Hlavní navigace

Co všechno si chcete platit v ceně české domény

26. 11. 2008
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: 29
Platba za registraci a vedení domény .cz nepokrývá jen samotné náklady, sdružení CZ.NIC pravidelně vytváří zisk. Ten je investován do vybraných projektů. Je lepší podporovat vybrané projekty nebo snížit cenu za registraci domény?

Každým rokem se scházíme nad rozpočtem CZ.NICu. Tento rozpočet je již řadu let přebytkový. To je pochopitelně v pořádku, kéž by takovou rozpočtovou kázeň vykazoval i náš stát. Loni se zdařil přechod na vlastní systém a výrazně poklesla velkoobchodní cena českých domén, tedy cena, za kterou CZ.NIC prodává domény registrátorům. Za tyto výkony patří představenstvu a zaměstnancům velký dík, to nelze než považovat za posun správným směrem. Velkým tématem k diskusi je otázka, co by si vlastníci domén přáli za cenu, kterou za doménu platí, protože dnes v ní není obsažena jen správa domény, ale i podpora dalších projektů s vedením domény nesouvisejícími.

Projekty v rámci CZ.NIC

Momentálně hlavní produkt CZ.NICu, tedy domény druhé úrovně v TLD .cz, financuje mnoho dalších aktivit. Předně to je český ENUM projekt, což je sice zajímavý experiment určený pro internetovou telefonii, ale jeho praktické využití je diskutabilní. Za ENUM čísla (tedy domény nižších úrovní pod 0.2.4.e164.arpa) se vybírají směšné částky 1 Kč za jedno ENUM číslo.

Další věc, na které CZ.NIC intenzivně pracuje, je projekt DNSSEC, což je systém, jehož účelem je ověření, že odpověď na váš DNS dotaz je správná a tedy že stránky, na které se připojujete, patří skutečně vaší bance a nikoli třeba ruskému nebo tureckému hackerovi. DNSSEC kupříkladu zcela řeší problém DNS spoofingu, tedy podstrčení jiné IP adresy k určitému doménovému jménu.

Platit z domén projekty či jen doménu

Za snahu o zabezpečení systému DNS pochopitelně patří CZ.NICu velký dík, stejně jako za propagaci technologie DNSSEC mezi ostatními členy sdružení a vlastníky českých domén. Každopádně je na místě otázka, zda uživatel chce ENUM křížově financovat z peněz, které platí za svoji doménu. Zda by spíše nebylo od věci, kdyby si na sebe ENUM konečně vydělal sám – a registrace domény v TLD .CZ by mohla být o to levnější.

Samozřejmě se nabízí otázka, co se má stát, když si na sebe český ENUM nevydělá. V tom případě jsem toho názoru, že projekt, který si na sebe nevydělá, nemá nárok být živen na úkor někoho jiného. Ano, je jednoznačné, že značná část infrastruktury pro český ENUM je identická s tou, která se používá pro provoz top-level domény .cz a proto je poměrně obtížné zjistit skutečný náklad na projekt ENUM vedle .cz, ale to pochopitelně neznamená, že by uživatel jedné služby měl křížově financovat službu jinou, spíše to znamená, že je nezbytné hledat způsob, jak se k těm číslům, která se co možná nejvíce blíží realitě, dobrat. Například sečíst počet všech zaregistrovaných .cz a ENUM domén a touto sumou vydělit náklady.

Jak využít zisk CZ.NIC

Druhá věc je využití zisku, který CZ.NIC z.s.p.o. vytrvale už od roku 2004 vytváří. Čas od času se objeví nějaký návrh, jak tento zisk využít. Je pochopitelné, že rozdělovat jej zpět uživatelům TLD .cz není z celé řady důvodů možné. Už jen právní forma z.s.p.o. nic takového neumožňuje a tak se hledá způsob, jak zisk využít ve prospěch „Good of the Internet“. A zde je na místě se vlastníků českých doménových jmen zeptat, zda chtějí ze svých poplatků financovat projekty ve prospěch universálního internetového dobra nebo zda chtějí o příslušnou část snížit poplatky za své domény a na případné projekty pak přispět, například z těch ušetřených peněz.

Pokud se na nějaký takový projekt nesežene dostatek finančních prostředků jinak, je podle mne zjevné, že o takový projekt česká internetová veřejnost nemá zájem a je proto v pořádku, že se z jejích peněz nebude financovat. A naopak, je možné, že se najde projekt, který bude natolik zajímavý, že bude v konečném efektu financován mnohem rozsáhleji a lépe, než kdyby se financoval pouze z poplatků za doménová jména. Přehlednost oddělených účtů podobných non-core projektů a samotných doménových služeb také není úplně nežádoucí. Každopádně jsem přesvědčen, že se CZ.NIC nedostatečně ptá držitelů doménových jmen na to, co od něj vlastně očekávají. Jsem také přesvědčen, že ptát se členů sdružení nestačí, vezměme si jen pouhý poměr členů sdružení k množství všech držitelů českých doménových jmen. Navíc konečná finanční tíže toho řešení je právě na držitelích doménových jmen.

MM socky3

A co vy? Chcete, aby z vašich peněz bylo financováno internetové dobro, nebo dáváte přednost snížení velkoobchodních cen českých domén na sumu, odpovídající reálným nákladům na samotné poskytování této služby? A jste ochotni ze zbylé části přispět například na vývoj nových implementací DNSSEC nebo na testování bezpečnosti různých internetových aplikací?


K tomuto článku doporučujeme přečíst si článek Ondřeje Filipa z CZ.NIC: CZ.NIC chce přinášet služby pro lokální internetovou komunitu, v němž jsou probírány investice do projektů v rámci CZ.NIC.

Jak se podle vás mají financovat ostatní projekty obecné internetové povahy?

Autor článku

Autor působí ve společnosti Quantcom. Povinnosti ukládané státní správou telekomunikačním společnostem považuje za zbytečné, škodlivé a poškozující především zákazníky.