Hlavní navigace

Zircon SHD-777: satelitní přijímač Skylink Ready, čtečka Irdeto a funkce FastScan

12. 9. 2012
Doba čtení: 7 minut

Sdílet

Černý, široký, hluboký a nízký, tak se dá charakterizovat vizáž tohoto přijímače. Má jednu čtečku karet Irdeto (CAS3) a automatickou aktualizaci programů na satelitu.

Černý, slušně vybavený satelitní přijímač překvapí svým nezvyklým tvarem (šířka 340 x hloubka 240 x výška pouze 55 mm.) a je horkou novinkou na našem trhu. Jako jeho předchůdce Zircon SHD 007 je připraven za spolupráce satelitních operátorů Skylink a CS Link. Rychlá a jednoduchá je proto upřednostněná instalace poskytovatelů Skylink a CS Link s kompatibilitou pro freeSAT by UPC Direct (bývalý UPC Direct). K dispozici je i automatická detekce DiSEqC.

Přední panel

Na předním panelu, mírně nakloněném směrem dozadu je odleva osm kruhových dotykových tlačítek. První modré POWER pro zapnutí/vypnutí přijímače do a ze StandBy. Další bílá tlačítka jsou pro vstup do MENU, potvrzovací tlačítko OK a dále tlačítko EXIT pro opuštění menu. Poslední čtyři tlačítka se šipkami jsou pro pohyb v menu, regulaci zvuku a přepínání kanálů. Uprostřed panelu je světle modrý alfanumerický sedmisegmentový displej VFD (Vacuum Fluorescent Display), který zobrazuje m.j. názvy programů s čísly předvoleb.

Delší názvy se pohybují zprava doleva. Scroll je možné v Menu vypnout. Pak ale neuvidíte celý název programu, ale pouze čtyři čísla předvolby a první čtyři písmena názvu programu, což je matoucí. V prostoru panelu displeje jsou také ještě dvě diody – pro StandBy, LOCT a další pomocné ikony. Je zde také čidlo dálkového ovládání.

Zcela vpravo je pod odklopným víčkem jeden port pro vestavěnou licencovanou čtečkou přístupových karet IRDETO. Kartu vkládáme čipem dopředu a dolů.

Zadní panel

Zadní panel je zcela identicky osazen porty, jak je známe z předchozího modelu, zde je však na černém podkladu. Vybavení obsahuje vše potřebné. Vlevo jsou dva F porty (vstup pro LNB a smyčkový výstup pro další přijímač). Pod nimi je jeden USB 2.0 pro připojení externího disku, následuje jeden SCART pro připojení analogových zařízení a HDMI výstupní port pro LCD nebo plazmový televizor. Dalším portem je digitální optický S/PDIF audio výstup. Následují kompozitní porty 1× VIDEO OUT, 2× AUDIO OUT (RCA). Na panelu zcela vpravo je již pouze napevno zabudovaný síťový kabel a páčkový síťový vypínač (90 – 250V, 50/60Hz).

Dálkové ovládání

Černý dálkový ovládač s matnou strukturou nestandardního tvaru je totožný s ovládačem satelitního přijímače Zircon SHD-007. Je střední velikosti (215×52×25mm.). Spodní panel dálkového ovládání je v místě umístění baterií (2×AAA) zesílen na 25mm a v horní části má další dva výstupky pro snadnější uchopení, kde je silný pouze cca 12mm. Gumová tlačítka pro ovládání přijímače jsou v horní části, pro ovládání PVR jsou umístěny pod nimi. Jsou intuitivně rozmístěna a mají výrazné popisky, nebo jsou odlišena barvou.

První neoznačené tlačítko vlevo pod vypínačem je vyhrazeno pro spuštění přehrávače médií. Další tři neoznačená tlačítka v téže řadě jsou u tohoto modelu nefunkční. Dálkové ovládání disponuje dalšími tzv. rychlými tlačítky, například INFO zobrazí informační lištu a opětovným stisknutím téhož tlačítka se zobrazí podrobný popis aktuálního programu. EPG zobrazí programového průvodce.

Tlačítko FIND zobrazí virtuální klávesnici a uložený seznam televizních programů. Zadáním názvu hledaného kanálu (někdy postačí počáteční litera, nebo číslo) se v seznamu seřadí programy podle zadání. Můžeme tak rychle vyhledat požadovaný program. V tomto okně můžeme též editovat: vymazat, přepnout, potvrdit, nebo zrušit. Tlačítka ČÍSLA umožňují po zadání příslušné číselné kombinace přejít okamžitě na požadovanou předvolbu s požadovaným programem.

Tlačítko TV/RADIO přepíná mezi TV režimem a Radio režimem. Tlačítky PR+ a PR- se přepínají kanály na předchozí, nebo další. Left/Right jsou tlačítka ovládající intenzitu zvuku. Tlačítkem MUTE můžeme zcela vypnout/zapnout zvuk. Tlačítko PAUSE slouží k pozastavení nebo opětovnému spuštění obrazu (tzv. mrtvolka).

