Hlavní navigace

Češi a informační technologie, léta páně 2006

19. 10. 2006
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

 Autor: 29
Češi a informační technologie. Jde to k sobě? Záleží, o kom a o čem hovoříme. Zatímco mobily jsou běžnou součástí lidské výbavy, počítače na svou „všednost“ stále čekají. Počítač vlastní 36 procent českých domácností. Počet uživatelů počítačů stoupl od roku 2003 o třetinu. Tato a další čísla prozrazuje čerstvá studie Českého statistického úřadu.

Český statistický úřad (ČSÚ) nedávno publikoval výsledky rozsáhlého průzkumu s dlouhým názvem Informační a komunikační technologie v domácnostech a jejich využívání jednotlivci v ČR v roce 2006. Dostáváme tím do rukou zajímavá data, která nám umožní zhodnotit vyspělost české informační společnosti.

Jak (moc) používáme počítač, mobily, Internet a jak (často) nakupujeme přes Internet? A co nám případně brání v realizaci těchto činností? Odpověď prozradí naše shrnutí studie ČSÚ. Dnes začneme analýzou našeho vztahu k počítačům a mobilům.

Jak průzkum probíhal

Nejprve si řekněme něco málo o metodice výzkumu. Šetření vycházelo z modelového dotazníku Eurostatu určeného pro členské země EU. Jednalo se o čtvrté periodické šetření navazující na výzkumy v letech 2005, 2004, 2003 a na pilotní šetření, které proběhlo v roce 2002. Průzkum byl proveden prostřednictvím osobních interwiev – zápis odpovědí provedli krajští tazatelé přímo na místě do elektronického dotazníku.

Ikonka - Kristalova Lupa 2006
Chcete podpořit svoji oblíbenou službu na českém Internetu? Rádi byste dali provozovatelům webů najevo, že jim fandíte? Pak neváhejte a hlasujte v anketě Křišťálová Lupa 2006! Až do 31. října 2006 můžete ovlivnit, které projekty si budou přebírat ocenění pro vítěze pro tento rok. Navíc získáte roční licenci k bezpečnostnímu balíku od společnosti AEC a můžete vyhrát i některou z 50 hodnotných cen.

Na dotazník reagovalo 4.570 domácností (tj. 65,9 procent z celkového počtu), celkem se šetření zúčastnilo 9.978 jednotlivců ve věku 10 let a více. Průzkum probíhal ve 2. čtvrtletí roku 2006 náhodným výběrem domácností podle oblastí. Nejvíce zpovídaných domácností pochází ze Středočeského a Jihomoravského kraje, podíl 52,7 procent z celkového počtu dotázaných náleží respondentům něžného pohlaví.

Dotazník [PDF] tvořilo 36 otázek. Pět otázek bylo určeno domácnostem a 31 otázek směřovalo na jednotlivce. Šetření bylo rozděleno na čtyři oblasti: přístup k vybraným informačním technologiím, použití osobního počítače, použití Internetu a internetový obchod.

Hlavní zjištění – domácnosti

Dnes ještě online svět povětšinou necháme stranou a zhodnotíme jeho základní vstupní předpoklady; přístup a použití počítače potažmo informačních technologií. Jaké jsou hlavní výsledky šetření domácností?

 • 36 procent domácností (1,5 mil.) v ČR je vybaveno osobním počítačem.
 • 27 procent domácností (1,12 mil.) má připojení k Internetu.
 • Vysokorychlostní připojení k Internetu má 15 procent všech domácností.
 • Počet domácností vybavených osobním počítačem a připojením k Internetu v letech 2003 až 2006 výrazně vzrostl.
 • Lepší je vybavenost osobním počítačem i připojením k Internetu u domácností s dětmi než u domácností bez dětí.
 • Nejvíce jsou osobním počítačem a připojením k Internetu vybaveny domácnosti v Praze (42 procent domácností má PC, 37 procent má připojení k Internetu). Osobním počítačem jsou nejméně vybaveny domácnosti v Ústeckém kraji (25 procent domácností má osobní počítač). Ve Zlínském kraji má Internet necelá pětina domácností.
 • Tři procenta všech domácností (112 tisíc domácností) přijímají digitální vysílání.

