Hlavní navigace

Černá kronika českých telekomunikací, část III.

20. 3. 2002
Doba čtení: 8 minut

Sdílet

Po včerejší tiskové konferenci Českého telekomunikačního úřadu (ČTÚ) to vypadá, že na volbu operátora od 1.7.2002 můžeme zapomenout. Vedou k tomu ale jiné důvody než ty, které včera způsobily mediální přestřelku mezi ČTÚ a Českým Telecomem. Jde hlavně o (ne)schopnost regulátora zasahovat do sjednávání podmínek této služby.

Včerejší tisková konference Českého telekomunikačního úřadu (ČTÚ) se těšila velkému zájmu novinářů. Zřejmě nejen proto, že tiskovky ČTÚ jsou poměrně vzácné (předchozí se prý konala před rokem), ale hlavně kvůli současnému dění v českých telekomunikací, které nevěští nic dobrého. Mluvilo se o celé řadě věcí, ale všemu vévodila dvě témata: zavedení volby operátora a metoda LRIC. Ani v jednom případě to ale nebylo moc radostné povídání.

Žádný předstih nebude

Ohledně volby operátora způsobila největší rozruch informace předsedy ČTÚ Davida Stádníka o tom, že 7.3.2002 dostal jeho úřad dopis od Českého Telecomu, v němž Český Telecom informuje regulátora, že do konce června 2002 nebude ve své síti schopen zavést volbu operátora.

K tomu je vhodné dodat, že platný telekomunikační zákon (č. 151/2000 Sb.) požaduje ve svém paragrafu č. 78 po Českém Telecomu, aby umožnil ve své síti volbu operátora (ve variantě s krátkou individuální předvolbou) nejpozději do 30. června 2002.

Přesné znění dopisu samozřejmě nemám k dispozici, ale očekával bych, že tam bude spíše formulace, která fakticky říká, že Telecom nebude schopen zavést volbu operátora s předstihem před nejzazším možným termínem. To by mi přesně zapadalo do taktiky Českého Telecomu důsledně a do poslední „mrtě“ využít možnosti, které mu zákon dává. No a zákon přeci Českému Telecomu neukládá, aby volbu operátora umožnil s jakýmkoli předstihem! Takže mám-li dále spekulovat, Český Telecom dostojí svému závazku a k půlnoci z 30. června na 1. července 2002 ohlásí splnění zákonem dané povinnosti. Jinou otázkou ale je, zda takto zprovozněná volba operátora bude mít nějaký pozitivní přínos pro uživatele (o tom dále).

Co způsobilo mediální přestřelku

Předseda David Stádník včera také vyjádřil své pochybnosti nad tím, zda Český Telecom volbu operátora stihne v zákonem stanoveném termínu. Doslova řekl:

Máme určité pochybnosti, zda zejména ze strany dominantního operátora bude služba technicky zabezpečena.

Současně s tím upozornil na to, že ve zmíněném dopise od Českého Telecomu chybí jakákoli zmínka o tom, co bude po 1.7.2002 (tedy například ujištění, že sice žádný předstih nebude, ale v zákonem stanoveném nejzazším termínu to Český Telecom stihne). Toho se hned chytla média a rázem se začaly objevovat články s titulky jako:

ČTÚ: Telecom možná nestihne zavést volbu operátora v polovině roku(České noviny)

ČTÚ: Volání s jiným operátorem ohrožují problémy Telecomu(Flashnew­s)

ČTÚ: Telecom včas nezavede volbu sítě(iDNES)

ČTÚ má pochybnosti o tom, že Telecom neporuší zákon (Moje noviny)

které vše prezentovaly již jako hotovou věc. Na to obratem zareagoval Český Telecom, když vydal tiskovou (mini)zprávu s následujícím obsahem:

ČESKÝ TELECOM plánuje zavést službu Volba provozovatele v zákonem stanoveném termínu, tedy do 30. června roku 2002. Jakékoliv informace o údajném plánovaném posunu implementace této služby jsou nepravdivé. ČESKÝ TELECOM neinformoval Český telekomunikační úřad (ČTÚ) o žádném zdržení v této věci.

