Hlavní navigace

Aréna: Mytrix vs. Mytrix

27. 11. 2001
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

Nejedná se ani tak o paralelu se slavnou značkou plastelíny Fridrich und Fridrich (Zelenej a Modrej) ze snímku režiséra Jindřicha Poláka Lucie, postrach ulice, jako spíše o upozornění na mírně absurdní roztržku, která vypukla mezi Mytrix.cz a Mytrix.com (tj. SpyLOG). Vysvětlují Martin Petrášek a Eugene Morozov.

Martin Petrášek je bývalým marketingovým manažerem a vedoucím projektu Mytrix v České republice, který byl provozován na základě licence společnosti Mytrix Inc. (o jejíž existenci jsou vážné pochybnosti). Eugene Morozov je marketingovým manažerem firmy ruské SpyLOG, která jméno Mytrix používá jako značku pro neruský trh.

Lupa o projektu Mytrix:

BRAND


Martin Petrášek
(martin@mytrix­.cz):

Z důvodu nemožnosti dohody o plnění licenčních podmínek, kdy jedna strana obviňuje druhou z jejich porušení, ukončuje společnost Mytrix s.r.o. partnerství s provozovatelem systému SpyLOG.ru/Mytrix­.com a zastavuje provoz české verze internetového statistického systému Mytrix. Děje se tak po pěti měsících od vstupu Mytrix.cz na český trh, během nichž se jeho klienty stalo více než 3.000 provozovatelů webserverů.

Funkčnost Mytrix.cz byla omezena a posléze zcela ochromena od 13. listopadu, kdy administrátoři serverů odhalili při pravidelné kontrole ochrany dat známky neoprávněného průniku do systému. Zjistili, že došlo mj. k znepřístupnění všech klientských účtů a k přejmenování URL zákaznických webserverů na „www.disney.com“. Vysvětlení, že se jedná o hackerský útok, se provozovateli systému jevilo jako reálnější než to, že oním „hackerem“ by mohl být poskytovatel licence produktu, provozovatel ruského systému SpyLOG (v anglické verzi pod názvem Mytrix). I tato možnost však připadala v úvahu, protože obě strany byly již několik měsíců ve sporu ohledně dodržování licenční smlouvy.

Podle názoru Mytrix s.r.o. se porušení smlouvy dopustil jako první jeho licenční partner tím, že nedodal v požadovaném termínu všechny softwarové součásti produktu. Jednalo se např. o nástroje pro plošný výzkum českého Internetu a zejména o platební systém, jehož absence nedovolila Mytrix s.r.o. ani po pěti měsících na trhu v ČR zahájit placený provoz. V důsledku neplnění smlouvy ani přes početné urgence se společnost Mytrix s.r.o. rozhodla přerušit platby měsíčních licenčních poplatků do doby, než jí budou dodány všechny smlouvou vymezené moduly. Přestože Mytrix s.r.o. všechny svoje smluvní závazky splnila a další platby měly následovat až po podepsání protokolu o předání kompletního systému, provozovatel SpyLOG.ru/Mytrix­.com dále trval na placení licenčních poplatků. V situaci, kdy ani jedna ze stran nehodlala ustoupit, pojala Mytrix s.r.o. obavu, že se její partner v rámci nátlaku pokusí Mytrix.cz „vypnout“ a rozhodla se proto omezit mu přístupová práva do systému. Ta mu příslušela z titulu poskytovatele licence a technologického tvůrce, tzn. SpyLOG.ru/Mytrix­.com po celou dobu spolupráce vykonával v rámci technické správy programátorské zásahy v systému.

Několikaměsíční neshoda přiměla společnost Mytrix s.r.o. k přijetí opatření na ochranu svých zákazníků před případným neoprávněným zásahem SpyLOG.ru/Mytrix­.com, a proto počínaje 3. říjnem nasměrovala statistická data ke shromažďování na svoji doménu „0-mytrix.com“. Údaje o návštěvnosti webserverů zaregistrovaných do tohoto data směřovala na doménu „mytrix.com“, jejíž obsah je podle dostupných informací provozován na serveru v německém Frankfurtu. I tato data byla sice vždy fyzicky zpracovávána na serverech Mytrix s.r.o. v ČR, ale Mytrix s.r.o. chtěla získat přímou kontrolu nad jejich směřováním a proto vyměnila systémový HTML-kód.

