Hlavní navigace

Volební a povolební týden v diskuzích na sociálních sítích. Co se změnilo?

Autor: Jiří Kwolek, GoodMentions
Jiří Kwolek

Před dvěma týdny jsme si ukázali, jak se o politických stranách na sociálních sítích mluvilo před volbami. Jak se debata změnila po hlasování?

Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

Grafy v tomto textu vycházejí z 512 165 tematicky očištěných zmínek, které se objevily na sociálních sítích v období od 17. 9. do 24. 10. 2017 a jejichž tématem byly politické strany, hnutí a osobnosti. Tento soubor byl následně redukován o oficiální kanály stran, kanály medií a opakující se zmínky. Poslední redukcí bylo vyloučení všech autorů, kteří v tomto období publikovali více než 8 zmínek (redukce notorických propagátorů). Tím jsme se dostali na 217 190 zmínek, které jsme následně podrobili analýze.


Autor: Jiří Kwolek, GoodMentions

Technická poznámka: Všimněte si, že měřítko následujících grafů jednotlivých stran je rozdílné, avšak poměr negativního sentimentu (červená linie) versus součet neutrálního a pozitivního sentimentu (modrá linie) má vždy společnou stupnici. Grafy se zakládají na analyzovaných datech, doplňkový komentář je osobní interpretací dynamiky grafu založenou na mých zkušenostech.

Vítěz voleb, hnutí ANO – polarizátor společnosti


Autor: Jiří Kwolek, GoodMentions

Těsně po volbách vyskočily dva „hroty – špičky“ – taková dynamika je obvyklá při výrazné polarizaci názorů (miluji/nesnáším). Optimistická modrá špička oznamuje „hurá, zvládli jsme to“, rudá: „to snad není pravda“… Všimněte si souběžnosti obou trendů – každý nápad ANO má jasné zastánce i odpůrce. Ke skupině „dobrý nápad“ se vždy staví kontra tvrdící „to je nesmysl".

ODS – akceptace výsledku


Autor: Jiří Kwolek, GoodMentions

U ODS je vidět „burcovací fáze“ – tím je nárůst zmínek ve volební dny. Negativní reakce na sociálních sítích po volbách nebyly nijak intenzivní. Důvody takového průběhu mohou být různé, já nabízím následující vysvětlení, a tím je akceptace daného výsledku.

Pirátská strana


Autor: Jiří Kwolek, GoodMentions

I po volbě Pirátů je vidět pozitivní a negativní špička. Negativní nálada není tak intenzivní. Piráti svou specifickou opozici evidentně mají, i když není nijak zvlášť početná. Všimněte si skutečného nástupu kolem 1. 10., kdy se Piráti začali dostávat více do velkých medii. Doplnil jsem graf, co se tehdy v internetových článcích řešilo:


Autor: Jiří Kwolek, GoodMentions

Otázka významu sociálních sítí vs. klasická media vs. předvolební odhady je podobná spojeným nádobám, kdy tlak v jednom rameni se přenáší dále. Piráti své aspirace ukazovali již dříve, avšak klíčový pro ně byl měsíc říjen, kdy výrazněji prolomili mediální skořápku.

SPD Tomia Okamury – sněhová koule internetové mobilizace


Autor: Jiří Kwolek, GoodMentions

Hnutí SPD Tomia Okamury se podrobněji budeme věnovat později (hlavně tomu, proč jejich četní podporovatelé nakonec „cukli“). Nástup SPD v sociálních sítích byl rychlý a drtivý. I po odfiltrování jedinců bombardujících sítě příspěvky (včetně desítek poboček SPD), i po odfiltrování mnohých opakujících se zmínek, byla na internetu stále znát silná verbální podpora tohoto hnutí.

Podívejme se však na náš graf – ten je zcela jiný než v případě Pirátů a ANO. Všimněte si, že komunikační špička (hrot) je před volbami (ve stylu: pojďme do toho!) – po volbách je reakce velmi vlažná. SPD dosáhlo očekávaného výsledku bez následného většího nadšení a lamentování.

KSČM – nízká dynamika, málo emocí


Autor: Jiří Kwolek, GoodMentions

KSČM polarizuje společnost již dlouhá léta. Relativně vysoký podíl negativního „sentimentu“ mě zde nepřekvapuje. Průběh obou trendů je podobný – každý nárůst modré linie kopíruje linie červená…

ČSSD – silné negativní emoce


Autor: Jiří Kwolek, GoodMentions

ČSSD si dlouhodobě procházela na sociálních sítích peklem (graf vypadá jako střelba PR ČSSD mimo terč – špičky jsou pozorovatelné především na negativní linii).

Krize v komunikaci ČSSD

Situace, kdy „negativní nálada“ (negativní sentiment) převažuje nad pozitivní, je na sociálních sítích častá. V tomto konkrétním případě ale modrý graf zahrnuje nejenom pozitivní zmínky, ale i zmínky neutrální plus zmínky nespecifikovaného sentimentu (tedy všechno kromě negativních zmínek). A pokud negativní převáží nade vším ostatním, indikuje to obvykle mediální problém. Více obvykle napoví pohled do databáze (jen malý výsek – stejně jsem musel výrazně „černit“ neslušné výrazy):


Autor: Jiří Kwolek, GoodMentions

A zdá se, že pan premiér Sobotka neměl v úterý 10. 10. 2017 příliš šťastný den. Pojďme se podívat na tehdejší události a odpovídající články:


Autor: Jiří Kwolek, GoodMentions

Nemusím být výborným politologem, abych viděl, že prohlášení „musíme rychle přijmout euro“ nebylo v předvolebním období nejlepším tahem. Jako analytik bych to vyjádřil tímto grafem:


Autor: Jiří Kwolek, GoodMentions

Voliči ČSSD si euro evidentně nepřejí…

Následné povolební reakce je možné interpretovat také jako: „dobře Vám tak“!

KDU-ČSL – nevýrazný emoční otisk


Autor: Jiří Kwolek, GoodMentions

Čím více se blížily volby, tím méně KDU-ČSL vyvolávala a zanechávala emocí. Zdá se, že pozornost se od KDU přesouvala na jiné strany. PR impulzy (jak jsem je vypsal v grafu) nezanechaly na konečném výsledku velký efekt.

TOP 09


Autor: Jiří Kwolek, GoodMentions

Také TOP 09 polarizuje společnost, i zde jsou linie souběžné. Radost po překročení limitu vstupu do poslanecké sněmovny je z povolebních vrcholků zmínek cítit.

Starostové a nezávislí – těsný finiš


Autor: Jiří Kwolek, GoodMentions

Poslední analyzovanou stranou jsou Starostové a nezávislí. Zde je vidět burcování a následná radost po vstupu do PS (dvě linie se jeví jako jedna přímka). Opozice proti STaN není příliš početná ani aktivní.

Wt100_Právo_témata

Shrnutí

Interpretace dynamiky křivek může být rozdílná, stejně jako rozdílná bývá i interpretace výsledků voleb. Přesto si stojím za tím, že pohled na sociální sítě je specifickým odrazem reality. Dnes ji ještě nevidíme zcela přesně (obraz bývá matný a pokroucený), s přibývající dobou budou informace z diskuzí na internetu přesnější a exaktnější.

Text původně vyšel na blogu GoodMentions, Lupa jej vydává se souhlasem autora.