Hlavní navigace

Task Force - Next Generation Networking

5. 4. 2001
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

O tom, že se v Evropě chystá gigabitová akademická síť Géant, jsme už informovali. Realizace se bohužel vleče, takže momentálně jsou první okruhy nové sítě slibovány na začátek srpna. Součástí projektu Géant je však také technický program směřující ke kvalitativnímu rozvoji sítě. Právě jemu se dnes budu věnovat.

Technický program má název Task Force – Next Generation Networking (TF-NGN). Je realizován společným úsilím Dante (provozovatel páteřní evropské sítě) a TERENA (sdružení akademických sítí evropských zemí). Jeho cílem je především ověřování nových síťových technologií a příprava podmínek pro jejich nasazení do běžného provozu. Jelikož je pole dost široké, byly vymezeny následující pracovní skupiny:

Služba s garantovanou kapacitou (Guaranteed Capacity Service) má navázat na dost úspěšnou službu MBS (Managed Bandwidth Service). Ta umožňovala vytvořit mezi dvěma institucemi připojenými k evropským akademickým sítím přenosovou trasu s danými parametry. Byla však založena na ATM a síť Géant ATM opustí, takže je třeba vymyslet, jak poskytovat podobnou službu na bázi IP.

Premium IP je „IP s lepší kvalitou“. Cílem je, aby síť Géant umožňovala prioritní přenos dat pro vybrané uživatele či aplikace (pochopitelně za příplatek). V současné době se dokončují představy o tom, co by vlastně dotyčná služba měla konkrétně nabízet a v návaznosti na to i jak ji technicky realizovat.

Multicast patří mezi problematické služby. Přestože se nejedná o žádnou žhavou novinku a o implementace rozhodně není nouze, v praktickém provozu je pronásledován řadou problémů. Sítě TEN-155 i Géant multicast poskytují a cílem této pracovní skupiny je zvyšovat kvalitu této služby. Je rozdělena na dvě části – jedna se věnuje vývoji vlastní technologie, druhá je zaměřena spíše na uživatele a na poskytování rad a návodů, jak multicast využívat.

IP verze 6 je protokol, který by měl jednou nahradit stávající IP. Zatím je však hustě zabalen do Pampers, některé definice se teprve dokončují a stav implementací rozhodně není potěšující. Pracovní skupina má za cíl vytvořit a provozovat IPv6 infrastrukturu v rámci sítě Géant a sledovat stav implementací a jejich praktickou použitelnost.

Nástroje pro sledování a měření sítě se jmenuje skupina, která se zabývá především statistickým vyhodnocováním provozu. Tyto informace jsou potřebné především pro správu sítě a strategické plánování jejího rozvoje. Kromě statistik se skupina zabývá také sledováním síťových zařízení prostřednictvím SNMP. Jedním z výsledků je WWW rozhraní, které umožňuje nahlížet do informací poskytovaných směrovači sítě TEN-155.

Testování MPLS. Technologie Multi-Protocol Label Switching (MPLS) se v současnosti těší značné oblibě. Vedle rychlejšího směrování nabízí i další zajímavé možnosti, jako například vytváření virtuálních privátních sítí či řízení provozu (traffic engineering). Skupina má v plánu především sledování vývoje MPLS a testování jeho pokročilejších vlastností v praxi.

Služby citlivé na zpoždění a rozptyl jsou především takové, které přenášejí data v reálném čase. Skupina se zabývá jemnůstkami, jako je chování sítě pod zátěží, přechody mezi rychlými a pomalými linkami, tvarování zátěže (traffic shaping) a dalšími prvky, které se projevují na zpoždění při přepravě datagramů.

Služby založené na diffserv AF. Assured Forwarding (AF) je jedním ze způsobů, kterým diffserv zpracovává pakety. Jeho prostřednictvím lze zajistit určité parametry při přepravě datagramů. Cílem projektu je nejprve prakticky prostudovat reálné chování tohoto algoritmu a na základě získaných zkušeností pak navrhnout definici a zajištění speciální služby, kterou by Géant nabídl.

Monitorování QoS opět souvisí s kvalitou služby, tedy zajišťováním určitých přenosových parametrů. Tato skupina má vytvořit metody a nástroje pro měření a ověřování, zda se datagramům dostalo skutečně takového zpracování, které měly mít zajištěno.

Analýza výkonu přezajištěných sítí. Tento termín je dost nový. Přezajištěná síť (over-provisioned network) je taková, jejíž přenosová kapacita výrazně převyšuje aktuální potřeby. Vůči uživatelským aplikacím se pak chová i při plné zátěži podobně, jako kdyby byla prázdná. Toto je americká cesta zajišťování kvality služby – místo rezervací pásma ho poskytneme tolik, aby se všichni v pohodě vešli. Skupina bude studovat tento typ sítí – jaké parametry mají mít, jak se mají chovat a podobně.

QoS a multicast by mělo směřovat k zavedení multicastového provozu se zajištěnou kvalitou služby. Vzhledem k problémům samotného mutlicastu je tohle téma hodně výzkumné. Jednou ze základních aktivit je pilotní implementace multicastu z jednoho zdroje (signle source multicast, SSM) v síti Géant.

Optické sítě se zaměřují na studium optických technologií a jejich vztah k IP. Cílem je sbírat informace o dostupných optických technologiích a jejich využití v pokročilých sítích. Vše by pochopitelně mělo směřovat k posouzení vhodnosti jejich nasazení v síti Géant.

Když přehlédnete uvedené tématické okruhy, dostanete celkem reprezentativní výčet témat, o kterých se v souvislosti s rozvojem páteřních počítačových sítí v současnosti hovoří. Ostatně právě tohle je základní charakteristikou technického programu: sledovat perspektivní trendy, ověřovat je a pokud možno uvádět do praxe.

KL22 hlasovani

Některé z těchto uliček se nepochybně ukáží jako slepé. Nicméně to ukáže až čas a praktické zkušenosti, které je třeba nějak získat. K tomu právě slouží podobné projekty a různé testovací sítě, které v jejich rámci vznikají.

Většina pracovních skupin má své WWW stránky, na nichž zveřejňují své aktivity a dosažené výsledky. Dostanete se na ně ze základní stránky technického programu na serveru Dante. Přibližně v půlročních intervalech by skupiny měly dodávat rozsáhlejší zprávy (tzv. deliverables).

Autor článku

Autor dělá nepořádek v příslovích, protože sítě nejen dělá, ale i učí a dokonce také řídí. Působí na Ústavu nových technologií a aplikované informatiky na Technické univerzitě v Liberci. Píše knihy.