Hlavní navigace

ZIRCON SHD 007: Skylink a CS Link ready HD satelitní přijímač s Irdetem a PVR

14. 3. 2012
Doba čtení: 8 minut

Sdílet

 Autor: 322915
Tento velice slušně vybavený satelitní přijímač střední velikosti (šířka 280 x hloubka 170 x výška 45 mm.) je již na našem trhu několik měsíců. Byl připraven za spolupráce satelitních operátorů Skylink a CS Link. Je přednastaven pro rychlou jednoduchou instalaci transpondérů Skylink a CS Link a je kompatibilní i s freeSAT by UPC Direct (bývalý UPC Direct) s automatickou detekcí DiSEqC. Má jednu vestavěnou čtečku karet Irdeto (CAS3) a disponuje i automatickou aktualizací nových programů na satelitu.

Podporuje PVR přes USB port na připojený externí disk. Přehrává některé video, audio a grafické soubory. Je postaven na čipu ST7111 (450MHz). Poskytuje velice dobrý obraz jak v SD, tak v HD rozlišení až do 1080p. Má téměř okamžitý start z pohotovostního režimu (StandBy), ve kterém je spotřeba pod úrovní 1Watt. Maximální spotřeba při plném provozu nepřesahuje 30Watt. Přijímač je přizpůsoben hlavně pro příjem Skylinku a CS Linku, nebo dalších našich poskytovatelů, kteří používají kódování Irdeto. Na přijímači si můžete samozřejmě naladit i další kanály vysílané volně (FTA) i z jiných satelitních pozic.

Přední panel

Zircon shd 007 přední panel

Přijímač je vyroben v převážně černé barvě. Přední panel je však tmavě šedý s podélně vroubkovanou strukturou, je mírně šikmý směrem dozadu. Vlevo pod názvem STANDBY je vystupující podélné modré tlačítko pro vypnutí/zapnutí přijímače. Následuje světle modrý osmimístný alfanumerický displej, který indikuje stavy přijímače. Při plném provozu zobrazuje číslo předvolby s názvem programu, které stále rotuje na displeji zprava doleva (scrool). Jsou zde ve zkratkách ještě indikace titulků nebo podmíněného přístupu či přítomnost Teletextu. Při vypnutí do pohotovostního režimu se displej nezobrazuje, ale může po příkazu v menu zobrazovat přesný čas. Zelená dioda vpravo na displeji indikuje plný provoz přijímače, červená, která je umístěna výše vypnutí do úsporného režimu Standby. Ve středu čelního panelu je na obvodu do kruhu situované ovládání pomocí šipek, uprostřed je potvrzovací tlačítko OK. Následují dvě nad sebou situovaná tlačítka Menu a Exit.

Zircon shd 007 modul

Zcela vpravo na předním panelu je odklápěcí víčko, kde najdeme pouze jednu štěrbinu čtečky karet Irdeto. Tu vkládáme do přijímače čipem dopředu a dolů. Více dekódovacích možností pro podmíněný přístup tento přijímač bohužel nemá.

Zadní panel

Zircon shd 007 zadní panel

Vybavení zadního panelu je střízlivé, ale obsahuje vše nezbytné. Vlevo jsou dva F porty (vstup pro LNB a smyčkový výstup pro další přijímač). Pod nimi je jeden USB 2.0 pro připojení disku, následuje jeden SCART pro připojení analogových zařízení a HDMI výstupní port pro LCD nebo plazmový televizor. Dalším portem je digitální optický S/PDIF audio výstup. Následují kompozitní porty 1× VIDEO OUT, 2× AUDIO OUT (RCA). Na panelu zcela vpravo je již pouze napevno zabudovaný síťový kabel a páčkový síťový vypínač (90 – 250V, 50/60Hz).

Dálkové ovládání

Zircon shd 007 dálkáč

Černý dálkový ovládač s matnou strukturou a poněkud zvláštního tvaru je střední velikosti ( 215×52×25mm.). Spodní panel dálkového ovládání je v místě umístění baterií 2XAAA) zesílen na 25mm. a v horní části má další dva výstupky pro snadnější uchopení, kde je silný pouze cca 12mm. Gumová tlačítka pro ovládání přijímače jsou v horní části, pro ovládání PVR jsou umístěny pod nimi. Jsou intuitivně rozmístěny a mají výrazné popisky, nebo jsou barevně odlišeny.

