Hlavní navigace

(A)DSL bude i přes zpřístupnění

18. 3. 2004
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

Telenor Networks naznačily další podrobnosti o svém pilotním projektu nasazení xDSL technologií na zpřístupněné místní smyčky. Nabízet hodlají ADSL a SDSL bez omezení objemu dat s agregací 1:30, 1:4 a 1:1 a se smluvní garancí kvality a minimální rychlosti. Účast v pilotním projektu již přijali prakticky všichni velcí alternativní operátoři.

Je to opravdu již hodně dávno (koncem roku 2002), kdy regulátor vyzval Český Telecom k tomu, aby předložil referenční nabídku ADSL na bázi propojení. Dodnes není na světě, a stejně tak není na světě ani rozhodnutí regulátora o ADSL propojení – kterého se tak domáhají alternativní operátoři a které i regulátor jednou sám slíbil vydat (do konce listopadu loňského roku). A tak máme na trhu jen neslané-nemastné ADSL, realizované formou přeprodeje produktu, který si podle svých představ zvolil Český Telecom. Za dobu, kdy je takovéto „přeprodávané“ ADSL na trhu, si jej veřejnost již stačila zafixovat jako službu nevalné kvality, u níž není nic garantováno.

Na obzoru by se však přeci jen mohlo blýskat na lepší časy. Ne ale cestou „propojení“, která se zdá být stále stejně „zarúbaná“. Rýsovat se začíná jiné technické řešení: ADSL a dokonce i rychlejší a symetrické SDSL, realizované přes tzv. zpřístupnění místní smyčky. Tedy s využitím pronájmu „toho kusu drátu“, jež vlastní Český Telecom a který vede od místa výskytu zákazníka až k nejbližší ústředně Českého Telecomu. Pro pravidelné čtenáře Lupy jistě není žádným překvapením, že již byly podepsány dvě takovéto smlouvy na zpřístupnění místních smyček, jedna mezi Českým Telecomem a Telenor Networks a druhá mezi Telecomem a Českými radiokomunikacemi.

Zatímco České radiokomunikace se svými plány dosud veřejně moc nechlubily, Telenor Networks se naopak nijak netajily tím, co hodlají udělat: pronajmout si místní smyčky ve velkém, osadit je příslušnou technologií, napojit na vlastní datové sítě a vytvořit velkoobchodní službu, kterou by nabízely svým obchodním partnerům. Tedy nikoli ještě koncovým uživatelům, ale dalším operátorům či spíše internetovým providerům – a teprve ti by skrze takto nabízenou velkoobchodní službu nabízeli konkrétní služby koncovým zákazníkům.

Principiálně to není tak odlišné od toho, co nabízí Český Telecom – v obou případech jde o velkoobchodní službu, v rámci které její poskytovatel „svede“ datový tok od určitého počtu koncových bodů (od koncových zákazníků) do jednoho (či několika málo) bodů, kde si tento provoz „převezme“ příslušný další operátor, resp. provider.

Podstatný rozdíl by ale měl být v parametrech toho, jaká služba je touto cestou nabízena. Zatímco Český Telecom nabízí jen dvě varianty agregace, a to 1:50 a 1:20, Telenor Networks hodlají nabízet varianty 1:30, 1:4 a 1:1. Další rozdíl je ve zpoplatnění datových toků: zatímco Český Telecom zavádí objemové limity na variantách s agregací 1:50 (a pouze varianta 1:20 je bez omezení), Telenor Networks deklarují, že nehodlají omezovat data nikde. No a to možná nejpodstatnější: Telenor Networks hodlají poskytovat smluvní garance minimální přenosové rychlosti a dalších parametrů, a to skrze standardní smlouvy SLA (Service Level Agreement). Pravda, jelikož jde o velkoobchodní službu, budou tyto garance poskytovány dalším providerům (zákazníkům Telenor Networks), a teprve na nich pak bude záležet, jak je „přenesou“ na své vlastní zákazníky (koncové uživatele). V každém případě je zde ale opravdu výrazně větší prostor k tomu, aby koncoví zákazníci získali podstatně kvalitnější služby, než na jaké jsou zvyklí dosud.

Jaké jsou podrobnosti?

Některé podrobnosti o tom, co hodlá Telenor Networks nabízet, zazněly koncem února na jejich prezentaci na výroční konferenci ČAKK. Mělo by se jednat jak o nabídku (asymetrické) technologie ADSL, tak i o symetrické SDSL. V případě ADSL by mělo jít o varianty s rychlostmi od 256/64 kbit/s přes 512/128 a 1024/256 až po 1024/384 kbit/s a s agregací 1:30 (pro segment SoHo) a 1:4 pro segment business zákazníků. V případě technologie SDSL by se mělo jednat o rychlosti 512 a 1024 kbit/s (v obou směrech stejně) s agregací buď 1:4, nebo 1:1.