Vybavenost domácností osobním počítačem a připojením k Internetu

Graf: Vybavenost domácností osobním počítačem a připojením k Internetu
Zdroj: ČSÚ, Šetření o využívání ICT v domácnostech a mezi jednotlivci 2003,2004,200­5,2006 Pozn. č. 1: Osobní počítač zahrnuje všechny typy osobních počítačů: tj. stolní počítač (klasický nepřenosný počítač), přenosný počítač (notebook) a palmtop (PDA)
Pozn- č. 2: Vysokorychlostní připojení (ADSL, připojení přes kabelovou televizi, bezdrátové připojení, Wi-Fi, vysokorychlostní mobilní připojení atd.): připojení umožňující vyšší přenosovou rychlost dat (144 kb/s a více).

Vybavenost domácností osobním počítačem a připojením k Internetu

Graf: Vybavenost domácností osobním počítačem a připojením k Internetu – krajské srovnání (r. 2006)
Zdroj: ČSÚ, Šetření o využívání ICT v domácnostech a mezi jednotlivci 2006

Hlavní zjištění – jednotlivci

Jak jsou na tom jednotlivci? Jak využívají počítače a informační technologie vůbec? Zde jsou hlavní zjištění.

 • Nejpoužívanější technologií mezi jednotlivci je mobilní telefon.
 • Mobilní telefon má k dispozici pro svoji potřebu 83 procent populace ve věku 16 a více let. Mobily jsou nejpopulárnější ve věkové skupině 16–24 a 25–34 let. Pouhá dvě procenta lidí v této věkové skupině mobil neužívají. Nejméně uživatelů mobilních telefonů je u osob ve věku 65 let a více, kde mobil používají čtyři osoby z deseti.
 • Přístup k osobnímu počítači má 43 procent jednotlivců ve věku 16 a více let, připojení k Internetu má 33 procent jednotlivců.
 • Počet uživatelů osobního počítače vzrost od roku 2003 o čtvrtinu.
 • Počítač užívají více muži než ženy. Mladších uživatelů je více než starších.
 • Nejvíce uživatelů PC je mezi lidmi vysokoškolského vzdělání (83 procent těchto lidí jej použilo v posledních třech měsících), dále s ukončeným středoškolským vzděláním s maturitou (69 procent). Procento uživatelů osobního počítače se základním vzděláním je bez studentů středních škol pouze osm procent.
 • 86 procent uživatelů PC (tj. 3,57 mil. jednotlivců) jsou pravidelní uživatelé – tj. pracují s PC alespoň jednou týdně – 41 procent populace ve věku 16 a více let jsou pravidelní uživatelé PC.
 • 57 procent uživatelů PC využívá počítač každý nebo téměř každý den.
 • Uživatelé osobního počítače nejčastěji používají PC doma (78 procent), dále v práci (49 procent) a ve škole (19 procent).
 • Alespoň základní znalost práce s PC má 48 procent celkové populace nad 16 let.

Procento uživatelů osobního počítače, podle pohlaví a věku

Graf: Procento uživatelů osobního počítače, podle pohlaví a věku
Zdroj: ČSÚ, Šetření o využívání ICT v domácnostech a mezi jednotlivci 2003, 2004, 2005, 2006

Domácnosti a informační technologie

V českých domácnostech naleznete mezi informačními a komunikačními technologiemi nejčastěji mobilní telefony (80 procent). Pevnou telefonní linku má (stále ještě) 53 procent domácností, kabelovou televizi pětina domácností. Televizní přijímač schopný digitálního vysílání vlastní zatím pouze 2,7 procent domácností. Lze předpokládat, že v budoucích průzkumech výrazněji poroste právě toto číslo. A snad jen pro zajímavost: nějakou herní konzolí disponuje 1,6 procent domácností.