Funkce rychlých tlačítek na dálkovém ovládání

První neoznačené tlačítko vlevo pod vypínačem je vyhrazeno pro spuštění přehrávače médií. Další tři neoznačená tlačítka v téže řadě jsou nefunkční. Dálkové ovládání disponuje dalšími tzv. rychlými tlačítky, například INFO zobrazí informační lištu a opětovným stisknutím téhož tlačítka se zobrazí podrobný popis aktuálního programu. EPG zobrazí programového průvodce. Tlačítko FIND zobrazí virtuální klávesnici a uložený seznam televizních programů. Zadáním názvu hledaného kanálu (někdy postačí počáteční litera, nebo číslo) se v seznamu seřadí programy podle zadání. Můžeme tak rychle vyhledat požadovaný program. V tomto okně můžeme též editovat: vymazat, přepnout, potvrdit, nebo zrušit. Tlačítka ČÍSLA umožňují po zadání příslušné číselné kombinace přejít okamžitě na požadovanou předvolbu s požadovaným programem. Tlačítko TV/RADIO přepíná mezi TV režimem a Radio režimem. Tlačítky PR+ a PR- se přepínají kanály na předchozí, nebo další. Left/Right jsou tlačítka ovládající intenzitu zvuku. Tlačítkem MUTE můžeme zcela vypnout/zapnout zvuk. Tlačítko PAUZE slouží k pozastavení nebo opětovnému spuštění obrazu (tzv. mrtvolka). Z dalších rychlých tlačítek jsou k dispozici dále potvrzovací tlačítko OK, nastavení zvuku AUDIO, Recall pro přepínání kanálů mezi aktuálním a posledně sledovaným, FAV je tlačítko pro oblíbené kanály, Teletext se zobrazí tímto tlačítkem, pokud je vysílán.

Instalace

Zircon shd 007 menu instalace

Velice dobře zpracované je vícejazyčné 256barevné OSD menu přijímače včetně grafického vizuálu situované do modré barvy. Ve spodní části najdeme vždy malou nápovědu vztahující se k položkám. Instalace je maximálně ulehčena. Všechna nastavení jsou rozdělena do šesti hlavních Menu. Vlevo na obrázku Instalace, která obsahuje čtyři položky: nastavení paraboly, motoru, hledání kanálů a ruční hledání. Přijímač má plnou podporu DiSEqC 1.2, 13/18V, 0/22K. Vpravo na obrázku je Menu Nastavení. Zde jsou položky: systém, zobrazení, zámek, rodičovský zámek a nastavení místního času.

Zircon shd 007 PVR

Vlevo Menu Správce, které obsahuje položky: správa TV, správa radia, vymazat vše, a správa Timeru. Vpravo je PVR menu, které umožňuje nastavení PVR paměti, nastavení PVR a přehrávač médií.

Zircon shd 007 menu Irdeto

Vlevo na obrázku je kontrola karty Irdeto, stav služby, stav čtečky, Mailbox a položka aktualizace software. Vpravo na obrázku je menu Informace, které obsahuje dvě položky: informace o přijímači a kartě a tovární nastavení.

Zircon shd 007 vyhledávání kanálů

Vlevo na obrázku je průběh vyhledávání kanálů, vpravo pak seznam naladěných televizních programů. Přijímač má paměť na uložení 4000 televizních a rádio programů, které můžeme řadit až do 16 favoritních skupin. Editační kanálové funkce (oblíbené, přemístění, zamčení, přejmenování, třídění), nebo řazení kanálu podle abecedy.

Zircon shd 007 editace programů

Vlevo na obrázku je editace televizních kanálů, vpravo základní nastavení pro systém.

EPG

Zircon shd 007 základní EPG

Tento přijímač podporuje sedmidenní zobrazení elektronického programového průvodce (tlačítko EPG). Jde zobrazit ve dvou režimech: vždy pro šest programů najednou v časové tabulce s náhledem zvoleného programu vlevo nahoře a dále jednoduché EPG (druhý obrázek) s jednou stanicí s programem na celý příslušný den. V týdenním EPG se plynule přesouváme na další dny, nebo pouze o hodiny žlutým tlačítkem. V EPG máme k dispozici také časovač až na šestnáct událostí. V programovém průvodci zobrazíme také podrobný popis programu dodatečným stlačením tlačítka OK.

Teletext

Zircon shd 007 teletext

OSD teletext se zobrazuje na popředí programu ve zmenšeném okně se správnou diakritikou v pěti možných nastavení jeho průhlednosti. Zobrazování stránek po jejich uložení do paměti přijímače je okamžité.

Zircon shd 007 titulky

VBI teletext můžeme zobrazit v analogovém výstupu přednastavením v Menu. Přepínání volíme žlutým tlačítkem TXT. V tomto menu nastavujeme také zobrazení titulků, pokud jsou dostupné.

Informační lišta, PVR a multimédia

Informační lišta se zobrazuje v dolní části obrazovky se základními informacemi o příslušném programu. Můžeme si zobrazit i aktuální rozšířený popis o vysílaném programu, který se zobrazí v pravé části obrazovky. Na druhém obrázku je Menu přehrávače médií. Na formátovaný externí disk souborovým systémem FAT32, nebo NTFS můžeme pořizovat nahrávky a poté je spouštět. Vpravo nahoře se zobrazuje v malém okně vždy začátek aktuálně zvoleného záznamu. Zde také otevřete seznam svých nahrávek pořízených přijímačem v *.TS i pořízených mimo přijímač v MP4, nebo některých MPG až do rozlišení 1080i, dále AVI, MKV, VOB. S některými video soubory jsou však ojediněle problémy a je třeba je individuálně vyzkoušet. Titulky v samostatných souborech přijímač není schopen zatím zobrazovat. Přehrávání fotografií podporovaných formátů BMP, JPG a PNG v Playeru pomocí Slideshow je bezproblémové. S touto verzí software přehrajete i audio soubory v MP3.

