Hlavní navigace

Český filmový a televizní svaz je znepokojen útoky na nezávislost České televize

28. 4. 2015
Doba čtení: 2 minuty

Sdílet

„Dlouhá desetiletí Rady ČT kontrolu pouze předstíraly, jednotliví radní prosazovali zejména své stranické a osobní zájmy a důvěra ve veřejnou službu byla tím narušena,“ konstatuje FITES.

Znepokojení ze sílících útoků na veřejnoprávní Českou televizi pociťuje Český filmový a televizní svaz (FITES), profesní sdružení pracovníků v audiovizi. Se znepokojením registrujeme sílící útoky na Českou televizi z nejvyšších politických kruhů i z různých novinových a webových fór, snahy ochočit si Českou televizi pro parciální politické zájmy, jakož i vulgární útoky vůči samotnému principu veřejné služby, vůči programové i ekonomické nezávislosti České televize, uvedl svaz v prohlášení, které nazval „Profesionalitě, kontrole a transparenci České televize ANO, likvidaci a poškozování veřejné služby NE!“, ve zjevné narážce na poslance hnutí ANO, kteří požadují přísnější kontrolu ČT.

K TÉMATU: Marvanová a spol.: Veřejnoprávní média jsou pod mocenským nátlakem

Zdůrazňujeme, že Česká televize musí být pojistkou demokracie a plurality pro společenskou a kulturní diskusi v České republice. Zárukou, aby se občanům dostávaly ověřené informace pro svobodné utváření názorů. Proto se kvalitě veřejné služby a podmínkám pro tvorbu, kterou České televizi ukládá zákon, budeme i nadále věnovat,upozorňuje FITES. Máme za to, že odpovědnost za budoucnost veřejné služby leží především na České televizi a Radě ČT. A stejně tak na poslancích Parlamentu České republiky, kteří – jak FITES opakovaně upozorňoval – volili do Rady ČT především své politické vyslance, stranické vysloužilce, namísto odborníků s čistým štítem, kteří by byli s to Českou televizi věrohodně kontrolovat jménem veřejnosti, jak jim ukládá zákon.

KL22 hlasovani

ČTĚTE TAKÉ: Dvořáka by mohli v Radě České televize kontrolovat Janečkovi lidé

Rady ČT podle svazu dlouhá desetiletí kontrolu veřejnoprávní televize pouze předstíraly, zatímco jednotliví radní prosazovali zejména své stranické a osobní zájmy, čímž byla narušena důvěra ve veřejnou službu. Přesto i letos FITES navrhl poslancům osobnosti, které svým dosavadním životem a odborností mohou být zárukou naplnění zákona,konstatuje FITES v prohlášení, které podepsal předseda Martin Vadas a místopředsedové Jaroslav Černý a Ivan Biel. Očekáváme, že připravované změny mediálních zákonů připraví takový předpis, aby model veřejné služby se stabilizoval, důvěra v poskytovatele veřejné služby byla posílena a hlasy volající po zničení České televize se ocitly na slepé koleji mimo zájem veřejnosti, dodali.

Autor článku

Autor je šéfredaktorem serveru o digitálním vysílání DigiZone.cz a redaktorem týdeníku Reflex.