Hlavní navigace

Uživatelé Internetu: vzhůru za sportem!

20. 10. 2006
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

Autor: 29
Je možné najít rozdíly v životním stylu uživatelů Internetu podle míry jeho využívání, případně u neuživatelů Internetu? Ukazuje se, že internauti nejsou žádní peciválové, především mladší lidé s vyšší mírou používání Internetu tráví zároveň hodně času mimo domov s přáteli a uživatelé Internetu ve všech věkových kategoriích sportují více než jeho neuživatelé.

Dokonce se ukazuje, že vyšší míra používání Internetu souvisí s větším množstvím času, který lidé věnují sportu.

V článku prezentovaná data pochází z výzkumu World Internet Project – the Czech Republic, který byl realizován v září 2005. Více o metodologii a záměrech projektu najdete ve starším článku Internet v ČR – stále ne pro všechny?

V našem výzkumu respondenti odpovídali na otázku, kolik času (hodin a minut) týdně:

  • jsou ve společnosti členů domácnosti,
  • jsou ve společnosti přátel mimo domov,
  • cvičí nebo sportují.

Prvotním záměrem srovnání bylo podívat se na životní styl „Internet heavy users“, tedy těch, co používají Internet nejvíce, např. přes 20 hodin týdně z domova. Tento záměr se bohužel ukázal jako nerealizovatelný, jelikož z důvodu nutnosti „tříštění“ kategorií především dle věku by bylo pro relevantní statistiku ve výzkumu třeba minimálně 10.000 respondentů, což je nad rámec našeho projektu. Kompromisem proto bylo srovnání lidí používajících Internet sedm a více hodin týdně z domova (tedy minimálně v průměru jednu hodinu denně) a lidí používajících Internet méně než těchto sedm hodin versus neuživatelů Internetu. Lidé používající Internet přes sedm hodin týdně z domova reprezentují v našem vzorku asi 27 procent uživatelů Internetu, de facto tedy srovnáváme horní kvartál uživatelů s ostatními „průměrnými“ a neuživateli Internetu. U těchto typů (ne)uživatelů pak budeme sledovat některé aspekty životního stylu z hlediska času tráveného v domácnosti, s přáteli mimo domov a času tráveného cvičením nebo sportem.

V grafu níže ukazujeme rozdíly mezi uvedenými skupinami u mužů a žen podle hodin, které tráví ve společnosti členů své domácnosti:

WIP - traveni casu doma

Výsledky nejsou nijak jednoznačné, ale zdá se, že nejvíce času ve společnosti členů domácnosti tráví u mužů i žen neuživatelé Internetu, kdy u obou vidíme nejvyšší zastoupení kategorií „nad 65 hodin týdně“. U žen pak vyšší používání Internetu (nad sedm hodin týdně) znamená méně času tráveného ve společnosti členů domácnosti, u mužů výsledky tak jednoznačné nejsou. Při bližším zkoumání dat jsem však zjistil, že míra času tráveného doma souvisí především s věkem respondenta, který zase úzce souvisí jednak s pravděpodobností, zda Internet používá (viz starší článek), a také s mírou používání Internetu. Starší lidé pak samozřejmě tráví doma více času, a proto neuživatelé Internetu (kterých je nejvíce mezi staršími lidmi) tráví více času doma.

Pro účely dalších srovnání jsme proto rozdělili sledované skupiny podle věku na kategorie: 12 – 26 let, 27 – 40 let a 41 a více let, přičemž pro dělení na více skupin by bylo opět třeba více respondentů ve výzkumu.

Další graf tak ukazuje srovnání našich skupin podle těchto věkových kategorií:

WIP - traveni casu doma

V tomto srovnání vidíme, že neuživatelé Internetu ve věku 12 – 40 let tráví doma více času než ostatní ze stejných věkových kategorií, což by mohlo ukazovat na skutečnost, že uživatelé Internetu rozhodně nejsou žádní peciválové. Rozdíly mezi uživateli Internetu „silnými“ a ostatními uživateli jsou zde minimální. Jinak je tomu u nejstarší věkové skupiny nad 41 let, kde vidíme, že uživatelé Internetu nad sedm hodin týdně jsou naopak patrně pecivály největšími, téměř třetina tráví ve společnosti členů domácnosti přes 65 hodintýdně a také nejméně z nich tráví doma pod 10 hodin týdně. Interpretace této proměny je obtížná a vyžadovala by další zkoumání, hypotéza by mohla být taková, že s rostoucím věkem plní Internet v životě lidí jiné místo a je jinak využíván: zatímco v mládí se spíše na Internetu lidé seznámí nebo domluví s přáteli, aby mohli vyrazit ven, ve stáří může již být Internet jediným místem setkání, či příslušné činnosti … což je ovšem velmi zjednodušující interpretace.

