Hlavní navigace

Zvoní pevným linkám hrana?

25. 8. 2006
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: 29
Pojem "IP telefonie" se stal v poslední době zaklínadlem, které vyslovují mnozí telekomunikační operátoři s vidinou budoucích (konečně zase) nemalých zisků. Podaří se však IP telefonii skutečně prorazit, či dokonce zničit klasické pevné linky? Budeme v budoucnu telefonovat pouze "po IP"?

Na základě výsledků studie o IP telefonii ve firmách ukazujeme, že potenciál k rušení pevných linek a ISDN díky využívání IP telefonie je skutečně poměrně velký. Zdá se tak, že IP telefonii by se zničující útok na pevné linky v budoucnu mohl podařit…

Data použitá v článku jsou založena na neveřejné studii IP telefonie v českých firmách 6/2006, kterou vydala agentura Digimark v červnu. Studie vznikla na základě průzkumu z konce května 2006, jehož se zúčastnilo 2110 respondentů z českých firem. Tato studie navazovala na výzkumy o IP telefonii z května 2004 a 2005, což umožnilo analyzovat trendy, ke kterým v oblasti IP telefonie dochází.

Respondenti odpovídali ve výzkumu na následující otázku:

Uvažujete v souvislosti se zavedením IP telefonie o zrušení klasických ‚pevných linek‘ (resp. ISDN) od Českého Telecomu (a jiných operátorů)?, přičemž na otázku odpovídali respondenti z firem, které již IP telefonii používají, a také respondenti z firem, které o IP telefonii teprve uvažují.

Analýza odpovědí firem uvažujících o IP telefonii

Nejprve se budeme zabývat odpověďmi respondentů z firem, které o IP telefonii v současné době uvažují. Možnosti odpovědí na uvedenou otázku pro tyto firmy byly:

  • ano – chceme pevné linky (resp. ISDN) úplně zrušit;
  • ano – zrušíme část pevných linek (resp. ISDN);
  • ne – rušit zatím nic nebudeme a uvidíme, jak bude systém fungovat;
  • ne – žádné pevné linky (resp. ISDN) rušit určitě nebudeme.

Následující graf ukazuje frekvence odpovědí u těchto firem:

zrušení telefonních linek

Celých 22 procent tedy plánuje úplné zrušení pevných či ISDN linek, 17 procent chce zrušit část z těchto linek. Celých 52 procent firem o rušení linek zatím neuvažuje, nicméně se rozhodnou na základě zkušeností s IP telefonií. Pouze devět procent firem rušit pevné linky nechce vůbec.

Zajímavý je trend v této oblasti od loňského roku, kdy byla ve výzkumu položena stejná otázka:

zrušení telefonních linek

Od loňského roku tedy přibylo šest procent firem, které chtějí pevné linky úplně rušit, o dvě procenta ubylo jak z kategorie firem s rušením váhajících až na základě zkušeností, tak i z firem o rušení linek neuvažujících. Od loňského roku tedy došlo u firem uvažujících o IP telefonii k mírnému posunu směrem k úvahám o rušení pevných a ISDN linek.

Analýza odpovědí firem IP telefonii již používajících

Nyní se budeme zabývat odpovědí na stejnou otázku u firem, které IP telefonii již používají. Ve studii byly do této kategorie zařazeny všechny firmy, které používají jakoukoliv formu IP telefonie: tedy od Skypu nebo ICQ / MSN „IP volání“ přes IP telefony zapojené do PC (či sítě) po pobočkovou ústřednu připojenou přes IP bránu. Důležitá zde byla jakákoliv zkušenost s IP telefonií, přičemž odpovědi a názory firem využívajících různé formy IP telefonie se samozřejmě liší. Analýza odpovědí firem s různými formami IP telefonie je uvedena v odkazované komerční studii, zde ukazujeme pouze celkové výsledky , které jsou však také vypovídající.

Firmy používající IP telefonii odpovídaly na uvedenou otázku s následujícími možnostmi odpovědí:

  • ano – chceme pevné linky (resp. ISDN) úplně zrušit, respektive již jsme je zrušili;
  • ano – zrušíme/zrušili jsme část pevných linek (resp. ISDN);
  • ne – zatím jsme nic nerušili a uvidíme, jak bude systém fungovat;
  • ne – žádné pevné linky (resp. ISDN) jsme nerušili a rušit určitě nebudeme.

Graf níže ukazuje příslušné frekvence odpovědí:

zrušení telefonních linek

Celých 24 procent firem používajících nějakou formu IP telefonie tedy pevné linky (ISDN) již zrušilo nebo zruší, 18 procent zrušilo či chce rušit část linek. 35 procent firem zatím nic neruší, ale rozhodnou se později a pouze 23 procent o rušení pevných linek vůbec neuvažuje.

BRAND23 Workshop

Další graf opět ukazuje trendový graf změny od loňského roku:

zrušení telefonních linek

O celých deset procent tedy stoupl podíl firem, které pevné linky (ISDN) chtějí zrušit nebo je již zrušily, zájem o zrušení části linek stoupl o čtyři procenta. Podíl firem, které o zrušení neuvažují, klesl od roku 2005 z 31 na 23 procent. Posun směrem k dalšímu rušení pevných linek a ISDN je opět zřejmý a souvisí také se současným větším rozšířením kvalitnějších „vyšších forem“ IP telefonie, tedy volání kvalitnějších než přes Skype nebo ICQ. IP telefonie zařazují do svých nabídek i velcí operátoři (např. Czech On Line alias Volný TelefoNet) a operátoři menší se snaží ze všech sil těm velkým ukrojit alespoň kousek z pomyslného „koláče trhu“ (např. VoIPEX, Unient alias viphone, ha-vel voice atd.) Otázkou samozřejmě je, kdy na tento trh vstoupí „velcí hráči“, kteří se do nabídek IP telefonie zatím moc nehrnou, ačkoliv první „vlaštovky“ již přilétají: viz nabídku Radiokomunikací Bluetone e-Call. Velcí operátoři patrně zatím váhají, zda se jim vyplatí snižovat svoje vlastní ceny, a tak zatím spíše vyčkávají. V dohledné době se však dá očekávat jejich vstup na tento trh, a to možná včetně nabídek od mobilních operátorů, kteří se zase snaží najít „killer application“ pro svoje UMTS sítě. Uvidíme tedy, zda pevné linky i tyto budoucí útoky „přežijí“…

Uvažujete ve vaší firmě v souvislosti se zavedením IP telefonie o zrušení klasických „pevných linek“ (resp. ISDN) od Telefóniky (a jiných operátorů)?

Autor článku

Autor. Pracuje v Institutu výzkumu dětí, mládeže a rodiny na Fakultě sociálních studií MU v Brně a ve společnosti Digimark.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).