Hlavní navigace

Tomáš Búřil: Atlas neumírá, bude pro late adopters

30. 11. 2009
Doba čtení: 11 minut

Sdílet

 Autor: 21971
Dnes vám nabízíme rozhovor s Tomášem Búřilem, který dříve působil ve vedení Seznam.cz a nyní je výkonným ředitelem pro obchod a marketing Centrum Holdings. Budeme si s ním povídat nejen o budoucnosti Atlasu, ale i internetové reklamy.

Začněme povinným tématem, a tím je ve vašem případě váš odchod ze Seznamu. V Seznamu jste působil na stejné pozici, odešel jste odsud a na první pohled to vypadalo, že narychlo, protože ještě krátce před odchodem jste za Seznam byl nominován do SPIRu, což nenapovídá tomu, že by to byla dlouhodobě uvážená akce. Jak to s odchodem ze Seznamu bylo, proč jste odešel?

Především bych rád řekl, že to není stejná pozice. V rámci Seznamu jsem měl na starosti obchod v jedné zemi a jeden department, byť ve firmě největší. Tady mám na starosti tři věci: obchod, marketing a produkt. A není to jen v Čechách, ale i na Slovensku a Chorvatsku. Ta pozice tedy není stejná a to je možná i důvod, proč jsem odešel. V Seznamu, byť to byla velká firma a velká škola, kde jsem byl sedm roků a prošel jsem si řadou pozic, ale už nebylo kam dál stoupat. Nebylo kam se dál posunovat. Největší strach, co jsem měl, byl, že se najdu ve stejné pozici za dva roky ve stejně velkém Seznamu, ve stejně malé České republice a tam zakrním natolik, že nebudu mít žádnou přidanou hodnotu jak pro firmu, tak pro sebe a pak budu odejit jako neperspektivní manažer někam do ústraní. Takže když se objevila nová možnost, dlouho jsem ji zvažoval a nakonec jsme se v Centru domluvili.

Ohledně sousledností – SPIR byla taková neuvážená věc spíš z pohledu iDnesu, který mne nominoval na výkonné radě na předsedu a já měl tři minuty na rozvážení, zda řeknu, že to neberu a vyvstane hromada spekulací, proč to neberu. Nemyslel jsem, že je dobré dělat velké vlny dopředu, navíc v té době jsem byl zaměstnanec Seznamu a považoval jsem za povinnost, pokud jsem takto nominovaný, tak pro Seznam pozici předsedy i na tu omezenou dobu se ctí zastat, kdybych byl zvolen. Hlasování ostatně dopadlo velmi těsně, ale nedalo se to ani s nikým dopředu konzultovat, protože v té době to nevěděl ani Pavel Zima jako můj tehdejší šéf. Takže je to shoda náhod, která se dá interpretovat různě nešťastně.

Tomáš Búřil, výkonný ředitel pro obchod a marketing Centrum Holdings a.s. (od září 2009)
  • Nar. 1977
  • studoval fakultu informatiky Masarykovy univerzity v Brně
  • stál u zrodu služby Email.cz (1997)
  • Obchodní ředitel portálu Finance.cz (2000–2002)
  • Od roku 2002 ve společnosti Seznam.cz, a.s., od roku 2007 jako obchodní ředitel
  • ženatý
  • Profily: LinkedIn, Facebook
Tomáš Búřil rozhovor - 1

Foto: Ivana Dvorská, Lupa.cz

A se Seznamem jste se tedy rozešel v dobrém?

Já to řeknu, jak to bylo. Já jsem oznámil někdy 15. července 2009, že bych rád odešel a mohl jsem si k 15. červenci zabalit krabici a odejít, což nenastalo. V průběhu srpna byl vybrán můj nástupce, kterému jsem předával svou práci, 1. srpna jsem měl svatbu, na které jak Pavel Zima, tak Michal Heisig a spousta dalších lidí ze Seznamu byli. Odjel jsem na svatební cestu a po skončení svatební cesty jsem ukončil svou práci v Seznamu, jak jsme byli domluveni a odešel jsem do Centra. Takže vyhodnoťte sami, zda to bylo v dobrém nebo ve zlém.