Takřka ve všech domácnostech stoupá kvantita komunikačních technologií s počtem členů dané rodiny (hlavně s dětmi). Zajímavým úkazem je rodina s jedním dospělým a závislými dětmi, kde se pevná telefonní linka vyskytuje pouze ve třetině případů, což je hodně podprůměrné číslo. Tato rodina ovšem vévodí v disponibilitě mobilních telefonů.

Skoro 36 procent domácností má počítač (stolní nebo přenosný). To představuje nárůst o šest procentních bodů oproti minulému roku a o 12 procentních bodů za tři roky. Vybavenost počítači roste u domácností s počtem dětí. Například domácnost se dvěma dospělými a dvěma dětmi má počítač v 64,7 procentech případů. Pokud ale jeden dospělý chybí a počet závislých dětí zůstává, klesne statistika na 47 procent – můžeme se domnívat, že jde v tomto případě o neúplné rodiny, kde potřeba počítače z ekonomických důvodu klesá. O faktu, že je počítač stále nadstandardní výbavou a jeho přítomnost závisí také na ekonomické síle dané domácnosti, vypovídá i statistika z krajů: počítač má pouze čtvrtina domácností v Ústeckém kraji a třetina domácností v Olomouckém kraji. Zato v „silnější“ Praze vlastní počítač 42 procent domácností. Notebooky jsou výsadou bezdětných domácností.

Jedinci a informační technologie

Mobilní telefon je suverénně nejběžnější komunikační technologií. Mobil vlastní 87,2 mužů a 79,3 procent žen. Dá se říci, že v mladších věkových skupinách má mobil opravdu „každý“. Zlom nastává až ve skupině padesátníků a šedesátníků (76 procent), ve věkové skupině 65–74 je to 54 procent. Pouze čtvrtina lidí nad 75 let má mobilní telefon.

Od mobilů se dostáváme k počítačům, které ohledně pohlaví, věku i oblastí kopírují výše uvedené trendy. PC někdy použilo 58,8 procent lidí. Ve věkové skupině 16–24 let vyrostlo toto číslo na 92,5 procent. Pravidelnými uživateli počítače je 41,4 procent lidí ve věku 16 a více let (a 86 procent ze všech uživatelů počítače). Z uživatelů PC, kteří jej použili v posledních třech měsících, využívá počítač každý den 57 procent lidí starších 16 let.

Kde lidé s počítačem nejčastěji pracují? Potěšitelné je, že s mohutným náskokem (77 procent) vedou domácí přístroje. Polovina uživatelů využívá počítač také v práci.

Stále je v ČR ovšem velký prostor pro rozšiřování počítačů. Žádnou znalost práce s PC nemá 51 procent populace nad 16 let. Uživatelé osobního počítače nejčastěji uváděli střední znalost práce s PC (39 procent).

BRAND

Příště…

Co si z přehršle čísel odnést? Pozitivní je, že se stále zvyšuje rozšířenost počítačů a dalších komunikačních technologií. Ač se to čtenářům Lupy může zdát neuvěřitelné, pořád počítače nejsou součástí běžné člověčí výbavy (naopak mobil už se stal naši prodlouženou rukou). Některé parametry (věk, vzdělání, jednotlivé kraje, hustota obyvatel, nestandardní složení domácností a jistě ekonomická síla) nejsou k informačním technologiím zrovna nakloněny a jejich míra využívání tak kolísá. Schopnost používat moderní technologie v současné době představuje jeden z nejvýznamnějších příkopů, který dnes společnost polarizuje.

Po dnešní „rozcvičce“ už příště prozkoumáme, jak Češi (ne)využívají Internet, jakým způsobem se připojují, co brání jeho vyšší penetraci. Zjistíme náš vztah k e-govermentu a internetovému nákupu.

Otázka z dotazníku: jakým způsobem se připojujete doma k Internetu?

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Autor vede MEDOBOS s.r.o., je Copywriter.cz a dělá weby pro Benešov i Říčany.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).