Hlavní navigace

Válka multiplexů: operátoři televizních sítí 3 a 4 si jdou "po krku"

11. 6. 2012
Doba čtení: 9 minut

Sdílet

Připravovaný start multiplexu 4 vzbuzuje vášně mezi provozovateli televizních vysílačů. Navzájem si zpochybňují kvalitu sítí a ceníky za šíření signálu.

Zmátne mediální přestřelka televize?

Přestřelka mezi ostravskou společností Digital Broadcasting, za kterou stojí Radim Pařízek a Vladimír Železný, a Českými Radiokomunikacemi provází chystané rozšíření televizního multiplexu 4 na většinu území České republiky. Pařízek s Železným chtějí získat klienty, které doposud oslovoval pouze multiplex 3, provozovaný společností Czech Digital Group, patřící Českým Radiokomunikacím. Tyto dvě televizní sítě jsou totiž jediné, co ještě mají volné programové pozice a mohou zájemcům nabídnout jak celoplošné, tak regionální či nadregionální pozemní digitální televizní vysílání.

Televizí, které si mohou dovolit vysílat pozemní cestou, tedy vůbec nejdražším způsobem šíření signálu, je ale poskrovnu. Pařízek s Železným proto využili aktuálního tématu druhé digitální dividendy – požadavku světové radiokomunikační konference na uvolňování dalších kmitočtů pro nové mobilní služby – k rýpnutí do konkurence. Samy České Radiokomunikace totiž přiznaly, že multiplex 3 bude muset pravděpodobně na základě doporučení Světové radiokomunikační konference kvůli druhé digitální dividendě, která přijde na řadu nejdříve v letech 2017 až 2018, vyměnit až tři čtvrtiny všech vysílacích kanálů.

Radim Pařízek a Vladimír Železný teď mají před sebou těžký úkol. Podaří se jim do multiplexu 4 získat dostatek zákazníků?
Autor: pro DigiZone.cz Ivana Dvorská

Radim Pařízek a Vladimír Železný teď mají před sebou těžký úkol. Podaří se jim do multiplexu 4 získat dostatek zákazníků?

Vladimír Železný: multiplex 3 zahyne

„Multiplex 3 přijde z dvanácti frekvencí o devět a náhrada bude mimořádně obtížná. A řekl bych, pokud něco víme o přídělu frekvencí – a já jsem se pohyboval v té oblasti, když jsem byl v Evropském parlamentu, takže mám určitý přístup k informacím a přehledům – v plné míře to bude bezpečně nenahraditelná ztráta. Multiplex 3 klesne někam k polovině svého pokrytí a stane se doplňkovým multiplexem. Já osobně bych ho použil k doplnění ostatních multiplexů, které stejný provozovatel má, a tím by mohl výrazně vylepšit kvalitu svého vysílání. Ale třetí multiplex není perspektivou,“ prohlásil Železný předminulý čtvrtek 31. května na tiskové konferenci k rozvoji multiplexu 4.

Na stejné tiskové konferenci vystoupil i předseda Rady Českého telekomunikačního úřadu (ČTÚ) Pavel Dvořák, který už dříve na pravidelném setkání s novináři nad měsíční monitorovací zprávou ČTÚ informoval o nástrahách chystané druhé digitální dividendy. Rovněž on označil dopady na multiplex 3 za značné a v pozdějším rozhovoru pro DigiZone.cz připustil, že náhradních kmitočtů by nemusel být dostatek: „Pokud nastane urychlení druhé digitální dividendy, je velmi pravděpodobné, že se tato síť bude muset dramaticky předělat. Musela by omezit provoz z hlediska území, na kterém dnes vysílá, protože u ní skutečně dojde k velkému zásahu do kanálů, které nyní používá.“


Zdroj: Czech Digital Group

Aktuální pokrytí multiplexu 3, který prostřednictvím společnosti Czech Digital Group provozují České Radiokomunikace


Zdroj: Digital Broadcasting

Plánované konečné pokrytí multiplexu 4, které operátor hodlá ještě posílit, pokud o to budou mít televize zájem

