Hlavní navigace

ČRa spustily v Praze WiMAX

20. 1. 2009
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

 Autor: 29
České Radiokomunikace rozšířily své portfolio o dvě nové bezdrátové datové služby na bázi technologie WiMAX, po jedné pro rezidenční a firemní zákazníky. Zatím jsou dostupné jen v Praze, ze čtyř základnových stanic. Fungují v pásmu 3,5 GHz na principu FDD a nabízí až 5 Mbit/s symetricky. Firmy k nim získají i SLA.

Soudě podle názorů, které se stále dokola objevují v nejrůznějších diskusních fórech, mělo by Pražákům být skutečně hej. Tedy alespoň pokud jde o nabídku a dostupnost broadbandu, kterou prý mají nejlepší a nejširší  v celé ČR.

Do této představy „saturace broadbandem“ ale poněkud nezapadá skutečnost, že i na území Prahy se stále objevují nové možnosti připojení. A nejsou to jen stále stejné technologické varianty, založené tu na ADSL, tu na WiFi, kabelu, optice či nějaké proprietární bezdrátové technologii – a jen oblečené do jiného marketingového kabátu, případně jen přeprodané někým jiným.

Nejnověji  byly možnosti připojení  v Praze rozšířeny i o technologii WiMAX. Postaraly se o to České Radiokomunikace, které právě ke včerejšímu dni spustily nové služby na bázi technologie WiMAX. Využívají (licenční) pásmo 3,5 GHz na principu FDD a staví na produktech řady BreezeMax od společnosti Alvarion (s certifikací z roku 2006).

Business WiMAX a Premium WiMAX

To, co včerejším dnem spustily  České Radiokomunikace, je po stránce použité technologie jedno řešení,  ale po marketingové stránce jde o dvě služby se samostatnými názvy, různými  cílovými skupinami a hlavně rozdílnými podmínkami, včetně těch cenových.

Začněme službou, která je určena pro rezidentní zákazníky. Tedy pro domácnosti, případně doma podnikající jednotlivce, ale nikoli pro klasické firmy. Jde o službu s názvem Premium WiMAX, která má jen jednu rychlostní variantu: nesymetrických 3/1 Mbit/s, s agregací 1:40, bez objemových limitů a s jednou dynamicky přidělovanou neveřejnou IP adresou.  A s cenou 990 Kč měsíčně, již včetně DPH.

Druhá služba už je určena pro firmy, a to od nejmenších až po střední. Jmenuje se příznačně Business WiMAX, a již nabízí širší škálu rychlostních variant: od nesymetrických 3/1 Mbit/s, s agregací 1:20, až po symetrických 5/5 Mbit/s, s agregací 1:4. Ceny začínají na 1490 Kč bez DPH, zřejmě za nejnižší zmíněnou variantu (3/1 Mbit/s, 1:20) – ale jinak jsou ceny individuální, závislé i na tom, zda zákazník odebírá ještě nějaké služby od ČRa.

Dalším významným rozdílem mezi oběma variantami je existence smlouvy SLA (Service Level Agreement), garantující určitou míru kvality a dostupnosti služby: zatímco rezidentní zákazníci si o ní mohou nechat zdát (neboť součástí služby Premium WiMAX není),  firemní zákazníci ji v rámci služby Business WiMAX dostávají automaticky, prý na úrovni 99 % (dostupnosti).

Obě nové služby na bázi WiMAX jsou přitom čistě datové, ale České Radiokomunikace k nim zákazníkům jistě rády nabídnou také služby hlasové, jako nadstavbu. Pro firemní zákazníky je určena služba Business e-call, která funguje na bázi VoIP, a v rámci služby Business  WiMAX pro ni může být (dynamicky, na základě potřeby) vyhrazena potřebná kapacita pro vedení hovorů, tak, aby je případné datové přenosy nenarušovaly.

Jednorázový zřizovací poplatek  za službu, zahrnující proměření signálu a instalaci, je 1990 Kč, do konce února platí promo nabídka zřízení  za 1 Kč. Úvazek zákazníka je na 18 měsíců.

Jaké je pokrytí?

Pokud jde o dostupnost, resp. pokrytí, to je dáno existencí (pouhých) čtyř základnových stanic, umístěných na Žižkovské televizní věži, telekomunikační věži na Strahově, na Proseku a Chodově, viz následující mapa.

mapa ZS WiMAX CRa

Tyto čtyři základnové stanice kolem sebe vytváří pokrytí, které ukazuje druhá mapa. Jde přitom o pokrytí vypočítané a nikoli naměřené, které bere v úvahu profil terénu, ale nikoli již vliv budov. Navíc jde o „outdoorové“ pokrytí, vyžadující venkovní  anténu (o průměru 20 cm a 10 metrů vysoko). Předpokládá se, že v okruhu do 2 kilometrů by mělo být možné i „indoor“ pokrytí, v rámci kterého lze vystačit s vnitřním koncovým zařízením (s integrovanou anténou).

pokryti WiMAX CRa

Za zmínku ještě stojí i skutečnost, že nyní zprovozněné služby jsou pouze „fixní“, a nikoli „nomádní“, natož pak „mobilní“: zákazník je vázán na konkrétní základnovou stanici, ke které se připojuje, a současné řešení nepodporuje přechod k jiné základnové stanici.

