Hlavní navigace

Trh a certifikace od WiFi Alliance

20. 8. 2004
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

WiFi Alliance kromě příprav na nový certifikační program podle WPA2 od července zpřísnila certifikace produktů podle jednotlivých norem 802.11. Některá firemní vylepšení certifikovaných produktů totiž ve spolupráci s jinými produkty jiných výrobců způsobují problémy. Do budoucna se to již nemá stát. Co na to trh?

Firemní vylepšení některých produktů, které jsou jinak certifikovány podle 802.11, způsobují místo zlepšení výkonnosti její zhoršení. WiFi Alliance se proto rozhodla, že jakákoli firemní rozšíření produktů nesmí v testech jakýmkoli způsobem narušit práci jiných certifikovaných produktů, jinak k certifikaci – typicky rychlého – produktu prostě nedojde, byť by splňoval ostatní podmínky certifikace. WiFi Alliance si tím také vyhrazuje právo certifikaci odmítnout, pokud původně certifikované zařízení nespolupracuje s ostatními, jak má, případně původní certifikaci zrušit.

WiFi Alliance se tak snažila zareagovat na problematickou situaci s „turbo“ produkty na trhu, které vylepšují, případně předbíhají normy, a následně nemusí dobře spolupracovat. Určitá část trhu je v tomto ale stále stejně nepoučitelná – nečeká na certifikované produkty, ale raději investuje do slibných super produktů. A tento trh už netrpělivě čeká např. na pre-802.11e (viz článek Kvalita služby ve WLAN: 802.11e), pre-802.15.3 (viz články UltraWideBand podruhé aneb mocenské spory a UltraWideBand) a pre-802.11n…(více viz článek WLAN může být rychlejší).

Certification = compliance + interoperability

Připomeňme, že certifikaci tvoří nejen testování slučitelnosti s normou (resp. s povinnými prvky normy vybranými Aliancí, např. 802.11i versus WPA2), ale také testování spolupráce s jinými certifikovanými produkty. Z tohoto pohledu je rozhodnutí WiFi Alliance jedině správné. Nebrání vývoji technologie WLAN, ale zajišťuje zákazníkům, že mohou certifikovaná zařízení s důvěrou implementovat v heterogenním prostředí podle svých potřeb.

Od května se také zavádí certifikát o vzájemné spolupráci (Interoperability Certificate) a nové logo WiFi Certified:

1312

Testovacích laboratoří, které pro certifikaci WiFi Alliance používá, je v současné době ve světě několik: provozují je společnosti ADT (Taiwan), Agilent (USA, Japonsko, Taiwan, UK), CETECOM (Španělsko), NSTL (Taiwan, USA), SGS (Japonsko, Korea, Taiwan) a TUV (Japonsko, Německo, USA). Teď v srpnu se mají jejich řady ještě rozšířit o laboratoře ve Španělsku, Německu a Koreji.

Rychlejší než normy

Poslední zprávy ale naznačují, že WiFi Alliance nebude zdaleka ve svých krocích tak přísná, jak se podle jejího prohlášení původně zdálo. Nebude odnímat certifikace ani zařízením, která kvůli svým nestandardním vylepšením prokazatelně způsobují rušení nebo nespolupracují s jinými zařízeními.

WiFi Alliance se tedy nemíní míchat do sporů vyvolaných problémy se Super G od Atheros Communications Inc. v sítích s certifikovanými zařízeními 802.11b/g (firemní technologie svazuje více kanálů pro lepší propustnost). Atheros certifikaci má, i když ne na rozšíření Super G. Přes publikované výpady konkurenční společnosti Broadcom, které se táhnou od konce loňského roku a které podporují výsledky nezávislého testování Tolly Group (problémy s Atheros skutečně jsou, ale mají je jen zařízení Broadcom, a to jen v některých prostředích), nehodlá WiFi Alliance certifikaci odejmout. Další pozorovatelé namítají, že záležitost kolem Super G se rozviřuje zbytečně, protože právě tato technologie je určena pro domácí prostředí, kde vzájemná spolupráce „nehrozí“.

