Hlavní navigace

T-Mobile má nejvíce zákazníků

12. 8. 2005
Doba čtení: 7 minut

Sdílet

V roce 2003 vyhlásil T-Mobile ambiciózní cíl: stát se do dvou let jedničkou na našem mobilním trhu, co do počtu zákazníků i co do finančních ukazatelů. Polovinu tohoto cíle se mu nyní podařilo splnit - co do počtu zákazníků už je na prvním místě. Prvenství v ekonomických ukazatelích chce dosáhnout do roku 2007. Hodlá však útočit i na pevné operátory.

Společnost Radiomobil, předchůdce dnešního T-Mobile Czech Republic, vstoupila na náš mobilní trh v roce 1996. Bylo to v době, kdy už zde jeden mobilní operátor působil (a to Eurotel), a tak nově příchozí musel nejprve tvrdě bojovat o svou pozici a zájem zákazníků. To se mu ale docela dařilo a s postupem času se na trhu etabloval a stal se významným konkurentem Eurotelu. Vzájemné souboje obou operátorů pak vedly k zajímavému snižování celkové cenové hladiny a vyústily v zavádění nejrůznějších inovací. Ale to by bylo na jiné povídání.

V souvislosti s dnešním tématem je zajímavé, že ještě před zhruba čtyřmi lety byl tehdejší Radiomobil vcelku srozuměn s tím, že je na našem mobilním trhu dvojkou, a jako cíl si kladl být důstojným konkurentem Eurotelu coby jedničky na trhu. Pak ale přišly roky 2002 a 2003, kdy se Radiomobil stal součástí mezinárodní telekomunikační skupiny T-Mobile, již jako „T-Mobile Czech Republic“, a jeho síť Paegas se přejmenovala na T-Mobile.

Současně se zařazením do nadnárodní skupiny však naší odnoži stouplo sebevědomí, a tak na podzim roku 2003 vyhlašuje poměrně ambiciózní cíl:

Stát se do dvou let tuzemskou jedničkou v počtu zákazníků i ve výši celkových příjmů." (zdroj, zdroj)

Dnes sice český T-Mobile prezentuje tento cíl poněkud odlišně, přesněji s jiným časovým horizontem:

Na podzim 2003 T-Mobile vyhlásil cíl stát se během následujících čtyř let jedničkou českého mobilního trhu, a to jak v počtu zákazníků, tak ve finančních ukazatelích." (zdroj)

Alespoň jednu část tohoto cíle ale T-Mobile stihl splnit již v původním horizontu dvou let: co do počtu zákazníků se jedničkou již skutečně stal. Na včerejší tiskové konferenci, kde prezentoval své výsledky za letošní první pololetí, zaznělo také to, že druhá část vytčeného cíle – tedy stát se jedničkou i co do finančních ukazatelů – zůstává nadále v platnosti a je „naplánována“ na rok 2007. Finančních ukazatelů je ovšem více, a tím relevantním má být ukazatel EBITDA (provozní zisk před započítáním odpisů, amortizací, finančních položek a zdanění).

Jak se měnila čísla

Ještě na konci prvního letošního kvartálu se nezdálo až tak pravděpodobné, že by český T-Mobile dokázal dostát svému cíli co do prvenství v počtu zákazníků. Eurotel totiž ke konci 1. kvartálu roku 2005 vykázal na 4,664 mil. zákazníků, zatímco T-Mobile Czech Republic se mohl pochlubit pouze 4,39 mil. zákazníků. To by tedy T-Mobile musel opravdu nebývale přidat.

