Hlavní navigace

Cenové srovnání ADSL připojení pro domácnosti

21. 4. 2006
Doba čtení: 11 minut

Sdílet

 Autor: 29
Uvažujete o rychlejším připojení k Internetu? Nejste spokojeni se svým poskytovatelem a poohlížíte se po výhodnější nabídce? Připravili jsme pro vás přehledné cenové srovnání vysokorychlostního připojení k Internetu technologií ADSL.

Od posledního velkého cenového srovnání ADSL připojení na Lupě uplynulo téměř deset měsíců a za tu dobu se odehrálo mnoho událostí, které měly na český trh přímý či nepřímý vliv.

Pro jistotu zmíním jen ty z mého pohledu nejdůležitější. Na konci minulého roku zveřejnil Český Telecom novou velkoobchodní nabídku pro poskytovatele, kteří přeprodávají služby na jeho platformě. Od 1. února letošního roku se tato nabídka projevila v praxi navýšením rychlostí a odbouráním nejpomalejších tarifů (128 a 256 kbit/s). Výrazná finanční úspora je patrná zejména u služeb s agregací 1:20 bez měsíčních datových limitů.

1. dubna pak došlo v rámci integrování společností Nextra a Contactel pod křídla nového vlastníka, společnosti GTS CEH, k jejich přejmenování na GTS Novera Next a GTS Novera Contact. Začátkem prázdnin bude tento mezikrok završen konečnou fází integrace a dojde k včlenění obou společností do společnosti GTS Novera. Mnohem zásadnější je ale fakt, že od zmiňovaného data byla sjednocena nabídka ADSL služeb. Nabídka bývalé Nextry a Contactelu byla nahrazena novou nabídkou GTS Novery, která se skládá pouze ze šesti tarifů. Všechny ADSL služby nyní poskytuje nástupkyně Nextry, tedy GTS Novera Next, a to jak na bývalé platformě Telenor Networks (dnes GTS Novera Tel), tak i na platformě Českého Telecomu, a to tam, kde prvně jmenovaná platforma není dostupná. Zpoplatnění služeb je totožné pro obě platformy.

Výběr poskytovatelů

Mezi porovnávanými službami naleznete nabídku šesti největších ISP na českém trhu. Pokud se ptáte, proč preferujeme jen ty největší a menším ISP na Lupě nedáváme tak velký prostor, odpověď je jednoduchá. Pokud se pouštíte do jakéhokoliv srovnání služeb, je nutné si přesně stanovit mantinely, ve kterých se budete pohybovat, protože není možné v jednom článku toho typu porovnávat služby všech poskytovatelů nabízejících v České republice ADSL připojení. Určili jsme si proto základní podmínku pro zařazení do cenového srovnání a tou je počet klientů. U menších poskytovatelů se počty klientů pohybují na více či méně obdobné úrovni, a proto by při jejich zařazení toto kritérium ztrácelo smysl.

Cenové srovnání

Jak již napovídá samotný název článku, zaměřili jsme se tentokrát na služby vhodné pro domácnosti. Omezili jsme se tedy na služby s agregací od 1:50 do 1:20.

Na novou velkoobchodní politiku Českého Telecomu zareagovali samozřejmě všichni ISP a zohlednili ji v nabídkách pro koncové zákazníky. Jak napoví srovnání velkoobchodních cen s koncovými cenami u jednotlivých operátorů, je zřejmé, že se většina ISP snažila stlačit cenu pro zákazníky na co nejnižší, ale samozřejmě ještě rentabilní úroveň. Například Tiscali do konce dubna nabízí rychlost 512/128 kbit s agregací 1:50 a datovým limitem 2 GB za měsíční poplatek 396 korun. Podmínkou je uzavření smlouvy na 12 měsíců. Nakupuje-li Tiscali od Českého Telecomu službu za velkoobchodní cenu 362 korun, „vydělá“ na jednom uživateli pouhých 34 korun za měsíc, tedy 408 korun za celou dobu trvání smlouvy. U ostatních ISP se pohybují „zisky“ kolem stokoruny měsíčně.