Pokud jde o konkrétní lokality, kde Telenor Networks hodlají své velkoobchodní služby nabízet, pak něco naznačuje jeho tisková zpráva z počátku tohoto týdne. Ta hovoří o spuštění pilotního projektu a o jeho první fázi:

V první fázi pilotního projektu jsou služby dostupné v lokalitě Prahy 3. V následujících týdnech se pokrytí rozšíří o dalších zhruba 16 lokalit na území hlavního města Prahy. Služby širokopásmového přístupu tak budou k dispozici přibližně na 236.000 telefonních linkách.

Konkrétnější představu lze získat z prezentace, kterou měl k problematice zpřístupnění místních smyček před časem Český Telecom (podrobněji viz tento článek). Alternativní operátoři podle něj mají zájem o zpřístupnění (a tzv. kolokaci) v těchto lokalitách:

Dejvice, Těšnov, Pankrác, Vršovice, Praha střed, Libeň, Fibichova, ÚTB, Václavská, Malostranské náměstí, Smíchov, Letná, Holešovice, Vinohrady, Školská, Dlouhá, Pštrosova.

Další zajímavé souvislosti lze vytušit z nedávné tiskové zprávy GTS, která hodlá expandovat „své vlastní“ ADSL i do dalších lokalit (v současné době je nabízí jen ve vymezených lokalitách Prahy 1 a 2):

Službu vysokorychlostního připojení k Internetu GTSL, která byla zatím dostupná pouze v Praze 1 a 2, rozšířila společnost GTS od pondělí 1. března i do některých částí Ostravy. Firma si od tohoto kroku slibuje příliv klientů v řádu několika stovek.

Nejpozději v dubnu hodlá GTS službu rozšířit také na Prahu 3 a do konce letošního roku i do dalších deseti bývalých krajských měst.

Kromě korelující zmínky o Praze 3 je na tomto kroku GTS zajímavé především to, že expandováním za hranice vymezeného území Prahy 1 a 2 se dostává mimo „své vlastní dráty“, po nichž až dosud své ADSL (pod názvem GTSL) nabízela. Po čem tedy bude provozovat své ADSL na Praze 3, ale také v Ostravě a v dalších městech? Odpověď zní tak, že GTSL v jiných lokalitách bude realizováno také přes zpřístupnění místní smyčky a ve spolupráci s partnerem. To je docela zajímavé, i z toho důvodu, že GTS sama začala již poměrně dávno (8. říjen 2003) jednat s Českým Telecomem o uzavření vlastní smlouvy na zpřístupnění. Dosud ale není známo, že by taková smlouva byla uzavřena – a zmínka o spolupráci s partnerem naznačuje, že ani nebude.

CIF 24 - tip - superearly cena

Příslušným partnerem GTS by mohly být Český radiokomunikace, ale určitě jím budou také Telenor Networks. Samotné Telenor Networks totiž ve své tiskové zprávě z počátku týdne vyjmenovává opravdu impozantní výčet těch, kteří „do toho jdou s ním“ (uvádí je jako své partnery). Mezi nimi nechybí ani GTS:

  • Aliatel
  • Contactel
  • Czech On Line
  • eTel
  • EuroWeb
  • GTS
  • Nextra ČR
  • SkyNet
  • Tiscali

To už vypadá na pořádnou alianci. Skoro jako kdyby se Českému Telecomu podařilo seřadit všechny své konkurenty do jednoho šiku, v očekávání, že tudy snad už konečně povede cesta k poskytování smysluplných vysokorychlostních datových služeb, k možnosti vlastního podnikání, vlastní volby koncových produktů, cen a kvality, a ne pouze k možnosti přeprodeje toho, co předepsal někdo jiný a s čím se jinak „nedá hnout“. Ovšem jak dalece a dobře bude tato cesta průchodná, jaký prostor otevře – a jaké budou moci být koncové ceny příslušných produktů, zda dokáží oslovit jen náročné firemní klienty, nebo i méně lukrativní domácnosti – to vše bude záležet i na postoji Českého Telecomu. Vždyť i inkumbent musí mít už z principu aktivní nezájem na tom, aby vycházel vstříc své konkurenci…

Má "DSL přes LLU" šanci uspět a rozhýbat trh s broadbandem?

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Autor byl dlouho nezávislým konzultantem a publicistou, od 8.6.2015 je členem Rady ČTÚ. 35 let působil také jako pedagog na MFF UK v Praze.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).