Hlavní navigace

ADSL asi zlevní. Bude se ale rozvíjet?

6. 5. 2004
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

Rozhodnutí regulátora o ADSL propojení již přineslo zajímavé snížení koncových cen. To nejspíše posílí poptávku uživatelů. Co to ale udělá na straně nabídky? Bude Český Telecom dále investovat do ADSL technologií a a jejich rozšiřování? Nebo to pro něj již přestane být ekonomicky zajímavé a nebude dále zvyšovat pokrytí?

Nedávné dny přinesly řadu konkrétních událostí kolem ADSL. Konkrétně:

Jak jste se již mohli dočíst (nejenom) zde na Lupě, výchozí rozhodnutí regulátora č. 03/PROP/2004 z 1. dubna je skutečně jenom cenovým rozhodnutím. S trochou nadsázky si ho dovolím shrnout takto: „nechte všechno tak, jak to je v dosavadní velkoobchodní nabídce Českého Telecomu, a pouze změňte ceny tak a tak“.

Co se změnilo?

Nové ceny „na rozhraní“, určené regulátorem, představují oproti dosavadním cenám zajímavý pokles (např. u „nejmenší“ varianty ze 707 korun na 396 korun) a rozhodně by se měly nějak promítnout i do poklesu cen „na konci“, u konečného spotřebitele. To se ostatně již stalo, když Contactel nečekal na zdlouhavé uvádění rozhodnutí regulátora do praxe a přišel na trh s novými cenami ještě dříve, než byl vyřešen jeho konkrétní spor s Českým Telecomem o ADSL propojení. K tomuto konkrétnímu rozhodnutí (vyřešení konkrétního sporu) došlo až s měsíčním odstupem od obecného rozhodnutí regulátora (rozhodnutí č. 03/PROP/2004 z 1. dubna), které nastavilo jakýsi „obecný mantinel“ pro ADSL propojování. Ani toto konkrétní rozhodnutí sporu, které propojení nařizuje, přitom nemá okamžité účinky – na realizaci propojení ponechává jeden další měsíc. Navíc je zde ještě jeden potenciálně sporný bod, a tím je „cena za nadhovorové pásmo“. Je už obsažena ve stávajících paušálech za pevné telefonní linky, nebo v nich obsažena není?

Reakce obou alternativních operátorů (Contactelu a Czech Online) na postup regulátora byly podle očekávání kladné, byť s významnou výhradou toho, že se nemění způsob realizace poskytovaných služeb (např. co do volby rychlosti, agregace a dalších parametrů), a alternativní operátoři tudíž nemají o nic větší šanci než dříve, jak diferencovat svou nabídku a jak přeprodávat méně služeb od Českého Telecomu a více svých vlastních. Média pak reagovala na zavedení regulovaných cen a pokles koncových cen velmi optimisticky, dokonce se závěrem, že tímto poklesem (zatím jen u Contactelu) se naše ceny za nejnižší (nejlacinější) varianty konečně dostávají na světovou úroveň, či se dokonce stávají nejnižšími v určitém okolí.

Druhá strana mince

Rád bych ale v této záplavě všeobecného optimismu poukázal také na jiný faktor, který již tak optimisticky nevyznívá. Jde o to, že se zavedením regulovaných „velkoobchodních cen“ (byť formálně jde o ceny za propojení) výrazně klesá i „atraktivnost“ poskytování ADSL služeb pro Český Telecom. Obávám se, že by mohla klesnout natolik, že výrazně poklesne i zájem Českého Telecomu na dalším rozšiřování dostupnosti ADSL. Cena ADSL služeb tak sice klesne, ale jejich dostupnost již dále neporoste, nebo poroste jen velmi málo.

