Hlavní navigace

eWorkshop: Proč dnešní sítě umírají?

24. 2. 2006
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

 Autor: 29
I další část našeho eWorkshopu bude čistě o internetových aplikacích. Připomeňme, že cílem eWorkshopu je podívat se kriticky na určitou oblast Internetu a pokusit se předpovědět její budoucí vývoj. Seriál, který jsme otevřeli prvním dílem ve středu, je zaměřen na dnešní (ale hlavně budoucí) fungování internetových sociálních sítí. Diskutujeme tedy oblast, které se odborným termínem říká socioware.

K pochopení budoucího vývoje nám velmi pomůže, pokud danou oblast uvažujeme v celkovém kontextu internetových aplikací. Konkrétně socioware se stává významnou oblastí strukturovaného obsahu Internetu. Je tedy částí Internetu, na kterou budou moci navázat další aplikace; zároveň však je oblastí, která může z existujícího obsahu i z existence dalších aplikací těžit.

A ještě poznámka k formálnímu průběhu. eWorkshop začíná úvodním článkem, průběh diskuse je moderován a vždy po čase shrnut do nového článku. Dnes provedeme shrnutí dosavadní diskuse; další shrnutí bude následovat počátkem příštího týdne.

Průběžné závěry

Již v dosavadním průběhu eWorkshopu zazněla řada velmi zajímavých myšlenek. Připomeňme, že cílem úvodní diskuse byly dvě oblasti:

  1. jak definovat „přátelství“ v sociální síti,
  2. co má být jeho účelem.

Účel přátelství

Pojďme si teď hlavní závěry shrnout a začněme rovnou druhým bodem. V dnešních sítích je jediným důsledkem propojení uživatelů možnost sdílet vzájemné kontakty; jinými slovy: s tím, jak přidáváme přátele, rozšiřujeme síť, která je pro nás viditelná. Tento přístup s sebou ale přináší zásadní problém: každý kontakt je pro nás cenný, protože nám zprostředkovává vyšší možnosti vyhledávání a viditelnost většího množství informací.

Dnešní sítě zanikají!

S každým novým kontaktem tak pro nás roste užitečnost sítě. Ve svém důsledku to ale vede ke strategii „plné otevřenosti“ uživatelů; jinými slovy, naprostá většina dnešních uživatelů přijme každé pozvání, které dostane. To je samozřejmě v přímém rozporu s původním cílem těchto systémů. Dosud to nikdo nepřizná naplno, ale sítě ve stávajícím provedení postupně zanikají – úplně zaniknou ve chvíli, kdy budou všichni propojeni se všemi, protože pak nebude mít jejich mechanismus přátelství již žádný smysl. Zde jsem se pochopitelně dopustil malé nadsázky, zmíněný trend je ale zřejmý a skutečně ohrožuje vlastní podstatu systémů.

Někteří účastníci naší diskuse tento posun sami komentovali, například slovy Přišlo mi to jako super nápad, a to do té doby, než se to zahltilo těmi, kterým jde o počet connections bez ohledu na to, zda předmětnou osobu znají či nikoliv. V dalším průběhu diskuse se tedy musíme na tento problém soustředit. A nejlepším způsobem, jak této smrti sítí předejít, je definovat přátelství zcela jiným způsobem.

Definice přátelství

A tím se již dostáváme k prvnímu bodu – k definici přátelství. Shodli jsme na tom, že stávající přístup sítí k pojmu „přátelství“ je formální (přátelství vzniká tak, že se dva kontakty dohodnou na vzájemném propojení, což se dá zvládnout pomocí dvou e-mailů), „digitální“ (daný člověk je přítel, nebo není přítel, tedy všichni jsou stejně velkými přáteli) a ještě navíc statický (přátelství vznikne e-mailovou dohodou a pak prostě platí; sice jej může některá strana zrušit, ale to se nestává, protože by zmenšila rozsah své sítě). Ani v jednom z těchto aspektů tedy dnešní uspořádání sociálních sítí neodpovídá reálnému životu.

Jiný přístup k přátelství

Definice přátelství by tedy měl být určitě jiná. Návrhy, které zazněly, bych shrnul následovně:

  1. zcela zrušit volbu tento kontakt je můj přitel zapnuto/vypnuto,
  2. měřit vztah lidí podle statistiky vzájemné komunikace, tedy dynamicky.

Ale jak tuto definici realizovat?

Některé nápady v diskusi zazněly: Zkusme raději sledovat/měřit, co lidé skutečně dělají (a transformovat to automatizovaně do nějakých vhodně zvolených kategorií), než je nechat deklarovat, co dělají (příp. co jsou zač, co chtějí dělat atp.). Jednak to nevyžaduje námahu, která mnohé lidi odradí (což v případě socialware snižuje jeho hodnotu pro všechny, i ty, které to neodradí), jednak je vypovídací hodnota IMO vyšší. Samozřejmě si uvědomuji, že tohle zobecnění je hodně odvážné.

Ne, toto zobecnění vůbec není odvážné – právě v této oblasti se plně projevuje, že na Internetu není žádný nápad dostatečně ztřeštěný. A naopak – právě toto je směr, který bychom měli sledovat v naší další diskusi.

BRAND24

Je to vaše

Otázka dalšího dne tedy zní:
Jak implementovat novou definici přátelství?

Podotázka:
Abychom měli dostatečné množství informací k nové, statistické definici přátelství, jaké funkce by musela sociální síť obsahovat (např. plánovací kalendář?, e-mail?), případně na jaké jiné aplikace by měla navazovat?

Využíváte sociální sítě?

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Koníčkem Jiřího Donáta je domýšlení vývojových trendů informačních technologií a jejich dlouhodobějšího vlivu na společnost.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).