Z pohledu koncového uživatele je ideální situace, kdy nakupuje předprodávanou službu, která je levnější než víceméně srovnatelná služba přímo od Českého Telecomu. Cílem poskytovatele, stejně jako kterékoliv jiné firmy, je však maximalizovat zisk. Jak toho ale dosáhnout, když jsou měsíční poplatky stlačeny na relativně nízkou úroveň?

Existuje mnoho způsobů, jak si kompenzovat nižší zisky z pravidelných měsíčních plateb, a ISP je hojně využívají. Zákazník je lákán různými benefity, například zvýhodněnou cenou samoinstalačního balíčku, aby podepsal smlouvu na dobu určitou, nejčastěji 12 měsíců, služby dokonce nejsou poskytovány na dobu kratší než jeden rok.

Někteří poskytovatelé využívají také faktu, že od února sice došlo k navýšení rychlostí, ale adekvátně tomu nebyly přizpůsobeny měsíční datové limity. Odbourali u tarifů Fair User Policy (FUP), umožňující připojení k Internetu omezenou rychlostí i po vyčerpání datového limitu, a nahradili ji nevýhodným zpoplatněním nadlimitních dat. Pokud přenesete za měsíc byť jen o 100 MB více, než váš tarif dovoluje, zaplatíte v případě Volného rovnou 3 GB v ceně 237 korun, u Tiscali dokonce 5 GB za 357 korun.

GTS Novera versus Český Telecom

Oba ISP se příliš v lásce nemají. Zatím posledním konfliktem se stala z pohledu GTS Novery klamavá reklama, kterou Český Telecom posílal firmám, mezi nimiž byli i klienti GTS Novery. Bodem sváru je porovnávání cen zahrnující objemové slevy v případě Českého Telecomu, v případě GTS Novery byly v porovnání uváděny ceny běžného tarifu bez objemových slev. Na čí stranu se přikloní právo, si budeme muset počkat, nicméně žaloba je již podána.

Mnohem důležitější pro naše cenové srovnání je ale představení strategie rozvoje prvně jmenovaného ISP zveřejněné 7. března. V tiskové zprávě se mimo jiné můžeme dočíst, že akvizice dokončené na přelomu ledna a února pomohou společnosti konsolidovat český telekomunikační trh, rozvíjet přístupové možnosti ke koncovým uživatelům a zvýšit konkurenceschopnost vůči Českému Telecomu. Cílem GTS Novery je rozvoj širokopásmových služeb na bázi DSL.

Spojením Contactelu, Nextry a GTS Novery opravdu vzniká společnost, která má potenciál na to, aby Českému Telecomu konkurovala více než jakákoliv jiná telekomunikační společnost na českém trhu. Otázkou však je, zda se konkurenční boj odehraje právě na poli DSL služeb. Velkoobchodní nabídka totiž po 1.dubnu, podle cen pro koncové zákazníky u ISP, kteří nabízí služby na platformě GTS Novera Tel, nejspíše nedoznala nějakých zásadních změn. A jak vyplývá z následující tabulky, porovnatelné služby s agregací 1:50 (platforma GTS Novera Tel 1:40) a neomezeným datovým limitem se liší v měsíčních poplatcích o pouhých pět korun ve prospěch GTS Novery.

GTS Novera versus Český Telecom
Poskytovatel Tarif Měsíční poplatek
Český Telecom Internet Expres Extreme 512 1070 korun
GTS Novera Novera DSL Office 512/128 1065 korun
Český Telecom Internet Expres Extreme 2048 1308 korun
GTS Novera Novera DSL Office 2048/256 1303 korun
Český Telecom Internet Expres Extreme 3072 1665 korun
Český Telecom Internet Expres Extreme 4096 2141 korun
GTS Novera Novera DSL Office 4096/512 2136 korun

ceny jsou uváděny včetně DPH a zaokrouhleny dle matematických pravidel na celá čísla

Ceny tarifů GTS Novery jsou součástí akční nabídky platné do 30. dubna, která zahrnuje také zřízení služby za jednu korunu při uzavření smlouvy na 12 měsíců. Při nedodržení minimální doby užívání bude zákazníkovi doúčtován jednorázový poplatek ve výši 1178 korun. Při uzavření smlouvy na 18 měsíců je možno využít nabídky USB či ethernetového modemu za korunu. Nabídka Českého Telecomu je standardní bez akčního zvýhodnění. Aktivační poplatek je ve výši 1178 korun. Tarify ale na rozdíl od nabídky GTS Novery nezahrnují pevnou IP adresu, kterou však lze dokoupit za měsíční poplatek 118 korun.