ČESKÝ TELECOM proto ještě dnes požádá ČTÚ o vysvětlení tvrzení, která padla na dnešní tiskové konferenci.

Zajímavé vysvětlení nabídla včera TV Prima ve své hlavní večerní zpravodajské relaci:

V dopise se hovoří o jiné službě," říká Telecom, „možnost volby operátora k danému termínu připravujeme“.

Na kameru se vyjádřila i ředitelka komunikace (matoucího titulku TV Prima si nevšímejte – pozn. edit.) Českého Telecomu:

My máme všechny práce naplánovány tak, abychom tuto službu byli schopni zavést do poloviny roku.

Snad tím mínila letošní rok, 2002.

Pozdě večer pak v pořadu „K věci“ na Primě rezolutně tvrdila, že celý dopis se týkal úplně jiné služby – služby internetového volání XCALL, u které prý chce Český Telecom zachovat její prefix 052.

Regulace morálním apelem?

David Stádník včera také zmínil, že požádá dopisem ředitele Českého Telecomu o vysvětlení celé záležitosti a upřesnění toho, jaký bude stav po 1.7.2002 (žádosti o vysvětlení se na cestě mezi ČTÚ a Českým Telecomem zřejmě budou křižovat). Kromě toho ale zmínil i to, že požádá resortního ministra (Jaromíra Schlinga), aby zástupci státu ve vedení Českého Telecomu apelovali na včasné zavedení volby operátora (jinými slovy: na dodržení povinnosti, která pro Český Telecom vyplývá ze zákona).

To je dosti zvláštní postup pro nezávislého regulátora, před kterým by se operátoři měli třást o svou licenci – tu jim totiž na základě paragrafu 27 platného telekomunikačního zákona může odebrat mj. v případě, že neplní své zákonem stanovené povinnosti. Že by byla příčina v tom, že Český Telecom žádnou licenci nemá, a tudíž o ni ani nemůže přijít (stále totiž funguje na základě pověření, získaného již v předchozích letech)?

Proč tedy náš ČTÚ reguluje morálním apelem, a nikoli explicitnějšími nástroji, třeba ukládáním pokut či dokonce odejmutím licence?

Odpověď včera naznačil sám David Stádník: zákon prý mu nedává dostatek pravomocí pro účinnou regulaci. Zmiňoval například to, že za nesplnění povinnosti zavést včas volbu operátora nejsou v zákoně uloženy žádné sankce. Má jistě pravdu v tom, že tam skutečně není napsáno něco jako: „Neumožníš-li včas zavedení volby operátora … dostaneš …“.

Ale vždyť jsou tam obecnější ustanovení, která úřadu dovolují ukládat pokuty, například tehdy když operátor:

(…) neumožnil propojení jiné sítě se svou sítí, přístup ke své síti nebo připojení telekomunikačního zařízení ke své síti, popřípadě znemožnil uzavření smlouvy o propojení, přístupu k síti nebo připojení,

a dokonce umožňují ČTÚ odebrat licenci v případě neplnění zákonem stanovených povinností (podle již zmiňovaného par. 27). Ale k tomu by se asi museli vyjádřit právníci.

Nikdo to regulátorovi dosud neřekl!

S nedostatkem pravomocí regulátora, ať už skutečným nebo jen domnělým, souvisí i moje hlavní obava ohledně volby operátora. Ono totiž nejde jen o to, aby Český Telecom umožnil něco ve své síti. Jde především o to, aby některý jiný provozovatel této možnosti mohl reálně využít a mohl začít nabízet koncovým zákazníkům své služby. Co nám bude platné, když 1.7.2002 Český Telecom ohlásí, že splnil zákonem stanovený požadavek a umožnil ve své síti zavedení volby operátora, když žádný jiný provozovatel to nebude moci využít a nabídnout jako alternativu volání přes svou síť? Co když to technicky bude možné, ale ekonomicky to bude zcela neúnosné (nerentabilní)?

