Hlavní navigace

Celá pravda o GTS

3. 8. 1999
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

Po uveřejnění článku, v kterém jsme kromě technických selhání poukázali i na některé možné ekonomické souvislosti, jsme byli podezříváni ze zaujatosti a zkreslování faktů. Protože některé formulace skutečně mohly vést k omylu, vracíme se opět k tomuto tématu.

Co se týče technické stránky věci, nebyl jsem v inkriminované dny osobně přítomen, takže z mého hlediska nyní stojí tvrzení proti tvrzení. :( Je pravda, že formulace „zpravidla“ je poněkud vágní. Mám-li být maximálně (tj. matematicky) přesný, musel bych větu formulovat matematicky: „Existovala alespoň jedna noc, kdy nebylo možné se nejméně přes jedno přístupové číslo GTS (a to 96185000, které dříve patřilo společnosti Netforce) připojit z toho důvodu, že vzdálený terminal server neodpovídal na žádosti o autentikaci via PAP.“ Pokud jsem však reakci GTS pochopil správně, nebyla technická část článku hlavní příčinou jejich rozhořčení.

Co se týče spekulací o ekonomických souvislostech, z původního článku nebylo vždy zcela zřejmé, kdy byla myšlena společnost GTS CzechNet a kdy Global TeleSystems. Tedy, Global TeleSystems Group skutečně vykazuje již třetím rokem v konsolidovaném výkazu zisků a ztrát čistou ztrátu. V účetním roce 1998 (tj. v tom, který končí 31. prosince 1998) to byla čistá ztráta ve výši téměř 256 milionů dolarů, což je skoro dvojnásobek ztráty v roce 1997 a více než trojnásobek ztráty v roce 1996. To samo o sobě nic neznamená, vzhledem k tomu, že celkové příjmy se v roce 1998 zvýšily třikrát vůči roku 1997 a šestkrát oproti roku 1996. To znamená, že v procentuálním vyjádření jsou ztráty Global TeleSystems rok od roku nižší. (Kumulovaná ztráta se však zvyšuje.)

Ztráta v loňském roce byla pravděpodobně způsobena rozsáhlými investicemi Global TeleSystems do rozvoje svých služeb, což je mj. vidět i z bilanční sumy, která se zvýšila na 2 614 602 000 dolarů oproti 876 647 000 dolarům v roce 1997. Z rozvahy vyplývá, že GTS si na tyto investice z větší části půjčila. Důsledky investic lze najít mj. i v aktivní položce goodwill, která vyjadřuje, o kolik víc GTS zaplatila za koupené firmy, než činila jejich účetní hodnota. Tolik k existenci účetních ztrát. Ovšem, i česká GTS CzechNet v minulém (i letošním) roce investovala nemalé částky, vzhledem k její právní formě (a tomu, že nemá zveřejňovací povinnost) ale nemám k dispozici detailní informace o jejím hospodaření. :( Co se týče souvislosti mezi ztrátami Global TeleSystems Group a politikou GTS CzechNet, lze to (i když ne úplně přesně) připodobnit k situaci, kdy Volkswagen Group zaznamenal ztrátu, kvůli které byly zmrazeny dlouhodobé plány i v ziskové Škodě. Tehdejší i současná situace Škody ukazuje, že tento stav neovlivnil její důvěryhodnost… ;-) (A když už jsme u toho, rating Global TeleSystems i očekávání budoucího vývoje jsou spíše optimistické.)

Dalším bodem byla personální politika, tentokrát už přímo GTS CzechNet. Nevím bohužel, jaký je zcela nejnovější stav věci, ale faktem je, že odešli všichni technici z bývalého NetForce. Druhým faktem je, že GTS CzechNet v nedávné minulosti nepřijímala nové techniky. Ale chápu-li to správně, nikoli proto, že by snad neměli finance na jejich zaplacení, ale proto, že hledá lidi, které považuje za kvalitní (a to jak po stránce odborných znalostí, tak důvěryhodnosti) a těch se, jak známo, nedostává. Nikde a nikdy. :(

S tím úzce souvisí i kvalita technické podpory. Není žádným tajemstvím, že GTS se v minulosti zaměřovala především na poskytování pronajatých datových okruhů a podobných služeb, určených spíše pro „velké zákazníky“. Poskytování připojení k Internetu pro ně bylo téměř vedlejší činností. GTS CzechNet se však rozhodla tuto situaci radikálně změnit, což se mj. ukázalo koupí NetForce a vytvořením nového subjektu, GTS INEC, pod jehož střechu se nyní stěhují právě internetové aktivity GTS CzechNet (a potažmo i bývalého NetForce). S tímto vývojem souvisí i to, že organizace technické podpory u GTS nebyla na takové výši, na jakou jsou zvyklí zákazníci jiných ISP, např. právě INECu. V této souvislosti jsem byl informován, že v současné chvíli funguje už i pro zákazníky GTS stejný model technické podpory jako v INECu, tj. help line 7–21 v pracovní dny, 9–19 o víkendu. Osobní dohled je zajištěn 24 hodin denně. Tato zpráva je rozhodně potěšující.

Zbývá ještě jedna věc, která občas zaměstnává mou mysl. Co GTS CzechNet získali koupí NetForce? Ze zaměstnanců nyní pro GTS nepracuje snad ani jeden, technické vybavení vyměnili, takže si vlastně ponechali jenom zákaznickou základnu. Odhaduju-li správně míru expanze, na takový nápor nemohli být dostatečně připraveni. Věc se mi ovšem jeví tak, že zhoršení bylo jen dočasné a nyní už GTS koupi NetForce víceméně strávila.

Cloud 22 temata

Petr Tesařík


Starší, související články a odkazy:

Autor článku

Autor je spoluzakladatelem firmy Internet Info. V minulosti se zabýval testy poskytovatelů, v současné době studuje překladatelství a tlumočnictví na FFUK.