Hlavní navigace

Velký třesk: Deset tisíc domén zmizelo!

10. 1. 2000
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

Patrně největší "Velký třesk" ve své historii zažívá v těchto dnech český Internet. CZ.NIC s EUnetem totiž začali rušit domény, za které jejich majitelé nezaplatili. Těchto domén je celá řada a často jsou to domény užívané, kde zřejmě došlo k nějakému omylu. Mezi postiženými je ostatně i třeba Český telekomunikační úřad.

Okamžik, kdy bude rušení domén zahájeno, byl několikrát oddálen. Podle původních propozic měla být neuhrazená doména vyřazena z DNS po měsíci od odeslání výzvy k zaplacení, což znamená, že většina z nich by zmizela již v průběhu listopadu. Tato lhůta však byla posléze po dohodě CZ.NICu s EUnetem prodloužena až do konce roku, aby měl každý možnost stihnout zaplatit. Mezi svátky se ještě konala valná hromada CZ.NICu, na které byl tento termín posunut až na 5. ledna.

Od minulého týdne tak začaly být rozesílány 2. upomínky plátcům a majitelům nezaplacených domén, které jsou současně vyřazovány z DNS, což znamená, že z Internetu fakticky mizí. CZ.NIC však dává majitelům ještě další dva týdny času na to, aby zaplatili, a doména jim bude obnovena. Teprve poté, tedy u těchto domén zhruba v rozmezí 21.-25. ledna, budou definitivně zrušeny a bude si je moci zaregistrovat kdokoliv jiný; zatím tedy ještě ne.

Mezi zhruba deseti tisíci zrušených domén podle mého názoru jasně převažují ty, které jejich majitelé zaplatit nechtějí a protože si nechtěli přidělávat práci s jejich rušením (je třeba úředně ověřeného podpisu na příslušném formuláři), zkrátka je nezaplatili a nechali je odejít do propadliště dějin tímto způsobem. Je však mezi nimi i celá řada domén, se kterými se jejich majitelé evidentně loučit nechtějí: pro ně bude zrušení jistě velmi nemilým překvapením. Důvodů, proč v těchto případech mohly domény zmizet, je několik. Nejčastěji to bude asi proto, že subjekt, uvedený jako plátce (obvykle je to někdo jiný, než majitel), doménu nezaplatil a majitel se o tom buď nedozvěděl, nebo výzvu CZ.NICu ignoroval s tím, že je to věc plátce dané domény, kterému již za provoz platil. Dalším důvodem může být opomenutí příslušné platby. Výjimkou však podle mého názoru nebudou ani platby, které sice byly provedeny, ale např. se špatným variabilním symbolem, takže je CZ.NIC nemohl přiřadit konkrétní doméně a ta je proto nadále vedena jako nezaplacená. Ostatně takový přepis v jedné číslici se mi u jedné z našich domén také podařil, naštěstí jsem to však zjistil včas a dávno předtím, než vypukla tato doménová řež, jsem nechal příslušnou platbu v CZ.NICu opravit.

Největší problémy vznikly evidentně u domén, které mají jako plátce uvedený CESNET. To se ostatně vědělo už dříve a právě případ CESNETu byl jedním z důvodů, proč byla lhůta prodloužena až do konce roku. CESNET totiž v minulosti registroval domény pro své zákazníky a jako fakturační kontakt zřejmě pro usnadnění situace uváděl u všech těchto domén sebe. Zároveň však vybíral pouze poplatky za vlastní vedení domény na svých nameserverech, nikoliv zálohy pro CZ.NIC, protože nebylo zřejmé, kdy bude třeba poplatky CZ.NICu zaplatit a dokonce nebyla jistá ani jejich konečná výše. Když bylo nakonec rozesílání výzev zahájeno, dostal samozřejmě výzvy za tyto domény právě CESNET, který však domény v žádném případě nehodlal zaplatit a nakonec ani neměl z čeho. Majitelé těchto domén však většinou netušili, že nastal nějaký problém. Některé z nich vytrhla z blažené nevědomosti první upomínka, po které zaplatili, jiným tuto skutečnost sdělil sám CESNET, ale jak je vidno, stále existuje i řada těch, kteří nechali svou doménu dojít až do stavu zrušení. Patří mezi ně i řada prominentních organizací, jako je Český telekomunikační úřad či Sprinx, původní provozovatel ATLASu.

Problémy s doménami mají ovšem lavinovitý efekt. Ve zrušených doménách totiž často byly vedeny nameservery i pro další domény. Pokud byly tyto domény zaplaceny, EUnet je nezrušil, jako nameservery jsou však pro ně i nadále uváděny servery v již neexistujících doménách. To jinými slovy znamená, že daná doména zmizí ze světa (částečně či úplně, podle toho, zda má i nějaký nadále existující nameserver), přestože byla zaplacená. Každému bych proto doporučoval, aby si ověřil, zda jeho nameservery i nadále existují. Je přitom důležité používat přímo primární server EUnetu (ns.eunet.cz), protože v jiných nameserverech mohou být dosud nacachované staré údaje (příkladem je ns.pvt.net, který jeden z našich čtenářů o víkendu uváděl v diskusi na Lupě).

Na závěr ještě několik čísel, která vycházejí ze zjištění Petra Součka. K 31.12.1999 bylo v zóně cz celkem 47.282 domén. Do 6.1. bylo zrušeno 4.363, 7.1. následovalo dalších 2.571 a konečně 8.1. 3.494; včera se již podle dostupných údajů další domény nerušily. Celkem tak bylo zrušeno 10.428 domén, tedy něco přes jednu pětinu. Pokud by to mělo být konečné číslo (s tím, že řada domén bude znovu obnovena), což osobně nepředpokládám, byl by vzhledem k okolnostem podíl domén, které jejich majitelé nehodlají zaplatit, poměrně malý.

Velký třesk bude pravděpodobně ještě pokračovat, osobně nezávidím pracovníkům technické podpory EUnetu, resp. CZ.NICu, kteří si nyní nepochybně zažijí nejednu horkou chvilku. Problému se samozřejmě budeme i nadále věnovat.

ICTZ23

Marek Antoš


Starší, související články:

Autor článku

Autor je někdejším šéfredaktorem serveru Lupa. V současné době už se psaní věnuje pouze v míře menší než malé, a to zásadně pro radost.