Hlavní navigace

Co je špatného na nových tarifech Telecomu?

22. 12. 2003
Doba čtení: 8 minut

Sdílet

Nové tarify Českého Telecomu mají některé nepříjemné záludnosti. Alternativním operátorům se na nich nelíbí zejména to, že stále obsahují volné kredity. Kritizují také skutečnost, že v tarifu Universal jsou některé koncové ceny nižší než přímé náklady na stejné hovory v rámci volby operátora, což alternativce fakticky vyřazuje ze hry.

Krátce poté, co Český Telecom představil své nové neregulované tarify pro rok 2004 (ve středu minulý týden), ozvali se alternativní operátoři s protesty proti jejich podobě. Společné stanovisko vydaly společnosti Aliatel, Contactel, Czech On Line, České radiokomunikace, eTel, Tele2 a Tiscali, sdružené v sekci alternativních operátorů (AORTA) v rámci asociace APVTS (Asociace provozovatelů veřejných pevných sítí). Samostatné tiskové prohlášení pak vydal ještě eTel. Co konkrétně jim ale na nových tarifech Českého Telecomu vadí a hlavně: co to může, resp. bude znamenat pro koncové zákazníky?

Problém první: kredity

První věc, na kterou alternativci upozorňují, je to, že Český Telecom znovu zvedá bariéru bránící tomu, aby koncoví zákazníci mohli využívat také jejich služeb, a ne pouze služeb Českého Telecomu. Jde konkrétně o volné kredity, které jsou obsaženy (či: povinně zahrnuty a povinně placeny) ve všech nových cenových programech, s jedinou výjimkou (program Universal, viz dále). Alternativci to komentují takto:

Český Telecom spojuje poplatek za používání telefonní stanice s volnými minutami, čímž hrubě porušuje zásady volné hospodářské soutěže.

‚Nové tarify jasně ukazují, že Telecom nutí zákazníky, kteří chtějí využít výhodnější nabídky na volání od alternativních operátorů, např. formou služby CPS, odebrat a zaplatit službu, kterou zákazník nechce,‘ komentuje situaci Petr Kastner, tiskový mluvčí sekce alternativních operátorů při APVTS.

Připomeňme si, že „nové“ tarify se od dosavadních tarifů Home (i Business) liší mj. v tom, že místo volného kreditu v korunách obsahují volný kredit v minutách. To samo o sobě komplikuje různé propočty a srovnání: finanční hodnota těchto „minut v ceně“ totiž může být dosti odlišná podle toho, jakým konkrétním způsobem budou využity a také skutečně započítány při pravidelném měsíčním vyúčtování. Navíc se tím otevírá značný prostor pro „neinformovanost zákazníka“ a významné negativní důsledky, které z toho mohou vyplynout pro jeho kapsu. Například když Český Telecom všude inzeruje, že v tarifu Telefon 70 je 70 volných minut měsíčně, ne každý už si dá tu práci zjistit, že se jedná o 35 minut ve špičce a 35 minut mimo špičku. Stejně tak není úplně triviální zjistit, které minuty se počítají „dříve“ a které „později“ (zřejmě by to mělo být jako u mobilních telefonů: z kreditu se čerpají ty provolané nejdříve). Takže když si někdo vyslechne reklamní sdělení o akční nabídce, v rámci které stojí volání s Českým Telecomem pouhých 50 haléřů (byť jen v lednu a únoru 2004), nemusí si k tomu hned dovodit, že nejprve se čerpají „minuty zdarma“, již zaplacené v rámci měsíčního paušálu, a teprve pak ony zlevněné minuty za 50 haléřů. Nebo když si někdo přečte, že v tarifu Telefon 70 má 70 minut na „vnitrostátní volání“, už si k tomu nemusí dohledat, že „vnitrostátních volání“ nezahrnují hovory do mobilních sítí či třeba připojení k Internetu.

Alternativní operátoři však místo na takovéto „jemné nuance“ upozorňují na zásadní problém samotné existence kreditů, které zákazník musí zaplatit bez ohledu na to, zda je chce využít nebo nechce. Není to samozřejmě problém nový, neboť vznikl již před dvěma lety, kdy Český Telecom zahrnul do všech svých tarifů korunový kredit, a teprve následně byl donucen zavést také tarif bez kreditu (Home Zero a Business Zero). Udělal to ovšem způsobem, který vzbuzuje spíše sarkastický úsměv na tváři: ubral 90 korun kreditu a koncovou cenu snížil pouze o 20 korun.