Rychlost 512/128 kbit/s – agregace 1:50 s datovým limitem do 2 GB

Všechny porovnávané služby, kromě Internetu Expres, mají v ceně měsíčního paušálu pevnou IP adresu a datový limit. Český Telecom spolu s GTS Noverou uplatňují tzv. Fair User Policy (FUP). Po překročení měsíčního datového limitu se sníží rychlost připojení na 64/64 kbit/s. Český Telecom navíc nabízí pouze poloviční datový limit než ostatní ISP a neumožňuje dokoupení datového balíčku, který by umožnil stahovat a odesílat nadlimitní data původní rychlostí. GTS Novera převzala FUP politiku po bývalé Nextře, nadlimitní datové bloky však podražily. Po zakoupení datového balíčku 2 GB/ 71 korun (lze tak učinit pomocí online zákaznického systému – také kompletně převzatý z Nextry) se rychlost navýší opět na původní hodnoty. Nevyčerpaný dodatečný objem dat je převeden do dalšího měsíce.

Nejlevnější je akční nabídka Tiscali, kterou jsem již zmiňoval. Standardní cena je 475 korun. Při uzavření smlouvy na 12 měsíců (což je podmínka pro využití akční nabídky) je cena USB modemu jedna koruna. FlexiDSL Natural od SkyNetu je podmíněno minimální délkou trvání smlouvy 12 měsíců a aktivační poplatek činí 1178 korun. Aktivační poplatek u Volného je také 1178 korun. Při uzavření smlouvy na 12 měsíců můžete získat v akční nabídce kombinovaný USB/ethernet modem za korunu. Minimální doba trvání smlouvy u služeb Bluetone Classic je 12 měsíců – do 30. dubna se zřizují zdarma, v současné době také probíhá akce: ke každé elektronické objednávce modem zdarma. Zákazníci si také mohou vybrat mezi uplatňováním FUP a zpoplatňováním nadlimitních dat.

Rychlost 512/128 kbit/s - agregace 1:50

Rychlost 768/128 kbit/s – agregace 1:50 s datovým limitem do 2 GB

Tato rychlost se objevuje v nabídce pouze tří ze šesti porovnávaných ISP. Nejlevnější je SkyNet, který ovšem stejně jako Volný vyžaduje aktivační poplatek ve výši 1178 korun. Bluetone aktivuje službu do 30. dubna zdarma, ale spolu se SkyNetem zřizuje službu na minimální dobu trvání 12 měsíců.

Rychlost 768/128 kbit/s - agregace 1:50

Rychlost 2048/256 kbit/s – agregace 1:50 s datovým limitem do 10 GB

Znovu nejvýhodnější je akční nabídka Tiscali. V této souvislosti je však dobré připomenout velmi nevýhodné zpoplatnění nadlimitních dat po blocích o velikosti 5 GB v ceně 357 korun. Nejdražší službu pak nabízí Český Telecom. Internet Expres Ideal navíc disponuje nižším datovým limitem – 8 GB, aktivace přijde na 1178 korun, nevýhodou je také absence pevné IP adresy, kterou je nutné v případě zájmu dokupovat, a to každý měsíc za 118 korun. U služby je uplatňována FUP. Po přenesení datového kreditu rychlost poklesne 128/128 kbit/s. Na stejnou rychlost budou odkázáni i zákazníci GTS Novery. SkyNet ke službě FlexiDSL Natural nabízí USB modem za korunu.

