Hlavní navigace

ČTÚ se vyjádřil k problematice zapůjčených zařízení

Jan Brychta

Dodání modemu potřebného pro internetové připojení není podle aktuální monitorovací zprávy Českého telekomunikačního úřadu službou elektronických komunikací.

Doba čtení: 1 minuta

Podle aktuálního vyjádření ČTÚ tomuto úřadu nepřísluší rozhodovat o náhradě za nevrácená zařízení. I když takové zapůjčené zařízení může být nezbytným technickým prostředkem, bez kterého není možné navázat internetové připojení v souladu se zvolenou službou, není podle vyjádření ČTÚ v květnové monitorovací zprávě dodání takového zařízení službou elektronických komunikací. ČTÚ proto nemá podle pravomocného rozhodnutí možnost rozhodnout o nárocích z nevrácení modemu v rámci účastnického sporu.

Ve zmíněné zprávě ČTÚ dále informuje o pokutě 4,2 milionu korun, kterou udělil společnosti PPL za neoprávněné podnikání v oblasti poštovních služeb. Rozhodnutí nabylo v květnu právní moci.

Content

V části věnované ochraně spotřebitele rozebírá monitorovací zpráva problematiku přenositelnosti čísel. Zmiňuje nutnost před samotným přenesením čísla vypořádat závazky s opouštěným poskytovatelem – typicky ukončit smlouvu dohodou nebo výpovědí. Jak ale upozorňuje monitorovací zpráva, při splnění všech podmínek pak lhůta pro přenesení čísla nesmí překročit čtyři pracovní dny od podání žádosti u nového operátora, není-li dohodnuta doba delší.

Zpráva také poukazuje na zájem o nové možnosti využití měření v aplikaci NetMetr. Ta od nedávné aktualizace umožňuje provádět měření parametrů internetového připojení pomocí webového klienta z libovolného prohlížeče, zatímco dříve fungovala jen přes mobilní aplikace. 

Našli jste v článku chybu?