Hlavní navigace

Za dva týdny se rozhodne, jak to bude s vysíláním programu ČT3

11. 3. 2021
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: Česká televize
Rada České televize vyhodnotí roční fungování retro stanice ČT3. Nostalgický program má zatím povahu experimentálního projektu, financování má jisté do konce června.

Veřejnoprávní televizi čeká rozhodnutí, za jakých podmínek bude dál fungovat stanice ČT3 a zda vůbec bude v provozu. V úterý 23. března 2021 uplyne přesně jeden rok od začátku jejího vysílání. Formálně jde zatím o testovací provoz. Ale pokud by měla být stanice určená primárně seniorům nadále v provozu, bude k tomu potřeba souhlas Rady České televize. Testovací provoz smí podle Statutu České televize trvat maximálně 12 měsíců. Potom se ke službě musí vyjádřit právě kontrolní orgán.

Provoz nové stanice má charakter „nové významné služby“. Ta musí být v souladu se zákonem o ČT a Kodexem České televize, nesmí narušovat hospodářskou soutěž a musí naplňovat demokratické, sociální a kulturní potřeby. To vše bude muset v případě ČT3 vyhodnotit Rada České televize na svém veřejném jednání a poté vydat usnesení, ve kterém řekne managementu, jak má s nostalgickým programem naložit.

Na veřejném zasedání za dva týdny by měla zaznít hodnotící zpráva o ročním fungování ČT3, již bude prezentovat radní Luboš Xaver Veselý. Souběžně s tím by měli radní projednat podkladové materiály od generálního ředitele s analýzou veřejné služby ČT3.

„Pokud by se projednání mělo zpozdit, je nutné, aby tehdy Rada rozhodla o tom, zda má program experimentální vysílání ukončit, nebo jestli může i přes platný Statut České televize pokračovat dále,“ uvedl generální ředitel Petr Dvořák na zasedání Rady České televize ve středu 10. března 2021.

Radní v té souvislosti zaúkolovali svou dozorčí komisi, ať jim řekne, jestli je na vysílání ČT3 v rozpočtu veřejnoprávní televize dostatek peněz. Podle platného rozpočtu na letošní rok, který Rada České televize schválila v prosinci, jsou prostředky na provoz ČT3 zajištěné do konce června.

„V případě, že bychom vyčerpali prostředky, které jsou definovány rozpočtem, očekáváme, že do doby projednávání dlouhodobých plánů bychom byli schopni kanál provozovat z úspor, které plánujeme v prvním pololetí roku,“ prohlásil generální ředitel Petr Dvořák.

Už dříve Česká televize uváděla, že osud programu ČT3 závisí na tom, zda bude mít veřejnoprávní televize i nadále výjimku z odpočtu daně z přidaného hodnoty. Organizace díky tomu šetří zhruba 400 milionů korun ročně, Dvořák už o věci diskutoval s premiérem i ministryní financí. Celkové roční výdaje na provoz ČT3 se pohybují mezi 70 a 90 miliony korun. Jde především o provozní náklady, kam patří zejména odměny autorům a výkonným umělcům za znovuuvedení díla (tzv. reprízné). Dále je nutná výroba skrytých titulků, potažmo audiopopisů, a údržba odbavovacího pracoviště. Spuštění stanice bylo loni možné díky pozastavení výroby většiny pořadů v důsledku protiepidemických opatření.

Z pravidelných průzkumů, jež si Česká televize zadává, vychází ČT3 jako stanice s nejvyšší mírou divácké spokojenosti ze všech programových okruhů televize veřejné služby (8,8 bodu z 10). Podobně spokojené publikum už má jen kulturní okruh ČT art. Pokračování vysílání podporuje i Rada seniorů České republiky.

Dlouhodobé plány České televize do roku 2024, které Rada České televize už schválila, zatím s dalším vysíláním ČT3 počítají. Podporu dalšímu provozování nostalgické stanice ve středu přímo vyjádřili i někteří radní, včetně předsedy Rady ČT Pavla Matochy.

Část rady však zároveň zdůrazňuje povinnost odpovědného hospodaření. „Další zákonnou povinností Rady ČT je dohlížet na plnění úkolů veřejné služby, která zahrnuje provozování alespoň čtyř televizních programů. Česká televize jich v současnosti ovšem provozuje (včetně pandemické ČT3) sedm, což klade na rozpočet nároky nad rámec zákona,“ napsala nedávno ve svém článku pro Hospodářské noviny Hana Lipovská. „Mým úkolem jako členky Rady ČT je pomoci naší veřejnoprávní televizi zhubnout a dostat se do takové kondice, aby mohla občanům sloužit ve zdraví co nejdéle a nejkvalitněji. Toho lze však dosáhnout jen tehdy, pokud o to bude spolu s námi usilovat i radou volený ředitel České televize,“ uvedla.

Cloud 22 temata

V lednu 2021 byl průměrný podíl programu ČT3 na sledovanosti 1,30 % diváků starších 15 let. Momentálně vysílá denně od 9 do 22 hodin, jeho vysílací plocha se od začátku vysílání postupně rozšiřovala. Původně vznikl jako společník pro nejstarší generaci v době nouzového stavu, reprízy pořadů z archivu Československé a České televize si však našly příznivce i v mladších věkových skupinách. Večerní zpravodajský blok přebírá od ČT24 a ČT1, má také své klidnější dopolední Zprávy ČT3.

Samostatné programy orientované na seniory jsou trendem posledních let. Na Slovensku vysílá archivní stanice Trojka, nový digitální program by chtěl letos na podzim spustit Český rozhlas.

Anketa

Mělo by pokračovat vysílání programu ČT3?

Autor článku

Novinář se zaměřením na média. Dlouholetý účastník i pozorovatel českého mediálního cirkusu. Pracoval v Marketing & Media, Hospodářských novinách a Českém rozhlase.