Hlavní navigace

Cloud computing ... je všude okolo nás

24. 5. 2010
Doba čtení: 11 minut

Sdílet

Autor: 29
Doby kdy pojem „cloud computing“ označoval cosi chimérického, jsou nenávratně pryč. Dnes je Cloud computing prakticky běžnou součástí každodenního používání Internetu. A už možná ani nejde o něco výjimečného.

Když se pojem „cloud computing“ objevil, bylo to něco těžko uchopitelného. A úplně v počátcích to bylo spojené se (tehdejšími) špičkovými technologiemi, nákladnou implementací a cílovou skupinou byli ti „movitější“. V průběhu let technologie pokročily, Internet se stal běžnou (a mnohdy i nevnímanou) součástí života. A stejně tak je tomu nakonec s cloud computingem.

There is a world market for maybe five computers. (Thomas J. Watson, IBM, 1943)

O tom, jak obtížné bylo tento nový termín vstřebat, ostatně hovoří i to, že se ujal v češtině v anglické podobě. A jeho český překlad je poněkud problematický. Přeci jenom „výpočetní výkon v oblacích“ by znělo divně (asi tak jako čistonosoplena), „počítání mraků“ zní jako počítání oveček, „výpočetní/in­formační mrak“ ještě hůře a „život v oblacích“ vyvolává zcela jiné představy (byť jde o významově nejbližší zpodobnění). A v problému nakonec nejsme sami, mrkněte na cloud computing u sousedů Slováků.

Dnešní „cloud computing“ je nejspíš a nejlépe charakterizovatelný jako technologie používané pro přístup ke službám na Internetu – možnosti informačních systémů a technologií jsou nabízeny jako služba, kterou uživatelé mohou používat kdykoliv, odkudkoliv a (skoro) na libovolném zařízení. Nepotřebují žádné vědomosti a schopnosti k tomu, aby takové služby získali a začali využívat (jejich používání samozřejmě nějaké ty vědomosti požaduje).

Co zůstává a co se mění: informatika v čase cloud computingu

O cloud computingu si můžete promluvit na letošním setkání BIF 2010 s těmito pá­ny:

  • Václav Mach, ředitel pro vnější vztahy (Microsoft)
  • Jiří Karpeta, ředitel divize vývoje (Microsoft)

Dobrá definice ale je i ta, která je uvedena v anglické Wikipedii: Cloud computing is Internet-based computing, whereby shared resources, software and information are provided to computers and other devices on-demand, like the electricity grid. Zatímco v té české se setkáte s poněkud záhadným omezením na „přístup pomocí webového prohlížeče“, ale tak už to u „internetové encyklopedie“ chodí.

Cloud Computing podle Gartnerů

Než se článek vydá směrem k trochu praktičtějším informacím, je vhodné projít trochou teorie. Poslouží k tomu definice a výzkumy od Gartnerů (Cloud Computing). První užitečnou věcí pro pochopení Cloud Computingu je stanovení šestí základních vlastností.

core-attributes-cloud

Orientace na služby je jasná, cloud computing poskytuje nějaké služby (e-mail, výpočetní výkon, datová úložiště, funkčnost nějakého programu).

Škálovatelnost a elasticita naznačují, že poskytované služby se pružně přizpůsobují potřebám. „Pružně“ samozřejmě platí jenom v rámci stávajících technologických možností – a pokud služba poskytovaná cloud computingem nemá v záloze dostatek počítačového výkonu a odpovídající podporu infrastruktury, tak na to nakonec její uživatelé dost rychle doplatí. Jinou důležitou vlastností je i často citovaná výhoda – služba v Cloud Computing se může vylepšovat a pružně vyvíjet, aniž by bylo nutné podstupovat klasické procesy „upgrade“ lokálně instalovaného software.

Sdílení (informací) je jedním z efektů toho, že služba zpravidla pracuje s informacemi uloženými kdesi „v mraku“ a pak už je snadné zpřístupnit tyto informace pro více uživatelů současně – a umožnit jim vzájemnou spolupráci.

Zpoplatnění za užívání je obvyklý obchodní model (a má blízko k jinému termínu, SaaS neboli Software as a Service). Platíte za dobu užívání, případně za objem uložených dat.

Zaměření na výsledek napovídá, že služby by měly (sic!) fungovat tak, aby poskytovaly co nejlepší výsledek činnosti – tedy efektivnost, snadnost používání. Z šesti definovaných vlastností jde nicméně o tu nejvíce problematickou.