Problém druhý: znovu kredity

Celý problém s volným kreditem má ještě jeden zajímavý aspekt, který je nový a aktuální. Nedávno totiž právě alternativní operátoři oznámili, že ÚOHS (Úřad pro ochranu hospodářské) zahájil 13. listopadu 2003 správní řízení se společností Český Telecom, kvůli „možnému narušení ustanovení paragrafu § 11 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže“. Jednat by s přitom mělo právě o zahrnutí volných kreditů do všech cenových plánů (s výjimkou tarifů Zero). Přesný stav a výsledek tohoto řízení neznám, ale zmiňují se o něm znovu alternativní operátoři ve svém stanovisku k novým tarifům Českého Telecomu z minulého týdne:

Cenové programy Českého Telecomu jsou také v rozporu se stanoviskem Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, jenž letos shledal spojování poplatku za linku s volnými minutami do měsíčního paušálu jako poškozování trhu. Český Telecom bude od nového roku nabízet jediný cenový tarif bez volných minut, Universal.

Problém je v tom, že pokud nešlo o závazné rozhodnutí ÚOHS (což by asi získalo větší mediální publicitu), ale jen o jakési předběžné „stanovisko“, pak se s ním Český Telecom může, ale také nemusí ztotožnit, a může se dále chovat tak, jak sám uzná za vhodné. Zajímavé je, že samostatné tiskové prohlášení eTelu, vydané ke stejné kauze, se liší právě zmínkou o stavu celého šetření ze strany ÚOHS:

‚Je zajímavé, že Český Telecom přichází s nabídkou nových tarifů v době, kdy ÚOHS ještě zdaleka neukončil nejnovější správní řízení v této společnosti. Jádrem zmíněného řízení jsou právě cenové tarify s volnými minutami, které vedle dalších překážek brání konkurenci na telekomunikačním trhu,‘ komentuje poslední dění Stefan Lager, generální ředitel společnosti eTel.

Problém třetí: tarif Universal

Na stanovisku alternativních operátorů je zajímavá také zmínka o tom, že „Český Telecom bude od nového roku nabízet jediný cenový tarif bez volných minut, Universal“. To je pravda, ale je třeba k tomu dodat, že poskytovat (nikoli nabízet) bude Český Telecom dva tarify bez kreditu: Zero a Universal. Jak tomu rozumět?

Při nedávné prezentaci svých nových tarifů Český Telecom deklaroval, že aktivně nabízet (tj. inzerovat, doporučovat rezidenčním zákazníkům atd.) bude nadále již jen své tarify Telefon. Některé stávající neregulované tarify (jako např. Home Maxi, Maxi Plus, Telefon 120 Plus a 240 Plus) sice ještě bude nadále provozovat, ale již je nebude nadále aktivovat (tj. nový zákazník si je již nemůže zřídit a stávající zákazník na ně nemůže přejít – lze u nich pouze „zůstat“). V případě zbývajících tarifů, mezi které patří Home Mini, Home Standard a také Home Zero, pak platí, že Český Telecom je bude nadále poskytovat (protože to ze zákona musí), a to včetně možnosti si je nově aktivovat či přejít na ně, ale už je nebude aktivně nabízet. Co přesně to bude znamenat, ukáže teprve praxe a čas. Osobně tipuji na to, že zákazník bude muset sám dopředu vědět, že Český Telecom je povinen poskytovat určitý konkrétní tarif (např. Home Zero), bude muset trvat na tom, že jej chce, a nesmí podlehnout přemlouvání prodejců Českého Telecomu, aby si raději pořídil jiný tarif, který mu Český Telecom bude aktivně nabízet.

Přitom rozdíl mezi tarify Home Zero a Telefon Universal je zřejmý: ten, kdo se rozhodne vést všechny své hovory přes volbu operátora (ať již pevnou či krátkou individuální), zaplatí od 1. ledna 2004 Českému Telecomu za existenci své pevné linky buď 324,17 Kč měsíčně (včetně DPH), pokud získá tarif Home Zero, nebo 603,90 Kč, pokud se upíše k tarifu Telefon Universal. Vlastní hovorné pak bude platit tomu operátorovi, kterého si pro vedení svých hovorů vybral, a to zcela nezávisle na tom, zda má tarif Zero nebo Universal.

