Hlavní navigace

Cesta za informacemi v moderních prohlížečích

18. 5. 2007
Doba čtení: 9 minut

Sdílet

Autor: 29
V éře digitálních informačních technologií se radikálně mění paradigma přístupu ke vzdělání. Požadavek znát věci nazpaměť dominující uplynulým staletím ztrácí na důrazu. Objevil se místo něj jiný – vědět, jak a kde potřebné informace získat. Dlužno podotknout, že ne zrovna snadno splnitelný. A to rozhodně ne kvůli nedostatku informací, ale paradoxně naopak kvůli jejich ohromnému množství, které neustále narůstá.

Řada dnešních dětí vůbec netuší, že jsme měli se Slováky kdysi společný stát, ale vypracovat referát na téma „česko-slovenské vztahy“ je pro ně záležitostí minut. Tomu se říká efektivita. Na závist však není čas. Kdo chce obstát v konkurenčním boji s juniory, musí být při hledání a zpracovávání relevantních informací ještě o chlup efektivnější! To především znamená důkladněji využívat Internet. A Internet je pravá informační džungle, v níž se občas s krajními obtížemi pohybují i otrlí surfaři. Naštěstí však webové prohlížeče obsahují řadu nástrojů, s nimiž si pohyb v této džungli může homo computeris značně usnadnit. Ne, nejde o žádné málo známé pomůcky, právě naopak: zaměřím se na nástroje, které by se měly využívat v maximální možné míře.

Záložky

Záložky se výborně hodí, když člověk najde web s údaji, o nichž soudí, že by mu v budoucnu mohly být užitečné. V případě, že někdo narazí na web, u nějž si je jistý, že mu bude prospěšný, doporučil bych mu, aby si ty stránky, nebo údaje z nich rovnou stáhl a uložil. Nemůže mít totiž jistotu, jak dlouhé bude mít onen web trvání, a v případě nějakých změn mu žádná záložka nepomůže. Při brouzdání světem Internetu však homo computeris naráží spíše na weby zajímavé a užitečné než na ty, které by pro něj byly důležité, až nezbytné. Přesto téměř každý člen onoho úspěšně kynoucího druhu leckdy zoufale zadává do vyhledávače další a další klíčová slova a s pomocí stále složitějších operátorů se marně snaží najít to, co kdysi kdesi četl… Přitom tehdy jenom stačilo stisknout  Ctrl+D.

Záložky se v Opeře i Firefoxu nalézají nepříliš překvapivě pod nabídkou Záložky. Pomocí správce záložek se dají přeskupovat, přejmenovávat nebo opatřovat popisky.

Pro každou záložku (v Opeře i pro skupinu záložek) jde definovat i klíčové slovo (v Opeře alias). Využití se nabízí u často navštěvovaných webů. Místo vyhledávání mezi záložkami se prostě do adresního řádku zadá daný výraz a po stisknutí Enteru naběhne požadovaná stránka. Tento postup může být teoreticky ještě rychlejší než mít zobrazenou lištu záložek a záložky aktivovat kliknutím, protože hledání příslušné záložky někdy zabere dost času paradoxně i tehdy, když je přímo na očích.

V IE 7 jsou záložky součástí Centra oblíbených položek, které reprezentuje žlutá pěticípá hvězda v levé horní části okna. Po kliknutí na ni se pod ní zjeví boční lišta. Záložky, resp. oblíbené položky lze editovat přes kontextové menu.

Záložky se dají libovolně exportovat/im­portovat do/z dalších prohlížečů.

Tip: Bookmarklety

Bookmarklety jsou záložky, které namísto aby odkazovaly na nějakou stránku, tak obsahují javascriptový kód. Účelem bookmarkletu bývá suplování určité funkce, která v prohlížeči chybí. Takovýto bookmarklet lze získat buďto editováním nějaké záložky tak, že se přepíše její odkaz potřebným kódem, nebo se uloží již hotový bookmarklet, například tento, na HTML validaci.

Informační kanály

Hlavní zpravodajské organizace, komunitní weby nebo osobní weblogy nabízejí zasílání přehledu zpráv či novinek prostřednictvím informačních kanálů. Povětšinou používají technologii RSS. Pro zkratku RSS existuje více významů – Rich Site Summary, RDF Site Summary a Really Simple Syndication. Tyto modifikace mají odůvodnění v odlišném vývoji této technologie. Každopádně se však v roce 2002 začalo prosazovat Really Simple Syndication (skutečně jednoduché sdružení), i když stále je možno narazit na RDF Site Summary. RSS spolu s konkurenčním Atomem (jenž je důkladněji specifikován – možná více, než je užitečné), tvoří rodinu XML formátů založených na RDF (Resource Description Framework). RDF (vznikl v roce 1999) je rodina specifikací od W3C pro metadatový model implementovatelný formou XML aplikace. Atom/RSS kanál je tedy vlastně XML dokument s popisem informačních zdrojů daného místa – poskytuje ukázky obsahu článků, odkazy na dané články a také další údaje, například datum vydání aj. Téma informačních kanálů je dosti široké a zasloužilo by si přesnější pojednání.

