Hlavní navigace

ADSL: ČTÚ radí

14. 8. 2003
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

Český telekomunikační úřad včera vydal své dobrozdání pro zájemce o ADSL služby. Nic přelomového ale neočekávejte, jde například o doporučení přečíst si podmínky či varování, že ADSL nenabízí garantovanou rychlost. První ISP již hlásí podpis smlouvy s Českým Telecomem na novou podobu ADSL služeb, a dokonce i nabídku "limitované přípojky bez limitu".

V době, kdy Český Telecom zapnul agregaci na svých ADSL službách a uživatelům významně poklesla rychlost, se zřejmě hodně lidí obrátilo na Český telekomunikační úřad se stížností. Co a jak jim ČTÚ odpověděl, nevím, ale faktem je, že včera se na jeho webu objevilo obecné doporučení všem zájemcům o „služby na bázi ADSL“. Co tedy ČTÚ uživatelům radí?

První zásada rozhodně není ničím světoborným, ale je dobré, že zaznívá, a to hned na prvním místě:

Každý zájemce o službu ADSL by si měl předem od poskytovatele služby ADSL vyžádat a pečlivě prostudovat všeobecné (popř. obchodní, technické, cenové) podmínky.

Druhá zásada se již konkrétně týká toho, nač si uživatelé zřejmě stěžovali:

Český telekomunikační úřad [zaznamenal] stížnosti některých uživatelů související se zavedením tzv. agregace, kdy při jejím uplatnění, zejména u nabídky služeb s nižšími přenosovými rychlostmi se v některých případech skutečná rychlost dostává pod úroveň akceptovatelnou uživateli.

Odpověď zní následovně:

Při volbě optimální nabídky musí zájemce o poskytování služby ADSL zvážit i skutečnost, že rychlost přenosu uváděná v nabídkách, popř. cenících, (např. 512/128 kbit/s, 1024/256 kbit/s), je rychlostí maximální, která nemusí být poskytovatelem služby garantována po celou provozní dobu služby. Reálná rychlost může být v závislosti na okolnostech proměnlivá a nižší.

Zkušenějším čtenářům to možná připadne jako samozřejmost, ale sám mohu potvrdit, na základě několika dotazů, na které jsem odpovídal, že ne všichni uživatelé ADSL si uvědomují zásadní skutečnost: že ADSL služby nemají garantovanou propustnost. Jestliže se u nich mluví o nějaké konkrétní rychlosti, např. 192/64 kbit/s či 512/128 kbit/s, pak je to skutečně třeba chápat jen ve smyslu maximální rychlosti, a nikoli ve smyslu rychlosti skutečně dosahované, či dokonce rychlosti smluvně garantované. O tom, jaká bude skutečně dosahovaná rychlost, v praxi rozhoduje jak úroveň agregace, tak i chování jednotlivých uživatelů. Čím vyšší je stupeň agregace, vlastně jakéhosi „přeprodání“ (toho, kolikrát poskytovatel služby prodá to samé dalším uživatelům), tím bude skutečně dosahovaná rychlost obecně nižší. Podobně čím větší bude aktivita jednotlivých uživatelů (čím větší bude intenzita jimi generovaných požadavků na přenos), tím také bude skutečně dosahovaná rychlost obecně klesat. Ovšem jak moc se to v praxi projeví, a kterak se projeví souběh obou těchto faktorů, lze předvídat dosti obtížně (hlavně kvůli modelu chování uživatelů). Je docela dobře možné, že dopad nedávného zapnutí agregace nečekal ani sám Český Telecom. V jeho táboře se nyní dokonce objevují spekulace o tom, zda efekt zapnutí agregace nebyl umocněn nějakou chybou v jeho síti (přímo na tiskové konferenci minulý týden dokonce zazněla domněnka o chybě na straně uživatelů).

Zpět ale k původnímu tématu: ani tak výrazný pokles, jaký nedávno nastal, nemohl být porušením (nedodržením) minimální garantované rychlosti – když žádná definována není. Českému Telecomu tedy nelze dost dobře vyčítat nedodržení smluvních podmínek. Lze mu ovšem mít za zlé, že uvedl uživatele v omyl, když jim ve svých reklamách a různých materiálech (včetně původního dokumentu FAQ) vtloukal do hlavy, že:

Skutečná dostupná rychlost zákazníkovi se bude velmi blížit hodnotám, které si zákazník objedná (…).