České Radiokomunikace připustily riziko, potom svá slova zmírnily

Ještě před několika dny přitom České Radiokomunikace upozorňovaly na možné budoucí riziko jako Dvořák – tedy že při uvolňování kmitočtů pro druhou digitální dividendu by se nemuselo podařit najít dostatek náhradních vysílacích kanálů pro všechny stávající televizní multiplexy. A že by je čekalo poměrně masivní přelaďování stávajících kmitočtů. „Úplně nejhorší situace je u multiplexu 3, kde by se přeladění dotklo 76 procent diváků, tedy tří čtvrtin všech diváků v dosahu této sítě,“ řekl koncem května v rozhovoru pro server DigiZone.cz Jiří Vykydal, manažer útvaru strategických projektů a regulace Českých Radiokomunikací.

„Pokud by se opustilo celé pásmo 700 MHz, nebude mít Česká republika dostatek náhradních kmitočtů pro vysílací sítě 1 až 4, aby mohly pokračovat v takovém rozsahu, jak vysílají dnes. Takže je otázka, koho by se to dotklo nejvíce, protože minimálně ve čtyřech krajích – Středočeském, Plzeňském, Olomouckém a Ústeckém – by těch kmitočtů byl nedostatek,“ dodal Vykydal. Po tiskové konferenci, na které Radim Pařízek s Vladimírem Železným představili svoje plány rozvoje multiplexu 4 a které se zúčastnil i šéf ČTÚ Pavel Dvořák, České Radiokomunikace vydaly oficiální tiskové stanovisko, ve kterém podle svých slov „uváděly na pravou míru problematiku druhé digitální dividendy“. Provozovatelé multiplexu 4 totiž prohlásili, že jim ČTÚ v nových kmitočtových přídělech vydá vysílací kanály, jichž se druhá digitální dividenda nedotkne a jejich síť tudíž nebude nijak ohrožena.


Foto: Ondřej Hošt, DigiZone.cz

Jiří Vykydal z Českých Radiokomunikací odmítá tvrzení, že by byl multiplex 3 kvůli druhé digitální dividendě „na odpis“, jak o něm mluví Vladimír Železný

Žádné nebezpečí divákům nehrozí, tvrdí nyní ČRa

„Diváci České republiky se nemusí obávat omezení televizního vysílání, protože nehrozí vysílacím sítím DVB-T v tomto směru žádné riziko,“ napsala firma. Jiří Vykydal potom pro DigiZone.cz dodal, že plány na druhou digitální dividendu ještě nejsou definitivní a že teprve v roce 2015 Světová radiokomunikační konference rozhodne, jak velká část pásma 700 MHz se bude muset uvolnit. „Předcházet tomu budou poměrně rozsáhlé studie, už teď nás oslovuje ITU (Mezinárodní telekomunikační organizace) s rozsáhlým dotazníkem, v jaké míře chceme do budoucna využívat toto pásmo a které všechny služby v rámci televizního vysílání plánujeme,“ uvedl.

„Když by v roce 2015 všechny indicie ukázaly, že je možné opustit část spektra 700 MHz vyhrazeného televiznímu vysílání a uvolnit ho pro mobilní broadband, pak nastane druhá fáze, kdy EU musí nějakým způsobem část, nebo celé toto spektrum harmonizovat a udat směr, kterým se bude postupovat. A na základě toho pak národní regulátoři provedou konkrétní kroky, připraví migraci vysílacích kanálů a uvolní původní kmitočty pro další aukci,“ popisuje Vykydal. Konkrétní postup podle něj ale v tuto chvíli nedokáže předvídat nikdo, ani ČTÚ. Firma navíc argumentuje tím, že kmitočtové příděly jejích televizních sítí jsou garantované státem.


Foto: archiv DigiZone.cz

Vysílače Českých Radiokomunikací podle operátora multiplexu 4 „svítí“ zbytečně do polí, luk a lesů. Radiokomunikace zase považují televizní síť 4 za příliš „děravou“, s výrazně nižším pokrytím diváků, než mají jejich multiplexy.