Moderní prohlížeče už mají zabudované RSS čtečky (první s tím přišla Opera) pro odběr uživatelem vybraných informačních zdrojů, tudíž se tradiční brouzdání po nejrůznějších webech stává časově neefektivním přežitkem. Místo toho si stačí pouze prohlédnout přehledně seřazený seznam nových zpráv, článků, příspěvků apod. Obvykle je každá položka zastoupena titulkem a anotací. Pokud uživatele sumarizace článku zaujme a chce si článek přečíst celý, prostě na titulek nebo anotaci klikne, čímž se na daný článek rychle dostane.

Samozřejmě je nejprve potřeba se k odběru přihlásit. To se provede kliknutím na zpravidla oranžovou ikonku, indikující informační kanál, nebo na odkaz umístěný přímo na stránce.

Výborné je, že dnešní prohlížeče disponují podporou podcastingu. V podstatě se jedná o to, že jsou RSS kanály rozšířeny o odkazy na audio a video soubory. Prohlížeč totiž rozpozná obsažené odkazy na multimediální soubory, které mohou být zahrnuty do RSS kanálu, a zpřístupní je.

Windows Internet Explorer

Po kliknutí na ikonu informačního kanálu se ve WIE ukáže okno pro odebírání informačních kanálů. To sestává z názvu kanálu a cíle jeho umístění. Kliknutím na tlačítko Přihlásit se k odběru se následně vybraný kanál uloží v Centru oblíbených položek. Najetím kurzoru myši na některý z kanálů se vyvolá bublinka s informací o počtu nových zpráv a časem aktualizace.

Hlavní nastavení kanálů se nalézá v nabídce Nástroje pod položkou Možnosti Internetu na záložce Obsah při sekci Informační kanály za tlačítkem Nastavení. Tady se určuje, jak často se budou informační kanály stahovat. Zde je i příležitost nechávat se upozornit zvukovým signálem na přítomnost informačního kanálu.

Každý kanál se dá individuálně nastavit. Postup je následující: pravým tlačítkem myši se vyvolá kontextové menu, z něj se vybere položka Vlastnosti. Objeví se okno Vlastnosti informačního kanálu, v němž lze vybrat, jestli se mají stahovat připojené podcastingové soubory, změnit aktualizační interval nebo stanovit hranici maximálního počtu ukládaných aktualizací.

Mozilla Firefox

Firefox pojímá informační kanály jako „živé“ záložky; po kliknutí na ikonu informačního kanálu, která se ukáže v pravé části adresního řádku, umožní přidání kanálu ke klasickým záložkám. Konkrétní chování si lze nastavit v nastavení na záložce Kanály. Je možné dát přednost použití externí RSS čtečky na internetu (standardně nabídnuty tři), nebo na svém počítači (přes tlačítko Vybrat aplikaci) před „živými“ záložkami.

Tip: převod do OPML

OPML Support je doplněk, který do Správce záložek přidá možnost na import/export RSS kanálů z/do OPML.

Tip: editace

Firefox obsahuje několik předdefinovaných čteček. Při prvním stažení informačního kanálu, je nutné si vybrat, která se má používat. Později je možné preferovanou čtečku změnit, k tomu slouží v nastavení Firefoxu záložka Kanály. Seznam těchto čteček jde editovat až v about:config přes konfigurační předvolby začínající browser.conten­tHandlers:

browser.conten­tHandlers .types .X. title – název čtečky
browser.conten­tHandlers.types­.X.type – MIME typ
browser.conten­tHandlers.types­.X.uri – adresa

X je číslo čtečky.

Opera

Opera se pouze zeptá, jestli má informační kanál opravdu uložit. Poté jej přidá k ostatním. Pokud uživatel žádných informačních kanálů nevyužívá, tak na panelu nástrojů nabídka RSS kanály (v angl. podobě Feeds) chybí a vytvoří se, až je potřeba. Nabídka kanálů se uspořádává přes správce kanálů (druhá položka v nabídce). Podrobné nastavení a využití kanálu se děje ve zvláštním panelu. Ten se objeví poté, co se patřičný informační zdroj vybere z nabídky RSS kanály. Slovo „podrobné“ je skutečně na místě, protože možností je nepřeberně. Komu záleží na přehlednosti, tomu Opera nabídne možnost si vybrané zprávy označit a oštítkovat a samozřejmě možnosti jako třídění, filtrování, zobrazování dle kritérií, … Komu záleží na podrobnostech, jsou pro něj hezky srovnané ve sloupcích a snadno si přes kontextové menu zobrazí i zdrojový kód přijatých zpráv. Velmi zajímavá je dole na panelu možnost přímého odesílání příspěvků. Její použitelností a užitečností si však nejsem zcela jist. Tohoto rámu se však dá snadno zbavit vyškrtnutím položky Ukázat rychlou odpověď nabídky Zobrazit.

