Hlavní navigace

Volební a povolební týden v diskuzích na sociálních sítích. Co se změnilo?

6. 11. 2017
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: Jiří Kwolek, GoodMentions
Před dvěma týdny jsme si ukázali, jak se o politických stranách na sociálních sítích mluvilo před volbami. Jak se debata změnila po hlasování?

Grafy v tomto textu vycházejí z 512 165 tematicky očištěných zmínek, které se objevily na sociálních sítích v období od 17. 9. do 24. 10. 2017 a jejichž tématem byly politické strany, hnutí a osobnosti. Tento soubor byl následně redukován o oficiální kanály stran, kanály medií a opakující se zmínky. Poslední redukcí bylo vyloučení všech autorů, kteří v tomto období publikovali více než 8 zmínek (redukce notorických propagátorů). Tím jsme se dostali na 217 190 zmínek, které jsme následně podrobili analýze.


Autor: Jiří Kwolek, GoodMentions

Technická poznámka: Všimněte si, že měřítko následujících grafů jednotlivých stran je rozdílné, avšak poměr negativního sentimentu (červená linie) versus součet neutrálního a pozitivního sentimentu (modrá linie) má vždy společnou stupnici. Grafy se zakládají na analyzovaných datech, doplňkový komentář je osobní interpretací dynamiky grafu založenou na mých zkušenostech.

Vítěz voleb, hnutí ANO – polarizátor společnosti


Autor: Jiří Kwolek, GoodMentions

Těsně po volbách vyskočily dva „hroty – špičky“ – taková dynamika je obvyklá při výrazné polarizaci názorů (miluji/nesnáším). Optimistická modrá špička oznamuje „hurá, zvládli jsme to“, rudá: „to snad není pravda“… Všimněte si souběžnosti obou trendů – každý nápad ANO má jasné zastánce i odpůrce. Ke skupině „dobrý nápad“ se vždy staví kontra tvrdící „to je nesmysl".

ODS – akceptace výsledku


Autor: Jiří Kwolek, GoodMentions

U ODS je vidět „burcovací fáze“ – tím je nárůst zmínek ve volební dny. Negativní reakce na sociálních sítích po volbách nebyly nijak intenzivní. Důvody takového průběhu mohou být různé, já nabízím následující vysvětlení, a tím je akceptace daného výsledku.

Pirátská strana


Autor: Jiří Kwolek, GoodMentions

I po volbě Pirátů je vidět pozitivní a negativní špička. Negativní nálada není tak intenzivní. Piráti svou specifickou opozici evidentně mají, i když není nijak zvlášť početná. Všimněte si skutečného nástupu kolem 1. 10., kdy se Piráti začali dostávat více do velkých medii. Doplnil jsem graf, co se tehdy v internetových článcích řešilo:


Autor: Jiří Kwolek, GoodMentions

Otázka významu sociálních sítí vs. klasická media vs. předvolební odhady je podobná spojeným nádobám, kdy tlak v jednom rameni se přenáší dále. Piráti své aspirace ukazovali již dříve, avšak klíčový pro ně byl měsíc říjen, kdy výrazněji prolomili mediální skořápku.

SPD Tomia Okamury – sněhová koule internetové mobilizace


Autor: Jiří Kwolek, GoodMentions

Hnutí SPD Tomia Okamury se podrobněji budeme věnovat později (hlavně tomu, proč jejich četní podporovatelé nakonec „cukli“). Nástup SPD v sociálních sítích byl rychlý a drtivý. I po odfiltrování jedinců bombardujících sítě příspěvky (včetně desítek poboček SPD), i po odfiltrování mnohých opakujících se zmínek, byla na internetu stále znát silná verbální podpora tohoto hnutí.

Podívejme se však na náš graf – ten je zcela jiný než v případě Pirátů a ANO. Všimněte si, že komunikační špička (hrot) je před volbami (ve stylu: pojďme do toho!) – po volbách je reakce velmi vlažná. SPD dosáhlo očekávaného výsledku bez následného většího nadšení a lamentování.

KSČM – nízká dynamika, málo emocí


Autor: Jiří Kwolek, GoodMentions

KSČM polarizuje společnost již dlouhá léta. Relativně vysoký podíl negativního „sentimentu“ mě zde nepřekvapuje. Průběh obou trendů je podobný – každý nárůst modré linie kopíruje linie červená…

ČSSD – silné negativní emoce


Autor: Jiří Kwolek, GoodMentions

ČSSD si dlouhodobě procházela na sociálních sítích peklem (graf vypadá jako střelba PR ČSSD mimo terč – špičky jsou pozorovatelné především na negativní linii).

Krize v komunikaci ČSSD

Situace, kdy „negativní nálada“ (negativní sentiment) převažuje nad pozitivní, je na sociálních sítích častá. V tomto konkrétním případě ale modrý graf zahrnuje nejenom pozitivní zmínky, ale i zmínky neutrální plus zmínky nespecifikovaného sentimentu (tedy všechno kromě negativních zmínek). A pokud negativní převáží nade vším ostatním, indikuje to obvykle mediální problém. Více obvykle napoví pohled do databáze (jen malý výsek – stejně jsem musel výrazně „černit“ neslušné výrazy):


Autor: Jiří Kwolek, GoodMentions

A zdá se, že pan premiér Sobotka neměl v úterý 10. 10. 2017 příliš šťastný den. Pojďme se podívat na tehdejší události a odpovídající články:


Autor: Jiří Kwolek, GoodMentions

Nemusím být výborným politologem, abych viděl, že prohlášení „musíme rychle přijmout euro“ nebylo v předvolebním období nejlepším tahem. Jako analytik bych to vyjádřil tímto grafem:


Autor: Jiří Kwolek, GoodMentions

Voliči ČSSD si euro evidentně nepřejí…

Následné povolební reakce je možné interpretovat také jako: „dobře Vám tak“!

KDU-ČSL – nevýrazný emoční otisk


Autor: Jiří Kwolek, GoodMentions

Čím více se blížily volby, tím méně KDU-ČSL vyvolávala a zanechávala emocí. Zdá se, že pozornost se od KDU přesouvala na jiné strany. PR impulzy (jak jsem je vypsal v grafu) nezanechaly na konečném výsledku velký efekt.

TOP 09


Autor: Jiří Kwolek, GoodMentions

Také TOP 09 polarizuje společnost, i zde jsou linie souběžné. Radost po překročení limitu vstupu do poslanecké sněmovny je z povolebních vrcholků zmínek cítit.

Starostové a nezávislí – těsný finiš


Autor: Jiří Kwolek, GoodMentions

Poslední analyzovanou stranou jsou Starostové a nezávislí. Zde je vidět burcování a následná radost po vstupu do PS (dvě linie se jeví jako jedna přímka). Opozice proti STaN není příliš početná ani aktivní.

Cloud23

Shrnutí

Interpretace dynamiky křivek může být rozdílná, stejně jako rozdílná bývá i interpretace výsledků voleb. Přesto si stojím za tím, že pohled na sociální sítě je specifickým odrazem reality. Dnes ji ještě nevidíme zcela přesně (obraz bývá matný a pokroucený), s přibývající dobou budou informace z diskuzí na internetu přesnější a exaktnější.

Text původně vyšel na blogu GoodMentions, Lupa jej vydává se souhlasem autora.

Autor článku

Autor je datový analytik a specialista na sociální sítě v projektu GoodMentions.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).