČR?

Upřesněme si ještě to, že ani nyní prezentovaný počet 500.000 není počtem všech ADSL přípojek v ČR. Jde pouze o ty, které jsou realizovány na infrastruktuře TO2 CR a pomocí její DSL technologie. Vedle toho ale existují ještě další ADSL přípojky, realizované skrze mechanismus zpřístupnění místní smyčky (LLU, Local Loop Unbundling). Tedy stále na infrastruktuře TO2 CR, kterou si v rámci LLU pronajímá alternativní operátor, ale již na jeho vlastní technologii (hlavně vlastních DSLAMech).

Ovšem počet těchto ADSL přípojek přes LLU není zveřejňován ani přesně znám. Lze ho jen odhadovat, a to na základě celkového počtu zpřístupněných místních smyček, který ke konci roku 2006 zveřejnila právě TO2 CR: bylo jich 23.000. Samozřejmě nemusí být všechny využity ke zřízení DSL přípojek, ale předpokládejme, že tomu tak je. Pak by celkový počet DSL přípojek ke konci roku 2006 (470.000 za TO2 CR a 23.000 za LLU) odpovídal 493.000 přípojkám a poměru cca 95,3 % pro TO2 CR, resp. cca 4,7 pro DSL přes LLU.

Tip: komplexní a aktuální přehled ADSL tarifů na českém trhu včetně cen, rychlostí a dalších parametrů najdete v databázi připojení na Lupě.

Se zachováním stejného poměru by nynější celkový počet (při 500.000 přípojek jen od TO2 CR) vycházel na cca 524.500 DSL přípojek. Jenže toto asi nebude úplně nejlepší odhad, protože využití LLU roste zřejmě podstatně dynamičtěji než počet ADSL přípojek na infrastruktuře TO2 CR. Jen za poslední kvartál 2006 narostl počet zpřístupněných místních smyček (tj. využití LLU) z 16.000 na 23.000. Při zachování stejného tempa nárůstu (o 43,75 procenta za kvartál) by ke konci března mělo být již přes 33.000 zpřístup­něných místních smyček.

Takže pak by u nás mohlo být na 533.000 ADSL přípojek, v celkovém součtu za přípojky od TO2 CR i přes LLU.

Tempo nárůstu se zpomaluje

Vraťme se nyní zpět jen k těm přípojkám, které realizoval inkumbent (Telefónica O2 Czech Republic) na své infrastruktuře a technologii, a podívejme se, jak jeho počty narůstají. Nejprve si zopakujme hlavní milníky, kdy on sám oznamoval dosažení „zaokrouhleného“ počtu přípojek:

  • 100.000 k 31. pro­sinci 2004,
  • 200.000 ke 14. září 2005,
  • 300.000 ke 14. únoru 2006,
  • 400.000 k 1. srpnu 2006,
  • 500.000 k 5. dubnu 2007.

První milník, týkající se dosažení prvního sta tisíce přípojek, je přitom jen přibližný, protože nebyl oficiálně sdělen. K 21. prosinci 2004 hlásil tehdejší Český Telecom počet 96.000 a jeho hospodářské výsledky k 31. prosinci 2004 hovoří již o 101.000.

Z uvedených milníků lze snadno vypočítat to, jak dlouho trvalo přidání dalších 100.000 přípojek. Jestliže na samém počátku trvalo získání první stovky tisíc celkem 22 měsíců, druhá stovka tisíc už zabrala jen 8,5 měsíce a třetí již pouhých 5 měsíců. Jenže tím tempo přírůstků zřejmě kulminovalo a od té doby zase klesá. Získání další stovky tisíc zabralo již 5,5 měsíce a naposledy (do nynějšího půl milionu) již dokonce 8 měsíců.

Vše názorně ukazuje následující obrázek, na kterém jsou zvlášť vyneseny přírůstky mezi jednotlivými milníky. Z něj je také patrné, že ke zpomalení tempa došlo někdy uprostřed loňského roku.

ADSL od TO2 CR

Zpomalení tempa dokládá také následující srovnání: před rokem, od konce roku 2005 do konce prvního čtvrtletí 2006, vzrostl počet ADSL přípojek od TO2 CR z 274.000 na 338.000 neboli o 64.000. Nyní, přesně o rok později, došlo k nárůstu ze 470 000 na konci roku 2006 na 500.000 (zhruba) ke konci prvního čtvrtletí 2007, tedy o pouhých 30.000. To je zpomalení na méně jak polovinu, oproti stejnému období před rokem!

Na druhou stranu je toto zpomalení logické: trh se postupně nasycuje a prvotní hlad po broadbandu je pomalu za námi. Ten, kdo nějaké připojení sám aktivně chtěl, už jej nejspíše má. A vnutit jej dalším zákazníkům je čím dál tím těžší a také nákladnější. A jak se zdá, i pomalejší.

Srovnání se zahraničím

Udělejme si ještě malé srovnání se situací v zahraničí, konkrétně s pomocí výsledků v nedávno zveřejněné 12. implementační zprávy Evropské komise. Její data jsou sice vztažena k říjnu loňského roku, ale to pro všechny členské země, takže relativní srovnání by to nemělo nijak ovlivnit.

Následující obrázek ukazuje absolutní počty DSL přípojek v jednotlivých členských zemích. Pro ČR je zde uváděno necelých 442.000 přípojek, což by mělo odpovídat i tuzemským číslům (zřejmě včetně přípojek na bázi LLU).

12 implementacni zprava

Zdroj: 12. implementační zpráva EK

Tento obrázek ale není vztažen k velikosti členské země, přesněji k jejímu počtu obyvatel. Proto nevypovídá nic o penetraci DSL přípojek, resp. o jejich počtu na obyvatele. Takové srovnání v implementační zprávě bohužel obsaženo není, a tak si můžeme vypomoci jen celkovým přehledem broadbandové penetrace, s uvážením všech druhů broadbandu, a ne pouze DSL. Toto srovnání ukazuje následující obrázek.