Rychlost 2048/256 kbit/s - agregace 1:50

Rychlost 3072/256 kbit/s – agregace 1:50 s datovým limitem do 20 GB

Druhá nejlevnější nabídka je překvapivě od Českého Telecomu, který se zatím držel mezi nejdražšími poskytovateli. Nižší měsíční poplatek je ale vykoupen nižším datovým limitem ve výši 12 GB. Naopak Tiscali, jehož nabídka byla u nižších rychlostí díky akční nabídce nejlevnější, se počínaje rychlostí 3072/256 kbit/s s agregací 1:50 začíná řadit mezi nejdražší ISP. Vypadá to tedy, že akční nabídka je kompenzována vyššími měsíčními poplatky u standardních tarifů.

  Rychlost 3072/256 kbit/s - agregace 1:50

Rychlost 4096/512 kbit/s – agregace 1:50 s datovým limitem do 20 GB

Nejvyšší rychlost na platformě Českého Telecomu se objevuje v nabídce všech porovnávaných ISP. GTS Novera navíc nabízí službu i na své vlastní platformě s agregací 1:40, za stejný měsíční poplatek. Nejlevnější je služba Bluetone ADSL Classic, následovaná nabídkou GTS Novery, důsledně dodržující pravidlo: být vždy o pět korun na měsíčním paušálu levnější než srovnatelná nabídka od Českého Telecomu. Tiscali potvrzuje svou pozici na chvostu, oproti nejlevnější nabídce si zákazník připlatí měsíčně 369 korun. Po přenesení datového kreditu 20 GB poklesne rychlost u Internetu Expres Maxi na 128/128 kbit/s, GTS Novera nabízí pro uživatele vstřícnější hodnotu 256/256 kbit/s.

Rychlost 4096/512 kbit/s - agregace 1:50

Rychlost 1024/256 kbit/s – agregace 1:40 bez datového limitu

Český Telecom ve své velkoobchodní nabídce rychlost 1024/256 kbit/s vůbec nenabízí. Proto ISP přeprodávají pouze služby na platformě GTS Novera Tel (dříve Telenor Networks). V poslední době však z nabídek tato rychlost mizí. Proč tomu tak je, není jasné. Změny mohou souviset s novou velkoobchodní politikou GTS Novery, která však oficiálně představena nebyla. Takže je to jen čistá spekulace.

Rychlost 1024/256 kbit/s - agregace 1:40

Rychlost 2048/256 kbit/s – agregace 1:40 bez datového limitu

Všechny tarify s agregací 1:40 jsou provozovány na platformě GTS Novera Tel. Volný nabízí zvýhodnění při uzavření smlouvy na 24 měsíců – měsíční poplatek jen 713 korun a kombinovaný modem za korunu. V grafu je uvedena standardní nabídka, která je podmíněna uzavřením smlouvy na minimálně 12 měsíců. Měsíční poplatek Adsl 2M Plus od Tiscali uvedený v grafu je platný pro smlouvy uzavřené na 12 měsíců, standardní nabídka je 1427 korun. SkyNet nabízí aktivaci do 30. dubna za korunu, minimální délka trvání smlouvy je však 12 měsíců. Rychlost 2048/256 kbit/s - agregace 1:40

Rychlost 4096/384 kbit/s – agregace 1:40 bez datového limitu

Rychlost 4096/384 kbit/s - agregace 1:40

Rychlost 512/128 kbit/s – agregace 1:20 bez datového limitu

Rychlost 512/128 kbit/s - agregace 1:20

Rychlost 1024/256 kbit/s – agregace 1:20 bez datového limitu

Právě v tento okamžik vstupují na scénu služby Bluetone Premium, které Radiokomunikace provozují na své vlastní platformě. Ve srovnání s ostatními službami se vyznačují pro zákazníka jedním z nejdůležitějších kritérií, velmi nízkou cenou. Handicapem ve srovnání například s platformou Českého Telecomu je jejich relativně nízká dostupnost. V následujícím grafu ostatní ISP nabízí služby na platformě GTS Novera Tel. Bluetone Premium je o více než jednu třetinu levnější a nabízí zřízení zdarma.

