Hlavní navigace

Zdeněk Duspiva: Digikampaň už běží, začala loni na podzim

3. 2. 2009
Doba čtení: 9 minut

Sdílet

 Autor: 118483
Řadě Pražanů přestane za tři měsíce hrát televize, a mediální část státní informační kampaně k přechodu na digitální televizní vysílání v hlavním městě ještě nemá realizátora. Dostanou se ke všem divákům informace včas, nevyužije televize Nova situace k tomu, aby dubnový termín vypínání analogového signálu z vysílače Žižkov sabotovala? Na otázky serveru DigiZone.cz odpovídal národní koordinátor digitalizace Zdeněk Duspiva.

Kdy začne informační kampaň k přechodu na digitální vysílání v Praze?

Informační kampaň nejen pro Prahu začala už loni na podzim ve spolupráci s Českou televizí. Z hlediska projektů financovaných státem pak začala loni v listopadu spuštěním webové stránky www.digitalne.tv a bezplatné informační linky. Web je pravidelně aktualizovaný a věnuje se potřebným tématům, díky němu a infolince máme zpětnou vazbu od diváků. Další projekty jsou připraveny ke spuštění v těchto dnech. Všechny pražské domácnosti dostanou do schránky tzv. Digitální noviny, které budou obsahovat všechny potřebné informace. Následovat budou mobilní hlídky, které budou projíždět Prahou a zastavovat na vybraných místech, předávat informace, zodpovídat dotazy a případně nabírat další informace od diváků, podle kterých budeme kampaň dál cílit. Tento týden bude uzavřena soutěž pro mediální část kampaně a proběhnou také kontaktní semináře pro starší obyvatele a zástupce obecních úřadů. Kampaň bude celkově gradovat k termínu vypnutí. Cíleně jsme připravili materiál k úpravě společných televizních antén (STA), který jsme rozeslali svazům bytových družstev a teď v tom budeme cíleně pokračovat tak, abychom pod pracovním titulem „Probuďte svého domovního správce“ dodali všem potřebné informace.

Zdeněk Duspiva - 1

Neprobíhá to buzení správců trošku pozdě? STA se mohly upravovat od loňského října, kdy se v Praze začalo digitálně vysílat na definitivních kmitočtech.

Proto jsme už v roce 2007 vydali doporučení k úpravám STA, které jsme dali k dispozici všem odborným firmám, a proto jsme tento materiál aktualizovali na podzim loňského roku.

Ale v roce 2007 se těžko v Praze mohly upravovat STA pro digitální příjem, když se vysílalo na dočasných kanálech.

Už jsme však upozornili na to, že v době přechodu na digitální vysílání se musí předělat STA. Na podzim proběhla část kampaně pod taktovkou ČT, kdy televize využila části peněz ze speciálního digitálního účtu. Začala fungovat telefonní linka. Teď tyto informace znovu opakujeme, takže to není tak, že bychom se tomu nevěnovali. Vnímám i hlasy, které tvrdí, že se úpravy antén nestihnou. Naše role ale končí tím informováním, finální rozhodnutí o úpravě antén leží na vlastnících bytů a domů. Je to jejich majetek a oni si musí rozhodnout, co udělají, a zda nepřejdou spíše na satelit, kabel nebo IPTV.

Dají se úpravy pražských STA do konce dubna reálně stihnout? Máte k dispozici nějaký průzkum, kolik STA je třeba v Praze upravit?

Pokoušeli jsme se získat přesná data, ale všechno, co máme k dispozici, končí rokem 1989, protože potom neexistuje společná statistika. Nejenom o tom, kolik existuje STA, ale také o tom, kolik jich je reálně využíváno a kolika obyvateli. Proto se bude ze Žižkova vysílat varovný piktogram, který upozorní diváky na to, že jsou dotčeni prvním vypnutím analogu. Ale platí i to, že Praha bude po 30. dubnu nadále pokryta analogovým signálem z vysílače Cukrák.

Proč by ale divák, který nechce přecházet na digitální příjem televize, natáčel anténu na Cukrák, který se bude vypínat jen o několik měsíců později, letos v říjnu? To už by si tu anténu měl radši upravit pro digitální příjem.

