Hlavní navigace

ADSL: další rozšiřování dostupnosti

23. 2. 2004
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

Český Telecom již dříve zveřejnil výčet dalších lokalit, ve kterých plánuje zprovoznit ADSL. Následně podepsal kontrakt s čínskou firmou Huawei na dodávku 200.000 ADSL portů. Nyní se zájemci mohou dozvědět, kdy by měly být tyto lokality zprovozněny. Pro ostatní Český Telecom plánuje možnost, jak vyjádřit svůj zájem o zavedení.

Dění kolem ADSL se v poslední době jakoby vytratilo z popředí zájmu, alespoň soudě podle počtu článků v odborných i masovějších médiích. Ve skutečnosti se ale kolem ADSL stále něco děje. Připomeňme si například zprávy Euro OnLine o tom, že Český Telecom plánuje zřídit v letošním roce na 100.000 ADSL přípojek. Český Telecom tuto informaci sice explicitně nepotvrdil, ale ani nevyvrátil. Pravděpodobná se jeví i v kontextu velmi nedávné informace o tom, že Český Telecom (po)zastavil Eurotelu jeho projekt na zprovoznění broadbandových datových služeb v pásmu 450 MHz, prý do doby schválení podnikatelského plánu Eurotelu (podrobněji viz článek Bezdrátové ADSL: zastavit, stát).

Jaké jsou další plány Telecomu s ADSL?

Český Telecom dal již poměrně brzy po startu ADSL služeb (v březnu loňského roku) jasně najevo, že další rozšiřování dostupnosti se nebude konat dříve než následující rok – tedy až v letošním roce. Později začal hovořit o počtu 100 dalších lokalit a teprve těsně před koncem kalendářního roku zveřejnil konkrétní výčet lokalit, o které by se mělo jednat (podrobněji viz článek České ADSL na konci roku 2003). Vše prý také záviselo na tom, jak dopadne výběr druhého dodavatele ADSL technologií (hlavně DSLAMů).

Dnes již je jasné, že Český Telecom si za druhého dodavatele ADSL vybral čínskou společnost Huawei. Podle ČTK jde o pětiletý kontrakt v řádu desítek milionů korun. Pokud jde o počet ADSL portů, které by měly být předmětem dodávky, jiné zdroje hovoří o čísle 200.000. To se zdá být vcelku v souladu s výše zmiňovanou představou, že Český Telecom zvýší počet ADSL přípojek v letošním roce na 100.000. Pro srovnání: za loňský rok měl instalováno 24.000 ADSL portů a do konce roku jich „prodal“ na 15.000 (k pátku minulého týdne prý byl celkový počet realizovaných přípojek 17.000).

Otázkou samozřejmě je, jak se k těmto plánům postaví zákazníci. To souvisí jak s koncovou cenou, tak i s kvalitou ADSL, a v neposlední řadě i s tím, jaké alternativy budou pro zákazníky dostupné. Mezi takovéto alternativy je jistě nutné řadit i výše zmiňované vysokorychlostní datové služby, které Eurotel chystá (resp.: chystal) v pásmu 450 MHz. Proto je další osud tohoto projektu Eurotelu tak důležitý.

Zjistíte si dostupnost?

Časový horizont, který Český Telecom uváděl pro zprovoznění ADSL v nových lokalitách, byl dosud poměrně vágní – hovořilo se o prvním pololetí letošního roku. Nyní ale časové odhady dostávají poněkud jasnější a konkrétnější kontury. Zájemci z „nových“ lokalit si totiž mohou zjistit, kdy konkrétně by se měli ADSL dočkat.

Způsob, jakým tak lze učinit, zatím vede jen skrze WWW stránky Českého Telecomu (resp. jeho bývalého IOLu) a zde umístěný formulář pro zjišťování dostupnosti. Pokud zadáte příslušné telefonní číslo, můžete se dočkat jedné ze dvou „standardních“ odpovědí: ano, už je možné, resp. ne, zavedení ADSL není možné. Vedle toho však nyní lze dobrat ještě třetí odpovědi: bude to možné od data XY. Příklad ukazuje následující obrázek (zadal jsem náhodně získané číslo z Hodonína):