Aby volba operátora měla reálný smysl a lidé si mohli vybírat mezi více provozovateli, přes které chtějí vést své hovory, musí existovat na trhu určitá minimální nabídka takovýchto služeb. Ta nespadne z nebe úderem půlnoci z 30.6. na 1.7.2002. Alter­nativní operátoři se na ni musí určitou dobu připravovat, vést jednání s dominantním provozovatelem, dohodnout se s ním na technických i cenových podmínkách, rozjet marketing nové služby atd. To celé určitou dobu trvá (a navíc se předpokládá, že i cenové aspekty budou takové, aby poskytování služeb na bázi volby operátora nebylo pro alternativní provozovatele prodělečné).

David Stádník včera na tiskové konferenci říkal, že jeho úřad nemá ze zákona žádné pravomoci na to, aby stanovil nějaké konkrétnější podmínky této služby (volby operátora). Proto prý alespoň, nad rámec svých povinností, inicioval vznik „neformálního fóra“, kde probíhají jednání mezi provozovateli ve snaze najít společný konsensus. Fakticky se tak děje na půdě APVTS (Asociace provozovatelů veřejných telefonních sítí), v jednotlivých pracovních skupinách, za spoluúčasti ČTÚ.

Nalezení takové shody, neboli dohoda s dominantním operátorem bez zásahu regulátora, by podle mého názoru byla premiérou – pokud mě paměť neklame, každé významnější domluvě s Českým Telecomem (uzavření základní propojovací smlouvy na hlasové služby, dodatků ohledně dalších služeb atd.) vždy předcházelo konstatování rozporu a direktivní rozhodnutí ČTÚ, případně ještě vyřešení dalších sporů a nejasností.

Když jsem se ptal na to, zda regulátor má právo zasáhnout v případě, že ke konsensu nedojde, odpovědi jsem rozuměl tak, že ČTÚ bude nějak řešit až případné spory, ale i zde to prý bude nesmírně komplikované a že dnes nikdo neví, jak to vlastně po 1.7.2002 bude. Na jakékoli proaktivní činnosti, typu stanovení přesnějších podmínek služeb, prý regulátor nemá oprávnění. To se zřejmě týká i cenových aspektů – když se Jan Sychra ze serveru Telefonie.cz ptal na ceny za volbu provozovatele (nikoli na ceny pro koncové zákazníky, ale na poplatky, které si budou operátoři platit navzájem), David Stádník odpověděl, že je nezná – prý jim (rozuměj: regulátorovi) dosud nikdo neřekl ani na jakém principu budou stanoveny!

Jak to dopadne?

Takže jak to nakonec s volbou provozovatele dopadne? Mám-li si znovu zavěštit z křišťálové koule, tipuji že jednání v rámci „neformálního fóra“ o konkrétních podmínkách potrvají ještě dlouhou dobu a nebudou se moc hýbat z místa, a že Český Telecom sdělí ostatním své představy a požadavky (hlavně cenové) v nejzazším možném termínu (tj. na samém konci června). Jeho podmínky nejspíše budou pro alternativní operátory nepřijatelné, ale bude následovat zákonem stanovená 90-denní lhůta na dosažení dohody a teprve po jejím uplynutí a konstatování nedohody (snad) nastoupí ČTÚ a spor začne řešit (byť již dnes říká, že to bude hodně složité). Pokud rozhodne a Českému Telecomu zbude nějaká zákonná možnost odvolání, je zřejmé, že jí využije…

Čas mezitím poběží a uživatelé pevných telefonů nakonec budou moci být rádi, když Český Telecom dále nezdraží své služby, aby pokryl údajné zvýšené výdaje, které má se zavedením volby operátora.

BRAND23 Workshop

Znovu opakuji, že to všechno jsou mé tipy (či chcete-li, spekulace). Uvidíte sami, zda 1.7.2002 budete moci zvednout sluchátko a vytočením krátkého (čtyřmístného) prefixu si zvolit provozovatele, přes kterého bude váš hovor veden.

O přístupu ČTÚ k metodě LRIC si povíme v dalším článku.

Stihne podle vás Český Telecom zavést volbu operátora v zákonem stanoveném termínu?

Autor článku

Autor byl dlouho nezávislým konzultantem a publicistou, od 8.6.2015 je členem Rady ČTÚ. 35 let působil také jako pedagog na MFF UK v Praze.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).