Hlavní navigace

Seriál Historie českého Internetu

Série článků o historii českého Internetu

20. výročí Internetu v Č(SF)R

Dnes, 13. února 2012, je to na den přesně 20 let, kdy se tehdejší Česká a Slovenská Federativní Republika oficiálně připojila k Internetu. Jak se od té doby změnila tvář této celosvětové sítě?

Doba čtení: 15 minut

Takové to tenkrát bylo

Včerejší patnácté narozeniny českého Internetu jsme oslavili vzpomínkovým článkem Jiřího Peterky a mnozí z vás jistě při té příležitosti sáhli do vlastní paměti pro nejeden autentický zážitek. Jak však vzpomínají na tehdejší časy lidé, kteří byli "přímo u toho", případně ti, kdo dnes do značné míry určují podobu a obsah českého Internetu?

Doba čtení: 22 minut

Historie českého Internetu (11.)

Jedním ze zaměstnanců Infimy byl v roce 1996 jistý student Ivo Lukačovič, na Infimě známý pod loginem Claudius. Jeho prací byla tvorba internetových stránek pro zákazníky Infimy. V Infimě také Ivo Lukačovič vytvořil své první vlastní stránky, tentokráte ještě ne vyhledávací, ale věnované českému géniovi Járovi da Cimrmanovi.

Doba čtení: 3 minuty

Historie českého Internetu (10.)

V roce 1991 vznikla Infima BBS provozovaná společností Infima. Podstatnou výhodou této BBSky byla skutečnost, že za ní stála firma hodlající se živit prodejem a dodávkami BBSek pro komerční organizace. To byl samozřejmě ten správný důvod, proč pojmout provoz vlastní BBSky trochu jako technologické demo a patřičně ji vybavit.

Doba čtení: 8 minut

Historie českého Internetu (9.)

Ještě před tím, než pokročíme k Internetu, je třeba se podrobněji zmínit o fenoménu amatérských sítí a BBS. Již víme, že první počítačovou sítí, která do ČR dorazila, byl FidoNET. FidoNET byla a dodnes je ryze amatérskou sítí a v ČR prožívala svůj boom v letech 1993-1996, kdy hlad po elektronické výměně informací eskaloval.

Doba čtení: 5 minut

Historie českého Internetu (8.)

Až v podstatě do roku 1996 se nedalo v oblasti datových sítí, potažmo Internetu, svobodně podnikat bez notné dávky kovbojské nátury. Nicméně většina architektů a "praotců" českého Internetu byla v té době mladá nejenom tělem, ale i duchem a myšlenka partizánské akce balancující na hraně monopolistických nařízení jim nebyla cizí.

Doba čtení: 4 minuty

Historie českého Internetu (7.)

České radiokomunikace a.s. (dále budeme zpravidla používat název ČRa) byly transformovány do podoby akciové společnosti dne 1. ledna 1994 na základě vládou schváleného privatizačního projektu z bývalého podniku Správa radiokomunikací s.p. Základní změna na poli spojů však vstoupila v platnost již 1. dubna 1963.

Doba čtení: 5 minut

Historie českého Internetu (6.)

Z předchozí kapitoly vyplývá hlavní slabina vývoje českého telekomunikačního trhu v devadesátých letech: obecně potřebnému a požadovanému boomu až do roku 1994 nestačí technologické zázemí a po roce 1996 se v plné nahotě projevuje deformovanost trhu způsobená monopolním postavením SPT Telecom.

7. 11. 2003 6:25
Doba čtení: 5 minut

Historie českého Internetu (5.)

Existence monopolu byla opírána o nutnost zajištění základních služeb obecně dostupných - odtud strategie "telefonu pro babičku v Horní-Dolní." Aby na sebe některý z investorů vzal tento závazek, rozhodla se vláda udělit mu "investiční klid" - tedy monopol do 31. prosince 2000 na veškeré telefonní služby s výjimkou vymezených lokalit.

Doba čtení: 5 minut

Historie českého Internetu (4.)

V části věnované akademické síti CESNET a jejím nástupcům již bylo zmíněno, že v určitém okamžiku síť CESNET započala nabízet i služby pro komerční subjekty. Ovšem situace s komerční nabídkou Internetu a obecně jakýchkoliv veřejných datových sítí v České republice dlouho nebyla vůbec jednoduchá.

Doba čtení: 5 minut

Historie českého Internetu III.

Evropa počátkem devadesátých let počala přikládat Internetu stále větší váhu nejenom ve sféře komerční, ale i v prostředí univerzitním, akademickém. Poté, co USA začaly v roce 1992 s budováním vyhrazené vysokorychlostní páteřní sítě určené pro univerzity a výzkumné ústavy, přišla s dvouletým zpožděním s podobnou myšlenkou i Evropa.

Doba čtení: 5 minut

Historie českého Internetu II.

Pro Českou republiku začíná být Internet aktuální až v roce 1990, kdy Sametová revoluce v listopadu 1989 odstranila komunistickou nevoli ke komunikaci s "dekadentním západem". Jenže stav infrastruktury nebyl po dlouhou dobu na takové úrovni, aby bylo možno budovat podobně ambiciózní projekty v USA a západní Evropě.

Doba čtení: 9 minut

Historie českého Internetu

Jednou za 14 dnů byste se na tomto místě měli setkávat se seriálem Patricka Zandla "Historie českého Internetu". Ve skutečnosti se jedná o knihu stejného názvu, která je takřka dokončena, nenašla však dostatečně odvážného vydavatele. Čtenáři Lupy tak alespoň nyní budou mít možnost se s jejím obsahem seznámit po částech.

Doba čtení: 8 minut