1083

Na obrázku si povšimněte nabídky na zaslání zprávy, jakmile bude ADSL v příslušné lokalitě dostupné. Místo obecné dostupnosti ADSL jako takového (tedy nejen od Českého Telecomu, ale i od jiných poskytovatelů) se zde mluví jen o dostupnosti služby IOL Broadband (Profi) od Českého Telecomu – budiž, jde o informace na stránkách Českého Telecomu. Ostatní poskytovatelé vám většinou také nabízí, že vás budou informovat o tom, jakmile bude ADSL (v jejich podání) dostupné v příslušné lokalitě. Nikde jsem ale nezaznamenal, že by po vás chtěli také referenční číslo (většinou chtějí jen mail a telefonní číslo). Osobně bych doporučoval ve fázi „předběžného zájmu“, než se definitivně rozhodnete pro konkrétního poskytovatele, referenční číslo raději nikomu nesdělovat.

Právě tzv. referenční číslo (které najdete na svém telefonním účtu od Českého Telecomu) je totiž klíčovým údajem pro identifikaci zákazníka v objednávkovém systému ADSL přípojek a je zapotřebí k tomu, aby se do příslušné databáze zanesl údaj typu „tuto přípojku bude zajišťovat ten a ten poskytovatel“. Dokud tedy své referenční číslo nesdělíte žádnému poskytovateli ADSL služeb, nikdo si vás nemůže zanést do objednávkového systému jako svého zákazníka.

Jakmile ale své referenční číslo poskytovateli sdělíte, vzniká tím prostor pro potenciální nedorozumění ohledně toho, co vy ještě považujete za nezávaznou poptávku, ale příslušný poskytovatel si to již může vykládat jinak. Jeden konkrétní příklad jsem popisoval v článku Jak uniknout ze spárů ADSL?.

Zpět ale k „časové informaci“ o tom, kdy bude ADSL dostupné v nově osazovaných lokalitách. Jak jsem již uvedl výše, služba pro zjišťování dostupnosti na webu Českého Telecomu takovou informace již poskytuje (viz též obrázek). U ostatních poskytovatelů jsem se s tím ale ještě nesetkal – na stejné číslo, na které Český Telecom říká „od 15.4.2003“, ostatní odpověděli negativně a bez uvedení časového horizontu.

Budou triggery

Minulý pátek, na setkání s novináři, Český Telecom naznačil, že chystá ještě jednu novinku související s ADSL. Měla by se týkat těch lokalit, které dosud nejsou pokryty a nejsou ani mezi stovkou nově osazovaných. Pro tyto „zbývající“ budou uživatelé moci explicitně vyjádřit svůj zájem o ADSL připojení – a pokud se požadavků sejde určitý počet, Český Telecom by na to mohl reagovat.

Takováto možnost je ve hře již delší dobu, byla diskutována mimo jiné i na loňském Fóru pro dial-up a v některých částech světa již delší dobu funguje (např. ve Velké Británii). Pro toho, kdo plánuje nasazování příslušných technologií, je to jistě velmi vítaný podklad pro další rozhodování. Smysluplné je to i pro uživatele, kteří mohou dát najevo, že vůbec existují a mají zájem o nějakou konkrétní službu v konkrétní lokalitě.

ebf 24 - tip duben

Samozřejmě ale velmi záleží na tom, jak konkrétně je celá možnost nadefinována a realizována. Jaký je například statut získaných výstupů? Jsou definovány určité hladiny, s tím, že pokud se v určité lokalitě sejde více poptávek, je poskytovatel povinen službu skutečně zprovoznit? Nebo nejde formálně o povinnost, ale o určitou formu veřejného příslibu? Nebo je to celé jen zcela nezávazné a pro poskytovatele to slouží jen jako jeden z podkladů pro jeho další rozhodování?

Český Telecom minulý pátek naznačil pouze to, že hodlá takovýto mechanismus „sběru poptávek“ zavést, ale žádné další podrobnosti k tomu nesdělil (snad kromě označení, pracovně se hovořilo o tzv. triggerech). Konkrétní představa se prý teprve rodí. V každém případě se „triggery“ budou muset nějak korektně vyrovnat s faktem, že ADSL v České republice neposkytuje koncovým zákazníkům pouze Český Telecom, ale že zákazníci si mohou vybírat mezi různými poskytovateli.

Jaký bude, podle vašeho odhadu, počet ADSL přípojek v České republice na konci roku 2004?

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Autor byl dlouho nezávislým konzultantem a publicistou, od 8.6.2015 je členem Rady ČTÚ. 35 let působil také jako pedagog na MFF UK v Praze.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).