Spor se vyhrotil 13. listopadu, kdy došlo bez jakéhokoli předchozího pokusu o smír k hackerskému útoku na Mytrix.cz vedenému, jak se později ukázalo, z IP-adresy hlavního administrátora SpyLOG.ru. Společnost Mytrix s.r.o. poté systém zprovoznila a svému partnerovi znemožnila jakýkoliv přístup k němu, ten ale již předtím stihl narušit tvorbu statistik. Devatenáctého listopadu pak byla společnosti Mytrix s.r.o. vypovězena licenční smlouva, s čímž firma po dalších neúspěšných pokusech o smír souhlasila.

Mytrix s.r.o. hluboce lituje dopadů svého podnikatelského neúspěchu na klienty Mytrix.cz. Ujišťujeme, že jsme nikdy nedali souhlas s přístupem ke statistickým datům klientů třetí osobě, vždy jsme se snažili vyjít našim zákazníkům maximálně vstříc. Hájili jsme zájmy klientů i ke své újmě v případech, kdy nám licenční partner o sobě podával nepravdivé a pravdu zkreslující údaje, které se pak staly předmětem kritiky médií.

Dohoda s partnerem nebyla možná, neboť jsme ztratili víru v to, že budeme mít ve své moci vše, co chceme garantovat našim klientům. Za všechny způsobené potíže se omlouváme.


Eugene Morozov
(morozov@spylog­.com):

Přičinou vypovězení smlouvy je neplnění zavazků a fakty dosvědčené porušení licenčních podmínek ze strany Mytrix s.r.o.

Podle názoru Mytrix Ltd. společnost Mytrix s.r.o. záměrně zdržovala podepsání protokolu o předání kompletního systému, aby licenční poplatky [nemusela – pozn. edit.] nevyplácet. Fakticky, společnost Mytrix s.r.o. potvrzení o předání kompletního systému pro nedostatek platebího systému se vzávala, zatímco platební systém byl společnosti Mytrix Ltd. dodán v požavováném termínu. Podle licenční smlouvy platební systém měl být překladan českým partnerem. Avšak společnost Mytrix s.r.o. servisu Mytrix Ltd. využívala a poplatky přijímala, a při tom použivala standardní účetnictví.

Porušujeme [rušíme – pozn. edit.] smlouvu i proto, že společnost Mytrix s.r.o. pokusila přeměnit kompletní systém a kontrolu ochrany dat, aby tím omezit administrativní přístupová prava do systému a nezákonne využivat produkce společnosti Mytrix Ltd.

Společnost Mytrix s.r.o. poté systém zprovoznila a svému partnerovi přístup zněmožnila, o čemž se klidně piší. Adminisrtatoři serveru Mytrix Ltd. tuto činnost zjistili a měli odpojit českou součast servisu, co se Mytrix s.r.o. pojmenovala jako „hackerský útok“.

Táto neshoda přiměla společnost Mytrix Ltd. ukončit partnerství s Mytrix s.r.o. a zastavit český servis. Společnost Mytrix Ltd. našim českým zákazníkům se omlouvá a doufá najít pochopení, že není to jednoduché dobrých partnerů na novém trhu najít. Dnes vyjednáváme s jednou českou společnosti o předání kompleního systému a obnovení prace servisu.

Doufáme, že české klienty co nejdřiv znovu budou mít kvalitní a profesionalní produkce Mytrix Ltd.

Dlužno poznamenat, že v tomto případě – kdy nejsou k dispozici ověřitelná fakta – ani jedna strana zákazníkům rozhodování o důvěryhodnosti příliš neusnadňuje. Mytrix.cz si vysloužil kritiku za zneužívání jména Pricewaterhou­seCoopers a agresivní marketing (viz Co byste měli vědět o Mytrixu). SpyLOG naopak nedávno upoutal pozornost neoprávněným zrušením konta americko-ruského projektu FARK (viz Americanphobia of Mytrix on Russian Internet) a existence jejich americké pobočky Mytrix Inc. je nejspíše smyšlená. Oba vynikají uměním nasypat si v pravý okamžik popel na hlavu (zde však SpyLOG zaostává). Jejich odchodem ale na českém trhu vzniká díra, na kterou si řada poskytovatelů obsahu stěžuje, protože zahraniční nástroje jsou příliš pomalé. Útěchou snad může být, že provozovatelé Mytrix.cz chystají vlastní (samozřejmě lepší) projekt a SpyLOG jedná s jinou českou firmou. – Mirek Zeman

Po vzoru španělské arény, kde se střetává toreador s býkem, i v Aréně na Lupě můžete být svědky vyhrocených konfliktů. Každý týden proti sobě postavíme dvě osobnosti s odlišným názorem na aktuální problém českého Internetu a telekomunikací. Ať už při vyhraje kdokoli, všichni získáváme neopakovatelnou příležitost zorientovat se v mnohdy nepřehledných problémech.

Věříte spíše:

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).