Rychlost 1024/256 kbit/s - agregace 1:20

Rychlost 2048/256 kbit/s – agregace 1:20 bez datového limitu

Z následujícího grafu vyplývá, že nejdražší platformou pro služby rychlosti 2048/256 kbit/s s agregací 1:20 je GTS Novera Tel. Pokud ISP nabízí jak platformu Českého Telecomu, tak platformu GTS Novera Tel, jsou služby na druhé jmenované vždy dražší.

Rychlost 2048/256 kbit/s  - agregace 1:20

Rychlost 3072/256 kbit/s – agregace 1:20 bez datového limitu

Rychlost 3072/256 kbit/s - agregace 1:20

Rychlost 4096/384(512) kbit/s a 5120/512 kbit/s – agregace 1:20 bez datového limitu

Poslední graf jen potvrzuje propastný rozdíl mezi jednotlivými platformami. Nejlevnější je Bluetone, následovaný platformou GTS Novera Tel (downstream 384 kbit/s a služby Plus). Nejdražší je Tiscali se službou ADSL Pro 4M na platformě Českého Telecomu. Měsíční poplatek je téměř šestkrát vyšší než u srovnatelné služby Bluetone Premium ADSL, která navíc disponuje vyšší rychlostí.

Rychlost 4096/384 kbit/s - agregace 1:20

Zpoplatnění nadlimitních dat

V tabulce uvádím všechny ISP, kteří nabízí tarify s datovým omezením a zpoplatňují nadlimitní data. Princip zpoplatnění funguje nejčastěji tak, že data jsou sečtena zpětně za zúčtovací období. Na faktuře se tak kromě měsíčního poplatku objeví i položka data nad limit či dodatečný datový kredit. V případě Tiscali a Volného je situace horší v tom, že platíte vždy po datových blocích 5 resp. 3 GB. GTS Novera umožňuje zakoupit dodatečný datový kredit předem a nevyčerpaný zůstatek převede do dalšího zúčtovacího období.
Zpoplatnění nadlimitních dat
Poskytovatel Počet GB Cena Cena za 1 GB
Bluetone 1 48 korun 48 korun
GTS Novera 2 71 korun 36 korun
SkyNet 1 46 korun 46 korun
Tiscali 5 357 korun 71 korun
Volný 3 237 korun 79 korun

ceny jsou uváděny včetně DPH a zaokrouhleny dle matematických pravidel na celá čísla

Samoinstalační balíčky

Standardní nabídka modemů v samoinstalačních balíčcích.
Samoinstalační balíčky
Poskytovatel 1×Ethernet 4×Ethernet 4×Ethernet + WiFi
Bluetone  – 1 666 korun 4 284 korun
Český Telecom 1 070 korun 1 189 korun 2 022 korun
GTS Novera 1 779 korun 2 493 korun 3 683 korun
SkyNet 1 178 korun 1 535 korun 2 130 korun
Tiscali 2 380 korun 2 975 korun 4 522 korun
Volný 2 011 korun 1 940 korun 2 939 korun

ceny jsou uváděny včetně DPH, zaokrouhleny dle matematických pravidel na celá čísla a nejsou vázány na délku smlouvy

CIF - osobnosti

Toto cenové srovnání bylo primárně zaměřeno na měsíční poplatky. Samozřejmě si uvědomuji, že se sice jedná o důležitý, ale ne jediný faktor při rozhodování o výhodnosti té které služby, či určení poměru cena výkon. Pokud tedy postrádáte v tomto článku některé doplňující informace, jistě je naleznete v naší databázi ADSL připojení, kterou pro vás neustále aktualizujeme. Případné náměty či výtky k databázím směřujte na mou osobu.

Poznámka: Do srovnání nebyly zahrnuty služby Internet Broadband od Českého Telecomu, a to z důvodu jejich neporovnatelnosti s ostatními službami, kvůli netradičním datovým limitům.

Jste připojeni přes ADSL?

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Internetové novinařině se věnuje od roku 2005, kdy začal jako redaktor pracovat pro vydavatelství Internet Info.

Seriál ADSL

  • Cenové srovnání ADSL připojení pro domácnosti
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).