Hlavní navigace

Virtuální přátelství: je běžné, či nikoliv?

20. 9. 2006
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

Autor: 29
Kolik uživatelů Internetu má online přátele, se kterými se v realitě dosud nesetkali? Kolik lidí se setkává se svými online přáteli i v realitě? Kdo má online přátel více a kdo méně? Bojí se ženy více než muži setkávat s lidmi z Internetu? To jsou otázky, na které se snažíme dát odpovědi v tomto článku.

Již od počátku svého působení na Internetu jsem zvědavě sledoval online diskuse typu „existuje láska přes Internet?“, „co to je virtuální přátelství?“ (atp.) a téma virtuálního přátelství či lásky pro mě zůstává stále živé: můžeme si vůbec troufnout vztah vzniknuvší a i nadále probíhající pouze ve virtuálním světě nazvat přátelstvím, či dokonce láskou? Existuje tedy čistě virtuální přátelství či láska? Jelikož jsem snad optimista, či možná naopak skeptik, tak věřím, že přátelstvím i láskou můžeme nazvat i pouze virtuální vztah. Vždyť neexistuje žádná obecná definice přátelství ani lásky a každý člověk si pod těmito pojmy představí něco trošku jiného – pro jednoho je přítel ten, na kterého se může beze zbytku spolehnout, pro jiného je to člověk, se kterým jde jednou za měsíc na pivo (obě kategorie se mohou libovolně překrývat). V označení vztahu dvou (či více) lidí za přátelství či lásku jde tedy především o naše subjektivní prožívání, pokud vztah jako přátelství či lásku prožíváme, pak to tak je a v našem vnitřním světě a prožitku to je nezpochybnitelné. Proč by pak v tomto pojetí nemohl být člověk virtuálně zamilován či milován, proč by nemohl mít virtuální přátele?

Ikonka - Kristalova Lupa 2006
Víte o zajímavé české službě či projektu a rádi byste o něm dali vědět ostatním? Zajímá vás, co považují za nejlepší na českém Internetu odborníci i běžní uživatelé? Pak neváhejte a nominujte své favority v anketě Křisťálová Lupa 2006! Až do 22. září 2006 můžete ovlivnit, ze kterých projektů se bude vybírat vítěz pro tento rok. Dejte vědět provozovatelům služeb, co si o jejich nabídce myslíte a ovlivněte tak český Internet!

Nicméně dost filozofování: zde bych rád přispěl především k tématu virtuálního přátelství, na které jsme se ptali respondentů ve výzkumu World Internet Project – the Czech Republic, který byl realizován v září 2005 na reprezentativním vzorku české populace (1832 respondentů). Chcete-li se dozvědět více o metodologii a záměrech projektu, přečtěte si starší článek.

V tomto výzkumu byly kladeny respondentům, kteří používají Internet, tyto dvě otázky:

Kolik máte přátel, které jste původně poznal na Internetu a znáte je i osobně?
Kolik máte přátel na Internetu, ale dosud jste je osobně nepoznal?

V dalších dvou grafech ukazujeme frekvence odpovědí respondentů na tyto otázky, přičemž číselné odpovědi respondentů byly převedeny do kategorií.

počty přátel z Internetu

Vidíme, že v součtu 30 procent uživatelů Internetu poznalo své přátele z Internetu i osobně, přičemž osm procent lidí poznalo v realitě dokonce šest a více přátel z Internetu! V součtu pak dokonce 34 procent uživatelů Internetu uvedlo, že mají přátele na Internetu, které v realitě zatím nepoznali, a 12 procent lidí má na Internetu šest a více přátel. Vidíme tedy, že počty online přátel jsou poměrně vysoké a že setkávání se s lidmi z Internetu není pro mnoho lidí až tak vzácná událost.

Z hlediska setkávání se s lidmi z Internetu jsou zajímavé rozdíly mezi muži a ženami: muži mají více než ženy online přátele, se kterými se setkali v realitě – muž, uživatel Internetu, se setkal v průměru s 1,9 přáteli, zatímco žena v průměru s 1,3 přáteli. U čistě internetového přátelství pak signifikantní rozdíl mezi muži a ženami není. Ženy tedy méně než muži potkávají lidi z Internetu, což může být způsobeno možná jejich větší obavou ze setkání s neznámým člověkem, obavou z případné agrese atp. Paradoxně rozdíl mezi muži a ženami není žádný u skupiny 12–20 let, chlapci i dívky se setkávají s lidmi z Internetu přibližně stejně, což však může být pro některé téměř děti nebezpečné.