Nicméně WiFi Alliance slibuje, že certifikační program bude do budoucna přísnější v tom smyslu, že skutečně neudělí certifikaci zařízením, jejichž doplňkové prvky nad rámec normy 802.11 nepříznivě ovlivňují funkčnost jiných certifikovaných zařízení. Takže prohlášení WiFi Alliance dostojí jen zčásti, s pohledem zaměřeným do budoucna.

Technologie, trh a… politika

Ani technologický pokrok není ušetřen postupu podle přísloví „vlk se nažral a koza zůstala celá“. V tomto případě se podařilo několika společnostem důkladně se zviditelnit, dokonale zmást trh a… nenést žádné důsledky, teď ani do budoucna.

Nakonec totiž vše skončí u politiky: WiFi Alliance není nějaký nezávislý nadnárodní orgán, který by kontroloval bezdrátová zařízení a chránil koncové zákazníky. Je to průmyslové konsorcium právě výrobců čipů a zařízení pro WLAN, takže vyloučit někoho významného ze svých řad přijetím razantního opatření odejmutí certifikace by si prostě nemohla WiFi Alliance stejně dovolit.

Normalizační práce nikdy nemůže udržet krok s vývojem prováděným nezávisle u jednotlivých výrobců, často různým směrem. Normy tedy nesmějí bránit rozvoji, ale měly by rozvoj „usměrňovat“ výběrem nejvhodnější technické varianty pro otevřené řešení, podle něhož má smysl testovat zařízení pro masový trh. Na druhou stranu výrobci si stále méně mohou dovolit čekat, až dojde na schválení jednoho řešení: potřebují si udržet konkurenceschopnost na trhu, a to lze jedině prostřednictvím nových a lepších výrobků. Je to poněkud zapeklitá situace, která nemá jasné řešení, ani jasného vítěze. Jedině lze postupně poučit trh, zákazníky a uživatele, nás všechny, že je potřeba zvážit různé aspekty při volbě mezi firemním řešením, které se dnes nabízí, a otevřeným řešením, na které je třeba si nějaký pátek počkat, ale které by mělo bez problémů spolupracovat.

KL22_nominace

Trh ukazuje, že v některých případech jsou firemní řešení víc žádoucí, pokud přinášejí dostatečnou výhodu pro uživatele. Tak se podařilo Broadcomu obsadit trh se svými pre-802.11g produkty. Risk tenkrát vyšel: zákazníci chtěli něco rychlejšího jako nadstavbu pro své WiFi sítě, a chtěli to hned. Podnikový trh je samozřejmě opatrnější, ale do domácích a malých sítí si uživatelé rádi pořizují něco nového, lepšího a rychlejšího, co je právě na trhu, bez ohledu na nějakou normu nebo certifikaci.

Přestože WiFi Alliance nepůjde jako zlý pes po stopě zařízení se stávající certifikací, i tak si klade do budoucna velký úkol: potvrdit skutečnou vzájemnou spolupráci nových zařízení prostřednictvím testování. Pokud se to přes rostoucí složitost a různorodost norem podaří, certifikace bude mít větší váhu, ale jak se to porovná se stávajícími certifikovanými produkty? Jinými slovy: certifikace je dobrá, ale pokud ji neudílí nezávislá laboratoř (ovšem kde ji vzít a jak ji zaplatit), pak se i na certifikovaný výrobek je třeba dívat s určitou rezervovaností.

Jaká si pořizujete zařízení pro WLAN?

Autor článku

Ing. Rita Pužmanová, CSc., MBA je nezávislá síťová specialistka. Okusila český, španělský i kanadský vzdělávací systém. Vedla kurzy v 7 zemích a ve 4 jazycích, školila on-line pro UCLA.