Hlavní navigace

Bude mít každý počítač na Internetu své telefonní číslo?

18. 10. 2000
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

V pátek skončilo další kolo jednání o vzniku nových TLD. Přineslo především zveřejnění nabídek jednotlivých uchazečů o provoz nových domén. Při pohledu na tyto nabídky rozhodně zaujmou návrhy snažící se integrovat do doménového jména čísla. Pojďme se tedy podívat, jak by takové domény s čísly mohly vypadat.

Další kolo jednání o nových TLD doménách mělo být podle posunutého termínu ukončeno minulou středu, došlo však k drobnému pozdržení, a tak se vše protáhlo až do pátku. V právě uplynulém kole byly řešeny především administrativní body celého projektu, přineslo však také podstatné vyjasnění, v podobě zveřejnění konkrétních nabídek jednotlivých firem a jejich předložení k diskusi.

Jak již bylo řečeno, většina úkonů předešlé fáze měla administrativní charakter. Došlo k potvrzení přihlášek. Následně k ověření, zda obsahují všechny potřebné údaje. Samozřejmě také bylo prověřeno, zda zájemce zaplatil povinný poplatek 50,000USD za každou požadovanou TLD. Ze 47 žadatelů tak neučinili pouze dva. Tyto žádosti tak byly vráceny. Ze zbylých 45 zájemců jeden svou přihlášku stáhl, a to z důvodu neshod mezi ním a ICANN. Současný počet zájemců se tak snížil na 44.

Nejdůležitější pravděpodobně bylo zveřejnění podkladů pro jednotlivé žádosti, které jsou v současné době podrobovány nejen zkoumání v rámci ICANN, ale probíhá k nim také veřejná diskuse. Každý tak má možnost vyjádřit své připomínky k některé z nabídek. Než to však provedete, doporučuji podrobně prostudovat veškerou dokumentaci k jednotlivým žádostem o TLD domény. Úroveň příspěvků je značně rozdílná, mnohé však obsahují velice zajímavé myšlenky a podněty, s přibývajícím počtem příspěvků se však stává celá diskuse čím dál tím méně přehlednou.

Pokud jde o dokumentaci, nalezneme zde vyjma poměrně nezajímavých registračních formulářů také studie případného budoucího využití TLD domén. Ve většině případů jsou to velice podrobné dokumenty, často propracované do nejmenších detailů, vzhledem k rozsahu a nutnosti prozkoumat každý bod dokumentace, tak stojí ICANN před nelehkým úkolem. Rozsah dokumentace k některým žádostem také odradí mnoho uživatelů od jejich podrobného studia, což se projeví především ve veřejné diskusi a některé TLD domény tak zůstanou zcela mimo zájem odborné veřejnosti.

Jedna ze zajímavých nabídek obsahuje materiály k jednopísmenné TLD doméně .i Ta by měla nabízet přidělování dvou základních variant doménových jmen. Prvním typem by byly domény ve tvaru:

<10 číslic>.<2 písmena>.i, např. 1234567890.ab.i

Co je na takové doméně zajímavé? Především to, že je zdarma. Uživatel si zvolí nějaké deseticiferné číslo a doplňující dvě písmena. Možná je i varianta, kde jsou čísla nahrazena jménem a příjmením a místo dvou doplňujících písmen jsou čtyři, ta je však již za poplatek.

Doménová jména obsahující čísla jsou vidět také v nabídkách domén pod TLD .tel, která, jak již název napovídá, by měla sloužit především v návaznosti na telefonní služby. Navrhovaných podob, jak mají takové domény vypadat, je několik. Jednou z nich je vytvoření doménového jména z kompletního mezinárodního čísla, kde je mezinárodní volací kód země oddělen od zbytku telefonního čísla pomlčkou např. doména pro telefonní číslo +420–2–123456 by vypadala 420–2123456.tel Jiný návrh hovoří o doménových jménech založených na zápisu telefonního čísla podle normy E.164, kde je každá cifra brána jako samostatná doména. Příklad: Mějme telefonní číslo +420–2–123456, z něj vyloučíme nenumerické znaky, získáme tak 4202123456, dále obrátíme pořadí čísel, čímž získáme 6543212024, mezi jednotlivé cifry vložíme tečky a přidáme TLD .tel, takže nám vznikne výsledná doména ve tvaru 6.5.4.3.2.1.2­.0.2.4.tel

Způsob zápisu telefonních čísel je z hlediska internetové telefonie velice důležitý a nutnost použití číslic je pochopitelná. Vraťme se však k návrhu struktury domén pod TLD .i, ta je zcela viditelně navržena s jediným cílem. Vzhledem k tomu, že každý uživatel velice brzy zjistí, že mít doménu obsahující velký počet číslic je velice nepraktické, zaplatí raději několik dolarů za zřízení domény obsahující jeho jméno.

cif-tip-téma-foto

Zápis doménového jména v podobě telefonních čísel má však jednu výraznou výhodu. Šlo by z něj velice jednoduchým způsobem zjistit, kde se daný počítač nachází, v případě zápisu po jednotlivých cifrách v opačném pořadí by pak šlo o pravý hierarchický zápis, tedy to, co svým vznikem nové TLD definitivně ničí. Otázkou ale zůstává, zda i tato pravděpodobně jediná výhoda je opravdovou výhodou? Zda má vůbec taková informace pro dnešního uživatele reálný význam? Nezůstávají tak nakonec z použití čísel v doménových jménech samé nevýhody a není snaha aplikovat osvědčené telefonní číslování na Internet krokem zpět?

Pokud by doména obsahující číslice měla být jedinou adresou (kromě IP) počítače, byl by takový způsob pojmenovaní nepoužitelný, schválně si zkuste, kolik telefonních čísel jste schopni si zapamatovat. Pokud by však mělo jít pouze o jednu z adres, není vyloučeno, že by mohl takový způsob pojmenování nalézt své uživatele.

Mají číselné domény smysl?

Autor článku

Autor je redaktorem serveru Lupa. Jeho specializací jsou poskytovatelé připojení a technické aspekty Internetu.