Pro korektnost je vhodné dodat, že Český Telecom neprezentuje tarif Universal jako jedinou možnost pro zákazníka, který chce maximálně využít možnosti volby operátora – ale prezentuje jej primárně jako tarif pro ty, kteří hodně volají, a chtějí tudíž dosáhnout co nejnižší sazby za své hovory. Právě takovíto zákazníci ale jsou i hlavní cílovou skupinou pro alternativní operátory, kteří nabízí své hlasové služby skrze volbu operátora.

Problém čtvrtý: znovu tarif Universal

Ohledně tarifu Universal si alternativní operátoři ve svém prohlášení stěžují ještě na jednu věc:

Ceny programu Universal výrazně omezují konkurenční podmínky na trhu. Ve srovnání s velkoobchodní nabídkou se koncové ceny v tomto programu pohybují pod nákladovou cenou. Český Telecom na tomto programu demonstruje, jak neoprávněně vysoké poplatky účtuje alternativním operátorům, a tím jim znemožňuje nabídnout trhu ještě atraktivnější ceny než dnes. Český Telecom brání nejen konkurenceschop­nosti alternativních operátorů, ale i rozvoji rovného a liberalizovaného telekomunikačního trhu u nás.

Jinými slovy: alternativci si stěžují na to, že ceny v rámci tarifu Universal jsou příliš nízké – ne snad absolutně, ale ve srovnání s propojovacími poplatky, které stanovil regulátor na základě kalkulace vycházející z nákladů vykázaných Českým Telecomem. Zkusme si to rozebrat na příkladech, a začněme u místních hovorů. Podle tohoto srovnání se alternativní operátoři s cenou místních hovorů přes volbu operátora dostali (ve špičce) do rozmezí od 1,20 Kč do 1,32 Kč, s jedinou výjimkou (eTel: 1,12 Kč), vše bez DPH. Nyní Český Telecom přichází, v rámci tarifu Universal, s místním hovorem ve špičce za 1,13 Kč. Zkusme si vyčíslit, jaké náklady má dnes alternativní operátor s vedením místního hovoru přes volbu operátora: za terminaci zaplatí Českému Telecomu 51 haléřů, a za originaci dalších 51 haléřů, plus ještě šest haléřů jako příplatek za volbu operátora. Tedy celkem 1,08 Kč. Zde tedy nová cena Českého Telecomu (1,13 Kč) stále není „nad“ propojovacími poplatky, byť ponechává opravdu minimum prostoru. Ale co mimo špičku?

KL24

Terminace místního hovoru mimo špičku přijde na 26 haléřů, originace stojí opět 26 haléřů, plus příplatek šest haléřů. Celkem 58 haléřů (a koncová cena u alternativců se pohybuje od 64 po 67 haléřů, výjimkou je opět eTel s 60 haléři). Český Telecom však nyní přichází, v rámci tarifu Universal, s koncovou cenou 50 haléřů, což už je výrazně pod přímými náklady, které má alternativní operátor. Podobný problém nastává i u meziměstských hovorů mimo špičku, kde Český Telecom klesl na 59 haléřů, ale alternativci platí (v závislosti na „vzdálenosti“) terminaci ve výši 33 haléřů, a originaci ve výši 33 + 6 haléřů (pro tzv. dva tranzity). Přitom právě rozdíl mezi cenou meziměstských hovorů mimo špičku je u nových tarifů opravdu velmi markantní: 0,59 Kč za minutu u Telefon Universal, 1,61 Kč u tarifu Telefon 70.

Ve vztahu mezi propojovacími poplatky a koncovými cenami Českého Telecomu tedy něco skutečně nehraje. Ale co? Jsou nové koncové ceny Českého Telecomu, v rámci tarifu Universal, pod skutečnými náklady? Nebo jsou špatně spočítány (a příliš vysoké) dnešní propojovací poplatky? Odpověď naznačuje následující pasáž z nedávné tiskové zprávy eTelu (stejná informace se objevuje i ve stanoviscích ostatních alternativních operátorů):

Propojovací poplatek za místní hovory je v České republice 2,35krát vyšší, než je průměr v zemích Evropské unie. Pro společnost eTel ČR je méně nákladné spojit hovor zákazníka do Antarktidy, Argentiny, Austrálie, Chile, Jižní Koreje, Nového Zélandu, Singapuru či Taiwanu než do Prahy.

Vyhovuje vám či vadí volný kredit v paušálu za pevnou linku od Českého Telecomu?

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Autor byl dlouho nezávislým konzultantem a publicistou, od 8.6.2015 je členem Rady ČTÚ. 35 let působil také jako pedagog na MFF UK v Praze.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).