Zircon shd 007 rozšířené info

Při nahrávání jednoho pořadu přijímačem z kódovaného programu můžeme v rámci jednoho muxu sledovat jiný program současně, ale pouze FTA. Při nahrávání jednoho FTA programu můžeme sledovat z téhož muxu další kódovaný nebo FTA program. Na tomto přijímači ale nelze nahrávat více než jeden program najednou. Při nahrávání lze ale použít TimeShift, který musí být povolen v Menu. Nahrávky jsou ukládány v rozkódovaném stavu a při jejich přehrávání nemusí být v přijímači dekódovací karta. Přestože jsou nahrávky ukládány jako *.ts soubory, nelze je přehrávat vzhledem k zabezpečení mimo přijímač.

Zircon shd 007 PC zobrazení

Pokud otevřete disk s nahrávkami v PC, zjistíte, že se soubory ukládají na disk do složky SkyMediaRecord. Tam se nachází nejen nahrávky ve formátu *.ts (název pořadu, datum, číslo.ts), a pokud jsou delší než 2Gb, jsou ukládány další soubory o této velikosti označené stejným názvem, ale s označením .001, .002 atd. Mimo nahrávek jsou ukládány další pomocné soubory s koncovkami: cxt, idx, ifo, info, meta, multi, rap, a ke každému záznamu ještě soubory s označením mda. Zkrátka zabezpečení jako hrom. Pokud používáte TimeShift, uloží se tyto soubory na disk do adresáře SkyMediaTimeshift.

V přehrávači můžeme nahrávku zastavit nebo zrychlit vpřed i vzad: 2, 4, 8, 16 a 32×, nebo nahrávku zpomalit oběma směry na ¼ a ½. V nahrávce se také můžeme pohybovat po skocích, pokud si ručně navolíme čas. Je dostupná také funkce přiblížení videa v poměru 1/2/4/6/8/12 a 16×. Zabudovaný videoplayer funguje bez výpadků v obraze a okamžitě reaguje na všechny vaše příkazy.

Aktualizace software

Do vypnutého přijímače vložte USB flash naformátovanou na FAT 32 se souborem sky_usb. Neměňte název souboru! Na předním panelu přijímače začněte opakovaně stláčet horní část ovládacího kolečka (ekvivalent 12 hodiny) a zapněte napájení síťovým vypínačem. Po zapnutí neustále opakovaně v rychlém sledu stlačujte toto tlačítko dál minimálně 5 vteřin. Na obrazovce se zobrazí 2 linky s průběhem aktualizace, která trvá cca 3 minuty.

Závěrem

Zircon shd 007 certifikace
Umí dobře česky - pečeť

Tento testovaný přijímač Zircon SHD 007 od čínského výrobce Shenzhen SkyWorth Digital Technology Co., Ltd. se u nás prodává nejen pod tímto obchodním názvem, ale také pod obchodním názvem ORION II HD. Prodejní ceny obou značek jsou téměř shodné. Oba přijímače mají certifikaci od Skylinku ze dne 1.12.2011 a mohou používat značku Skylink READY. Přijímač je dokonale lokalizován do češtiny, disponuje českým manuálem a teletext zobrazuje se správnou diakritikou. Proto mu lze udělit ocenění DigiZone „Umí dobře česky“. Po celou dobu testu přijímač pracoval bez výpadků a dekódování programů pracovalo bez problémů. Verze testovaného software v přijímači ze dne 9.2.2012 byla: 2.2.3. Software přijímače je ještě průběžně aktualizován, a tak se můžeme těšit na další vylepšení a funkce.

Obrázky poklepáním myší zvětšíte v novém okně.

Foto a screenshoty autor s použitím jedné oficiální fotografie výrobku.

Zircon shd 007 krabice

Přijímač k testu zapůjčila firma IPON s.r.o. se sídlem v Rokycanech
Web přijímače ZIRCON SHD 007: http://www.tvdi­gitalne.cz/zir­con-shd-007.html
Orientační cena: 2290 Kč včetně DPH

Můžete si také prohlédnout recenzi na nedávno testovaný přijímač ZIRKON Starline, který najdete na adrese: /clanky/zirkon-starline-satelitni-prijimac-ktery-je-cs/

BRAND

Balení obsahuje:

• Přijímač Zircon SHD 007
• Dálkové ovládání
• 2× AAA baterie
• Český manuál
• Kabel (1× VIDEO OUT 2× AUDIO OUT (RCA)

Jaké finanční prostředky jste investovali, nebo chcete investovat do svého nového satelitního přijímače?

Autor článku

Externí spolupracovník DigiZone se specializací na satelitní a terestrické vysílání, dálkový příjem televize i VKV rozhlasu a přítel elektroniky.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).