Další graf pak ukazuje u sledovaných kategorií rozdíly z hlediska času, který týdně tráví ve společnosti přátel mimo domov:

WIP - traveni casu mimo domov

U lidí 12 – 26 let chodí nejčastěji ven, do společnosti přátel, uživatelé Internetu s jeho využíváním nad sedm hodin týdně, naopak nejméně jsou ve společnosti přátel mimo domov neuživatelé Internetu. Zdá se, že pro dospívající a mladé lidi má Internet skutečně spíše socializující roli, tedy napomáhá udržování a rozvíjení přátelských kontaktů také mimo domov, nejen online. U starších 26 let nejsou výsledky již tak jednoznačné": největší podíl neuživatelů Internetu 26 – 40 let tráví s přáteli mimo domov přes 16 hodin týdně, naopak je zde ale také největší skupina těch, co tráví s přáteli mimo domov do dvou hodin týdně. Podobně pak u starších 40 let jsou výsledky různorodé, nicméně se zdá, že nejméně času s přáteli mimo domov tráví uživatelé Internetu nad sedm hodin týdně, což by odpovídalo domněnce u předchozího grafu, že Internet ve vyšším věku je používán v tomto kontextu jinak než ve věku nižším.

V posledním grafu se pak podíváme na sportovní aktivity sledovaných skupin:

WIP - sport

U všech věkových skupin můžeme sledovat, že uživatelé Internetu jsou vždy aktivnějšími sportovci než jeho neuživatelé, přičemž rozdíly jsou až v desítkách procent! U věkové skupiny 12 – 26 let dokonce vidíme, že celých 46 procent uživatelů, trávících na Internetu nad sedm hodin doma, sportuje přes pět hodin týdně, což je proti ostatním velmi výrazný rozdíl. Časté užívání Internetu tak rozhodně u mladých neomezuje jejich sportovní aktivity, ba naopak se téměř zdá, že někteří kompenzují čas u počítače pohybem. U starších nejsou rozdíly již tak obrovské, avšak vždy můžeme vidět stejný vzorec: „silnější“ uživatelé Internetu sportují více než ostatní uživatelé Internetu a obě tyto skupiny sportují výrazně více než neuživatelé Internetu.

Musíme si samozřejmě uvědomit, že zde mluvíme o průměrech a nepodařilo se nám zde zasáhnout skupinu skutečných „heavy users“ trávících na Internetu např. přes 20 hodin týdně z domova. Tuto skupinu tvoří dle našich dat asi čtyři procenta uživatelů Internetu, což je v přepočtu bohužel pouze několik desítek respondentů, naši „silní“ uživatelé tvoří 27 procent uživatelů Internetu. Stále však 13 procent z našich „silných“ uživatelů ve věku 12 – 26 let nesportuje vůbec a sem patrně často zapadnou zmiňovaní „heavy users“. Výzkum těchto uživatelů by však vyžadoval nějaká speciální data.

CIF 24 - tip - superearly cena

Na základě našich výsledků však můžeme říci: uměřené používání Internetu dospívající, mladé lidi a ani ty starší nijak neohrožuje, ba naopak se zdá, že u mladších působí spíše kladně ve smyslu častějších kontaktů s přáteli, a všechny věkové skupiny používající Internet jsou sportovci aktivnějšími než neuživatelé Internetu. Tato skutečnost souvisí s tím, že Internet obecně používají častěji lidé aktivnější, s vyšším příjmem a vzděláním, avšak vliv těchto dvou charakteristik na míru sportování není nijak dramatický. Jakoby nejsilnějším faktorem ovlivňujícím míru cvičení a sportování bylo právě používání Internetu, což by mohlo mluvit pro zmiňovanou kompenzující funkci. Více lidí si možná řekne: teď jsem seděl hodinu u počítače, tak si teď zase půjdu na hodinu zaběhat.

Takže milí uživatelé Internetu: vzhůru za sportem!

Snažíte se více sportovat, když sedíte, či musíte hodně sedět u počítače?

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Autor. Pracuje v Institutu výzkumu dětí, mládeže a rodiny na Fakultě sociálních studií MU v Brně a ve společnosti Digimark.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).