Hlavní navigace

Tranzitní operátoři -- WorldCom / UUNET

13. 6. 2002
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

Poslední společností v našem seriálu, jež prodává zahraniční konektivitu, je WorldCom, firma, která provozuje tranzitní síť UUNET. Na českém trhu působí několik subjektů, jež jsou schopny zahraniční konektivitu přeprodat, nicméně nemají pro ni PoP v České republice a z tohoto hlediska tedy do našeho přehledu nepatří.

WorldCom je označována za jedničku mezi alternativními telekomunikačními operátory (tj. nestojí za ní žádná bývalá monopolní maminka) v přenosu dat. Většinu svých tranzitních aktivit získala akvizicí společnosti UUNET, pod kteroužto hlavičkou ještě nedávno na českém trhu také vystupovala. UUNET má ambice podílet se na dalším vývoji v této oblasti – zaměstnává například Vinta Cerfa, jednoho z „otců“ Internetu a provozuje vysokorychlostní síť vBNS pro účely vládních agentur v USA.

Tranzitní IP UUNET je založena na širokopásmové síti v USA – vlastní optické kabely, osazené technologií STM-64 (10 Gbit/s) nebo STM-16 (2,5 Gbit/s), jež tvoří základ pro celosvětovou síť, která operuje na všech šesti obydlených kontinentech. V evropském úseku jsou páteřní okruhy realizovány na rychlosti STM-16 nebo STM-1 (155 Mbit/s). Ten je postaven z velké části pomocí vlastní infrastruktury, v rozvojových oblastech (tj. například v České republice) UUNET kapacitu nakupuje.

V USA je reprezentován autonomním systémem (AS) 701. V Evropě je provozován AS702, v Asii AS703. Zákazníky na jednotlivých kontinentech pak připojuje WorldCom přímo k těmto autonomním systémům.

Transatlantická, resp. mezikontinentální konektivita je vedena několika optickými kabely, v jejichž provozovatelích má WorldCom majetkový podíl. Jsou ukončeny na evropském břehu v Nizozemí, Portugalsku, Švédsku a Velké Británii. V Americe ústí samozřejmě na východním pobřeží USA (Miami, New York, Washington), ale také v Brazílii, nebo na Panenských ostrovech v Karibském souostroví.

UUNET je jedním z původních Tier-1 operátorů – takže tranzitní konektivitu sám nenakupuje. Vyskytuje se prakticky ve všech peeringových střediscích v USA, přičemž dvě nejstarší (MAE-East a MAE-West) sám provozuje.

Přípojka v České republice je realizována dvěma okruhy o kapacitě 155 Mbit/s (připravuje se upgrade na 622 Mbit/s). Ty jsou zakončeny rozhraním STM-1 a dodávány firmou Aliatel a společností Český Telecom. Jedna z nich končí ve Frankfurtu nad Mohanem, druhá v Hildenu. Nad nimi je IP vrstva tvořená protokolem PoS (Packet over SoNET).

Na českém území má jeden PoP (Point of Presence). Je umístěn v kolokačním centru Aliatelu v ulici Elektrárenská, nadosah od kolokačního centra firmy SITEL. V těchto místech je WorldCom schopen připojit zákazníky za portovou cenu (do ceny služby se nezapočítává cenu okruhu).

Ani WorldCom „nemá žádné předsudky“, které by se týkaly typu připojení. Je možné klasickými sériovými okruhy (E1, E3), různými variantami Ethernetu (10Base-T, 100Base-TX/FX), technologií ATM nebo pomocí PoS (STM-1, STM-4, STM-16).

Společnost prodává na českém trhu celou škálu služeb v závislosti na charakteru zákazníka – tj. tranzitní konektivitu operátorům, zatímco například IP VPN „koncovým uživatelům“. Vyjma toho se lze nadít mezinárodních VPN, které se stávají hitem v nadnárodních korporacích. K tranzitní konektivitě UUNET dokáže přibalit služby newsfeedu, tunelu do mbone nebo IPv6 či managed CPE (kdy vám WorldCom spravuje hraniční směrovač). Nabídku pro ostatní klientelu doplňuje Frame Relay, dial-in roaming nebo VPN nad MPLS.

Sama firma staví na odiv především celosvětový dosah a kapacitu, finanční stabilitu a inovativnost.

KL22 hlasovani

Síť pro UUNET v České republice dodávají CISCO a Juniper v oblasti IP, ATM platformu poskytuje Marconi a Frame Relay krabice Lucent Technologies.

WorldCom zde má mj. tři velké klienty – Aliatel, Český Telecom a Jet2Web (VOLný). Nicméně po krátké přestávce dodává opět i Eurowebu. K metodice popisu je třeba říci, že posíláme seznam otázek vybraným operátorům a následně jejich odpovědi konfrontujeme na schůzce s realitou. Tento způsob fungování jednak zaručuje stejnou tématickou bázi a jednak nám umožňuje prohlédnout jednoduché PR triky a případně zamezit vzájemnému nepochopení otázek.

Autor článku

Autor je nezávislý konzultant v oblasti Internetu, telekomunikací, videa a komercionalizace technologických výsledků výzkumu a vývoje. Pohybuje se na rozhraní akademické vs. komerční sféry a internetové infrastruktury vs. přenosů videoobsahu.