Oprávnění pro multiplexy platí do roku 2024

„České Radiokomunikace i CDG mají kmitočtový příděl pro celoplošné sítě DVB-T platný do roku 2021, respektive 2024. Chápeme to tedy tak, že do roku 2024 požíváme jakési právní ochrany, kterou nám musí zabezpečit ČTÚ tak, abychom na základě tohoto kmitočtového přídělu mohli naše sítě provozovat a splnit tak svoje závazky, které jsme učinili vůči svým zákazníkům – právě na základě tohoto přídělu od státu,“ naznačil Vykydal problém, který by mohl nastat s případným vypínáním některých vysílacích kanálů multiplexů 2 a 3 bez náhrady. České Radiokomunikace by se tak v podstatě dostaly do stejné situace jako televize Nova a Prima na začátku digitalizace, kdy měly garantované kmitočty pro analogové vysílání do roku 2017 a 2018, ale pro úspěšný přechod na digitální vysílání bylo třeba, aby je předčasně opustily.

Stát nakonec komerčním televizím za předčasné vypínání analogu slíbil prodloužení jejich vysílacích licencí o dalších osm let a navíc získaly přednostní právo spustit ještě v době neliberalizovaného televizního trhu jeden celoplošný program navíc (Prima dokonce dva, jeden jako náhradu za síť regionálních televizí R1, kterých se ale hned po dokončení digitalizace bleskurychle zbavila). Také České Radiokomunikace na začátku medializace problému druhé digitální dividendy naznačovaly, že řešením krize s vysílacími kmitočty by mohl být přechod na novější vysílací standard DVB-T2, který se snaží co nejrychleji rozjet, ale ČTÚ zdržuje jejich žádost o zahájení dlouhodobého testu tohoto systému.


Foto: pro DigiZone.cz Ivana Dvorská

Předseda Rady ČTÚ Pavel Dvořák neskrývá radost z nástupu nového operátora televizních sítí na trh. Dosavadní monopol Českých Radiokomunikací na celoplošné vysílání mu vadil.

„Když nebudou kmitočty, ať to postihne rovným dílem všechny“

Jako „totálně krizový“ scénář České Radiokomunikace připouštějí rozdělení sníženého počtu kmitočtů stávajících multiplexů rovným dílem na všechny televizní sítě. „Kdyby k něčemu takovému došlo, věříme, že by stát postupoval nediskriminačně ke všem multiplexům,“ řekl serveru DigiZone.cz Jiří Vykydal. Zároveň vyjádřil přesvědčená, že postup ČTÚ, který už dnes přiděluje konkurenčnímu multiplexu 4 náhradní kmitočty, které nebudou v kolizi nejen s první digitální dividendou, tedy kanály nad 60, které je třeba uvolnit do poloviny příštího roku, ale i s druhou digitální dividendou, bude uplatněn i pro stávající multiplexy 1, 2 a 3, tedy ty, které provozují právě České Radiokomunikace.

Samotní představitelé multiplexu 4, Radim Pařízek a Vladimír Železný, označují „překmitočtování“ jejich vysílací sítě na kanály, jichž se nedotkne ani jedna z dvou dnes známých digitálních dividend, za svoji největší konkurenční výhodu. A televizní stanice, které se rozhodují, jaké síti se upíší a budou v ní vysílat, mohou tento argument brát za bernou minci. „Nezačali jsme s tím my, to České Radiokomunikace o nás začaly rozhlašovat, že multiplex 4 brzy přijde o kmitočty,“ hájí se Radim Pařízek. To však firma popírá, podle ní žádné veřejné komentáře na toto téma nesdělovala. Podle Pařízka k tomu mělo dojít při jednání s potenciálními klienty, tedy televizemi, které se rozhodují, zda budou vysílat v multiplexu 3 nebo 4.