To je jenom pro případ nějaké havarijní situace, když se zjistí, že se úpravy antén pro digitální příjem přes to všechno nestihnou. Ale servisní firmy jsou na tyto úpravy připraveny a některé si dokonce platí rozhlasovou reklamu. Nabízejí svoje služby, a to znamená, že mají volné kapacity. Termín vypínání bude vždycky určitým bičem, řada lidí nechá přechod na digitální příjem na poslední chvíli, jak je u nás v Čechách zvykem. Stejné to bylo i v Domažlicích. Informace, které se občas ze strany anténářů objevují v médiích, tedy zpochybňování termínu vypnutí analogového vysílání ze Žižkova a požadavky na odklad, jsou podle mne mylné. Šlo by jen o prodloužení těch problémů a lidé, kteří by se nepřipravili teď, se nepřipraví ani později. Opět by se to opakovalo. Tím samozřejmě nechci snižovat problém s úpravami STA, my o něm víme, a proto se mu budeme v informační kampani speciálně věnovat.

Říkáte, že kampaň už běží, ale jak se o ní dozví člověk, který není internetově gramotný a nezná číslo bezplatné infolinky a nemůže si přečíst web www.digitalne.tv?

Lidí, kteří nemají přístup k internetu, je dnes menšina. Proto jsme posílili píárovou složku kampaně, abychom informace, které už v médiích byly, a to jak v tisku, tak v rádiích a televizi, dostali dál. Nesouhlasím s tím, že se lidé neměli jak dozvědět číslo infolinky nebo adresu webu. Teď jsme ve fázi, kdy všechny naše materiály v rámci kampaně budou obsahovat odkazy na webovou stránku a infolinku.

Myslel jsem starší diváky, kteří internet nepoužívají, neumí s ním pracovat a je pro ně základním informačním zdrojem televize.

Pro ty je určená ta část kampaně, kterou už dělá ČT. Ta teď opakovaně nasadí vlastní informační klipy, které jsou doplněny o rozšířené návody, včetně úprav STA. Televize Prima už svoje informační spoty vysílala loni na podzim. A nakonec se přidala i televize Nova se svými spoty. Konec konců, kvůli tomu byl upraven zákon tak, aby informační spoty nebyly započítávány do reklamního limitu komerčních televizí.

Technický ředitel televize Nova Ivo Ferkl mi říkal, že je zatím nikdo neoslovil s tím, že by měli vysílat nějaký společný spot k přechodu na digitální vysílání. Budou tedy nějaké oficiální spoty, společné pro všechny televize?

To je věc samotné mediální soutěže, jestli někdo nabídne reklamní mix včetně komerčních televizí. My jsme Novu opakovaně oslovovali před rokem a průběžně, ať už formou Koalice pro digitální vysílání, a nakonec došlo právě s touto koalicí k dohodě, že tyto klipy bude zajišťovat ČT.

Zdeněk Duspiva - 2

Jak donutíte Novu, aby tyto klipy vysílala?

Tady nikdo nikoho nenutí k nějaké součinnosti. Státní kampaň je autonomní, pak jsou připraveny společné projekty, které jsou ve finále i s komerčními televizemi. Je pravda, že s televizí Nova jednání ještě nedošla do nějakého finále. S ostatními jsme už tak daleko, že můžeme spustit společný projekt okolo promo aktivit.

Kdy odstartuje mediální část kampaně určená pro Prahu?

To je otázka výběru dodavatele a termínu uzavření smlouvy s ním. V ideálním případě tedy do 14 dnů.

Tak rychle? Vítěz přece nebude na kampani pracovat předtím, než oznámíte, že kampaň bude dělat právě on.

To je jasně stanovená lhůta, ale pokud by nastaly nějaké problémy, které občas u veřejných soutěží bývají, jsou připraveny náhradní alternativy. Ohledně termínů nepředbíhejme, musíme si počkat, s jakými nabídkami přijdou soutěžitelé.

Neobáváte se, že televize Nova prohlásí, že mediální část kampaně měla podle Technického plánu přechodu běžet minimálně tři měsíce před termínem vypnutí analogového vysílání ze Žižkova a tudíž nebude chtít vypnout toto vysílání k 30. dubnu?

To je otázka na televizi Nova.

Dobře, ale když Nova nevypne analogové vysílání, řada diváků nepřejde na digitální příjem televize.

Nova se dobrovolně a bezpodmínečně zavázala k dodržování harmonogramu digitalizace, dostala za to v souladu se zákonem licenci pro zemské digitální vysílání Novy Cinema. Platí zákon, takže podle všech předpisů by vypnout měla. Je to dobrovolný závazek, informační kampaň už dávno běží a její mediální část je jenom dílčí částí struktury. Kampaň je efektivně naplánovaná tak, aby prostředky byly využity postupně a v kampani byly zakomponovány jednotlivé prvky.

