Hlavní navigace

Čeká nás další doménová řež?

7. 1. 2002
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

Když před dvěma lety CZ.NIC poprvé rozeslal faktury za vedení domén, řada atraktivních názvů zůstala bez zaplacení. V den >, kdy byly domény uvolněny pro další zájemce, se o ně rozpoutala bitva automatů, která vedla k zahlcení systému. V nejbližší době CZ.NIC uvolní další zajímavé domény -- čeká nás tedy doménová řež číslo dvě?
Vloni na podzim CZ.NIC oznámil dlouho očekávané změny pravidel registrace domén, což mimochodem kolega Mirek Zeman v nedávné anketě časopisu Reflex označil za internetovou událost roku. Hlavním motivem změn je snaha zkomplikovat práci všudypřítomným spekulantům, kteří si opakovaně registrují zajímavé i méně zajímavé domény. Většina z nich za ně rozhodně nehodlá zaplatit, blokují je však dalším zájemcům. O souboru opatření, která by tomu měla zabránit, jsme už na Lupě podrobně psali a nemá smysl se opakovat. Poněkud stranou zájmu však zůstala jiná novinka, která se týká některých doménových jmen, jež byla dosud blokována – v praxi jde o jména shodná s doménami nejvyšší úrovně, tj. například com.cz, net.cz a podobně.

Historie tohoto omezení sahá hluboko do historie českého Internetu – dávno před vznikem sdružení CZ.NIC, v době platnosti poměrně rigidních pravidel registrace, bylo dokonce zakázáno registrovat libovolnou doménu kratší než tři písmena. Po uvolnění pravidel v listopadu 1997 sice toto pravidlo – již dříve občas porušované, viz mediálně známý případ domény hp.cz  – pozbylo platnosti, i nadále si však nikdo nesměl zaregistrovat název shodný s doménou nejvyšší úrovně. Důvody tohoto omezení byly veskrze technické: Za určitých podmínek může tímto způsobem dojít ke zmatení DNS, jenž pak neví, o kterou doménu má vlastně uživatel zájem. Jedná se však spíše o teoretický problém, který navíc záleží na vnitřním nastavení u uživatele dané domény, takže je od začátku sporné, zda jde o dostatečný důvod k administrativnímu zákazu registrace. Ten se navíc týkal nejen existujících domén nejvyšší úrovně, ale dokonce i těch, o jejichž zřízení se teprve uvažovalo – zvlášť komické je to třeba u domény web.cz (resp. .web) a dalších, které se nakonec vůbec zavádět nebudou.

Rozhodnutí CZ.NICu o uvolnění těchto domén je tedy podle mého názoru jednoznačně správně, zbývá však otázka, jak s nimi naložit. Některé z nich ( gov.cz, mil.cz, edu.cz a org.cz) se CZ.NIC rozhodl předat státu, který by je měl použít pro stránky svých úřadů a orgánů. Koncepci pro tvorbu domén třetí úrovně v současné době vytváří Úřad pro veřejné informační systémy (ÚVIS) a výsledkem by mělo být sjednocení internetových adres na všech úrovních státu. Vzhledem k současnému stavu, kdy třeba jen domény okresních úřadů existují v neuvěřitelném množství různých variant, to snad může být změna jedině k lepšímu.

Nadále však zůstává řada dalších jmen, které je třeba nabídnout zájemcům z řad veřejnosti – například com.cz, net.cz, web.cz, ale i všechna jména shodná s doménami států. Možná to zní poněkud zvláštně, největším problémem však zůstává, jaký způsob má CZ.NIC zvolit, aby se jich „zbavil“ pokud možno nejčistším způsobem. Jednou z variant je nepochybně válka automatů, to znamená prosté uvolnění registrace v určitou předem oznámenou hodinu a souboj jednotlivých zájemců, kdo doručí žádost nejrychleji. Z hlediska CZ.NICu by byla pravděpodobně nejjednodušší, výrazně proti však hovoří memento první doménové řeže, která vyvolala celou řadu velmi negativních ohlasů, zpochybňujících regulérnost celé akce. Jinou možností je jakási soutěž krásy, to znamená rozdělování domén na základě předložených projektů o jejich využití, které by hodnotila komise. Touto variantou se zřejmě nikdo vážně nezabývá: I kdyby si někdo nakrásně troufl vybrat nejlepší projekt, těžko by se dalo uhlídat, že bude doopravdy realizován. Pokud jako rozhodovací kritérium vyloučíme technickou zdatnost i kvalitu záměru, zbývají nám už v podstatě jen peníze: Ať už ve formě veřejné dražby, která má však svá poměrně přísná pravidla, nebo obálkovou metodou. Tento způsob je zdánlivě nejrozumnější, řada akademicky založených uživatelů Internetu však proti němu bude nepochybně protestovat. To se mimochodem ukázalo i v jedné z minulých diskusí u nás na Lupě – vítězství „kapitálu“ je podle této skupiny nepřijatelné. Zbývá pak jediná možnost: Tou je losování mezi zájemci. Také tento způsob má však svá úskalí: Vícenásobné přihlášky jsou prakticky neuhlídatelné, takže se všichni budou registrovat o sto šest.

Konečné rozhodnutí o této otázce zatím nepadlo, podle neoficiálních zpráv se však představenstvo CZ.NICu kloní k tomu, aby o nových majitelích domén rozhodla výše částky, kterou za ně nabídnou. Získaný výtěžek by se pak mohl použít na charitativní účely. Tento plán bude odpůrci nepochybně zpochybňován na základě minulých zkušeností – v době zakládání CZ.NICu se rovněž hovořilo o tom, že výnosy půjdou „jeptiškám“, nakonec však k tomu nikdy nedošlo. Lze však oprávněně soudit, že tentokrát by charita skutečně nemusela přijít zkrátka: CZ.NIC má tak jako tak příjmů dost a podobné gesto mu pomůže napravit reputaci.

Osobně se domnívám, že jakási dražba je jediným alespoň trochu elegantním řešením, které může CZ.NIC zvolit; naproti nejhorší možnou cestou je doménová řež číslo dvě. V tomto případě však nepochybně platí, že co člověk, to názor – ostatně, kterou variantu byste vybrali vy?

Anketa

Která z možných variant se vám zdá nejlepší?

Autor článku

Autor je někdejším šéfredaktorem serveru Lupa. V současné době už se psaní věnuje pouze v míře menší než malé, a to zásadně pro radost.