Takže jako hlavní důvod můžeme chápat profesní růst a mezinárodní přesah toho, co dělá Centrum Holdings…

Mezinárodní přesah a větší možnosti, na co si v rámci své práce mohu sáhnout. Například marketing. To jsou věci, do kterých jsem se snažil mluvit i v Seznamu, ale je jedna věc se do toho snažit mluvit a snažit se to posunovat a něco jiného je být za to zodpovědný a mít k tomu řekl bych větší turbo.

Tomáš Búřil rozhovor - 2

Myslíte si, že bylo rozumné převzít Atlas?

Na Lupě proběhla řada článků a hlavně reakcí pod články, jak probíhalo slučování Centra a Atlasu, kolik chyb se nadělalo a kdo je větší či menší padouch, kdo koho vyhodil atd. Když spojujete dvě firmy, jako Centrum a Atlas, které šly tvrdě proti sobě, tak podle mne taková úloha nemá správné řešení. Určitě se udělalo dost chyb, to se krásně nyní hodnotí zpětně, ale já bych nerad byl člověk, co to hodnotí, protože si nemyslím, že bych to uměl udělat lépe.

Myslím si, že to bylo rozumné. Získali jsme vedoucí postavení na Slovensku a další zajímavý efekt to mělo v tom, že žádný další mediální dům se nedostal až příliš do hry, co se týká internetu. Kdyby to koupilo například CME, o němž se také spekulovalo, vypadal by internetový prostor dnes asi jinak. Bylo by více soutěžitelů.

A jaký je váš mezinárodní přesah, o němž jste mluvil? Jak se projevuje ve vaší práci?

Teď jsme hodně na začátku. Slovensko i Chorvatsko jedou po vlastní linii a teprve mým příchodem se dotvořila jednotná struktura vrcholného vedení. Takže my jsme teprve ve stádiu, kdy budujeme vzájemné vztahy. Takže Igor Kalaš je dál zodpovědný za celé Slovensko a má svůj rozpočet, který má naplnit. Já vstupuji do maticové struktury z boku – a nyní diskutujeme o tom, jak to nastavit a teprve o tom vedeme interní diskuse. Já se nyní zaměřuji nejvíce na Českou republiku, protože ta je na tom nejdál jak co se týká obratu, tak počtu uživatelů a velikosti internetového trhu. Přece jen Slovensko má zpoždění za českým trhem a Chorvatsko má ještě zpoždění za Slovenskem.

Tomáš Búřil rozhovor - 3

A jak si troufáte na chorvatský trh? Ten se obecně považuje za velmi… stručně řečeno balkánský… ?

Samozřejmě každá země má svá specifika. Byl jsem se v Chorvatsku podívat, neviděl jsem ale celý tým, protože jsme se potkali mimo kanceláře. Ten dojem je takový, že je to podstatně menší firma o pár desítkách zaměstnanců. Ve své podstatě i slovenská pobočka má takové to kouzlo, které už jsme tady v Česku ztratili, kdy ve firmě bylo čtyřicet lidí, výborná parta. Tady v Čechách už je to jen o businessu, o přeskupování reálných uživatelů a už to není o takové uvolněnější atmosféře a náladě, která se dá cítit ještě ze Slovenska nebo Chorvatska. To už se tady u nás nedá opakovat. Tak, jako my jsme kdysi byli ti „báječní muži s klikou“, tak takoví oni ještě jsou a tou klikou si zatočí.

Jen pro představu, jsou schopni růst v desítkách procent nejenom v návštěvnosti, ale i ve výnosech. Turbulentní doba je tam ještě citelná.

O Atlasu jste v jiném rozhovoru zmínil, že má být jako značka směřovaný ke starším uživatelům. Že nezanikne, ale bude spíše pro internetové důchodce (35+).

