Hlavní navigace

ČTÚ vs. Telecom: jak to bylo s dopisem?

25. 3. 2002
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

Dnes již je zřejmé, že inkriminovaný dopis od Českého Telecomu se skutečně týkal služby X-Call. Nejspíše ale byl napsán tak nešikovně, že každá ze stran měla důvod jej interpretovat úplně jinak. Regulátor jako avízo, že nedojde k naplnění požadavků zákona, a Český Telecom jako něco, co s volbou operátora vůbec nesouvisí.

Minulý týden rozvířila dění na naší telekomunikační scéně zvláštní „dopisová aféra“. Odstartoval ji předseda Českého telekomunikačního úřadu (ČTÚ), když v úterý na tiskové konferenci seznámil přítomné novináře s tím, že jeho úřad dostal od Českého Telecomu dopis, ve kterém Český Telecom sděluje, že do konce června t.r. nestihne zavést ve své síti volbu operátora (což mu ale ukládá platný telekomunikační zákon). Byl jsem u toho osobně a můj dojem byl takový, že David Stádník to prezentoval spíše jako sdělení o absenci předstihu, neboli to, že Český Telecom nestihne zavést volbu operátora s předstihem před nejzazším možným termínem. Ostatně to, nač David Stádník reagoval především, byla absence „ujišťujícího dovětku“, kterým by Český Telecom ubezpečil regulátora, že po 1.7.2002 už volba operátora v jeho síti bude k dispozici. Takovéto ujištění si David Stádník také explicitně vyžádal po generálním řediteli Českého Telecomu formou samostatného dopisu.

Prakticky bezprostředně po tiskové konferenci ČTÚ, jen co stačila vyjít první agenturní zpráva ČTK, zareagoval i Český Telecom. V první, velmi krátké tiskové zprávě, popřel že by informoval regulátora o jakémkoli zdržení ve věci zavádění volby operátora.

Večer, v hlavních zpravodajských relacích České televize a TV Prima, se objevily informace o celé kauze a zástupci Českého Telecomu zde zopakovali své stanovisko, že nic takového jako odklad zavedení volby operátora neplánují a nikomu to neavizovali. Zajímavý byl v této souvislosti jeden z ilustračních obrázků na TV prima, který citoval z předmětného dopisu.

Ještě v úterý večer, těsně po půlnoci (tedy vlastně již ve středu), vystoupila na TV Prima v pořadu K věci! ředitelka komunikace Českého Telecomu Dana Dvořáková a uvedla, že se jednalo o zcela jinou službu – prý o službu X-Call. Z kontextu se dalo soudit, že to na ČTÚ měli celé nějak poplést.

Co říká ČTÚ?

Druhý den jsem vznesl na ČTÚ dotaz, zda neplánují dopis zveřejnit nebo alespoň ukázat novinářům, aby se vše vyjasnilo. Odpověď od Davida Stádníka byla taková, že o zveřejnění neuvažují (prý jde o korespondenci mezi ČTÚ a Českým Telecomem), ale v odpovědi byla citace inkriminované pasáže:

Dále si dovoluji informovat, že pro nedokončenou digitalizaci a úpravu systémů (…) nemůže naše společnost do konce června 2002 zavést ani službu výběr provozovatele volbou kódu 10×x, tím méně 10×xx.

To se shoduje s tím, co bylo v ilustraci na TV Prima již v úterý (jen s vynecháním zmínky o systému S12 firmy Alcatel). Z odpovědi Davida Stádníka jsem se také dozvěděl, že dopis obsahující citovanou pasáž se skutečně týkal problémů se službou X-Call, je datován k 7.3.2002, neobsahoval žádnou zmínku o situaci po 1.7.2002 a podepsal jej zástupce Českého Telecomu odpovědný mj. za vztah k regulačnímu orgánu.

Co říká Český Telecom

Český Telecom zareagoval ve středu 20.3.2002 vydáním další tiskové zprávy, ve které znovu ubezpečuje, že na jeho strategii a záměrech se nic nemění a že volbu operátora stihne zavést v zákonem stanoveném termínu.