Pak se ale stalo něco zajímavého, co může souviset se vstupem španělské Telefóniky do celé skupiny Českého Telecomu (ale také nemusí): dceřiný Eurotel opustil svou původní metodiku počítání zákazníků a přešel na novou metodiku, používanou i ostatními operátory. On je v tom vůbec docela zmatek: mobilní operátoři sice systematicky vykazují určité počty zákazníků, ale fakticky počítají něco jiného: SIM karty. No a mezi zákazníkem a SIM kartou zdaleka neplatí rovnost (podrobněji např. v eArchivu). Kromě toho se ale lišila i metodika započítávání SIM karet u jednotlivých operátorů. Právě Eurotel totiž zahrnoval mezi „aktivní“ (a tudíž započítával do celkového počtu) takové SIM karty, které byly použity nejméně jednou za posledních 18 měsíců. Ostatní dva mobilní operátoři počítali své zákazníky (fakticky: aktivní SIM karty) ve světě obvyklejším způsobem: jako ty, které byly použity, resp. dobity alespoň jednou za posledních 12 měsíců. Pak jim také zákonitě musela vycházet o něco nižší čísla.

Když pak v červenci letošního roku Eurotel (spolu s Českým Telecomem) oznámil své hospodářské a provozní výsledky za letošní první pololetí, už své zákazníky počítal podle nové metodiky. Ta hodnotí jako aktivní, a započítává do celkového součtu, jen takové SIM karty, které byly dobity kreditem během posledních 13 měsíců. No a zákazníků (přesněji: aktivních SIM karet) bylo náhle podstatně méně: z původních 4,664 milionu ke konci 1Q2005 (tj. ještě podle staré metodiky) jich ke konci druhého kvartálu 2005 bylo už jen 4,42 milionu (podle nové metodiky)!

Přitom za první čtvrtletí T-Mobile vykázal 4,39 milionu zákazníků, což bylo poměrně blízko ke číslu 4,42 mil. u Eurotelu (ovšem již za druhé čtvrtletí). Média proto promptně přišla s očekáváním, že T-Mobile během druhého letošního kvartálu stihl získat více jak 30.000 nových zákazníků, a Eurotel tak předehnat. Pro definitivní potvrzení se ale muselo počkat na to, až T-Mobile ohlásí své hospodářské výsledky za celé první pololetí.

To se stalo právě včera. T-Mobile oznámil, že na konci prvního pololetí měl 4,463 mil. zákazníků (z toho: 1,178 mil. tarifních a 3,285 na předplacených službách). To je skutečně více, než kolik jich vykázal za stejné období (ke konci 2Q2005) Eurotel, konkrétně o 43.000. Mimo jiné to znamená, že během prvního čtvrtletí T-Mobile získal 30.000 nových zákazníků (když „skočil“ ze 4,360 mil. na 4,390 mil.), zatímco za druhé čtvrtletí jich získal 73.000 (skokem ze 4,390 mil. na 4,463 mil.). To je více jak dvojnásobek, což ale není nijak nestandardní. Rozdíly mezi čtvrtletími bývají i podstatně větší, hlavně u posledního kvartálu v roce. Ukazuje to ostatně i následující obrázek s kvartálními přírůstky počtu zákazníků T-Mobile.

1822
Zdroj: tiskové zprávy T-Mobile

Původní předpoklad, že T-Mobile se stal jedničkou co do počtu zákazníků (přesněji: aktivních SIM karet), se tedy potvrdil. Kvůli změnám v metodice Eurotelu bohužel není zcela zřejmé, kdy se tak přesně stalo, alespoň ve kterém čtvrtletí. Bylo to až ve druhé letošním kvartále, nebo už dříve?

Jak vypadají finanční ukazatele?

Pojďme nyní od údajů o počtu uživatelů k finančním ukazatelům, a tím vlastně i ke druhé části cíle, který si T-Mobile vytyčil. Ukažme si je v přehledné formě za celé letošní první pololetí a srovnejme si je hned se stejnými ukazateli Eurotelu:

T-Mobile Eurotel
Celkové tržby: 13,4 mld. korun 14,6 mld. korun
EBITDA: 6,5 mld. korun 6,7 mld. korun
Čistý zisk: 3,029 mld. korun N/A
ARPU: 482 korun 503 korun

Pokud tedy chce T-Mobile „dohnat a předehnat“ Eurotel, který je ve všech uvedených ukazatelích dosud před ním, má k tomu relativně nejblíže u ukazatele EBITDA. Ten také zástupci T-Mobile včera označili za rozhodující ukazatel, ve kterém hodlají Eurotel předstihnout (do roku 2007).