12 implementacni zprava

Zdroj: 12. implementační zpráva EK

Ukažme si ještě stejný obrázek, jen o rok starší, z 11. implementační zprávy (se stavem z října 2005). Jak je ze srovnání obou obrázků patrné, za rok jsme předstihli Litvu, a naopak se nechali předstihnout od Irska. Stále tak jsme osmí od konce. Ale vlastně už ne, protože od 1. ledna 2007 má Unie již 27 členů (nově včetně Rumunska a Bulharska). A ti zřejmě budou v penetraci až za námi.

12 implementacni zprava

Zdroj: 12. implementační zpráva EK

Když už jsem u 12. implementační zprávy, neodpustím si jednu poznámku. U té předchozí si autoři povšimli toho, že ČR uvádí nezvykle vysoké počty bezdrátových (WiFi přípojek). Dokonce tak vysoké, že s jejich započítáním vychází podíl DSL technologií na celém trhu s broadbandem jako minoritní (kolem cca 40 procent). Tehdy to vyřešili poznámkou, že uváděná čísla vyžadují podrobnější prozkoumání. Letos ale žádná taková pochybnost ve zprávě uvedena není a zpráva naopak potvrzuje, že DSL má na našem broadbandu minoritní podíl: jen 36,9 %. Naproti tomu WiFi má mít podíl 31,1 %, kabel 21,3 % a „bitstream“ dokonce 6,38 % (a LLU 1,52 %).

Přitom „bitstreamem“ implementační zpráva Evropské komise míní právě přeprodávané ADSL od TO2 CR a dokonce si libuje, že počty DSL přípojek u nás rostou i díky tomu, jak roste počet předprodávaných přípojek. Obávám se, že pravý opak je pravdou, že právě tento přeprodej stagnuje a inkumbentovi se naopak daří podíl tohoto předprodeje snižovat (viz již zmiňovaný meziroční nárůst podílu inkumbenta z 82 procent na 86 procent).

Výsledky měření

Prezentace [PPT, 758 KB] ze čtvrteční slavnosti zmiňují také výsledky ročních testů měření, ze kterých vyplývá, že agregace se nemá nijak negativně projevovat na snižování rychlosti ADSL přípojek:

Kvalita širokopásmových služeb na bázi ADSL přes deklarovanou nominální agregaci překračuje očekávání…

Konkrétní měření měla probíhat nonstop, na vzorku testovacích přípojek, a měla ukázat následující výsledky:

  • "dlouhodobá průměrná hodnota zpoždění od 44–48 ms (mezi ADSL modemem a měřícím serverem v internetovém uz­lu),
  • dlouhodobá průměrná hodnota ztrátovosti paketů je menší než 0,75 %,
  • dlouhodobé průměrné rychlosti dosahují více než 90 procent nominální hodnoty downloadu a více než 95 procent nominální hodnoty uploadu (např. nejběžnější služba 512/128 (PPPoE) měla na měřeném vzorku roční průměrnou rychlost 486 kbit/s)."

K tomu si dovolím poznamenat, že i sama TO2 CR ve své referenční nabídce upozorňuje na to, že nominální rychlosti jsou vztaženy k linkové vrstvě a že je třeba počítat s režií vyšších vrstev:

Nominální přenosová rychlost v rámci Smlouvy je vždy uváděna na úrovni linkové vrstvy, proto rychlost na jakékoli vyšší úrovni bude vždy nižší o režii způsobenou hlavičkami paketů na jednotlivých vrstvách mezi linkovou a danou vyšší vrstvou.

Z tohoto pohledu mi „více než 95 procent“ na uploadu přijde jako dosti optimistický výsledek. Už jen vzhledem k tomu, že podle dostupné literatury jen samotné PPPoE, které TO2 CR zmiňuje, vyvolává zpomalení na úrovni 5 až 25 procent. Nehledě na režii připadající na vyšší vrstvy.

ICTZ_2022_EARLY

Zajímá vás aktuální rychlost vaší ADSL či jiné přípojky včetně odezvy? Změřte si ji na speedmeteru na Lupě.

Pokud jde o metodiku měření, zde TO2 CR naznačuje používání UDP datagramů, snad s vlastním mechanismem zajištění spolehlivosti přenosu (přičemž nespolehlivý charakter přenosu u protokolu UDP je dokonce považován za jeho vadu):

Všechny testy jsou realizovány prostřednictvím protokolu UDP (garance velikosti paketu). Vada UDP jako nepotvrzované služby je zde nahrazena potvrzovacím mechanismem, vlastní aplikační logikou na UDP.

To mi přijde dosti umělé a vzdálené od reálného používání ADSL přípojky. Celkové výsledky se pak také dosti výrazně rozchází s výsledky veřejných měření, publikovaných i zde na Lupě (například výsledky od serveru DSL.cz v aktuálním přehledu rychlostí ), která naznačují podstatně větší propady efektivní přenosové rychlosti vůči rychlosti nominální. Jenže i tato měření mohou být zkreslena dalšími faktory, jako například uplatněním Fair Use Policy (zpomalením přípojky po přečerpání objemového limitu), případně chybným uvedením nominální rychlosti testujícím uživatelem.

Anketa

Jak odhadujete efektivní rychlost downloadu na vaší DSL přípojce?

Autor článku

Autor byl dlouho nezávislým konzultantem a publicistou, od 8.6.2015 je členem Rady ČTÚ. 35 let působil také jako pedagog na MFF UK v Praze.