Atlas má být pozicován hlavně pro lidi, kteří nechtějí řešit nastavování stránky, kteří chtějí přijít a používat veškeré služby, které mohou dostat v jednoduchém layoutu. To jsou ti takzvaní „late adopters“, tedy uživatelé, kteří přicházejí na Internet až nyní a moc mu nerozumějí, neumí se v tom orientovat, ale jejich kupní síla je zajímavá. To je pro mne navázání na to, jak Atlas fungoval, když začínal. Měl velmi propracované služby, často i podstatně propracovanější, než trh v té době dokázal pochopit. Často byli velmi vepředu, ale služby se vyznačovaly jednoduchostí, jednoduchou utilizací, intuitivností.

Tomáš Búřil rozhovor - 4

Jak bychom si to mohli představit, jakou změnu to bude obnášet?

Kam chceme Atlas dostat, to je plán a vize. Zatím bychom se chtěli odrazit od nové homepage Atlasu a podle ní postupně plnit a přepracovávat další sekce a služby. Chceme jít dopředu uživatelskou jednoduchostí, přítulností, tedy tím, čím byl Atlas dlouho známý.

Současný Atlas běží na .netu, ale jednou z věcí, která nebude uživatelsky příliš vidět, bude přechod na Linux a sjednocení s naší technologickou platformou.

Také uvažujeme o kampani, kterou bychom uživatelům Atlas připomněli, ale určitě to nebude letos, kdy se změní homepage a pár věcí okolo. Má smysl Atlas připomenout až ve chvíli, kdy bude mít větší obsahovou náplň. Připravujeme obsahové spolupráce jak v rámci holdingu, tak s externími partnery: nejenom obsah, ale i služby tu budou od externích partnerů. My sice máme obsahu hodně, ale zrovna pro tuto cílovou skupinu ho nemáme zase tolik, takže jednáme s partnery, pro něž bude spolupráce s námi dávat smysl.

Například víme, že uživatelé Atlasu podstatně více nakupují, konverze na Atlasu byla vždy větší než na Centru. Dlouhodobě lze říci, že míra konverze byla nejvyšší na Atlasu, pak na Seznamu a potom na Centru, ačkoliv na Atlasu v menším absolutním počtu uživatelů.

A proč si myslíte, že lidé Atlas neopustili, proč je zde stále nějaká návštěvnost, ačkoliv značka vlastně vymizela? Nedolehl k nim pesimismus spojení, nebo jsou tak věrni značce?

Jedna z věcí, proč zůstávají, je určitá retence, nevůle ke změně. Druhým faktorem je zvyk. Atlas je podle mne ze všech portálů pro své uživatele největší „love mark“.

Tomáš Búřil rozhovor - 5

Domníváte se, že nyní je v Centru prostor pro nějaký nový projekt? Například se objevily spekulace o tom, že byste spolu se Seznamem provozovali videoportál Stream.cz, jsou na trhu i další nabídky na převzetí…

Služby, o kterých se povídá, že jsou na prodej, zvažujeme a vždy si rádi poslechneme o možnostech spolupráce. Zvěsti o odkupu Streamu vycházejí z podobného základu – nějaké diskuse tu samozřejmě proběhly, ale nebylo to pro nás zajímavé. Není to směr, kterým bychom se chtěli vydat. Žádná další jednání stran Streamu u nás neprobíhají.

Je několik projektů, o nichž seriózně uvažujeme, bavíme se o spolupráci nebo majetkovém propojení. Ale dnes se musíme podívat především sami na sebe a teď není prostor pro vývoj nové služby, kterou bychom vyrobili a odprezentovali jen proto, abychom se odlišili od ostatních hráčů na trhu. Hodně práce ještě máme uvnitř, projít si produkty a služby, které máme a zaměřit se na jejich zjednodušení a zpřehlednění jak pro uživatele, tak pro náš prodej a klienta. To je velmi důležitá věc. Ale díky vlastníkovi je zde samozřejmě prostor pro kapitálové vstupy, pokud by nám to dávalo smysl.

Tomáš Búřil rozhovor - 6

O letošním roce se říkalo, že je rokem ekonomické krize. Vy jste do Centra přišel už v závěru, kdy se říká, že příští rok bude po krizi, krize už pominula. Jak to vidíte vy? Pominula krize v Centru a kolem Centra?

