Hlavní navigace

České znaky v doménách .com, .net a .org? Dnes již skutečnost!

27. 2. 2001
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

Také obsahuje název vaší společnosti směs háčků, čárek a kroužků, které byste rádi zvěčnili do odkazu na vaše internetové stránky? Od včerejšího rána registrovaly společnosti WorldNames a VeriSign několik tisíc nových doménových jmen obsahujících neanglické znaky. Počet domén v asijských kódováních přesáhl již 750.000.

Společnost WorldNames, Inc., v tiskové zprávě z 21. února 2000 oznámila, že dnem 26. února 2001 zahajuje registraci doménových jmen obsahujících latinkové a cyrilické znaky východoevropských jazyků v gTLD COM, NET a ORG. Podle slov J. Williama Semiche, prezidenta společnosti, mezi podporované patří i znaky české abecedy a další znakové sady budou následovat v průběhu března.

WorldNames doprovodila své oznámení nabídkou bezplatné dvouleté registrace non-ASCII domény .com při současné registraci domény v ccTLD .nu. Pokud zákazníci nebudou mít zájem tuto nabídku využít, mohou non-ASCII doménu zaregistrovat za poplatek USD 60 (na dva roky). Semich ve vyjádření pro Lupu doslova uvedl: „We are giving free multilingual .com registrations to anyone who registers a .nu domain, or, if customers would prefer just to register a .com name, then we will accept payment for that ($60 US for 2 years).“

Společnost WorldNames již dříve umožnila registraci akcentových znaků ze sady Latin1 v ccTLD .nu. Registrace non-ASCII domény v ccTLD .nu byla podmíněna alternací doménou dle platných RFC. Tento postup již v případě Multilingual Domain Name System (MLDNS) nebude nutný. Současné řešení staví MLDNS na doporučeních pracovní skupiny IETF Internationalized Domain Name (viz odkaz na IDN níže).

V závěru minulého roku společnost WorldNames licencovala svůj MLDNS společnosti Network Solutions (nyní VeriSign Global Registry Services). VeriSign GRS přijímá registrace na non-ASCII doménová jména v gTLD .com, .net a .org od téhož data jako WorldNames.

Kolize doménových jmen nehrozí

Doménová jména v systému MLDNS jsou registrována ve znakové sadě Unicode, přičemž zůstávají nezávislá na velikosti písmen (case-insensitive). Například doménové jméno ČESKÁ-TŘEBOVÁ.COM je podle tohoto systému převedeno do základního tvaru česká-třebová.com, který je posléze přeměněn na registrovaný RACE (Row-based ASCII Compatible Encoding) řetězec bq–3aaq2adfabzqa2y­a4eac2aduafmqa­ziamiag6adwad­qq.com. Právě tímto převodem zachovává MLDNS kompatibilitu se stávajícím standardem DNS.

Uživatel systému MLDNS zadává název domény přímo ve svém obvyklém kódování (např. ISO-8859-X) a systém zadaný řetězec automaticky převede na Unicode a při odpovědi zase zpět. VeriSign v dokumentu Name Prep Test (dosažitelný z webu ve formátu PDF, viz odkazy) prezentuje způsob převodu na tzv. ASCII-RACE řetězec. Tento řetězec představuje skutečně registrovanou doménu a každý znak nad U+0080 je tu zastoupen sledem arabských číslic a minusek (lower-case) v kódování ASCII s prefixem bq–.

Nejdiskutovanějším problémem převodu byla skutečnost, že například české písmeno Č reprezentuje tutéž hlásku jako ruské písmeno Ч a zároveň je tato hláska reprezentována v dalších znakových sadách odlišnými znaky nebo jejich spřežkami. MLDNS bylo vyvinuto podle doporučení Unicode a bylo několik měsíců zkoušeno v doméně NU. Při registraci domény není brána v potaz výslovnost daného znaku, ale pouze jeho grafické provedení. Proto například doména ČAJ.COM není toutéž doménou jako ЧАЙ.COM. Právě tento postup přináší problémy například mezi Taiwanem a kontinentální Čínou nebo dokonce i v rámci jedné země, například v Jugoslávii, kde se sice hovoří týmž jazykem, ten je však zaznamenáván vždy jinou znakovou sadou.

Vzhledem k tomu, že současný MLDNS se nemůže opřít o žádný platný standard RFC, podmiňuje WorldNames vydání licence souhlasem, že společnosti, které její system MLDNS budou využívat, zachovají v budoucnu kompatibilitu se standardy a doporučeními ICANN. Podle pracovního kalendáře IDN (v součinnosti s MINC a APTLD) by měl na konci roku vyjít závazný internacionalizační dokument o DNS prostřednictvím ISoc RFC.

Internacionalizace nebo lokalizace?

V současnosti by měl system MLDNS podporovat kódové sady založené na latince a cyrilici, již delší dobu podporuje čínské a japonské znaky. V systému MLDNS nelze registrovat domény složené výhradně ze znaků ASCII, vždy musí jít nejméně o sadu Latin1. Systém zároveň umožňuje registrace doménových jmen, v nichž vystupuje více nežli jedna znaková sada. Proto například může společnost

α

a

ω

Consulting, s.r.o., registrovat doménu ΑAΩ-CONSULTING.COM

Oddělení znakových sad znamená, že budete-li jako provozovatel serveru chtít zpřístupnit svou doménu i prostřednictvím ASCII human code, musíte zaregistrovat další doménu s ASCII znaky. MLDNS však přináší zvláště národům, které nepoužívají písmo založené na latince, více předností než nevýhod. Pokud naopak bude Evropan chtít navšívit singapurský web s čínskou doménou, pravděpodobně bude tak jako tak nucen umět číst a psát čínsky (respektive jeho počítač bude muset umět vytvářet tyto znaky).

Již dnes nabízí plnou podporu Unicode operační systém Microsoft Windows 2000, a jeho producent uživatelům zdarma nabízí jak rozšíření pro klávesnici, tak i plnou sadu fontů. Uživatelé ostatních operačních systemů jsou na tom zatím sice o něco hůře, avšak i oni si mohou nainstalovat klávesnici a patřičné fonty. A samozřejmě můžete použít doménu v jejím RACE tvaru.

cif-tip-téma-foto

Autorská poznámka: Máme za sebou první den registrací .com domén s rozšířenou latinkovou sadou, a přesto česká média, jak ta klasická, tak i nová, svorně mlčí. Naproti tomu v severských zemích vycházel v průběhu minulého týdne jeden článek za druhým a toto pondělí se tématu zmocnily i tištěné noviny. Je jasné, že v téhle kauze jde hlavně o peníze, o to, kdo bude první, jinak by aktéři určitě vyčkali na oficiální standard. Otázkou je, jestli by nebylo pragmatické, když už ta možnost je, zareagovat na ni dříve než cybersquatteři a spekulanti — přece jen u nás máme hodně firem, které mají v názvu nějaký ten háček, čárku nebo kroužek.

Přestože ostatní česká media na téma internacionalizace Internetu ještě nereagují, Lupa pro vás bude dále tuto událost mapovat. Informace ve správný čas představuje kapitál.

Uvítali byste možnost registrovat domény s českými znaky i v doméně .cz?

Autor článku

Autor se zabývá výkonovým marketingem na internetu. Pracoval pro Advertures, Dobrý web a Outrider. Martin byl dříve redaktorem Lupy a dalších periodik o IT.