Hlavní navigace

Akt o digitálních službách (Digital Services Act)

Akt o digitálních službách (Digital Services Act) je balíčkem pravidel, která mají aktualizovat evropskou směrnici o elektronickém obchodu (2000/31/ES) a další nařízení či směrnice. Má přinést nové nástroje pro regulaci dominantních internetových platforem a upravit pravidla například pro odpovědnost za obsah vytvořený uživateli, moderování obsahu tzv. „strážci brány“ (gatekeepers), ochranu soukromí uživatelů v souvislosti s personalizovanou reklamou nebo zajištění tzv. interoperability, která má usnadnit přechod z jedné platformy k druhé.

Evropská komise zveřejnila obecné záměry Digital Services Act v únoru 2020. V červnu téhož roku k balíčku vyhlásila veřejnou konzultaci a v prosinci 2020 zveřejnila konečné znění svého návrhu.