V praxi ovšem „skutečná dostupná rychlost“ poklesla natolik, a reakce veřejnosti byla tak silná, že to Český Telecom nemohl ignorovat a agregaci pozastavil.

Nový ADSL FAQ

V souvislosti se sliby a předpověďmi toho, jak zapnutí agregace dopadne, si dovolím upozornit, že Český Telecom vydal nový dokument FAQ (označený jako FAQ ke 4.8.2003). Původní zůstal jako FAQ k 1.3.2003 a již v něm nenajdete zmínku o přednosti ADSL v podobě neomezeného objemu dat k přenesení – už se zde hovoří pouze o „časově nelimitovaném připojení“.

V novém FAQ, který zřejmě byl připraven ještě před skutečným zapnutím 1. srpna, se k efektu agregace uvádí toto:

"Sníží se zapnutím agregace rychlost připojení?
V souladu s definicí širokopásmových služeb na bázi technologie ADSL dodávaných společností Český Telecom přistupuje naše společnost k 1.8.2003 ke spuštění funkcionality agregace datového provozu.

(…) spuštění agregace datového provozu způsobí určité snížení přenosové rychlosti na přípojkách ADSL všech alternativních operátorů a ISP, což se projeví snížením vnímané rychlosti přístupu na Internet na straně koncových zákazníků. Toto snížení přenosové rychlosti přípojky ADSL není ovšem možné vnímat jako poruchu nebo nedodržení smluvního vztahu uzavřeného mezi koncovým zákazníkem a poskytovatelem služeb ADSL, protože je plně v souladu s definicí produktů na bázi ADSL.

Takže tady to máte černé na bílém od samotného Českého Telecomu: jde o službu bez garantované minimální rychlosti.

Vlastní modemy

Doporučení ČTÚ k ADSL má ještě dva další body, které souvisí s uvolněním trhu s koncovými zařízeními (ADSL modemy a splittery). Toto uvolnění je realizováno za podmínky, že uživatel (koncový nebo skrze svého poskytovatele) si k lince může připojit pouze taková zařízení, jejichž konkrétní typ (a provedení) je Českým Telecomem schválen. ČTÚ k tomu dává následující doporučení:

BRANDstorming tip2

V případě, že zájemce o službu hodlá zároveň využít vlastní koncové zařízení (modem ADSL), je třeba možnost jeho připojení předem konzultovat s poskytovatelem služby ADSL a zjistit, který konkrétní výrobek (jeho identifikace je na výrobním štítku na zařízení) a jeho firmware a software je poskytovatelem služby ADSL odzkoušen a po připojení na síť bude využívat veškeré možnosti služby ADSL (přenosová rychlost, atp.).

Provozovatel sítě je povinen mít k dispozici pro zájemce podrobné technické specifikace rozhraní (dostupné i v elektronické podobě), které pro připojení modemu ADSL nabízí (povinnost vyplývá z § 36a zákona č.151/2000 Sb., o telekomunikacích a o změně dalších zákonů), na základě kterých bude zájemce schopen rozhodnout, zda je modem ADSL na dané rozhraní připojitelný a schopný umožnit přístup ke všem poskytovaným službám.

Limitovaná přípojka bez limitu?

Na závěr tohoto článku ještě jedna zajímavost: společnost Český bezdrát se jako první pochlubila uzavřením smlouvy s Českým Telecomem na novou podobu ADSL služeb (6. srpna). Důležité je, že i přípojky na bázi velkoobchodní varianty Plus (tedy s agregací 50:1 a s datovým limitem) hodlá nabízet bez limitu! Cena tedy zůstane fixní, i když o něco navýšená oproti současnému stavu: o 200 korun u pomalejší přípojky a o 500 korun u rychlejší, vše bez DPH (viz ceník). To je zajímavý marketingový tah, který nutně vychází z určitého odhadu, resp. předpokladu o chování koncových zákazníků a jejich průměrné „spotřebě“ dat.

Zajímavé je to i jako praktický důkaz o tom, že při zavedení objemového limitu na úrovni velkoobchodní služby již nejde u přípojek Plus o pouhé „zrychlení, se zachováním původní ceny“, jak se to Český Telecom snaží prezentovat.

Jste ochotni si připlatit (200, resp. 500 korun) za bezlimitní přenos?

Autor článku

Autor byl dlouho nezávislým konzultantem a publicistou, od 8.6.2015 je členem Rady ČTÚ. 35 let působil také jako pedagog na MFF UK v Praze.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).