Používání internetových technologií je podmínkou nutnou. Dnes je Internet jedinou globálně dostupnou službou pro datové přenosy. Byť lze očekávat, že v průběhu dalších deseti let se od klasického Internetu vše přesune do internetu mobilního.

Pro Gartnery je Cloud Computing dokonce nejdůležitější technologií pro rok 2010 – napovídá tomu ostatně i změna v žebříčku. Kde je mimochodem zajímavé si všimnout toho, že žebříček opustila unifikovaná komunikace (Cisco si toho zatím nevšimlo).

gartnertop10trends

A není tedy asi překvapivé, že Cloud computing je právě na vrcholu známé „hype cycle“ křivky, kterou Gartneři zveřejnují pravidelně každý rok. A že tedy Cloud Computing čeká hlavně strmý pád do období ztráty iluzí a v příštích dvou až pěti letech vstup do fáze produktivního užívání.

gartner-hype-cycle-2009

A protože nejdůležitější jsou nakonec jenom a pouze peníze, tak ještě jedna předpověď – vývoj příjmů v oblasti SaaS (což je nakonec nyní hlavně a hlavně Cloud Computing) v oblasti podnikových aplikací (miliardy dolarů).

Saas-revenue - gartner

Cloud computing chtějí dělat všichni

Pozice Cloud computingu na vrcholu Hype křivky má své klasické příznaky – jde o věc, o které všichni nekriticky píší (k nějaké té kritice se nicméně dostaneme) a obdivují ji. Což samozřejmě vede k odpovídající panice v manažerské oblasti a výsledkem je to, že „všichni“ chtějí dělat právě tuhle věc. A považují ji za záchranu mizejících příjmů, problematických finančních plánů a pokud možno i celosvětové krize či hladomoru. Ne nadarmo se pro CIO (Chief Information Officers) stalo Cloud Computing tak důležitým, že v rámci global annual CIO survey (opět Gartneři) bylo katapultováno z šestnácté na druhou pozici priorit. Tedy před Web 2.0, sítě, hlasovou a datovou komunikaci či bezpečnost. Dokonce i před tradiční hype v podobě BI (Business Inteligence).

cloud320

A nelze se tedy divit, že dnes „mrak“ hlavních hráčů v Cloud Computing oblasti začíná vypadat pěkně bachratě. A že v něm najdete prakticky všechna velká jména. Včetně dinosaurů mainframe computingu, kteří ke Cloud Computingu přistupuj stále stejně zkostnatělým způsobem. A najdete tam například i Dell, tedy firmu, která si kdysi před lety pokusila pojem „Cloud Computing“ patentovat.

Příznačná je i snaha Microsoftu o získání dominance a náhlé „prozření“ – Microsoft CEO Steve Ballmer je (právě teď) přesvědčený, že Cloud computing je pro Microsoft budoucnost. A jde na to typickým způsobem, například zpřístupněním Office 2010 v internetové podobě – mající ovšem do snadné použitelnosti hodně daleko.  A popravdě, největším problémem Microsoftu je Google.

“Cloud computing represents the next frontier,” Ballmer prohlásil na výročním setkání Microsoftu s šéfy firem v Silicon Valely.  “We’ve been betting or investing in the cloud for about 10 years and in earnest for about six or seven years.”

A když už jsme u jmen firem, tak neuškodí připomenout některá podstatná (ale hlavně známá či užitečná) jména. Získáte tak základní představu o jedné podstatné věci – Cloud computing se skrývá prakticky všude.

Akamai toho o Cloud computingu nikdy moc nenamluvili, ale CDN (Content Delivery Network) je typický příklad Cloud Computing platformy.

Amazon EC2 je jedním z průkopníků „virtual computing“ a Cloud computing vůbec (EC2 = Elastic Compute Cloud) a patří mezi používané platformy.

Cisco zamířilo do Cloud computingu poměrně čerstvou akvizicí společností WebEx a PostPath. Tradičně ale nejde o Cloud computing pro masy – firemní (a interní) využití je prioritou.

Citrix nabízí Citrix Cloud Center (C3) coby platformu pro poskytovatele služeb.

Google je v podstatě jedním z největších a nejpilnějších průkopníků Cloud computingu – většina služeb Google spadá právě do této oblasti. Včetně toho, že v této oblastí podal přes devět desítek patentů (máme se tedy v budoucnu na co „těšit“). A Google apps for Domains je přímou kokurencí Amazon EC2.

