Hlavní navigace

Až nám zbudou peníze...

23. 5. 2001
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

...se ozývá z většiny firem, když dojde řeč na e-commerce projekty, a často i na velkou řadu dalších IT projektů. Není divu, management většiny firem nahlíží na informační a komunikační technologie jako na nadstandardní vybavení, které přichází na řadu, až když si firma na to "vydělá". Jenže ouha, to už také může být pozdě.
Dokonce i ve velkých firmách není až tak neobvyklé setkat se s názory typu: „My ty internetové aplikace máme, protože je má konkurence“, „víme, že bychom tím zvýšili loajalitu klientů, ale na to teď nemáme peníze“, „průběžně investujeme, podle toho, co nám zbude v rozpočtu.“ V celé řadě dalších firem potom při pokusech o zjištění důvodů a přímých důsledků e-commerce projektů (noví zákazníci, snížení nákladů apod.) narazíte mnohdy na zaražené mlčení či na nic neříkající prohlášení.

Proto není divu, že rozvoj na domácí e-commerce scéně je daleko méně dynamický než možná mnozí očekávali a investice ze strany „kamenných“ firem jsou více chaotické, namísto jednoznačného zarámování strategickými projekty směřujícími k tomu, co Internet, respektive jeho ApoštFolové hlásají: snižování nákladů, zvyšování počtu zákazníků apod. Velmi často pak dochází k situaci, kdy investice do internetových systémů v řádu několika desítek či stovek tisíc korun přijdou vniveč, protože nejsou stavěny na základě jednoznačně definovaného cíle, ale ABY NĚCO BYLO. Absence strategie vede pak nutně k funkcionálnímu přístupu, který nápadně připomíná pohádku Jak kočička s pejskem pekli dort (dáme tam objednávky a přidáme diskuzní fórum, a co takhle technické informace?).

Do této kategorie částečně spadají i projekty experimentálního charakteru, tedy „dobře, zkusíme, co to udělá“. Lze se pak jen velmi málo divit tomu, že management, který již v minulosti určité investice schválil, má velmi málo argumentů, proč další masivnější rozvoj schvalovat.

Skutečností je, že zmíněné problémy přístupu k e-businessu jsou často pouze projevem zatím pouze se postupně měnícího přístupu k řízení firem od „honění příležitostí“ ke strategickému rozvoji. Ostatně, jestli něčím trpí česká ekonomika, pak je to zejména absence kvalitních manažerů, kteří se prostě neměli odkud vzít. A jejich výchova je více než pomalá (masivní přítomnost zahraničních firem má i některé negativní stránky: jejich český management se mnohdy na tvorbě strategií nepodílí).

Žádný magický návod

Na vině (pokud takto černobíle vyhraněný termín vůbec použít) je také příliš velké zdůrazňování jednoznačných přínosů (takřka zaručených) médii, dodavateli a ostatně i plejádou odborníků kolem Internetu se pohybujících. Zatímco dodavatelům principiálně lze těžko vyčítat snahu o prodej jejich služeb a řešení (většinou s dobrou vírou v jejich kvalitu a přínosy pro klienta), u „nezávislých“ odborníků a médií je podlehnutí euforii pochopitelné již méně. Že žádný magický návod na úspěch ve využívání Internetu není (ostatně stejně jako neexistuje magický návod pro úspěch při podnikání jako takovém), pochopili mnozí. Tuny rad, návodů, doporučení a dalších informací, jak s e-businessem naložit, jsou především ideálním materiálem, který orientaci v prostoru a identifikaci možných cest, kterými se vydat, usnadňuje, ale rozhodně nenahrazuje vlastní kvalifikované rozhodování. Zkušenosti internetových „průkopníků“ ukazují reálné přínosy, byť se najde velmi málo těch, kteří by mohli křičet „BONANZA“ díky spuštění svého e-commerce projektu.

Na druhou stranu je nutné konstatovat, že se velmi málo učíme z chyb druhých, které již byly jednou draze zaplaceny časem i financemi a s chutí je opakujeme. „Není ostudné dělat originální chyby, ale opakovat chyby, které učinil již někdo před námi“ – hlásá jeden z citátů, jimiž se obklopil americký ministr obrany Colin Powell.

KL22_nominace

Tah je na dodavatelích

Popravdě jsem zatím spíše zklamán, nakolik přímo dodavatelé e-commerce řešení či služeb dokáží svým zákazníkům argumentovat jejich přínosy. Komunikace se velmi často odehrává na vlně příliš vágních termínů – „Atraktivnější nabídka pro zákazníky“, „snížení provozních nákladů“, „možnost oslovení nových trhů.“ Naprosto chybí podpora empirickými údaji, byť je samozřejmě velmi obtížné v obecné rovině s čísly jen tak šermovat. Takže alespoň větší specifikace, kde se přínosy objeví a jakého mohou být charakteru, by neškodila. Protože jedině tak může být management firem přesvědčen, že investice do e-commerce řešení své ovoce přinese. Neuškodí tedy větší zaměření na business-line místo plejády technických specifikací. Do velké míry je to také otázka nabízet právě takové služby a řešení, které budou takové efekty nejen slibovat, ale především přinášet.

Návod?

Návod na „efektivní“ přístup k využívání možností e-businessu ve firmách je „nechutně“ jednoduchý. Pokud se nerozhodnete díky Internetu podnikat na nových trzích (nové produkty/služby), pak jakékoli aktivity koketující s e-commerce musí přinášet jednoznačné efekty (ačkoli třeba dlouhodobé) podporující váš obchodní model a vaši business strategii. Heslem je: „Více spokojených zákazníků přinášejících více peněz za menších nákladů.“ 

Autor článku

V současné chvíli pracuje jako managing director poradenské skupiny Tree of Business Knowledge.