Proč (až nyní)?

Pojďme nyní od konkrétních detailů nových služeb k obecnějším aspektům a souvislostem. Třeba k tomu, proč si České radiokomunikace vybraly právě WiMAX. A proč právě teď.

O samotném WiMAXu bylo již napsáno mnoho. Koho tato technologie zajímá po věcné stránce, najde řadu zajímavých článků i zde na Lupě. Včetně informací o tom, že WiMAX v ČR není žádnou velkou novinkou, ale již je zde rutinně provozován. Pravdou ale je, že není provozován celoplošně, ale jen izolovaně – jen v některých lokalitách, a to možná spíše ještě těch menších, než větších a největších. A také bez většího „mediálního ohlasu“.

Z tohoto pohledu může nyní, v souvislosti s oznámením Českých Radiokomunikací, vyvstat spíše otázka: „proč až nyní“? Proč nebyl WiMAX nasazen i v Praze ještě dříve?

Zde si dovolím trochu zaspekulovat a vyjádřit názor, že teprve nyní začal pro WiMAX na území Prahy alespoň nějak vycházet jeho “business case“.  A to hlavně kvůli tomu, jak se vyvíjí situace kolem zpřístupněných místních smyček, které i České radiokomunikace vyžívají k budování své vlastní sítě a připojování svých byznysových zákazníků z řad středních až menších firem: LLU se k tomuto účelu hodí čím dál tím méně.

Důvodem je kombinace více faktorů. Jedním z nich je to, že i po Praze ještě LLU někde není dostupné. Jinde zase „už není“ dostupné, buď kvůli vyčerpání stávajících kapacit, nebo kvůli tomu, že při větší koncentraci smyček s nasazenou DSL technologií (ať již na bázi LLU či přímo v rámci ADSL služeb) už nastávají problémy se vzájemným ovlivňováním jednotlivých smyček mezi sebou. A pokud pak lze v rámci LLU vůbec nějakou DSL technologii nasadit, pak třeba jen s nižší rychlostí, než jaká by byla zapotřebí pro obsloužení konkrétního firemního zákazníka.

A tak České Radiokomunikace potřebují nějakou alternativu. Vlastně spíše komplement k LLU, tam kde toto nelze využít. Navíc ve srovnatelných cenových relacích (tj. něco ne moc  drahého), s možností dosáhnout srovnatelných přenosových kapacit (včetně symetrických variant), a také s dostatečnou spolehlivostí, aby se firemním zákazníkům mohlo nabídnout  SLA. 

Jistě, České Radiokomunikace mají již delší dobu k dispozici další technologická řešení, také na bázi bezdrátových technologií. Ale nové řešení na bázi WiMAXu nabízí lepší poměr výkon/cena, i možnost dosahovat vyšších rychlostí.

Například na dosavadním systému Angel, který funguje také v licenčním pásmu 3,5 GHz, nabízí Radiokomunikace jen asymetrické přenosy s rychlostmi  na downstreamu 512 či 1024 kbit/s, zatímco nový WiMAX začíná na 3Mbitech/s, umožňuje i symetrii rychlostí, a je také znatelně levnější.  

Podobně dosavadní služba Premium Sky, provozovaná v bezlicenčním pásmu 5,4 GHz na technologii Motorola Canopy, nabízí také jen asymetrické rychlostní varianty a končí na 1 Mbitu/s na downstreamu. A vzhledem k využití bezlicenčního pásma s možností SLA nepočítá.

MM socky3

Jak dál?

Pokud ČRa v Praze s WiMAXem uspěje, určitě ho rozšíří i do dalších lokalit. Vzhledem k tomu, že České Radiokomunikace nemají plošnou licenci pro pásmo 3,5 GHz, je ale jisté, že skutečně půjde jen o konkrétní lokality, kde se podaří získat lokální oprávnění (dříve licenci), a kde také bude možné očekávat dostatečný zájem firemních zákazníků (aby opět „vycházel business case“).

Konkrétní plány na rozšiřování WiMAXu do dalších měst však včera České Radiokomunikace neprozradily. Vše se prý bude odvíjet od toho, jak se bude dařit WiMAXu v Praze. A ze svých plánů a očekávání naznačily jen to, že očekávaný poměr mezi počty rezidenčních a firemních zákazníků (resp. zákazníků služeb Premium a Business WiMAX) je 1:9. I to potvrzuje, kam se svým WiMAXem České Radiokomunikace míří.

Je v Praze ještě prostor/příležitost pro WiMAX?

Autor článku

Autor byl dlouho nezávislým konzultantem a publicistou, od 8.6.2015 je členem Rady ČTÚ. 35 let působil také jako pedagog na MFF UK v Praze.