Microsoft jsem už zmínil, takže dodám jenom další klíčové slovo. Azure.

Oracle patří dlouhodobě k příznivcům Cloud computingu, byť se za ty desítky let vydalo různými směry (pamatujete ještě na „network computer“?). Dnes samozřejmě hlasitě říká, že mají to (jediné a správné) Cloud computing řešení.

VMware je jedním z předních poskytovatelů platforem, které umožňují Cloud computing existenci. Cloud computing se dnes prakticky neobejde bez odpovídající úrovně virtualizace.

A samozřejmě jsem vynechal řadu dalších hráčů -Adaptivity, Apache Hadoop, Bluewolf, Box-Net, Cloudera, Cloudscale, CohesiveFT, ElasticHosts, EMC, Enomalism Force.com, GoGrid/ServPath, gOS, Grid Dynamics, HP, IBM, iCloud, Intel. Joyent, Netsuite, OpenNebula, OpSource, Parallels, Penguin Computing, Platform Computing, Rackspace, Red Hat, Savvis, Sun, Unisys či Zoho. Pokud chcete kompletnější přehled, The Top 250 Players in Cloud Computing je docela dobrý pokus.

A není nezajímavé vědět, že v Praze proběhne šesté Cloud Computing Expo – 21. až 22. června.

Cloud computing prakticky

Cloud computing je tajuplný termín. A ti, co se ho snaží prodat dál, ho dělají ještě tajuplnější. Skutečnost a současnost je daleko jednodušší – Cloud computing je použití Internetu k vykonání činností, které děláte na svém počítači. A „cloud“ (mrak) je v tomto případě prostě „Internet“.

Nic zvláštního vám určitě nepřijde na použití Gmail.com pro elektronickou poštu, kalendář, kontakty či úkolník. A zároveň používáte jeden z nejtypičtějších příkladu Cloud computingu. Nejspíš někde ukládáte fotografie, ať už je to třeba Flickr.com nebo Google Picasa – oboje je další perfektní příklad Cloud computingu.

Cloud computing je služba využívání odkudkoliv a kdykoliv, většinou i z mnoha různorodých zařízení. Pixlr.com je prakticky plnohodnotná náhrada editoru fotografií ve vašem počítači. A je to Cloud computing služba.

Dropbox.com je jedna z mnoha služeb vzdáleného úložiště, nabízí gigabajty prostoru, přístupné odkudkoliv, automaticky synchronizovatelné, sdílitelné s dalšími lidmi. A je to opět další příklad Cloud Computing služby. Amazon Simple Storage Service (S3) je příklad čistě komerční varianty.

snap-eyeos-desktop

EyeOS desktop (Beta)

Cloud computing je platforma opět využitelná odkudkoliv a kdykoliv, s minimálním omezením na nutnost použití určitého operačního systému či zařízení. Ne nadarmo se o Internetu říká, že je to „operační systém budoucnosti“. Google Chrome OS (Chromium OS) je také jenom dalším vstupem Google do Cloud computingu. Platforma svého druhu je už i Google Docs a asi nelze nezmínit Facebook – ten je velkou „hrozbou“ pro nezávislost a otevřenost stávajícího Internetu právě na poli platformy.

Již zmíněný Amazon EC2, Windows Azure či Google Apps (Google App Engine) jsou dalšími příklady kompletních platforem. Good OS (gOS) je kompletní operační systém pro Cloud computing, byť pozitivní dojem trochu kazí to, že ho musíte stále instalovat. O kus dál jde EyeOS – operační systém v prohlížeči.

Cloud computing je mobilní je asi samozřejmá informace, ale iPhone či Google Android jsou dalším typickým příkladem Cloud computingu. Zejména ten druhý se s „cloud“ službami Google integruje opravdu hodně. A pak už je opravdu jedno, kde jste a co používáte – stačí vám libovolný prohlížeč. Nebo váš mobilní telefon. A všechno, co potřebujete, máte neustále u sebe.

Co získáte s Cloud Computing

Vysokou dostupnost. Zpravidla ano, tedy pokud poskytovatel Cloud computing služeb nebude mít výpadek. Pak budete mít velký problém. Pro škarohlídy je ale nutné připomenout, že i samostatná řešení (počítače, disky, servery, internetová připojení) mívají výpadky. A na rozdíl od plnohodnotných Cloud computing služeb je případná redundance problematická a nákladná. Kvalitní Cloud computing poskytovatelé mají datová centra, farmy počítačů, data i výpočetní výkon rozmístěný na mnoha různých místech, zálohovanou konektivitu.