Teoreticky jste ale připraveni na případ, že by Nova analogové vysílání nevypnula? Nebo že vypne, zjistí se, že je problém a Nova analog znovu zapne, stejně jako to udělala v Domažlicích?

Připravili jsme zprávu pro vládu a zároveň budeme připravovat další zprávu těsně před termínem vypnutí Žižkova, která bude obsahovat nějaké alternativy. Takže bych v téhle otázce vyčkal, ale my vycházíme z toho, že se Nova dobrovolně zavázala vypínat. Tak jako ČT minulý týden prohlásila, že jde o bezpodmínečný závazek. Stejně tak máme signály z televize Prima, kde je tento termín potvrzen. Záleží na Nově, pro jaký postup se rozhodne. Pravidla jsou dána zákonem a nařízením vlády.

Nova by nevypnutím analogu měla přijít o licenci pro zemské vysílání Novy Cinema, ale ona by se mohla proti tomuto správnímu řízení odvolat a vysílat filmový kanál dál.

To je realita a bylo by to věcí orgánů, které to mají v kompetenci. V tomto konkrétním případě Rady pro rozhlasové a televizní vysílání (RRTV).

Má Národní koordinační skupina pro digitalizaci (NKS) k dispozici nějaká oficiální čísla, kolik pražských domácností je nyní vybaveno set-top-boxy nebo jinými digitálními přijímači? A jakými způsoby tyto domácnosti přijímají televizní signál?

To jsou data, která jsou součástí průzkumu ČTÚ a která hovoří o asi 60 procentech lidí, kteří mají digitální přijímače k dispozici. Je to samozřejmě nepřesné v tom, že řada domácností má několik forem příjmu, tedy jak pozemní, tak třeba kabelovou televizi. Lhůta pro kampaň začíná běžet v těchto dnech a ti, co chtěli přejít dobrovolně na digitální příjem, to už udělali. Zbývající část diváků čeká na termín vypnutí analogového vysílání, který jsme sdělili minulý týden na tiskové konferenci – jde o 30. duben. K němu budou směřovat svoje rozhodnutí. U většiny diváků je takové rozhodování velice rychlé a snadné.

Zdeněk Duspiva - 3

Pro letošní rok se počítá na kampaň s částkou 70 milionů korun. Loni jste původně mluvili o 100 milionech korun. Proč jste šli s náklady dolů?

Původně se mluvilo o 40 milionech korun pro standardní kampaň, a to bylo plánováno v době, kdy ještě neexistoval Technický plán přechodu a neznali jsme termíny vypínání analogu. Byl to takový bianco šek na kampaň. Data jsme zpřesnili během loňského roku, odsouhlasila je NKS a nyní jednáme s ČT jako předkladatelem návrhu pro další roky. 70 milionů korun nám přišlo jako optimální částka i s rezervami. Další části kampaně budeme plánovat podle toho, jak projde návrh ve vládě a podle dalšího vývoje situace.

Jsou v té částce započítané i reklamní časy na komerčních televizích?

To je součástí mediální části kampaně a je otázka, s jakým návrhem a jakou částkou přijdou jednotliví soutěžitelé.

Protože na letošní rok počítáte pro mediální část kampaně s 30 miliony korun, za které se příliš mnoho reklamních časů nakoupit nedá. A ta částka má stačit nejen pro Prahu, ale ještě i pro Plzeň a střední Čechy.

Záleží na soutěžitelích, zda jim bude standardní reklamní kampaň na televizích při regionálním zásahu připadat zajímavá. Ze všech vypínaných televizí má pražské regionální vysílání jenom Prima. Je zbytečné utrácet peníze za plošnou mediální kampaň, která je opravdu drahá a z hlediska zacílení neúčinná. Nechme to ale na těch soutěžitelích.

Ale jde přece o tu velkou skupinu diváků, kteří sledují právě jenom televizi, zvlášť Novu a Primu, nejsou internetově gramotní a noviny si nekupují.

BRAND

Ještě máte ČT. Nesouhlasil bych s tím, že jsou diváci, kteří vůbec nesledují ČT, a na ní tyto informace běžely a ještě poběží v mnohem větší intenzitě.

Fotografie: Ivana Dvorská, DigiZone.cz

Jsou Pražané dostatečně informovaní o dubnovém termínu vypínání analogu?

Byl pro vás článek přínosný?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).