Z dalších rychlých tlačítek jsou k dispozici například nastavení zvuku AUDIO, Recall pro přepínání kanálů mezi aktuálním a posledně sledovaným, FAV je tlačítko pro oblíbené kanály, Teletext se zobrazí tímto tlačítkem, pokud je vysílán a nastaven v menu. U teletextu můžeme zvolit tři režimy jeho průhlednosti. Potvrzovací tlačítko OK použijeme vždy pro uložení volby, nebo pro zobrazení seznamu programů.

 Audio stopy přepínáme tlačítkem AUDIO, pokud jsou další mutace vysílány. Výběr doprovodných titulků vyvoláme žlutým tlačítkem TXT. Současně je zde i výběr aktivace mezi OSD teletextem a VBI teletextem zobrazovaném televizním přijímačem.

Audio stopy přepínáme tlačítkem AUDIO, pokud jsou další mutace vysílány. Výběr doprovodných titulků vyvoláme žlutým tlačítkem TXT. Současně je zde i výběr aktivace mezi OSD teletextem a VBI teletextem zobrazovaném televizním přijímačem.

Je nutno se ještě zmínit o vrchním černém panelu. Ten je potištěn malými překrývajícími se lesklými zaoblenými čtverci. V zadní části jsou prolisy ve tvaru řetězu pro dobré odvětrávání přijímače.

Je nutno se ještě zmínit o vrchním černém panelu. Ten je potištěn malými překrývajícími se lesklými zaoblenými čtverci. V zadní části jsou prolisy ve tvaru řetězu pro dobré odvětrávání přijímače.

Instalace

Instalace je u tohoto modelu přijímače bez přehánění velice jednoduchá a je maximálně ulehčena. Při prvním zapnutí je v úvodním okně, které se objeví přednastaven již český jazyk. Nastavení času je v pozici AUTO bez nutnosti přepínat letní a zimní čas, s možností manuálního nastavení. Třetí krok nás zavede do okna s dalšími nastaveními. První je rozlišení obrazu s výběrem: AUTO, 576i, 480i, 576p, 720p, 1080i a 1080p.

Druhé nastavení určí poměr stran obrazu: AUTO, 4 : 3 a 16 : 9. Režim zobrazení vybereme z plného, originálního, kombinaci, nebo ignorovat. V dalším kroku zvolíme průhlednost OSD MENU. Máme na výběr 10, 20, 30, 40, 50 procent, nebo neprůhledné. Dále si můžeme zvolit chování obrazu při změně kanálu, a to buď zamrznutí, černou obrazovku, nebo pozvolnou změnu.

Dobu zobrazení informačního banneru lze nastavit na 3, 5, 7 a 10 vteřin. VFD může být zapnutý, nebo vypnutý. Poslední položkou v tomto nastavení je výstup SCART: RGB/CVBS. Nyní již můžeme spustit rychlé přednastavené vyhledávání stanic Skylink/CS-Link s automatickou detekcí DiSEqC, což maximálně urychlí základní uvedení do provozu. Uložení kanálů potvrdíme tlačítkem OK. Výborná je funkce FAST SCAN pro inteligentní naladění přijímače (s poslední dostupnou verzí sw 2.2.5 nebo vyšší). Přijímač disponuje také automatickým dolaďováním nových stanic ze známých frekvencí.

Máme možnost zálohy/ obnovy seznamu stanic nebo nastavení na USB paměť. Paměť přijímače je pro 4000 TV a rádio programů. Možnost tvorby až 16 oblíbených skupin. Různé editační funkce seznamu stanic (oblíbené seznamy, přesouvání, zamykání, přejmenování, třídění aj.). Rodičovský zámek najdeme pod položkou Věkové omezení. Podporována je i aktualizace SW z družice (OTA aktualizace). Jednoduché zadávání nových transpondérů do seznamu TP. Přijímač má rychlý start z pohotovostního režimu.

Menu umožňuje velké množství individuálních nastavení.

Menu umožňuje velké množství individuálních nastavení.

Seznam TV programů zobrazíme tlačítkem OK, nebo tlačítkem FAV (horní obrázek). Editace seznamu programů je patrná z obrázku. Tlačítkem FIND (spodní obrázek) zobrazíme Seznam televizních, nebo rozhlasových programů. Pro rychlé vyhledání příslušného programu máme k dispozici virtuální klávesnici.

Seznam TV programů zobrazíme tlačítkem OK, nebo tlačítkem FAV (horní obrázek). Editace seznamu programů je patrná z obrázku. Tlačítkem FIND (spodní obrázek) zobrazíme Seznam televizních nebo rozhlasových programů. Pro rychlé vyhledání příslušného programu máme k dispozici virtuální klávesnici.

Informační lišta

Informační lišta se zobrazuje v dolní části obrazovky se základními informacemi o příslušném programu. Můžeme si zobrazit i aktuální rozšířený popis o vysílaném programu, který se zobrazí v pravé části obrazovky, což je velmi praktické.