Vzdálená úložiště i vzdálené databáze jsou připojitelné zpravidla lokálně. A jsou dostupná odkudkoliv a kdykoliv. Pokud Cloud computing platforma umožňuje vývoj vlastních aplikací, můžete získat nové aplikace se skutečně vysokou dostupností odkudkoliv a kdykoliv. Včetně určité záruky možného růstu doslova z hodiny na hodinu, nikoliv v řádu týdnů, než se vám podaří schválit, koupit  a nainstalovat nové hardware a software. 

Bezpečnost. S výhradami samozřejmě. Ukládat svá data „kamsi“ online je nejvíce citovaný nedostatek Cloud computingu. Nemáte svá data pod kontrolou, nevíte, kdo je může zneužívat, nevíte, kdo se kam může dostat.  Vaše data jsou zpravidla několikanásobně zálohovaná, takže případné poškození není rizikem – přístup nepovolaných osob samozřejmě je. Ale i zde platí, že je otázkou – máte svou firemní síť skutečně dobře zabezpečenou?

Cloud Computing přináší v oblasti bezpečnosti ale i jednu podstatnou výhodu – opravy chyb (nejenom bezpečnostních) jsou centrální. Celá platforma se „prostě“ povýší na novou verzi – ve srovnání s nutností instalace nového software na desítky až stovky míst ve firemních sítích je to nesrovnatelně rychlejší i pružnější.

Tip: Užitečné čtení The Anamoty of cloud computing pomůže pochopit různé platformy.

Mobilitu. A ta je k nezaplacení. V současnosti je k dispozici velké množství Cloud computing služeb, které vám mohou hodně zjednodušit život. Samozřejmě, za cenu „rizika“ ohrožení soukromí – svá data prostě musíte dát „někam“. Důležitá otázka je, zda výhody tím získáne převáží riziko. A také jak vám pomohou určité bezpečnostní zásady, které stačí dodržovat. Důležité je i vědět, zda něco takového skutečně potřebujete.

Cloud Computing prakticky

Přechod na Google Android mobilní telefon a ke Google (GMail) řešením vám zajistí snadnou dostupnost pošty, kalendáře, kontaktů i úkolníků kdykoliv a kdekoliv – na mobilním telefonu, ale také na libovolném počítači. Pokud vám nebude líto pár desítek dolarů, můžete přejít na Google Apps for Domains  (Apps for Business) a přesunout prakticky vše tam – včetně možnosti používat řadu užitečných aplikací a používat vše pro webhosting.

Své dokumenty můžete začít používat v Google Docs. A z vlastní zkušeností mohu říct, že tím získáte. Microsoft Office 2010 je sice skvělý, ale přeci jenom příšerně velký a komplikovaný (o tom, že je drahý, snad není ani potřeba mluvit). A otevření Google Docs pro libovolné soubory odstranilo poslední zásadní omezení. A možnost práce více lidí na jednom dokumentu je hodně užitečná.

DropBox.com či některé další vzdálená uložiště jsou použitelná pro uložení všech dokumentů (nemají velikostní omezení jako Google Docs) a navíc nabízejí možnost synchronizace mezi počítači (a přístup i z mobilního telefonu). Pokud hledáte řešení pro backup, Mozy Backup je dobrý nápad.  Pokročilejší služby tohoto druhu navíc nepočítají jenom s Windows, takže nebudete mít problém ani pod některým z Linuxů.

Užitečné je Windows Live SkyDrive – snaha Microsoftu o vytvoření Cloud computing pro masy sice typicky kulhá v jednoduchosti, ale pokud používáte čistě Microsoft technologie, je to dobrá volba. Pokud budete chtít vzdálená uložiště používat, doporučím ještě věnovat pozornost Gladinet klientu.

MMF24

Flickr či Picasa poslouží pro ukládání a práci s fotografiemi víc než snaha vytvářet si úložiště fotek někde jinde. 

Pokud potřebujete ještě více, Amazon EC2, Windows Azure či Google Apps byly již zmíněny jako plné aplikační platformy. Programovatelné, s databázemi, souborovými systémy a řadou dalších možností.

Používáte některou oblast Cloud Computingu?

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Konzultant a publicista, provozuje www.pooh.cz. Podle některých si myslí, že rozumí všemu, sám je však přesvědčen o pravém opaku a ani v 30+ letech nedokázal přijít na to, jak mít peníze a nepracovat.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).