Na aktuální obsah kanálů Opera upozorňuje decentním vysouvacím hlášením.

RSS screenshot

Opera – panel s RSS kanály

Vyhledávání

Nejdůležitější pomůckou v honbě za informacemi je vyhledávání přímo z browseru. Bezprostředně tomuto účelu slouží vyhledávací políčko, jenž je umístěno vedle adresního řádku. Nedocenitelné je také vyhledávání uvnitř webové stránky. Vyhledávací dialog se vyvolává klávesovou zkratkou Ctrl+F.

Přidávání vyhledávačů

Mnozí poskytovatelé se již přizpůsobili IE 7 a nabízejí do něj přidat svůj vyhledávač přes svou webovou stránku. V takovém případě se šipka u vyhledávacího políčka jemně zbarví do oranžova. Po kliknutí na ni se rozbalí nabídka vyhledávačů, kde je zároveň i možnost Přidat poskytovatele vyhledávání.

Také u Firefoxu se není potřeba spokojovat s původní nabídkou, kterou mimochodem lze přeuspořádat pomocí správce vyhledávacích modulů. Na stránkách mycroft.mozdev­.org/download­.html je dalších vyhledávacích pluginů nepřeberné množství.

V Opeře se přidávání prohlížečů může dít třemi způsoby:

  1. Přes nabídku Nástroje – položku Nastavení… – v dialogovém okně pak na záložce Hledání.
  2. V souboru search.ini.
  3. Přes formulář vyhledávače na webové stránce. Nad příslušným formulářovým políčkem se vyvolá kontextové menu a v něm se pak klikne na položku Přidat vyhledávač.

Tip pro IE

Nejrozšířenější prohlížeč MSIE 6 vyhledávací pole nemá. Samozřejmě lze doinstalovat rozšíření, ale stejně dobře může posloužit i jiné řešení. Vyhledávací pole může klidně suplovat adresní řádek, stačí, když se do něj napíše znak otazníku a k němu ještě hledaný výraz. Aby bylo možno používat více vyhledávačů, bude potřeba několik zásahů v Editoru registru, konkrétně v klíči HKEY_CURRENT_U­SER\Software\Mi­crosoft\Inter­net Explorer\SerchURL. Zde se vytvoří nový podklíč. Jako název podklíče se zadá příkaz, který se bude zapisovat do adresního řádku před hledaný text. (Jestliže tento podklíč pojmenujete třeba g, pak v panelu Adresa napíšete g hledany_text) V podklíči se jako jeho Výchozí hodnota zapíše URL, na které se bude odesílat požadavek na vyhledání stránek, a namísto hledaného textu v URL se použije zástupný symbol %s (pro Google bude to takto:  http://google.com/search?q=%s).

Jak vyhledávat – náměty

Především by bylo dobré využívat klávesových zkratek. V případě IE 7 Ctrl+E, u Opery a Firefoxu Ctrl+K. Po stisknutí této kombinace se ve vyhledávacím poli objeví kurzor a je možné rovnou psát. Odpadá tak nutnost práce s myší, tím je to rychlejší.

Opera umožňuje vyhledávání z rovnou z adresního řádku. A to pomocí zkratky a mezery, které se vloží před hledaný výraz. Zkratka může být definována pro každý vyhledávač. Pro Google je to tradiční „g“. Zápis v adresním řádku by pak vypadal třeba takto: g xhtml site:lupa.cz. Znamenalo by to, že se mají „vygooglit“ stránky na serveru Lupa.cz, které pojednávají o XHTML. Nabízí se tak otázka, jestli potom už v Opeře není vyhledávací pole zbytečné a nebylo by lepší se jej zbavit. Těžko na ni lze jednoznačně odpovědět. Asi záleží na preferencích toho kterého uživatele. Pamatování si a psaní zkratek nepochybně znamená určitou přítěž, na druhé straně se však ušetří cenné místo.

Pro úplnost – IE i Firefox rovněž umožňují vyhledávat z adresního řádku. Ve Firefoxu se před hledaný výraz vkládá písmeno q a mezera, v Internet Exploreru otazník a mezera.

Tip na omezené vyhledávání

Někomu se může stát, že se mu při vyhledávání informací z určitého oboru ocitají na předních místech výsledky z populárního, ale informačně nehodnotného webu. Jak se jich zbavit?

ebf - partner 1

Pro Firefox stačí upravit soubor C:\Program Files\Mozilla Firefox\searchplu­gins\google.xml.

Řádek <Param name="q" value="{searchTerms}"/> se zedituje na <Param name="q" value="{searchTerms} -site:URL">, kde URL zastupuje příslušnou doménu. (autorem tohoto nápadu byl DarkenCZ)

Používáte RSS čtečky?

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Autor je nezávislý publicista.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).