Hlavní navigace

Zachovejme digitální zemské televizní vysílání i po roce 2030, navrhuje stát

22. 4. 2021
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: Eva Elijas, Pexels.com, podle licence: Public Domain
Mohlo by televizní vysílání přijít o další kus kmitočtového pásma? Česko navrhuje, ať už se na frekvence pro digitální zemské vysílání dál nesahá.

Už za dva roky čeká zástupce telekomunikačních úřadů z celého světa diskuse, jestli nesebrat zemskému televiznímu vysílání další část frekvencí a uvolnit je pro nové služby. Upozorňuje na to hodnotící zpráva o přechodu na DVB-T2, kterou předložilo vládě ministerstvo průmyslu a obchodu.

„The World Radiocommunication Conference v roce 2023 bude posuzovat budoucí využití UHF pásma 470–960 MHz,“ stojí v dokumentu. „Výsledkem diskusí a vývoje trhů může být v určitém případě návazné evropské rozhodnutí o uvolnění dalšího kmitočtového pásma („600 MHz“, konkrétně 598–694 MHz) z pásma 470–694 MHz, užívaného vysílacími sítěmi pro šíření zemského digitálního vysílání a dosud garantovaného do roku 2030,“ podotýká hodnotící zpráva.

I kdyby tedy světová konference rozhodla o uvolnění pásma, dřív než v roce 2030 by nemělo nastat. Ostatně i čeští provozovatelé zemských digitálních sítí mají právě do této doby garantované své kmitočtové příděly. Pokud by o ně měli přijít dřív – jako se to stalo v případě DVB-T – pak by jim musel stát tuto změnu opět kompenzovat.

„Má se za to, že pro většinu států Evropské unie zůstává platforma zemského televizního vysílání klíčovou a tyto státy plánují zachovat pásmo 500/600 MHz pro tuto platformu i v dlouhodobém časovém rámci po roce 2030,“ předpokládá materiál ministerstva průmyslu.

Stejný názor zastává také Česká republika.

„Z dosavadního vývoje pozice zemského digitálního vysílání je zřejmé, že ČR by měla v budoucích jednáních k využití pásem v současnosti využívaných pro zemské televizní vysílání usilovat o dlouhodobé udržení celého zbývajícího pásma 470–694 MHz pro zemské televizní vysílání i po roce 2030,“ vysvětluje ministerstvo.

Na oficiální úrovni tu panuje se zemským digitálním vysíláním spokojenost. Opakovaně to deklaroval Český telekomunikační úřad. „Úspěšný přechod na nový, technologicky vyspělejší a kmitočtově efektivnější standard DVB-T2/HEVC zajistil zachování stávajícího rozsahu a dostupnosti jediné bezplatné platformy příjmu televizního vysílání. Diváci díky DVB-T2/HEVC i nadále mají všechny nejsledovanější televizní programy zdarma a zpravidla v lepším rozlišení do roku 2030,“ napsal ve své monitorovací zprávě za listopad 2020.

Právě bezplatnost zemského digitálního vysílání je klíčový argument také v hodnotící zprávě předložené ministerstvem průmyslu: „Ukazuje se, že z hlediska bezplatného šíření TV (a ekonomiky běžných domácností) není dosud na trhu obecně dostupný substitut zemského digitálního vysílání. To vše se promítá do stále významné pozice platformy bezplatného televizního vysílání a nutnosti jejího zachování nejméně ve stávajícím rozsahu celoplošných vysílacích sítí v delší časové perspektivě.“

Strategie rozvoje zemského televizního vysílání má stále některé otevřené otázky. Skupina expertů, ve které mají své zástupce úřady i držitelé kmitočtových přídělů, například navrhuje pro všechny případy ověřit a připravit koncepci přeuspořádání stávajících celoplošných televizních sítí. Měla by se také vyhodnotit možnost efektivního využití rádiového spektra pásmu 470 až 692 MHz v závislosti na požadavcích na přenosovou kapacitu různého typu (celoplošné, regionální, lokální, vysílání, strategické záměry rozvoje médií). Posouzeny mají být rovněž možnosti reálných a dostupných náhrad zemského digitálního televizního vysílání.

Podle dokumentu by se při mezinárodních jednáních k využití rádiového spektra 470 až 692 MHz mělo prosazovat udržení platformy zemského digitálního televizního vysílání do roku 2030 a návazně i za horizont roku 2030, což by se mělo týkat i pásma 600 MHz. Zohlednit by se mělo, jak moc diváci využívají vysílání „přes anténu“, vývoj televizního trhu i vazba na kritickou infrastrukturu státu se zdůrazněním témat souvisejících především s oblastí kybernetické bezpečnosti.

Tipy C

rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady EU z roku 2017 stanovuje, že v členských státech Evropské unie by měla být zajištěna dostupnost kmitočtového pásma do 700 MHz pro poskytování služeb rozhlasového a televizního vysílání až do roku 2030. Tlak na útlum bezplatného terestrického vysílání je však dlouhodobý. Ze zákona ho u nás musí provozovat Česká televize, které stejná norma určuje také minimální úroveň pokrytí obyvatel (95 procent). Soukromí provozovatelé celoplošných televizních programů zpravidla přesvědčují diváky, aby přešli na satelitní nebo kabelovou distribuci signálu. Celoplošné pokrytí sítí vysílačů je totiž suverénně nejnákladnější cestou, jak dostat signál k divákovi.

Sdružení Broadcast Networks Europe upozorňuje, že terestrické vysílání opakovaně prokázalo svou odolnost při různých krizích, zatímco internetové vysílání naráželo na technické limity. Připomíná, že loni se v době koronavirové pandemie omezovala kvalita obrazu na předních streamovacích službách, neboť nápor uživatelů způsoboval přetížení sítí. Podle statistik této organizace je zemské digitální vysílání nejrozšířenějším způsobem příjmu televizních programů v Evropě, využívá ho 42 procent Evropanů. „Tvůrci evropské legislativy musí vyjít z tohoto základu a nadále zabezpečit budoucnost terestrické platformy v dohledné době,“ podotýká Broadcast Networks Europe a dodává, že to prospěje nejen Evropanům obecně, ale také kreativnímu a kulturnímu odvětví. 

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Novinář se zaměřením na média. Dlouholetý účastník i pozorovatel českého mediálního cirkusu. Pracoval v Marketing & Media, Hospodářských novinách a Českém rozhlase.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).