Myslím si, že nepominula a především nepominula v Česku, rozhodně ne na mediálním trhu. To bych říkal, ať sedím tady, nebo bych seděl ještě na Andělu. Příští rok vidím jako podstatně tvrdší než ten letošní, protože spousta mediálních domů a serverů bude lépe připravená než byla letos a budou nabízet různé zvláštní podmínky, které trh budou vychylovat. My na to budeme připraveni a budeme reagovat, objemy investic očekávám stejné jako v letošním roce. Teď jde jen o to, kdo bude schopen klienty nejlépe uspokojit.

Nevidím na trhu prostor pro nárůst.

Na Centrum si klienti stěžovali, že vyprodávalo reklamu za velmi levné peníze. Chystá se podobná akce, nebo to s vaším příchodem skončilo?

My jsme teď zrovna uprostřed tvorby obchodní strategie na příští rok. S Martinem Šebestou a jeho týmem hodně diskutujeme o tom, jak nabídku optimálně postavit. Dokážeme se poučit ze zpětné vazby, naše strategie bude jednoduchý a čistý list papíru, kde budou jasně definované podmínky bez nějakých kliček a obezliček, tak, aby bylo každému jasné, co chceme říct. Pořád oslovujeme 3,5 milionu lidí v ČR a není mnoho mediálních domů, které by měly takový zásah. A to budeme chtít ukázat i nabídnout.

Tomáš Búřil rozhovor - 7

Jak vidíte situaci v PPC a display reklamě? PPC roste, display reklama spíše stagnuje, ale přitom velké servery není nárůst PPC schopen uživit.

Názor jsem na PPC měl vždy stejný a ani teď ho nebudu měnit. PPC není samospásná. Nejde jen o to, že z PPC nemůže klient efektivně dostat veškeré klienty, které potřebuje. PPC ve vyhledávání stejně jen cílí na lidi, kteří hledají to, co potřebují. Necílí na lidi, kteří právě teď nehledají a přitom by něco potřebovali. Na ně můžete cílit jen bannerovou nebo video reklamou. Určitě PPC v příštích letech poroste, stejně tak performance marketing, jenže to není jen o klicích. Bannerová reklama tu bude spolu s poptávkou po kvalitním originálním obsahu. Ve chvíli, kdy lidi přestane zajímat obsah, tak možná čas bannerů skončí, ale tomu já fakt nevěřím. Nejvíce reklamního času na Internetu lidé kromě e-mailů tráví na obsahových službách. Nicméně firmy se hodně přesouvají k PPC a výkonnostní reklamě.

A čas videoreklamy přijde?

Myslím, že přijde. Určitě pro to hodně dělá Nova. Kdyby nepřišla krize, už by její čas nadešel, ale s krizí firmy investují do věcí, které mají vyzkoušené, nechtějí jít do novinek. To nahrává bannerům.

Tomáš Búřil rozhovor - 8

Jaká je situace v Aktuálně? Nedávno na dvou konferencích zazněly protichůdné informace, je či není v zisku? Chystáte se Aktuálně nějak rozvíjet, když jste utlumovali některé své obsahové servery?

Podle čísel, co jsem viděl minulý týden, je Aktuálně letos v zisku. Když vezmeme náklady, které na něj alokujeme, tak je v černých číslech. V Chorvatsku je Net.hr zpravodajským portálem a jsme tam číslo jedna, na Slovensko je také vyexportováno jako Aktualne.sk. Počítáme, že to bude jeden z našich pěti hlavních brandů. Centrum bude náš brand pro aktivnější generaci, potom Žena.cz – ženská horizontála, Aktuálně jako zpravodajství, Atlas coby portál pro late adopters a jako poslední budeme chtít rozvíjet brand firemní databáze Najisto. Ten byl postaven z nuly a čísla nám ukazují, že je to dnes druhý nejznámější katalog firem na trhu.

Děkuji za rozhovor.

Kdy jste se naposledy dívali na Atlas.cz?

Autor článku

Autor byl v letech 2008 – 2012 šéfredaktorem serveru Lupa.cz. Stál u zrodu řady projektů. Je spoluzakladatelem Energomonitoru, v CZ.NIC vedl projekt Turris. Je předsedou místní organizace Pirátské strany v Brandýse – Staré Boleslav.