Následující grafy pak ukazují rozdíly v tomto ohledu z hlediska věku uživatelů Internetu:

počet přátel dle věku

Vidíme, že nejčastěji se s lidmi z Internetu potkávají dospívající ve věku 16–20 let (42 procent) a zároveň mají také nejvíce přátel pouze na Internetu (54 procent). O něco méně se s přáteli z Internetu setkávají 12–15tiletí, 35 procent z nich se setkalo s kamarádem z Internetu, což je však stále poměrně hodně vzhledem k věku těchto nezletilých. Počty online přátel i počet přátel z Internetu, se kterými se lidé setkávají, pak mírně klesá vzhledem k věku uživatele.

Ukazuje se tedy logický trend, že s dobou využívání Internetu narůstá jak počet virtuálních přátelství, tak počet přátel z Internetu, se kterými jsme se setkali. V součtu 23 procent lidí, kteří používají Internet méně než rok, udávali, že mají online přátele, zatímco u užívání Internetu delšího šesti let přiznává online přátele 37 procent lidí.

Poslední grafy pak ukazují, jak souvisí počty online přátel s časem, který člověk u Internetu tráví; zde jsme použili počty hodin týdně strávených u Internetu doma:

počty přátel dle hodin na Internetu

Dále se podívejme, jak počty přátel ovlivňuje doba, po kterou uživatel již Internet používá:

počet přátel dle roků na Internetu

Vidíme, že k velkému nárůstu dochází především u uživatelů, kteří tráví doma na Internetu přes deset hodin týdně. Zatímco online přátele má 27 procent lidí používajících Internet do dvou hodin týdně, při využívání nad deset hodin má online přátele 61 procent lidí! Podobně pak 56 procent lidí používajících Internet přes deset hodin týdně doma se setkalo s přítelem z Internetu.

MMF24

Ukazuje se tedy, že čím je uživatel mladší, čím déle Internet používá a čím více hodin na Internetu tráví, tím více má online přátel a s více přáteli z Internetu se již v realitě setkal (obě proměnné spolu samozřejmě souvisí). Počty online přátel pak také zvyšuje rozšíření broadbandu, jelikož lidé s broadbandem tráví na Internetu více času. Dále se můžeme ptát, ve kterých virtuálních prostředích online přátelství nejčastěji vznikají. Jestliže se nejprve podíváme na lidi s více online přáteli, pak tito tráví více času než ostatní následujícími činnostmi: posílání online vzkazů (ICQ, MSN), chaty, hraní her a trošku překvapivě také práce přes Internet z domova. Uživatelé Internetu, kteří se s online přáteli setkávají, pak tráví více času na Internetu následujícími: koníčky, e-learning a opět chaty a práce z domova. Hráči her tedy častěji ponechávají přátele z Internetu jako virtuální, zatímco lidi bavící se na Internetu svými koníčky mají méně zábran se s virtuálními přáteli i setkat. Lidé bavící se na chatech se pak s online přáteli častěji setkávají, ale mají i více přátel pouze „virtuálních“.

Jaká je tedy budoucnost přátelství po Internetu? Přinejmenším můžeme říci, že online přátelství bude určitě významným způsobem přibývat, a to v souvislosti jednak se zvyšováním počtu uživatelů Internetu, rozšiřováním broadbandu, ale také „stárnutím“ nyní mladých uživatelů Internetu, kteří jsou na online přátelství více „zvyklí“, respektive je pro ně běžným způsobem kontaktu a komunikace. Pokud si představíme, že za pár (desítek?) let bude mít Internet každý ve svém „mobilu“ (ať ten přístroj nazveme jakkoliv), tak online přátelství teprve čeká opravdový rozkvět. Jiným tématem pak samozřejmě je kvalita těchto přátelství, hloubka těchto vztahů, jejich trvání, což jsou však především témata budoucího výzkumu.

Kolik máte přátel na Internetu, ale dosud jste je osobně nepoznal(a)?

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Autor. Pracuje v Institutu výzkumu dětí, mládeže a rodiny na Fakultě sociálních studií MU v Brně a ve společnosti Digimark.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).