Informační lišta se zobrazuje v dolní části obrazovky se základními informacemi o příslušném programu. Můžeme si zobrazit i aktuální rozšířený popis o vysílaném programu, který se zobrazí v pravé části obrazovky, což je velmi praktické.

EPG

Tento přijímač podporuje sedmidenní zobrazení elektronického programového průvodce (tlačítko EPG). Jde zobrazit ve dvou režimech: vždy pro šest programů najednou v časové tabulce s náhledem zvoleného programu vlevo a dále jednoduché EPG (druhý obrázek) s jednou stanicí s programem na celý příslušný den. V týdenním EPG se plynule přesouváme na další dny žlutým tlačítkem, nebo pouze o 30 minut tlačítky + a nebo -. V EPG máme k dispozici také časovač až na šestnáct událostí. V programovém průvodci zobrazíme také podrobný popis programu dodatečným stlačením tlačítka OK.

PVR a multimédia

Nahrávky je možno programovat přímo z EPG, nebo je zadávat manuálně. Můžeme programovat až 16 událostí. Seznam nahrávek pořízených přijímačem i uložených na externím disku otevřete na dálkovém ovládání prvním neoznačeným tlačítkem nahoře vlevo. Nahrávky pořízené přijímačem mají příponu *.ts a mimo přijímač je nepřehrajete.

Print Screen z PC zobrazuje nahrávku jednoho pořadu pořízenou tímto přijímačem.

Print Screen z PC zobrazuje nahrávku jednoho pořadu pořízenou tímto přijímačem.

Zde lze také spouštět vlastní nahrávky pořízené mimo přijímač v MP4, AVI, MKV, VOB až do rozlišení 1080i. S některými video soubory jsou však ojediněle problémy a je třeba je individuálně vyzkoušet.

Pro nahrávání máme k dispozici mnoho nastavení (horní obrázek) a pro kontrolu zadání se zobrazí i okno s nastavenými parametry (dole).

Pro nahrávání máme k dispozici mnoho nastavení (horní obrázek) a pro kontrolu zadání se zobrazí i okno s nastavenými parametry (dole).

Menu přehrávače médií. Na formátovaný externí disk souborovým systémem FAT32, nebo NTFS můžeme pořizovat nahrávky a poté je spouštět. Vpravo nahoře se přehrává v malém okně vždy aktuálně zvolený záznam. Vlevo nahoře jsou tři ikony. Zde přepnete do přehrávání vlastních audio souborů, nebo do adresáře obrázkových souborů.

Menu přehrávače médií. Na formátovaný externí disk souborovým systémem FAT32, nebo NTFS můžeme pořizovat nahrávky a poté je spouštět. Vpravo nahoře se přehrává v malém okně vždy aktuálně zvolený záznam. Vlevo nahoře jsou tři ikony. Zde přepnete do přehrávání vlastních audio souborů, nebo do adresáře obrázkových souborů.

Titulky v samostatných souborech přijímač není schopen zatím zobrazovat. Přehrávání fotografií podporovaných formátů BMP, JPG a PNG v Playeru pomocí Slideshow je bezproblémové. S touto testovanou verzí software 2.2.5 přehrajete i audio soubory v MP3.

Závěr

Tento satelitní přijímač navazuje na předešlý model Zircon SHD 007 a má s ním mnoho společného. Je však spolehlivější a pečlivě vyladěný software se kladně podílí na kvalitě obrazu a bezproblémovému nahrávání i přehrávání záznamů. Má mírně inovované menu. Disponuje bezchybnou českou i slovenskou diakritikou, a má dostačující tištěný manuál. Proto si ocenění Umí dobře česky právem zaslouží. Karty Irdeto našich poskytovatelů bez problému načte a v menu zobrazí všechny podrobnosti a oprávnění.

Je třeba ještě zlepšit rychlost přepínání programů. Prodleva je cca 1,5 vteřiny. Splňuje podmínky Evropské unie pro velmi nízkou spotřebě energie v pohotovostním stavu, která je menší než 1Watt. Přínosem je i velice snadná instalace. Má plnou podporu DiSEqC 1.2, 13/18V, 0/22K a pozicionéru s protokolem USALS. Přivítal bych možnost příjmu hybridní televize HbbTV.

Foto a screenshoty autor s použitím oficiální fotografie výrobku.

Balení obsahuje:

Content tip EARLY

• Přijímač Zircon SHD 777
• Dálkové ovládání
• 2× AAA baterie
• Český manuál
• Kabel (1× VIDEO OUT 2× AUDIO OUT (RCA)

Přijímač k testu zapůjčila firma IPON s.r.o. se sídlem v Rokycanech
e-mail: info@tvdigitalne.cz
Web přijímače ZIRCON SHD 777: http://www.tvdigitalne.cz/zircon-shd-777.html
Orientační cena: 2 890 Kč včetně DPH

Jakým způsobem přijímáte zpoplatněné programy?

Autor článku

Externí spolupracovník DigiZone se specializací na satelitní a terestrické vysílání, dálkový příjem televize i VKV rozhlasu a přítel elektroniky.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).