Foto: archiv DigiZone.cz

Čekají nás problémy s příjmem pozemní digitální televize kvůli očekávané výměně vysílacích kmitočtů? Vyloučit to nelze

Cenová válka o klienty: kvalita sítí je propastně rozdílná

České Radiokomunikace překvapila i cenová politika společnosti Digital Broadcasting. V porovnáním s ceníkem multiplexu 3 totiž síť 4 nabízí zhruba o třetinu až polovinu nižší ceny za šíření signálu. Podle Jiřího Vykydala jde ale o dva naprosto neporovnatelné produkty. „Multiplex 4 má mnohem nižší pokrytí než multiplex 3 a z map, které zveřejnil jeho provozovatel vyplývá, že dosah vysílačů nebude tak velký. Diváci budou muset často pořizovat druhé antény, aby jej naladili. Pokud by se cena za šíření signálu přepočítala na reálný dosah diváků a kvalitu, ceny za vysílání v multiplexu 4 a 3 jsou naprosto porovnatelné,“ říká. Multiplex 4 přitom původně sliboval poloviční až třetinové ceny oproti Českým Radiokomunikacím.

Vykydal také upozorňuje na rozdíly mezi technickým řešením multiplexu 3 a 4. Z parametrů sítě 4, které obsahuje návrh smluv pro její zákazníky, totiž vyplývá, že multiplex 4 plánuje mnohem menší rozsah datového toku v rámci statistického multiplexu, v němž si jednotlivé programy mezi sebou přelévají kapacitu podle toho, která televize zrovna vysílá datově náročnější scénu. České Radiokomunikace si podle Vykydala udělaly srovnání vytíženosti statistického multiplexu v síti 3 a aplikovaly na něj parametry chystaného multiplexu 4. Vyšlo jim, že při použitém rozsahu datového toku by měly programy v síti 3 při stejných parametrech, které se chystá multiplex 4 použít, problémy. „Každých 10 sekund by takové nastavení produktu Platinum u multiplexu 3 znamenalo, že v náročných scénách bude mít obraz programů horší kvalitu,“ vysvětluje Vykydal.

UX DAy - tip 2


Foto: archiv DigiZone.cz

O peníze jde až v první řadě. Veškeré spory operátorů sítí DVB-T mají jediný důvod: chtějí přesvědčit zákazníky, že jejich síť je lepší a levnější.

Moderní, nebo levné technologie?

Operátor multiplexů 2 a 3 rovněž zpochybňuje tvrzení Vladimíra Železného, že televizní sítě 1, 2 a 3 používají horší technologie než mutliplex 4. „Pro multiplex 3 jsme loni postavili nový moderní headend se špičkovými technologiemi od společnosti Cisco. V kompresi MPEG-2 už v podstatě nelze jít dál, protože tento standard je na horizontu svého vývoje,“ konstatuje Vykydal. Pro multiplexy 1, 2 a 3 používají České Radiokomunikace také plné zálohování a dosahují tak reálné dostupnosti signálu ve výši 99,9 procenta. Naopak multiplex 4 ve zveřejněných smlouvách o zálohování vůbec nehovoří, a stejně tak nezmiňuje ani dohledové centrum, které by mělo zajistit čtyřiadvaceti­hodinovou kontrolu vysílačů pro případ výpadku.

„O technologiích a dalších věcech nemluvíme, protože se snažíme pracovat, abychom to všechno stihli. Je to časově enormně náročné,“ podotkl Pařízek. Multiplex 4 musí do konce června pokrýt signálem 52 procent populace České republiky, jinak mu ČTÚ začne odebírat nevyužívané kmitočty. Do konce října pak chce zvýšit pokrytí na téměř 86 procent populace. A pokud o to budou mít zákazníci zájem, je připraven v příštím roce navýšit pokrytí až na 95 až 98 procent populace. To je právě na hranici požadavku zákona pro dosah pozemního signálu programů veřejnoprávní České televize. Kavčí hory přitom řeší problém, kam zařadit svůj chystaný dětský kanál, který se už do jejich veřejnoprávního multiplexu 1 nevejde. Navíc do dvou let plánují spustit ještě šestý program zaměřený na regionální vysílání.

Komu fandíte v konkurenčním boji Českých Radiokomunikací a firmy Digital Broadcasting?

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Autor je šéfredaktorem serveru o digitálním vysílání DigiZone.cz a redaktorem týdeníku Reflex.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).