Další plány

Na včerejší tiskovce T-Mobile zazněly i některé další zajímavé informace. Například to, že podíl „nehlasových služeb“ na ARPU dosáhl v České republice již 21,9 procent, což prý má být v celé skupině T-Mobile nejvíce. V tom jsou ale zahrnuty nejen ryze datové služby, ale také SMSky. Právě v datových službách ale český T-Mobile vidí největší rozvojový potenciál, a hodlá ho využít. Dokladuje to mj. i tím, že jen do technologie EDGE již investoval celkově na 600 milionů Kč. Považuje se za lídra v této oblasti, a hlásí, že má

  • pokryto 240 lokalit,
  • 400.000 aktivních uživatelů GPRS/EDGE,
  • z toho 50.000 zákazníků využívá tarify s neomezeným přístupem na Internet.

Od října 2005 ovšem nebudou tarify pro „neomezený přístup k Internetu“ zase až tak neomezené, protože i T-Mobile se rozhodl na nich zavést FUP (které říká Fair Usage Policy) a která po přenesení 2 GB za měsíc snižuje rychlost na 32 kbit/s (podrobněji). V této souvislosti je ale zajímavé číslo, které včera zaznělo a které říká, že měsíčně se v rámci GPRS/EDGE u českého T-Mobile přenese 10 TB dat. Pokud by se o ně dělilo jen oněch 50.000 zákazníků s „neomezeným přístupem“, pak by na každého z nich připadalo v průměru 0,2 GB. Takže zavedení limitu ve výši 2 GB odpovídá desetinásobnému překročení měsíčního průměru (který ale bude v reálu ještě nižší, protože na zmíněných 10 TB se podílí i zákazníci s jinými tarify).

Terčem jsou pevní operátoři

T-Mobile se včera pochlubil také tím, že se mu daří i v souboji s pevnými operátory. Pochvaloval si hlavně své tarifní zvýhodnění Pevná+ (za 49 korun měsíčně bez DPH), umožňující volat z mobilu na pevnou linku za 1 korunu (resp. 1,19 korun včetně DPH). Prý si jej pořídilo na 90 tisíc klientů, a z pohledu T-Mobile to má být nejúspěšnější tarifní zvýhodnění.

V konkurování pevným operátorům T-Mobile hodlá pokračovat, a to i v oblasti datových služeb. Nebylo to sice formulováno nijak „cíleně“ (ve smyslu: „do X let předhoníme toho a toho,“ či „do X let budeme jedničkou v tom a tom“), ale spíše jako technologická prognóza: „Mobilní služby budou plnohodnotnou alternativou pevné linky jak v oblasti hlasu, tak i dat.“ Pravdou je, že jiných segmentů, kde by se stále dalo nějak významněji expandovat, už moc nezbývá – a tak se asi nelze divit, že i T-Mobile se chce orientovat na „mobilní substituci pevných služeb“. Předpokládám, že ostatní dva mobilní operátoři budou mít stejné choutky, a že se budeme moci těšit na jejich vzájemné závody a na to, jak si budou předcházet zákazníky.

ebf - partner 1

Jakým způsobem chce T-Mobile atakovat pevné operátory a jejich datové služby, je už známo: již dříve představil svou datovou strategii „Triple G“, o které jste se zde na Lupě mohli dočíst v samostatném článku.

Dárek zákazníkům

Jako zvláštní formu poděkování vlastním zákazníkům, u příležitosti získání postu jedničky na našem mobilním trhu (co do počtu zákazníků), hodlá T-Mobile nabídnout všem svým klientům odesílání SMS zpráv zdarma, během celého víkendu 20. a 21. srpna 2005. Mělo by to platit pro odesílání SMS do všech mobilních sítí v ČR, ale nikoli pro tzv. Premium SMS.

Kterého mobilního operátora považujete za svého hlavního?

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Autor byl dlouho nezávislým konzultantem a publicistou, od 8.6.2015 je členem Rady ČTÚ. 35 let působil také jako pedagog na MFF UK v Praze.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).