Proč by k tomu mohlo dojít? Regulátor zcela určitě vyšel z určité kalkulace, do které dosadil svou představu o skutečných a oprávněných nákladech, připočítal k tomu určitou míru zisku, a vyšly mu ty ceny, které pak zahrnul do svého rozhodnutí (jako ceny pokrývající oprávněné náklady a přiměřený zisk). Dovolím si předpokládat, že Český Telecom bude mít odlišnou představu jak o skutečných a oprávněných nákladech, tak i o oprávněném zisku a ceny stanovené regulátorem bude považovat za příliš nízké. Ať už je to ale tak či onak, ať již má pravdu regulátor či Český Telecom, zavedení regulovaných cen a jejich pokles zcela jistě změní pohled Českého Telecomu na to, zda a v jaké míře je pro něj atraktivní investovat do dalšího rozšiřování ADSL technologie. Bude pak Český Telecom nadále nakupovat nové DSLAM ve velkém a instalovat je ve své síti, ve snaze dosáhnout ještě v letošním roce na 100.000 přípojek? Mimochodem, pokud mne paměť neklame, tento ambiciózní cíl Český Telecom nikdy sám neprezentoval ani oficiálně nepotvrdil (spíše jej pouze explicitně nevyvrátil). Nebo své plány nějak přehodnotí a již nakontrahované dodávky od čínského Huawei nějak zruší či omezí (nebo třeba přeprodá nakoupené DSLAM někomu jinému) s poukazem na to, že přece nebude investovat do prodělečného (či alespoň málo výdělečného) byznysu?

Stávající uživatelé ADSL služeb by pak mohli profitovat z nižších cen ADSL služeb, ale absence dalších investic do jejich rozvoje by nejspíše nevyřešila současné problémy s jejich kvalitou. Hlavně ale: ostatní zájemci o ADSL v dosud nepokrytých lokalitách by měli smůlu a na ADSL by mohli zapomenout. Navíc i tam, kde ADSL již dostupné je, by situace pro nové zájemce nebyla moc růžová. Až do současného zprovoznění 20 nových lokalit totiž měl Český Telecom instalováno pouze 24.000 ADSL portů (v původních lokalitách) , ale většina z jich již byla „obsazena“ (Český Telecom vykazoval na 21 tisíc zákazníků na ADSL).

Pravdou bohužel je, že regulátor nemá žádnou šanci nařizovat Českému Telecomu, jak a kolik má do ADSL investovat. K něčemu takovému by musel mít zmocnění ze zákona (třeba formou zařazení ADSL do univerzální služby), a to nemá. Osobně bych to ani nepovažoval za správné a smysluplné řešení. Stejně jako dotace státu či EU směřující do rukou dominantnímu operátorovi.

Co s tím?

Jak tedy z této pasti ven? Odpověď je zdánlivě jednoduchá: zvýšit faktickou konkurenci natolik, aby Český Telecom měl motivaci jít i do méně lukrativního podnikání, navíc vyžadujícího více vlastního úsilí a větší efektivnost ve vlastních řadách a vlastních aktivitách. Srovnání s úrovní cen v zahraničí přitom dává tušit, kde asi leží hranice mezi proděláváním a alespoň nějakou rentabilitou.

MMF24

V České republice by potřebný konkurenční tlak na ADSL mohl zprostředkovat mechanismus zpřístupnění místní smyčky, který by umožnil dalším operátorům investovat do xDSL (ne nutně pouze ADSL), ať již na „individuální“ bázi (každý operátor pro své vlastní potřeby), nebo na „zprostředkova­telské“ bázi (jako se o to u nás snaží Telenor Network). Tato cesta se ale zdá být efektivně zablokovaná, alespoň pokud jde o služby pro rezidenční zákazníky, nastavením vysokých (a neregulovaných) cen za zpřístupnění místních smyček a vytvářením dalších bariér v podobě vysokých cen za tzv. kolokaci.

Ke konkurenčním tlakům na Český Telecom jistě přispívá i to, jak zákazníci v čím dál tím větší míře utíkají jinam, k jiným formám připojení (např. k mobilnímu připojení či k WiFi atd.), a již nemají důvod „vracet se zpět“ k pevné síti. Ostatně čísla hovoří sama za sebe – jen uživatelů mobilních datových služeb je už více jak dvakrát tolik, co uživatelů ADSL. Třeba i Českému Telecomu časem dojde, že perspektivní trh datových služeb rozvíjí někdo jiný než on, že jeho „okénko příležitosti“ se rychle uzavírá a že cesta k přežití nevede přes ignorování objektivních trendů, ani přes sveřepé setrvávání na pozici „buď všechno a v maximální míře, nebo nic“.

Jaký vliv bude mít pokles cen na rozšiřování dostupnosti ADSL?

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Autor byl dlouho nezávislým konzultantem a publicistou, od 8.6.2015 je členem Rady ČTÚ. 35 let působil také jako pedagog na MFF UK v Praze.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).