Dokonce znovu po hodně dlouhé době uspořádal (v pátek 22.3.2002) pro novináře pracovní setkání k problematice zavádění volby operátora. Přítomen byl viceprezident pro sítě Petr Slováček a dále Jiří Pavel, který má v Českém Telecomu zavádění volby operátora na starosti. Byli jsme zde znovu ujištěni, že Český Telecom svému závazku ze zákona dostojí a celkem otevřeně se hovořilo o postupu prací na zavádění této služby. Ve stručnosti a s určitým zjednodušením lze říci, že technické aspekty celé věci jsou víceméně dořešeny, ale o cenových otázkách se ještě ani nezačalo jednat. Vše by ale již mělo být připraveno k tomu, aby Český Telecom mohl vydat svou aktualizovanou Referenční nabídku propojení (RIO) s představami o cenách a dalších cenových aspektech – což se ale dosud nestalo.

Pokud se tak stane v nejbližších dnech a počátkem dubna se začne jednat, předpokládám, že se naplní scénář, který jsem popsal již v předchozím článku – že cenové požadavky Českého Telecomu v jeho nabídce RIO budou silně nadsazené, pro ostatní operátory nepřijatelné a lhůta 90 dnů vyprší bez dosažení dohody. Teprve pak nastoupí ČTÚ a začne se celou situací zabývat, což také nějakou dobu potrvá.

Mezitím bude magické datum 1.7.2002 zřejmě již daleko za námi, závazek ze zákona bude splněn (Český Telecom umožnil ve své síti volbu operátora), ale reálná konkurence na trhu nebude – protože alternativním operátorům potrvá ještě delší dobu, než se doslova protrpí martyriem dohadování, odvolávání k regulátorovi, čekáním na jeho verdikt a následným vyjasňováním toho, co vlastně měl ČTÚ na mysli, případným dalším odvoláváním atd.

O čem dopis skutečně byl?

Zpět ale k meritu věci – k samotnému dopisu, který 7.3.2002 poslal Český Telecom regulátorovi a který se stal zdrojem celé kontroverze. I o něm se na závěr pátečního setkání s novináři mluvilo. Za sebe jsem si z toho odnesl následující závěr:

  • dopis se týkal služby X-Call (což potvrzují obě strany)
  • předmětem dopisu skutečně byl problém se službou X-Call. Český Telecom na ni má od ČTÚ výjimku, která mu umožňuje nabízet tuto službu s prefixem 052 (což je jinak podmnožina „volačky“ do Brna, kde ale žádné z místních čísel nezačíná na 2). Jde ale skutečně o výjimku, a to dočasnou, platnou do konce března t.r. Po skončení této časově omezené výjimky měl Český Telecom již rovnou přejít na řádné (systémové) řešení této služby a poskytovat ji s prefixem 10×x jako službu na bázi volby operátora.
  • podle toho, co říkají zástupci Českého Telecomu, mělo být předmětem dopisu sdělení ve smyslu: „Výjimka končí v březnu, ale v mezidobí od dubna do konce června ještě nestihneme použít pro X-Call ‚řádné‘ řešení s prefixem 10XX (ani 10×xx) pro volbu operátora.“ Proto žádali o nějaké jiné řešení (o němž ale obě strany shodně mlčí…)

To koresponduje s interpretací, že Český Telecom nezavede volbu operátora s žádným předstihem oproti samotnému konci června. Zřejmě to ale celé bylo napsáno poněkud nešikovně, takže každá ze stran to pochopila podle svého – Český Telecom jako zmínku o službě X-Call, bez souvislosti s termínem zavedení samotné volby operátora, a ČTÚ jako obecnější tvrzení, které se dotýká i volby operátora jako takové. Obě strany měly ze svého pohledu nejspíše velký kus pravdy, a šlo vskutku o nepříjemné nedorozumění.

MMF24

Zajímavý je na celé kauze ještě jeden další aspekt. Když se o celé záležitosti na pátečním setkání s představiteli Českého Telecomu mluvilo, sice to tam nezaznělo explicitně, ale z kontextu jsem vytušil, že nejde o první podobné nedorozumění. Dosud se ale prý všechna řešila jaksi „pod pokličkou“, přímo mezi představiteli zúčastněných subjektů, bez účasti veřejnosti a hlavně bez medializace. Toto byl patrně jeden z prvních případů svého druhu.

Myslím, že i jako novináři se budeme muset teprve učit takové interpretovat a správně na ně reagovat.

Kdo je podle vás hlavním viníkem celé aféry?

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Autor byl dlouho nezávislým konzultantem a publicistou, od 8.6.2015 je členem Rady ČTÚ. 35 let působil také jako pedagog na MFF UK v Praze.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).